Sóvárgás

Pasizási tanácsok
huszadik fejezet

A dac gyerekes dolog, Mia mégis olyan nyűgös volt, mint egy hisztis kétéves. Gabe alaposan kitervelte, mit csináljon vele, és Mia már azon törte a fejét, milyen módon vehetne ezért elégtételt.
Még az előbb átélt, észbontó orgazmus ellenére is nyugtalan és izgatott volt. Újra el akart élvezni. Az a rohadt kúp nem hagyott neki egy perc nyugtot se, és ezzel Gabe tökéletesen tisztában volt. Ott ült vele szemben, és olyan hidegvérrel bámult rá, mintha nem szeretkeztek volna őrületeset pár perce épp az asztala tetején.
Az irodai telefon berregett. Mia ügyet sem vetett rá, próbált a feladatra figyelni, amelyet főnöke aznapra adott ki neki. De mikor meghallotta, mit mond a titkárnő, fülelni kezdett, bár úgy tett, mintha mással lenne elfoglalva.
– Mr. Hamilton, Mrs. Hamilton van itt.
– Az anyám? Küldje be.
Eleanor köhintett zavarában.
– Nem, uram. A hölgy azt mondja, hogy a felesége. Mia épp hogy össze tudta szorítani a száját, mert majdnem leesett az álla. A mindenit! Annak a nőnek van ver a pucájában, ha képes úgy besétálni az exférje irodájába, mint Mrs. Hamilton.
– Nincs feleségem – feleire Gabe jegesen. A titkárnő sóhajtott, és Mia nagyon megsajnálta. Ez biztosan iszonyú kínos számára.
– Azt mondja, nem megy el, míg nem beszélt önnel, uram. A francba! Ebből semmi jó sem sülhet ki. Mia óvatosan felnézett, arra számítva, hogy Gabe ingerült lesz. Ő azonban úgy ült ott, a nyugalom szobraként, mintha mindennapos esemény lenne, hogy a volt felesége felkeresi az irodájában.
– Várjon egy percet, aztán küldje be – felelte Gabe, és Miára nézett.
– Magunkra hagynál bennünket, kérlek? Várj kint, a recepción, vagy tarts egy kis szünetet.
Mia villámgyorsan felpattant a helyéről. Örült, hogy kimehetett. A levegő hőmérséklete ugyanis egyetlen perc alatt húsz fokot esett a szobában. Olyan gyorsan igyekezett kifelé, amilyen gyorsan csak járni tudott a kúppal a fenekében. Amikor kilépett az ajtón, Gabe volt felesége épp szembejött vele a folyosón.
Már látta őt korábban is, bár csak képekről. Lisa kivételes szépség volt. Sudár, elegáns, és minden haja szála a helyén. Tökéletes feleség egy olyan férfinak, mint Gabe. Éppolyan kifinomultnak és jómódúnak tűnt, akárcsak ő. Lenyűgöző pár lehettek, ezt el kellett ismernie. A nő szeme hűvösen zöld, míg Gabe-é meleg sötétkék. Lisa hamvasszőke és Gabe majdnem fekete haja pedig eszményi kontraszt volt.
Lisa ellibbent mellette, és rámosolygott. Mia halálra váltan állt az ajtóban, fenekében a Gabe által feltett kúppal, miközben a volt felesége illegette magát előtte. Egész biztosan paprikavörös lett.
– Köszönöm – szólt oda neki Lisa, miközben az ajtót tartotta. Mia becsukta mögötte az ajtót, és azon gondolkodott, vajon mit kockáztat, ha hallgatózik.
Basszus! Mégis mi lehet a legrosszabb, amit Gabe tehet vele? Megint elfenekeli?
A fülét az ajtóra tapasztotta, és idegesen végignézett a folyosón, hogy meggyőződjön arról, hogy senki sem látja. Majd' megölte a kíváncsiság, és talán… egy kissé fenyegetve is érezte magát Lisa látogatása miatt. Bizonytalan és féltékeny volt. Valójában irigy volt arra a nőre, hiszen megkapta azt, amit ő sosem fog:
Gabe szívét. Feszülten figyelt, és egyszer csak meghallotta a beszélgetésüket, mert mindketten felemelték a hangjukat.
– Hibáztam, Gabe! Meg tudsz nekem bocsátani? Vagy hátat fordítasz mindannak, ami köztünk volt?
– Te voltál az, aki mindezt felrúgta – válaszolta Gabe olyan hűvösen, hogy Miát kirázta a hideg.
– Te akartad így. Te döntöttél úgy, hogy hazugságokat terjesztesz a kapcsolatunkról és kigúnyolsz mindent, ami kettőnk közt volt. Nem én fordítottam neked hátat, Lisa. Te hagytál el engem.
