Mámor-trilógia 2. - Rajongás

tizenkettedik fejezet

Pasizási tanácsok

Mégis milyen alapon ítélhetné el Bethanyt azért, mert a szexet használta pótszernek, mikor valójában ő is ugyanezt tette? Bethanynek ráadásul jóval nehezebb élete volt, mint neki. Legalább volt mentsége, ellentétben vele.
A liftajtó kinyílt, és Jace berohant, aztán türelmetlenül nyomkodta a földszint gombját. Jackkel már cifrább volt a helyzet, de nem megoldhatatlan. Egyszerűen távol kell tartani tőle Bethanyt, és biztosítani a védelmét. Csak a holttestén át hagyja elmenni innen, hogy megmentse azt a barom Jacket. Bár Bethany nem mondta ki, nem ismerte el, de látta a szemében, hogy tudja az igazat. Ott volt a tekintetében a fájdalmas felismerés, hogy elárulta, akit szeretett, és akiben bízott.
Jack odadobta a farkasok elé. Az a seggfej biztosítéknak használta, miközben esze ágában sem volt visszafizetni azt a pénzt. Jace égett a vágytól, hogy elkapja a tökét, és móresre tanítsa. Mikor a lift végre megállt a földszinten, Jace kirohant, és a szemével rögtön Bethanyt kereste. Megkönnyebbült, mikor megpillantotta az előcsarnok egyik sarkában, a portás és a biztonsági őr által közrefogva. Elmosolyodott, mikor látta, hogy egy papírpoharat tart kávéval a kezében, és a portással beszélget. Mintha mindennapos dolog lett volna, hogy egy mezítlábas nő télen meg akar szökni az épületből.
Bethany felnézett, mikor látta őt közeledni, és ragyogó kék szemébe kiült a félelem. Jace úgy érezte, mintha orrba vágták volna. Bethany félt tőle.
– Bethany – szólalt meg nyugodt hangon.
– Menjük vissza a lakásba, és hagyjuk az urakat végezni a munkájukat – mondta, majd a férfiakhoz fordult.
– Mindkettőjüknek köszönöm, hogy vigyáztak az én Bethanymre. Nem örültem volna, ha kimegy így az utcára.
– Természetesen nem, uram – válaszolta a portás hűvösen, aztán kedvesen rámosolygott Bethanyre.
– Örülök, hogy megismertem, Miss Willis. Remélem, még találkozunk. Ha bármikor bármire szüksége lenne, csak szóljon.
– Köszönöm, Roger – felelte mosolyogva Bethany.
Jace felvonta a szemöldökét. Már jó ideje itt lakott, mégsem tudta a portás nevét. Elszégyellte magát emiatt, miután Bethanynek kevesebb mint öt perc alatt sikerült kiderítenie.
A biztonsági őr biccentett Jace felé, majd Bethanyre mosolygott, aztán visszament a helyére. Bethany felsóhajtott és felállt, Roger felé nyújtva a poharat.
– Köszönöm – mondta újra Bethany.
– Butaság volt így elindulnom. Köszönöm, hogy megállított, és hogy ilyen kedves volt hozzám. Jace kézen fogta Bethanyt, és a lift felé húzta. Nem szólt hozzá egy szót sem, míg fel nem értek. Csak álltak egymás mellett a liftben, és a karjuk összeért. Jace szerette, ahogy hozzáért. Lágy volt és simulékony. Tökéletesen kiegészítette az ő jóval feszültebb testét.
Jace elhúzta a száját, mikor rádöbbent, miért olyan simulékony Bethany. Megadta magát. Az ördögbe is, ezt ne!
Nem fogja úgy visszavinni a lakásba, mint valami elnáspángolt háziállatot.
Mikor kinyílt a liftajtó, magához ölelte, és felemelte az állát, hogy a szemébe nézzen.
– Ha visszajössz velem a lakásba, emelt fővel és egyenes háttal tedd – mondta.
– Ne szégyenkezz, és ne legyen benned félelem. Ez a te otthonod. A te menedéked. Az a hely, ahol tökéletes képbiztonságban vagy a külvilágtól. Minden rossztól és veszélytől. Megértetted?
