Mámor-trilógia 2. - Rajongás
negyedik fejezet

Pasizási tanácsok
Bethany az ágy közepén ült, pucéran, a takaróba burkolózva, hogy eltakarja meztelenségét. Jace lépett be először, és azonnal rászegezte a pillantását. Ash követte, és máris az ingéhez nyúlt, hogy kigombolja. Miközben Ash már vetkőzött, kétséget sem hagyva afelől, mire készül, Bethany pillantása Jace-re tapadt. Megtörhetetlen, csendes áhítattal figyelte, ahogy az orrlyukai kitágultak, az állkapcsa megfeszült. A szobában volt egy csaknem meztelen, pompás férfi, ő viszont nem tudta levenni a szemét a teljesen felöltözött másikról. Annyira kívánta, hogy szinte már fájt.
– Vedd le a takarót! – mondta lágy hangon Jace.
– Látni akarlak. Bár a hangja szelíd volt, az utasítás nagyon is határozottan hangzott. Bethany bele is borzongott. Remegő kezével óvatosan letolta magáról a takarót a derekáig, szabaddá téve a mellét a férfi éhes pillantása előtt.
– Térdelj fel! – folytatta Jace.
– Tüntesd el a takarót. Mindenedet látni akarom. Ha lenne egy kis esze, félne ettől a férfitól. A helyzettől. Meggondolatlanság volt belemenni ebbe, csak hogy enyhítse a magányát és egy kis időre elmeneküljön a valóság elől. Senki sem tudta, hogy itt van, ennek a két férfinak a markában. Senki sem törődött vele. Azt se venné észre senki, ha egyszerűen eltűnne. Kivéve Jacket, de ő honnan is tudná? Nem mondott neki mást, csak hogy van hol aludnia az éjjel, ami akkor még hazugság volt.
– Kétségeid vannak?
Bethany felnézett, és látta, hogy Jace fürkészőn figyeli, de az arckifejezését nem tudta értelmezni. A pillantása Ashre esett, aki ott állt Jace mellett, meztelenül, gyönyörűen, álló farokkal. Mikor visszanézett Jace-re, észrevette, hogy fintorog, mint akinek nem tetszik, hogy nem rá figyel. Bethany szája kiszáradt, ezért megnyalta az ajkait, aztán megrázta a fejét.
– Nem. Megint hazudott. Rengeteg, és még annál is több kétség motoszkált a fejében, de emlékeztette magát arra, hogy ma éjjel csak felejteni akart, egy különleges bódítószer segítségével. Csak melegségre vágyott. Egy percnyi nyugalomra. Túl sokat kért volna?
Jace az ágy felé indult, miközben Bethany feltérdelt, és hagyta, hogy a takaró teljesen lehulljon róla. Mikor Jace az ágy széléhez ért, megragadta Bethanyt, magához húzta és megcsókolta, forró ajkaival vadul tapadva a szájára.
Bethany behunyta a szemét és átadta magát az érzésnek. Elgyöngült a férfi erős karjaiban. A levegő sistergett körülöttük. Annyira kívánták egymást, hogy szinte tapintható volt, és a vágyuk egyre csak fokozódott. Jace nyelve behatol: a szájába, bársonyosan, lágyan, melegen körözve az övén. Bethany a lelke mélyéig ható megnyugvást érzett. Jace a karját simogatta, és még szorosabban ölelte magához, miközben szenvedélyes csókjaik hangja betöltötte a teret, elbódítva Bethany érzékeit.
Ash is közelebb jött, egy pillanatra elvonva Bethany figyelmét. Végigsimított Bethany meztelen hátán, és az ágy besüppedt, mikor mögé térdelt. Bethany Jace mellkasának feszült, de mikor megérezte Ash meleg ajkait a nyakán, újra ellazult. Ash érintése finom volt, nem akarta lerohanni. Úgy tűnt, nincs kifogása az ellen, ha Jace a kezdeményező.
képMikor Jace elengedte, Bethany ajkai még bizseregtek heves csókcsatájuk nyomán. Jace lenézett rá, sötét pillantásával szinte felperzselte a bőrét. Bethany lélegzete is elállt, a mellkasa megfeszült a várakozástól.