– Szeretlek – mondta a nő lágy hangon, és Miának erőltetnie kellett a fülét, hogy meghallja.
– Hiányzol! Szeretnék kibékülni veled. Tudom, hogy te is érzel még valamit irántam. Látom a szemedben. A földön csúszva könyörgök, ha kell, Gabe. Bármit megteszek, hogy lásd, menynyire sajnálom.
A fenébe is, biztosan távolabb mentek az ajtótól, mert már egy szót sem tudott kivenni a beszélgetésből.
– Te meg mi az ördögöt csinálsz itt? – hallotta a háta mögül. Mia riadtan kiegyenesedett.
– A francba, Ash! Halálra rémítettél! Ash keresztbe fonta a karját a mellkasa előtt, és vigyorgott.
– Van valami különleges oka annak, hogy a füledet Gabe ajtajára tapasztod? Talán kizárt az irodából? Máris felbosszantottad a főnököt?
Látod, ezért is jobb lenne, ha nekem dolgoznál. Kényeztetnélek, babusgatnálak, jól tartanálak…
– Az isten szerelmére, fogd be! Próbálok hallgatózni.
– Ez világos. Mégis kit hallgatunk ki?
– Lisa van itt – suttogta Mia.
– És maradj csendben, különben meghallanak bennünket. Ash arca elkomorult.
– Úgy érted, a volt felesége?
– Igen, ő. Épp azt akarom kihallgatni, miről beszél Gabe-bel. De csak annyit sikerült kivennem, hogy bocsánatot kér, és ki akar békülni vele.
– Csak a testemen át! – morogta Ash.
– Menj odébb egy kicsit, hogy én is ideférjek.
Mia odaengedte őt is az ajtóhoz, és mindketten füleltek. Ash felemelte az ujját, hogy csendre intse. Bah! Hiszen az előbb neki kellett rászólnia, hogy fogja már be végre.
– A francba, a nő sír – suttogta Ash.
– A síró nő sosem jelent jót. Gabe ki nem állhatja. Elgyöngül tőle, és az a kurva tudja ezt.
– Nem vagy egy kissé kemény vele?
– Nagystílűen átb… átverte Gabe-et, Mia. Ott voltam. Jace is. Ha nem hiszel nekem, csak kérdezd meg a bátyádat, mennyire padlón volt, amikor ez a nőszemély nyilvánosan megvádolta őt a hazugságaival. Gabe egy idióta, ha nem dobja ki azonnal az irodájából.
– Pontosan ezt próbálnám kideríteni, ha csendben maradnál – jegyezte meg Mia.
– Persze – felelte, Ash és elhallgatott. Mindketten az ajtóhoz nyomták a fülüket.
– Nem adom fel, Gabe! Tudom, hogy még mindig szeretsz, és én is szeretlek. Várok, ha kell. Tudom, milyen büszke vagy.
– Ne fecséreld rám az idődet – bökte oda Gabe.
– A francba, jönnek!
– Ash megragadta Mia karját, végigtolta maga előtt a folyosón, és bependerítette az irodája nyitott ajtaján.
– Ülj le, és tégy úgy, mintha épp kellemesen elbeszélgetnénk.
Aztán gyorsan megkerülte az asztalt, lehuppant a székébe, és felrakta a lábát a polírozott asztallapra. Nem telt bele három másodperc sem, és Lisa elviharzott az ajtaja előtt. A szeme kivörösödött a sírástól, és épp feltette a napszemüvegét, hogy elrejtse a bizonyítékot, aztán eltűnt.
– Maradj még egy kicsit! – kérlelte Ash.
– Nem akarom, hogy rögtön visszamenj az oroszlán barlangjába egy ilyen közjáték után.
Lépések hangja hallatszott. Mindketten az ajtó felé fordultak, ahol egyszer csak feltűnt Jace feje. Megállt, és meglepetten pislogott, amikor meglátta Miát. Belépett az irodába, és idegesen fintorgott. Mia halkan felnyögött. Elképzelni sem tudott volna kínosabb helyzetet ennél!
Csapdába esett Ash irodájában a bátyjával, és a fenekében egy anál kúppal, miközben Gabe a szomszéd szobában a volt felesége békülési kísérletét hárította.
– Mi történt? Miért van itt Mia? Ash csettintett a nyelvével.
– Talán nem láthatom vendégül a legkedvesebb barátnőmet?
– Hagyd abba, Ash! Ne légy pöcs – mordult rá Jace.
– Nem Lisát láttam az előbb a folyosón szembejönni?
