Sóvárgás

Pasizási tanácsok
harminckilencedik fejezet

Amikor Mia belépett a lakásába a köntösben, Jace és Ash kíséretében, Caroline azonnal odasietett hozzá. Aggódva és döbbenten nézett barátnőjére.
– Mi történt? Jól vagy?
Mia átölelte, és kitört belőle a zokogás, melyet már képtelen volt visszatartani. Caroline magához szorította, és gyanakvóan nézett a férfiakra, hogy vajon mit műveltek vele.
– Csak küldd el őket, Caro! – nyögte ki Mia.
– Már jól vagyok, hogy itt vagy velem.
Caroline a kanapéhoz támogatta, leültette, majd szigorúan ránézett Jace-re és Ashre.
– Hallottátok. Kifelé! Majd én vigyázok rá.
Jace morgott valamit, aztán odament Miához, egy kis ideig nézte, ahogy magába roskadva ült, majd átölelte.
– Sajnálom, kicsim! Tudom, mennyire fáj. Esküszöm, hogy nem akartam. Fogalmam sem volt, hogy te és Gabe együtt vagytok. Küldött egy sms-t, hogy valami fontosat akar megbeszélni velem, ha visszajöttem, ezért mentem fel a lakására. Ashnek és nekem is van kártyánk a lifthez. A francba is, azt hittem, üzleti ügy. És olyan komolynak tűnt az üzenete, hogy azonnal felmentem hozzá, ahogy megérkeztünk.
Mia némán kapaszkodott a bátyjába, és csak sírt, épp úgy, ahogyan kislányként tette.
– Nem haragszom rád – suttogta.
– Rá vagyok mérges. Ha nem képes kiállni értem, akkor nem akarom őt többé. Jobbal érdemlek.
Jace megsimogatta a haját.
– Ez így igaz, kicsim. Gabe ugyan a barátom, vagyis az volt, de erre nincs mentsége. Azt hiszi, azt tehet a nőkkel, amit csak akar, és ha nem engedelmeskednek, akkor mehetnek a fenébe.
– És te olyan sokkal különb vagy nála? – bökte ki Mia. Eltolta magát a bátyjától, és vádlón nézett rá.
Jace felsóhajtott, és Ashre pillantott, aki éppolyan kényelmetlenül érezte magát, akárcsak ő.
– Nem akarom ezt veled megbeszélni – mondta Jace gyöngéden.
– Ennek semmi köze sincs ahhoz, ami ma este történt.
Mia a szemét forgatta. Jellemző, hogy Jace elbagatellizálta a dolgot. Ha egy másik nővel találják ott Gabe-et, vagy csendben elmennek, vagy ki tudja, esetleg ott maradnak és végignézik. Kutyába se vették volna a nőt, és talán még vállon is veregetik Gabe-et.
De nem akárkivel találták ott, hanem vele. A tény, hogy ő Jace édestestvére és Ash fogadott húga volt, egyszerre minden szabályt felülírt.
– Csak menjetek el végre – mondta Mia halkan.
– Caro itt van, ő majd vigyáz rám.
Jace kétkedőn nézett a két nőre.
– Nem akarlak most egyedül hagyni, Mia.
– Nincs egyedül – csattant fel Caroline.
– Komolyan azt hiszed, hogy most magára hagynám?
– Túl kell tenned magad ezen – mormolta Ash.
Mia ingerülten felsóhajtott.
– Az isten szerelmére, talán azt hiszitek, fel akarom vágni az ereimet? Dühös vagyok és szomorú, de nem vagyok hülye, sem öngyilkosjelölt.
– Holnap beugrok, hogy megnézzem, hogy vagy – jelentette ki Jace.
– A hálaadást pedig Ashsel és velem töltöd, rendben? Nem hagyom, hogy Gabe miatt búslakodj.
– Nekem mindegy. Csak menjetek már! Egyedül akarok maradni, hogy kisírjam magam, és nem akarom tovább hallgatni a sajnálkozásotokat. Ez már így is épp elég szánalmas. Ma este pedig egy életre elegendő megaláztatásban volt részem.
Ash elhúzta a száját.
– Jól van, megértettük. Jace nehézkesen állt fel, és lassú léptekkel indult az ajtó felé. Aztán megtorpant, és hátrafordult.
– Holnap átugrom. Elviszlek ebédelni. Addigra kitaláljuk Ashsel, mit csináljunk hálaadáskor.
Mia fáradtan bólintott. Csak arra vágyott, hogy tűnjenek már el végre, és kettesben maradhasson Caróval, hogy kiönthesse neki a szívét. Miután végre elmentek, Caroline leült mellé a kanapéra, és átölelte, amitől Miának újra sírhatnékja támadt.
– Mi történt? – kérdezte Caroline, miközben ringatta.
– Áthívjam a csajokat?
Mia szipogott, és megtörölte az orrát. A francba is, még mindig meztelen volt a köntös – méghozzá Gabe köntöse – alatt, és másra sem vágyott, mint hogy megszabaduljon tőle.
– Hadd menjek el zuhanyozni – felelte.
– Azután mindent elmesélek. Fel kell vennem valamit, ami lehetőleg nem Gabe-é.
– Addig készítek forró csokit – válaszolta Caroline, és aggódva nézett barátnőjére.
– Pompásan hangzik! – mondta Mia halvány mosollyal.
– Köszönöm, Caro, te vagy a legszuperebb!
Óvatosan bebotorkált a fürdőszobába és kibújt a köntösből.
Pillanatnyi habozás után inkább a szekrénybe tette a szemetes helyett. Talán majd itthon felveszi, ha sajnálni akarja magát, hiszen Gabe-re emlékeztette. Nem tudta volna kidobni. Még nem.
Addig állt a forró zuhany alatt, míg csaknem puhára főzte magát. Utána pizsamába bújt, és törülközőbe csavarta a haját, de az sem érdekelte, hogy nincs turbánba kötve.
Caroline a nappaliban várta két bögre forró csokival. Lehuppant mellé a kanapéra. Miután Caro a kezébe adta a bögrét, hálásan szorította a forró italt.
– Hogy mennek a dolgok Brandonnal? – kérdezte.
Szörnyű lelkifurdalása volt, mert az utóbbi heteket szinte csakis Gabe-bel töltötte. Már legalább egy hete nem is beszélt Caróval. Caroline elmosolyodott.
– Klasszul! Még mindig randizgatunk.
Ugyan nehéz összehozni a beosztásunk miatt, de igyekszünk.
– Ennek örülök – felelte Mia.