Ash gyöngéden simogatta a vállát, érezte az ajkait a nyakán, de csakis Jace-re tudott figyelni, és izgatottan várta a pillanatot, mikor teszi végre a magáévá. Érezni akarta a kezét a testén. Az ajkait a bőrén. Megtapasztalni, ahogy betölti, és a testével betakarja. Olyan férfi volt, aki mindig gondoskodik arról, hogy a mellette lévő nő biztonságban érezze magát. Bethany pedig semmi másra nem vágyott jobban, mint biztonságra.
Miközben Ash újra végigsimított Bethany karján, majd kicsit határozottabban megragadta a vállát, Jace elkezdte kigombolni az ingét. Ash hátrahúzta Bethanyt, és magához ölelte, miközben Jace levetkőzött. Bethany ölében elindult a finom bizsergés, miközben Ash testének melege körbeölelte. Ash végigsimított a hasán és a kezébe vette a melleit. A tenyerével gyúrni kezdte a kis dombocskákat, és a hüvelykujjával dörzsölte a mellbimbóit, amelyek azonnal megkeményedtek és felágaskodtak.
Bethany hirtelen nagy levegőt vett, mikor Jace nadrágja a földre hullott, és ott állt előtte egy szál fekete bokszeralsóban. Szűk alsója ráfeszült izmos combjaira, és kirajzolódott benne a keményen dudorodó farka.
Ijesztően és megdöbbentően gyönyörű férfi volt, akihez hasonlót még soha életében nem látott. Ash és Jace. Világos és sötét. Két teljesen különböző egyéniség.
Jace némán nézte, a tekintetével csaknem felfalva őt, miközben az alsónadrágja derekához nyúlt. Bethany el is feledkezett a levegővételről. Arról is, hogy Ash kényezteti a melleit. Jace farka kibújt az alsónadrágból, és vaskosan, vágytól lüktetve meredt előre. Jace feléje lépett, lehajolt, egyeden határozott mozdulattal kiszabadította Ash öleléséből, és magához szorította. Bethany valósággal lebénult, mikor a bőrük egymáshoz simult. A térde alig ért a matrachoz, miközben Jace felemelte és átölelte, hogy megcsókolja. Szorosan és erősen tartotta, egyik kezével birtoklón megmarkolva a fenekét, a másik kezével a lapockáját.
A mellei Jace izmos mellkasának feszültek, és azonmód elfeledkezett Ash kezeiről, amelyek az előbb lágyan cirógatták és izgatták a mellbimbóit. Az egész teste lángokban állt. Ez kész őrület! Az érzés erősebb volt, mint egyszerű vágyakozás vagy puszta testi vonzalom. Semmit sem tudott erről a férfiról, mégis tudta, hogy annyira akarja, mint még soha semmit az életben.
– A puncija az enyém. Bethany pislogott, mikor meghallotta Jace mély, vészjósló hangját. A szavai szinte dübörögtek a csendben, aztán Ash kacagása megcsiklandozta a fülét.
– Nem szoktál ennyire önző lenni, haver – kacagott Ash.
– De felőlem legyen. A szája is finom, és fogadok, hogy a feneke még finomabb.
Jace megmozdult, és Bethany közben érezte a karjában duzzadó erőt. Szinte várta, hogy az ágyra dobja és eszméletlenre kefélje, de kivételesen gyöngéd volt, mikor letette az ágyra. Volt valamiféle áhítat az ölelésében, ami elbűvölte Bethanyt.
Mikor a háta leért a matracra, Jace keze elindult a testén. Olyan mohón és érzékien simogatta, mint aki nem tud betelni vele. Végigsimított a mellén, le a hasán, majd a keze megállt a csípőjén. Megigazította, hogy pont az ágy szélénél legyen, és a lábai a padlóra érjenek.
Ekkor Bethany legnagyobb döbbenetére letérdelt a padlószőnyegre, a combjai közé. Bethany hirtelen bekapta a levegőt, majd hangosan kifújta, mikor Jace lehajolt. Jesszus!
– Megkóstolom ezt az édes kis puncit – suttogta Jace. Mikor a nyelve a csiklójához ért, Bethany egész teste megfeszült. Az ujjaival szétnyitotta a szeméremajkait, újra belenyalt, és Bethany összerezzent a váratlan gyönyörtől.
Ash Bethany állát simogatta, és maga felé fordította az arcát. Mikor az ajkai találkoztak Ash makkjával, Bethany megtorpant.
– Nyisd csak ki a szád, kicsikém – szólt Ash.