– De! Ezért is van itt velem Mia. Megmentem Gabe haragjától, miután épp most beszélt az exnejével.
– Mégis mi a faszt keresett itt? – tudakolta Jace. Egyértelmű volt, hogy egyikük sem kedvelte Lisát. Végtelenül lojálisak voltak Gabe-hez, és összezártak mögötte a válás után.
– Ash és én hallgatóztunk az ajtaján – vallotta be Mia. Jace felhúzta az egyik szemöldökét.
– Tényleg meg akarod tartani az állásod? Gabe a fejedet venné, ha ezt megtudná, és még én sem menthetnélek meg ettől.
– Akarod tudni, mit hallottunk, vagy sem? – kérdezte Mia türelmetlenül.
Jace kidugta a fejét a folyosóra, hogy körülnézzen, majd visszahúzta, és becsukta Ash ajtaját maga mögött.
– Mondjátok!
– Vissza akarja kapni – morgott Ash.
– És szép kis műsort adott elő neki.
– A kurva mindenségit! – szitkozódott Jace.
– Remélem, Gabe elküldte a picsába.
– Nem tudom, hogy ezt tette-e – jegyezte meg Mia.
– Valaki ugyanis nem fogta be a száját, hogy hallhassam.
– Biztos lehetsz benne, hogy Gabe nem dől be a rizsának – jelentette ki Ash, majd hátradőlt a székében és keresztbe fonta a karját a mellkasán.
Mia azonban nem vett volna mérget erre. Hiszen az a nő a felesége volt. A kapcsolatuk vége pedig Gabe valamennyi későbbi viszonyának alapját jelentette, beleértve a kettőjükét is. Ez sokat elárult arról, mennyire fontos volt Lisa az életében.
Talán dühös volt rá – ebben Mia egy percig sem kételkedett –, de ez még nem jelentette azt, hogy nem szeretné még mindig, vagy ne akarna vele kibékülni, ha a nő elfogadná a feltételeit.
kép2– Különben majd jól seggbe rúgom – sziszegte Jace. Aztán Miára nézett, és megsimogatta a haját.
– Holnap együtt vacsorázunk, ugye? Mikorra menjek érted?
– Tessék? Engem meg se hívtatok? – hüledezett Ash.
– Nincs más dolgod? – morgott Jace. Ash arca megdermedt egy pillanatra.
– Családi összejövetel lesz. Kihagyom – mondta halkan.
Mia ellágyult, és Jace is együtt érzőn pillantott rá. Ash nem érezte jól magát a családja körében, és nem is volt hajlandó megjátszani magát. Bármikor meghívták valahová, biztosan talált valami kifogást, hogy ne kelljen találkoznia velük. Többnyire Jace-t vagy Gabe-et használta ürügynek.
– Hadd jöjjön velünk! – kérlelte Mia a bátyját. Próbált könnyednek tűnni, hogy Ash véletlenül se szagolja ki, miben sántikál.
– Legalább nem fogsz kioktatni isten tudja, miről. Ash majd megvéd.
– Látod? Engem jobban szeret! – piszkálódott Ash.
– Jól van, egye fene. Mikorra menjünk érted? – kérdezte Jace Miától, bosszúságot színlelve.
– Hatkor jó lesz. Megfelel nektek, fiúk? Csak hazaszaladok átöltözni, de az nem tart soká. Laza vacsora lesz?
– Tudok egy remek kis bisztrót az utcádban, kicsim, ahol jó a kaja. Vegyél farmert, és majd ott vacsorázunk – felelte a bátyja. Nyilvánvalóan ezt csakis Mia kedvéért találta ki, mert ő nem szívesen lógott bisztrókban.
– Tökéletes! – felelte Mia. Kinyílt az ajtó, és Gabe bedugta rajta a fejét, a homlokát ráncolva.
– Hé, srácok, nem láttátok…
Elhallgatott, amikor megpillantotta Miát Ash asztalával szemben ülni, és gyanakvóan pillantott két barátjára.
– Félbeszakítottam valamit?
– Nem, dehogy! – felelte Ash lazán.
– Csak elszórakoztattuk Miát, míg te kibékültél az exnejeddel, puszi-puszi. Mia szeme elkerekedett Ash merészségétől. Képes, és még leleplezi mindkettőjüket!
– Fogd be, Ash! – mordult rá Gabe. Szeme villámokat szórt.
– Na szép – mormolta Jace.
– Előbb felhergeled, aztán ilyen állapotban beküldöd hozzá Miát, amikor épp ettől akartuk megóvni. Mia gyorsan felállt, nehogy Ash újabb csípős megjegyzést tehessen.