– Elmondod, mi történt? – kérdezte lágyan Caroline.
– Nyilvánvaló, hogy Gabe nagyon megbántott. De hogy a pokolba keveredett bele Jace és Ash? És miért jöttél haza egy szál fürdőköntösben?
Mia kifújta a levegőt.
– Hosszú történet. Nem voltam egészen őszinte veled Gabe-et illetően. Sokkal bonyolultabb a helyzet.
Caroline összeráncolta a homlokát.
– Hallgatlak.
Mia elmesélte az egész történetet, töviről hegyire. Amikor az aznap estéhez ért, Caroline szeme elkerekedett, majd undorral húzta el a száját.
– Nem tudom elhinni, hogy így elbánt veled. Hiszen már azt terveztétek, hogy elmondotok mindent Jace-nek.
Mia lassan bólintott.
– Ott állt, és a szemembe hazudott. Tudom, hogy érez valamit irántam. Ehhez képest előadta ezt a baromságot arról, hogy túlságosan kötődöm hozzá, bla-bla. Azt hittem, ott helyben megfojtom.
– Micsoda szar alak! – bökte ki Caroline.
– Ennél jobbat érdemelsz, Mia.
Valakit, aki felvállal téged, és aki kész mindent kockára tenni érted, ahogy te tetted.
– Egyetértek – felelte Mia.
– Megmondtam neki, hogy ha egyszer felébred, és rájön, hogy mekkora hibát követet el, térden kell csúsznia, hogy a bocsánatomért esedezzen.
Caroline felnevetett.
– Ez az, csajszikám! Hadd könyörögjön. Caroline arca elkomorodott.
– Mit gondolsz, mi lesz most Jace-szel és Gabe-bel? Eddig a legjobb barátok voltak, ráadásul üzlettársak is.
Jace pedig eléggé ki volt bukva.
– Nem tudom – felelte őszintén Mia.
– Ezért sem akartam, hogy Jace valaha is tudomást szerezzen kettőnkről. Talán túlságosan naiv voltam. Talán csak nem számítottam arra, hogy komolyabbra fordulnak a dolgok közöttünk. Azt hittem, majd néhány éjszakát együtt töltünk, és az időm többi részében azt csinálom, amit eddig is. Azért is akartuk beavatni Jace-t, hogy ne kelljen többé bujkálnunk.
Miát újra elöntötte a méreg.
– A fenébe! Micsoda időzítés! Csak egyetlenegy nap kellett volna még. Ha Jace szólt volna Gabe-nek, hogy a városban van, együtt beszélhettünk volna vele, és most minden rendben lenne. Gabe szerelmes belém, Caro! Belém szeretett, és ettől halálra rémült. Aztán mikor Jace ránk rontott, és szörnyű dolgokat vágott a fejéhez, láttam rajta, hogy kínozza a bűntudat. Különösen azok után, ami Párizsban történt.
Caroline együtt érzően nézett rá.
– Úgy sajnálom, Mia! Ez kibaszott gáz. De tényleg jobbat érdemelsz, mint Gabe Hamilton.
– Igen, így van – helyeselt halkan Mia.
– Jobbat, ez biztos.
De annyira akartam öt! Szeretem, Caro! És ez ellen semmit sem tehetek.

Csajozási tanácsok

fel