Bár kedvesen mondta, ez nem kérés volt. A hangja egyáltalán nem tűnt kérlelőnek. Ez parancs volt, amelynek Bethany nem mondhatott ellent. Kinyitotta a száját, Ash pedig szép lassan belehatolt, az egyik kezével a fejét tartva.
– Ez az! Szopd! – mondta Ash, miközben betolta a farkát Bethany szájába.
Ash felnyögött, és belemarkolt Bethany hajába. Ő erre behunyta a szemét és hagyta, hogy Ash diktálja a tempót. Jobb volt így, nem is tudott volna arra figyelni, hogy ő irányítson. Jace teljesen megőrjítette buja, gyönyörű ajkaival és a nyelvével.
Pontosan tudta, mit csináljon vele. Végignyalta a csiklójától a hüvelybemenetéig, aztán belenyomta a nyelvét, és úgy szívta és nyalta, mintha valami finom csemege lenne. Ash felemelkedett és elhelyezkedett Bethany fölött, hogy még dominánsabb pozícióban legyen, így Bethanynek nem volt más választása, mint olyan mélyre venni a farkát, amennyire csak ő akarta. Jace szája egy pillanatra elszakadt tőle.
– Ne okozz neki fájdalmat, Ash!
Ash rögtön megállt. Bethany érezte a testéből sugárzó feszültséget. Kihúzta a farkát a szájából, kiegyenesedett és haragos arccal Jace felé fordult.
– Mégis mikor fordult elő, hogy valaha is fájdalmat okoztam egy nőnek, Jace?

A hangjában benne volt a robbanni kész alfa-hím ingerültsége. Elillant kellemes és elbűvölő modora, mintha hirtelen egy másik ember lett volna.
– Mi ez a baromság, haver? Ez komoly? Tényleg ezt feltételezed rólam? Mégis mi a faszt képzelsz?
Bethany próbált felülni, mert ebben a pillanatban nem szeretett volna a két férfi közötti ütközőzónában lenni. Jace azonban szelíden, de határozottan visszanyomta az ágyra. Rá se nézett, csak ott tartotta a kezét a hasán, mintha némán utasította volna, hogy maradjon a helyén.
– Csak felhívtam a figyelmedet – mondta halkan Jace.
– Nem szeretném megijeszteni.
Ash nem szólt egy szót sem. A két férfi farkasszemet nézett egymással. Aztán Ash elhúzta a száját, és úgy tűnt, észrevett valamit Jace tekintetében, amitől meghunyászkodott. A pillantása töprengő volt, mikor lehajolt Bethanyhoz, hogy megcsókolja. A gesztust egyértelműen megnyugtatásnak és biztatásnak szánta.
– Nem foglak bántani – suttogta Bethany szájához közel.
– Tudom – felelte a lány. Valóban tudta. Hiszen Jace azt nem hagyta volna.
– Állj négykézlábra – közölte Jace, félbeszakítva a gyöngéd jelenetet kettejük közt. Bethany ránézett, és újra beleborzongott a férfi tüzes pillantásába.
Mikor feltápászkodott, Jace máris ott volt, hogy segítsen neki. Miután négykézlábra állt, Jace csókot nyomott a derekára.
– Fel kell vennem egy óvszert, bébi. Aztán eltűnt, és Bethany libabőrös lett a testén végigfutó hideg levegőtől.
Ash beletúrt Bethany hajába, és gyöngéden hátrasimította a tincseit, miközben elhelyezkedett vele szemben. Feltérdelt, és a farkát újra becsúsztatta a szájába. Egyik kezével a fejét fogta, a másikkal az arcát és az állát simogatta, hogy ellazítsa az állkapcsát, miközben egyre mélyebbre hatolt. Az illata és az íze betöltötte Bethany minden érzékét. Aztán Jace visszatért, és simogatni kezdte Bethany fenekét. Újra megcsókolta a derekát, és a nyelvét végighúzta a gerincén. Bethany a kislábujjáig beleborzongott, és behunyta a szemét, miközben Ash tövig nyomta a farkát a szájába.
Vágyta, hogy Jace végre beléhatoljon. Szüksége volt rá. Azt akarta, hogy mindenét betöltse, és belülről melegítse, távol tartva tőle a hideg éjszakát.