– Holnap vacsora előtt találkozunk – köszönt el sietve, és kitolta Gabe-et maga előtt az ajtón.
Majd gyorsan becsukta az ajtót maga mögött, nehogy Jace és Ash még utánuk szólhasson. Meg sem várva Gabe-et elindult a folyosón, és bement az irodájukba.
Gabe mögötte lépkedett. Érezte lehengerlő kisugárzását. Csak úgy dőlt a testéből a forróság. Olyan volt, mint az éhes oroszlán. Találó hasonlat volt, Ash is erre célzott az előbb, amikor az oroszlán barlangjától féltette.
– Kettőjükkel mész vacsorázni? Mia hátrafordult. Kérdőn nézett Gabe-re különös hangsúlya miatt.
– Igen. Ash meghívatta magát. Jace hatra jön értem. Munka után még hazamegyek átöltözni.
Gabe közelített hozzá, szeme fenyegetően villogott.
– Csak ne felejtsd el, kihez tartozol.
Mia meglepetten pislogott, majd felnevetett.
– Nem gondolhatod komolyan, hogy Ash és én…
– Mia a fejét rázta. Ki sem akarta mondani, annyira nevetségesnek tűnt már a gondolat is. Gabe felemelte az állát, hogy a szemébe nézzen.
– Talán szükséged van egy kis emlékeztetőre.
Volt a hangsúlyában valami, vagy talán a belőle sugárzó nyers erő, ami miatt Mia némán behódolt neki.
– Térdre! – szólította fel. Óvatosan ereszkedett térdre, vigyázva, hogy a kúp benne maradjon. Gabe lehúzta a sliccét, és elővette félig merev farkát.
– Szopj le! – parancsolta.
– Elégíts ki, Mia. Vedd a faszom a gyönyörű szádba!
Hátranyomta Mia fejét, belemarkolt a hajába, és keményedő farka felé húzta. Makkja nekiütközött Mia ajkának, és erővel szétfeszítve őket behatolt a szájába.
Mélyen belenyomta a farkát, és őrült tempóban járatta a szájában. Sokkal harciasabb volt, mint máskor, és Mia azon töprengett, mi köze lehet ennek Lisa látogatásához. Talán az emlékét is ki akarta törölni a fejéből?
De amikor megpillantotta Gabe tekintetét, teljesen ellágyult. Tényleg dühös volt, de nem rá. Szemébe kiült a vágyakozás. Sóvárogva nézte Miát. Simogatta a fejét és az arcát, mintha a bocsánatért esedezne, amiért ennyire vadul kívánja.
Mia kinyúlt, és a kezével átfogta a farka tövét. A másik kezével Gabe combjának támaszkodott, hogy felegyenesedhessen a térdén. Lassított a mozdulatain, és alaposan, teljes hosszában végigszívta a farkát.
Nem hagyhatta, hogy észvesztve elélvezzen. Ki akarta mutatni neki a gyöngédségét. Szüksége volt erre. Tudta, hogy Gabe-nek őrá van szüksége, még ha soha nem is ismerné el.
A keze a szájával egy ritmusban siklott végig Gabe farkán. Megszorította a tövénél, és végignyalta, majd az ajkát cirógatta a makkjával, mielőtt újra mélyen a szájába vette.
– Az istenit, Mia – zihálta Gabe.
– Az istenit, mit művelsz velem? Aztán előretolta az ágyékát, és Mia szája megtelt meleg, sós ondóval. Ekkor még mélyebbre vette. Kívánta Gabe-et, teljesen magába akarta fogadni. Minden mozdulatot kiélvezett, ahogy gyöngéden, odaadóan kényeztette. Lassan, kéjesen szívta magába a farkát, elfeledtetve vele az előbbi vadságot.
Végignyaldosta a makkjától a golyókig, aztán körkörösen is. Egyetlen millimétert sem hagyott ki.
Aztán leejtette az állát, és hagyta, hogy Gabe farka kicsússzon a szájából. Odaadóan, engedelmesen nézett fel rá, és hagyta, hogy a férfi meglássa igazi lényét. A tökéletes alárendelt nő volt.
Gabe térdre ereszkedett hozzá, így majdnem szemmagasságban voltak. Átölelte, és szorosan tartotta a karjában, miközben még mindig zihált a gyönyörtől, amit ő adott neki.
– Nem létezhetek nélküled – suttogta.
– Velem kell maradnod, Mia. Mia a hátát simogatta, majd megcirógatta az arcát, gyöngéden a tenyerébe vette, és mélyen a szemébe nézett.
– Nem megyek sehová, Gabe.

Csajozási tanácsok

fel