Jace végre megragadta a derekát az egyik kezével, a másikkal betolta a farkát a hüvelybemenetéhez. Óvszerrel borított makkját végighúzta a punciján, a csiklójától a szeméremajkakon át és vissza, hogy benedvesítse a farkát és megbizonyosodjon róla, hogy készen áll a behatolásra. Bethany ficánkolt és kipréselt egy „kérlek”-et a száján Ash farka mellett.
Jace erre megállt. Olyan mozdulatlan maradt, hogy Bethany egy pillanatra azt hitte, valami rosszat tett. Aztán Jace behatolt. Ahogy megmarkolta a fenekét, Bethany érezte, milyen nagy erőfeszítésébe került fékeznie magát. Érezte, hogy fél attól, hogy fájdalmat okozhat. Talán túl törékenynek látta? Vajon mit láthatott a szemében, ami miatt még a legjobb barátját is kész volt megsérteni, és amiért ilyen óvatosan, féltőn bánt vele?
– Gyönyörű! – mormolta Ash, miközben újra behatolt a szájába.
– Gyönyörű! – helyeselt Jace. Jace tövig beledöfte a farkát, Bethany érezte a golyóit a puncijának feszülni. Aztán ott maradt mélyen benne és végigsimított a hátán, amibe Bethany lelke is beleremegett. Behunyta a szemét, és átadta magát a gyönyörnek, hogy Jace betölti őt, olyan tökéletesen, hogy a hüvelyfala ráfeszült a farkára. Minden egyes mozdulata ingerelte a hiperérzékeny idegvégződéseket, amitől Bethany fickándozni kezdett.
Jace kihúzta a farkát, majd újra belecsúsztatta, lassan és érzékien, tökéletesen uralva a mozdulatait. De Bethany nem akarta, hogy uralkodjon magán. Arra vágyott, hogy veszítse el a fejét, és keményen és vadul megbassza. Fel akart oldódni és elmerülni az érzésben, és másra sem tudott gondolni, mint a lélegzetelállító gyönyörre, amit a két férfi okozhat neki.
Nekitolta a fenekét Jace ágyékának és végigszopta Ash kemény farkát. Férfias, nyers íze elborította az ízlelőbimbóit. Jace rácsapott egyet a fenekére. Bethany meglepődött, mélyről feltörő nyögése megrezegtette az ajkait Ash farka körül.
– Türelem, bébi – suttogta Jace.
– Azt akarom, hogy jó legyen. Olyan kibaszott édes vagy! Nem akarok túl hamar elmenni.
– A kurva életbe! – nyögött fel Ash, mikor Bethany forgatni kezdte a nyelvét a makkja körül.
– Így nem fogom sokáig bírni. Olyan a szája, akár a bársony.
Bethany elmosolyodott, és hirtelen megjött az önbizalma, hogy ő is ugyanúgy képes megőrjíteni kettőjüket, ahogyan a két férfi őt.

– Drágám, ha így szopod a farkamat, azonnal tele foglak spriccelni, de ahogy Jace is mondta, én sem akarok túl hamar elmenni. Addig akarom baszni a szádat, ameddig csak lehet.
Jace ujjai belemélyedtek Bethany húsába. Az egész teste megfeszült, de Bethany tudta, hogy nem azért, mert visszatartja az orgazmusát. Valahogy ingerültnek tűnt. Ha Ash csak megszólalt, rögtön lemerevedett. Mintha el akart volna feledkezni arról, hogy egy másik férfi is ott van. Mi ez, ha nem különös? Ash szavaiból egyértelműnek tűnt, hogy a helyzet nem szokatlan kettőjük számára. Bethany fejében az is megfordult, hogy talán egymással is csinálják, de úgykép tűnt, nagyon ügyelnek arra, hogy a megfelelő távolság meglegyen köztük. Semmi sem utalt arra, hogy kicsit is vonzódnának egymáshoz. És vajon őhozzá igen? Nyilvánvalóan vonzódtak hozzá, legalábbis fizikailag.
Jace folytatta az óvatos döféseket, és a farka minden egyes behatolástól egyre keményebb lett. Úgy tűnt, mindjárt eldurran, és Bethany azon gondolkodott, vajon képes lesz-e még magába fogadni, ha ilyen tempóban keményedik és vastagodik a férfiassága. Már a tudat is izgató volt, hogy egy ekkora farok mozog benne és teljesen betölti. Jace kihúzta a farkát és megállt, a makkja épp csak súrolta Bethany szeméremajkait. Aztán újra beledöfte, gyorsan, keményen. Bethany felnyögött és az egész teste összerándult. Képtelen volt abbahagyni a remegést, a karjai elgyöngültek, már nem tudta tovább tartani magát. Összecsuklott, mire Ash elkapta és leült előtte az ágyra, hogy a farka ne csússzon ki a szájából. Megsimogatta a haját és megcirógatta az arcát, aztán beletúrt a tincseibe. Nagyon meghitt volt. Mindketten kivételesen gyöngéden bántak vele. De hülyeség volt ilyesmivel áltatni magát. Nyilván frászt se számított nekik. Csak egy újabb punci volt számukra. Meg egy jó segg.
– Azt nem mondtuk, hogy te nem élvezhetsz el, kicsim – szólalt meg Ash.
– Csak azt, hogy Jace és én egy kicsit tovább akarjuk bírni. És el fogsz élvezni, többször is. Ezt garantálom. Ne fogd vissza magad! Azt akarom, hogy szívd a farkam, miközben elmész, és a punciddal úgy szorítsd Jace farkát, mintha az utolsó cseppig ki akarnád facsarni.
– Ash… Fogd be! – dörmögte Jace. Ash elhallgatott, de Bethany teste ringatózni kezdett, miután Ash szavai ellazították. Ahogy egyre közelebb ért a csúcshoz, a teste lángra gyúlt, akár egy száraz gally a tűzben, és önkéntelenül tekergőzni kezdett. Képtelen volt mozdulatlan maradni. Ash szorosabban fogta az állát, nehogy kicsússzon a szájából. Mélyen behatolt, és próbálta bent tartani a farkát, miközben Bethany vadul nekitolta a csípőjét Jace-nek.
– Kérlek! – lihegte Bethany Ash farkával a szájában.
– Keményebben, Jace! Azt akarom, hogy keményen megbassz. Kérlek!
– A kurva életbe, Jace! Adj neki! – mondta Ash rekedtes hangon. Jace hatalmas kezével gyöngéden végigsimított Bethany hátán, aztán izgatóan megragadta a csípőjét. Keményen baszni kezdte. Gyorsan. Mélyre hatolva, olyan kéjt okozva, hogy Bethanyvel forogni kezdett a szoba.
Behunyta a szemét, és erősen megszívta Ash farkát. Az egész teste rázkódott Jace erős döféseitől. Csaknem elviselhetetlenül édes érzés volt. Az öle legmélyéről elindult a bizsergés, és olyan sebesen borította el minden egyes porcikáját, akár a futótűz.
– Az istenit! – hörögte Ash.
– Nem érdekel, most már elélvezek! Ebben a pillanatban elért a csúcsra, és az első rándulásánál azonnal robbanásszerűen tört ki a farkából az ondó, forrón telespriccelve Bethany torkát. Bethany felsikoltott, de a hangját elnyomta, hogy Ash olyan mélyen beledöfte a farkát a szájába, hogy az arcán érezte a fanszőrzetét.
Bethany önkéntelenül mozgolódni kezdett, és hallotta, hogy Jace elmormol egy káromkodást. Az ujjai mélyen belefúródtak Bethany fenekének húsába, és tudta, hogy másnap is viselni fogja a keze nyomát. Egyre gyorsabban baszta, a farka csattogott a nedves punciban, visszhangot verve a szoba csendjében.
Bethany csak nyelte az Ash farkából kitörő forró ondót, lefolyt még a szája sarkán is. Ash óvatosan felemelte a fejét és kihúzta a farkát a szájából. Gyöngéden az ágyra fektette a fejét, és lágyan simogatta a haját, miközben Jace tovább ostromolta az érzékeit.
Még nagyobb sebességre kapcsolt, az ágyéka minden egyes döfésnél vadul csapódott Bethany fenekének. Bethany behunyta a szemét, zsibbadtan feküdt az orgazmusa utórezgéseit élvezve, miközben Jace járatta benne a farkát.
Aztán mélyen behatolt és megállt. Belekapaszkodott Bethany csípőjébe, miközben megremegett kitörő orgazmusától. Aztán ráhajolt Bethanyre, a testével betakarva és melegítve a hátát. Gyöngéd csókot nyomott Bethany vállára. Ez annyira… meghitt volt. Olyan végtelenül gyöngéd. Szinte szeretetteljes.

– Nem akartam ilyen hamar elmenni – suttogta Jace a nyakába.
– De baszki, bébi, olyan kibaszott finom vagy!
Jace szavai jobban melengették Bethany szívét, mint az érintése vagy a saját orgazmusa. Olyan érzéseket ébresztettek benne, amelyekről jobb volt tudomást sem venni. A szex nem volt újdonság számára.
Vadidegenekkel sem, mert már hozzászokott, miközben próbált talpon maradni, és válaszokat keresett, melyeket sosem talált. De ez…
Nem szabad ilyesmire gondolnia se. Ez nem jelentett semmit. Egyáltalán nem volt más, mint máskor a szex vadidegenekkel, csak hogy tompítsa a nyomorúság érzését. Ha bármi mást lát bele, azzal csak fájdalmat és keserűséget okoz magának.
Ash lehajtotta a fejét, a szája csaknem súrolta Bethany arcát.
– Hozok neked valamit inni. Kérsz még narancslevet?
– Igen – felelte Bethany erőtlenül, még mindig elvarázsoltan az érzéstől, hogy Jace betölti, és a teste védelmezőn beburkolja. Ash felkelt az ágyról, és mikor kiment a szobából, Jace újra megcsókolta Bethany vállát. Aztán nagy bánatára felegyenesedett és kihúzta a farkát. Bethany ajkát elégedetlenkedő sóhaj hagyta el.
– Meg kell szabadulnom az óvszertől, bébi – suttogta Jace.
– Mindjárt jövök.
Bethany abban a pillanatban vacogni kezdett, hogy Jace megvonta tőle a teste melegét. A lelke mélyéig remegett. Hasra feküdt és elnyúlt az ágyon. Nem tudta, mi fog most következni. Keljen fel és menjen el? Vagy azt akarták, hogy maradjon reggelig? Korábban tudta, mit kell ilyenkor tennie. De ehhez hasonló tapasztalata még sosem volt. Amúgy sem volt hová mennie. Csak vissza a hideg utcára. Nem akarta, hogy az éjszaka véget érjen. Elfogta a szomorúság. Sosem lett volna szabad belemennie ebbe. Bár átmenetileg jó érzéssel töltötte el és oldotta a magányát, tudta, hogy sokkal jobban fog fájni, ha majd el kell tűnnie. Jace visszatért és ledőlt mellé az ágyra. Bethany felemelte a fejét, attól félve, képhogy mit fog látni. Épp szólni akart, hogy megkérdezze, menjen-e, ám ekkor Jace átölelte és az oldalához szorította.
Jól van, ezek szerint nem akarta, hogy most rögtön tűnjön el. Bethany részéről ez rendben is volt.
Hozzábújt Jace-hez, nem akart lemondani a luxusról, hogy érezze a teste melegét.
Egy perccel később Ash is visszajött, és lefeküdt Bethany másik oldalára. Jace azonnal szorosabban ölelte magához, megakadályozva, hogy Ash bárhogy is hozzáérjen.
– Hoztam neked narancslevet – mondta Ash. Jace óvatosan felültette az ágyon, és ő is felült, de közben nem engedte el egy szempillantásra sem. Picit fura volt két meztelen férfi közt az ágyban, de igazi bűnös élvezet.
Bethany hálásan kortyolt a narancsléből, mert a szája kiszáradt és Ash méretes farka picit ki is dörzsölte. Máshol is lesz még izomláza. Már rég nem volt férfival. De ezt az érzést elraktározta magában, mint egyetlen éjszakát, amelyet a valóságtól távol töltött.
– Menjek el? – kérdezte félve, mikor visszaadta a poharat Ashnek. Ash elhúzta a száját, Jace karja pedig olyan erősen megszorította, mintha acélsodrony lenne.
– Dehogyis! – vágta rá Jace.
– Még közel sem értünk a végéhez. Ma éjjel itt maradsz. Már túl hideg és túl késő van ahhoz, hogy elindulj. Nem akarom, hogy kimenj ilyenkor.
Bethany próbálta visszatartani a megkönnyebbült sóhajt, de Jace a mellkasán érezte, ahogy kiengedi a levegőt, mire megpuszilta a feje búbját.
– Adj egy kis időt, hogy kifújjuk magunkat, aztán folytatjuk – közölte Ash.
Zöld szeme csillogott a vágytól. Bethany fürkészőn figyelte, aztán Jace keze a melléhez ért, tenyerébe vette a kis dombocskát, és a hüvelykujjával cirógatni kezdte a bimbóját. Bethany épp most élte át élete legcsodálatosabb orgazmusát, és máris többet akart.
– Azt mondtad, voltál már egyszerre két férfival – jegyezte meg lazán Ash.
– Szerinted be tudod fogadni Jace-t a puncidba és közben engem a popsidba? Csináltál már ilyet?
Bethany elvörösödött, a bőre felforrósodott. Csak megrázta a fejét, mert túlságosan zavarban volt ahhoz, hogy válaszoljon. Elképzelte magában a forró jelenetet. Már a gondolat is, hogy egyszerre fogadja magába a két férfit, heves vágyakozást ébresztett benne.
– Ki akarod próbálni? – kérdezte Ash vigyorogva.
– Nem muszáj – suttogta a fülébe Jace.
– Ha voltál már két férfival, hogy lehet, hogy nem voltak benned egyszerre? – kíváncsiskodott Ash. Bethany arca még mindig lángolt, nem is tudott Ash szemébe nézni. Egy ilyen tapasztalt férfihoz képest ő ügyetlen szűz lány volt.
– Mint az előbb – mondta halkan.
– Ahogyan az előbb csináltuk.
– Értem – felelte Ash.
– Az egyik megbaszta a szádat, és közben a másik a puncidat. Bethany bólintott.
– Egyáltalán csináltad már popsiba?
– Ash! – mordult fel Jace figyelmeztetően.
– Vegyél vissza, baszki! Nem veszed észre, hogy zavarba hozod? Ash megrándította a vállát.
– Ezen nincs miért zavarba jönni. Itt ülünk mindhárman meztelenül, és épp az előbb basztuk meg.
Nos, ez igaz is volt.
– Igen, próbáltam már az anális szexet – felelte Bethany.
– És, élvezted? – kérdezte Ash.
– Nem, nem igazán – ismerte el Bethany.
– Akkor most nem csináljuk – jelentette ki határozottan Jace. Az állkapcsa megfeszült, és szúrós tekintete azt üzente Ashnek, hogy ne erőltesse a témát.
Bethany idegesen megköszörülte a torkát.
– Szeretném kipróbálni. Úgy értem, a srác, akivel voltam… nem volt valami jó az ágyban. Nem úgy, mint ti ketten. Ash felkacagott.
– Erre semmi szükség, bébi – mondta Jace halkan.
– Nem kell semmit sem tenned azért, mert azt hiszed, hogy mi ezt akarjuk.
– De veletek jó lehet – suttogta Bethany.
– De még mennyire! – vágta rá Ash büszkén vigyorogva.
– Nem fogok fájdalmat okozni neked, kicsim. Szép lassan, finoman csináljuk, és ha nem esik jól, abbahagyom. De kurvára izgató lenne, ez biztos. Igen, ezt Bethany is sejtette. Mégis melyik nő nem akarná kipróbálni ezt két olyan férfival, mint Jace és Ash?
– Éhes vagy? Nem sokat ettél. Kérsz még valamit, mielőtt folytatjuk? – kérdezte Jace, és közben hátrasimított egy hajtincset Bethany füle mögé.
Bethany felnézett rá, és gyönyörködött csodaszép, csokoládébarna szemében.
– Tudnék még enni – suttogta. Ez igaz is volt. Hirtelen elfogta az éhség, eszébe jutott, milyen jó lenne most elfogyasztani a hamburger másik felét.
– Rendelek még kaját a szobaszerviztől – mondta Ash, és az éjjeliszekrényen álló telefonért nyúlt.
– Nem kell – tiltakozott Bethany.
– Meghagytam a hamburgerem felét.
– Hozatunk valami frisset és meleget – közölte Jace, aztán lehajolt, hogy megcsókolja a szája sarkát.
– Szeretnél még egy hamburgert? Vagy inkább mást kérsz? – kérdezte Ash, fülén a telefonnal.
– Bármilyen szendvics jó lesz – felelte Bethany, mert nem akart válogatósnak tűnni.
– És egy forró csokit, ha nem gond. Ash elmosolyodott.
– Egyáltalán nem az.

Csajozási tanácsok

fel