Bethany hosszan nézte, ábrándos, szomorú szemekkel. Jace-nek az fájt a legjobban, hogy egy másodpercre látta a szemében felcsillanni a reményt, de azon nyomban el is illant. Mintha a remény olyan távoli, megfoghatatlan dolog lett volna számára, hogy nem engedhette volna meg magának. Végül Bethany bólintott.
– Megértettem – suttogta. Jace homlokon csókolta, és érezte, hogy nagyot sóhajt.
– Nem, még nem érted, bébi. De majd megérted. Ígérem.
Betessékelte a lakásba és a liftajtó becsukódott mögöttük. Bethany kimerültnek tűnt, fizikailag és érzelmileg is. Bár számára még korán volt a lefekvéshez, most semmi másra nem vágyott jobban, mint hogy ágyba bújjon vele, és a karjában tartsa egész éjjel. Azt akarta, hogy védve érezze magát. Biztonságban. És legfőképp szeretettnek. Mint aki fontos.
Bethany nem ismerte ezt az érzést, ez nyilvánvaló volt abból, amit a gyerekkoráról és a felnőtt életéről mesélt. A múltját nem tudja megváltoztatni, de a jelenét igen, ahogy a jövőjét is.
– Menjünk aludni! Hulla fáradt vagy – mondta Bethanynek.
Bethany idegesen pillantott rá. Hatalmas kék szeme tágra nyílt, amitől riadtnak tűnt, mint egy őzike. Bár nagyon sovány volt, a szépsége úgy ragyogott, akár egy üstökös fénycsóvája. Volt valami a szemében és az arcában, ami rabul ejtette Jace-t. Nem tudta megmondani, miért vonzódott olyan ellenállhatatlanul hozzá, mióta csak meglátta Mia partiján. De azt már akkor is tudta, hogy összetartoznak.
– Bébi, nem fogom rád vetni magam – mormolta.
Megfogta Bethany kezét, és a hüvelykujjával megnyugtatóan körözött a kézfején. Bethany nagyot nyelt és bólintott.
– Fáradt vagyok.
– Hulla fáradt – ismételte meg Jace. Kézen fogva bevezette Bethanyt a hálószobába, és becsukta maguk mögött az ajtót. Aztán megfordult, és megfogta Bethany pólóját, hogy levegye róla.
Bethany összerezzent, leszorította a karját, a szemében ijedtség tükröződött.
Jace várt egy pillanatot, és hosszan nézett a szemébe.
– Bébi, ebben az ágyban semmi sem lehet kettőnk között. Se ruha, se más akadály. Megmondtam, hogy nem fogom rád vetni magam, és ez így is lesz. Nem fogok hazudni neked. De nem fogsz ruhában ágyba bújni. Amellett hogy rohadtul lötyögnek rajtad, amikor csak az ágyamban alszol, meztelen leszel.
– Meg fogok fázni – mondta Bethany elhúzva a száját. Jace elmosolyodott az erőtlen próbálkozáson, amivel Bethany távolságot akart erőltetni kettejük közé. Hamarosan rá fog jönni, hogy erről szó sem lehet.
– Majd melegen tartalak!
Bethany az ajkába harapott, aztán felsóhajtott és megadóan leengedte a karját.
– Emlékezz rá, mit mondtam – mondta lágy hangon Jace.
– Ide nem jössz szégyenkezve, sem megfélemlítve. Csakis emelt fővel. Az engedelmesség nem jelenti azt, hogy kevesebbet érsz. Akaratos alak vagyok, efelől semmi kétség. De azt a legkevésbé sem szeretném, hogy üresfejű báb légy.
Bethany gyönyörű kék szemében értetlenség tükröződött.
– Azt hiszem, nem értem. Semmit sem értek ebből. Össze vagyok zavarodva, Jace! Ez annyira… lehengerlő.
Jace megpuszilta az orrát, aztán felemelte a pólóját.
– Rengeteg időnk van még. Szeretném, ha bíznál bennem. Ha sikerült ezt elérnem, minden rendben lesz. Gondoskodom rólad, és sosem teszek olyat, amivel összezavarhatlak.
– De hisz épp most mondtam, hogy össze vagyok zavarodva! – tiltakozott Bethany.
Jace elmosolyodott, és áthúzta Bethany fején a pólót, szabaddá téve a melleit.
– Csak azt akarom, hogy meztelen légy. Azzal tudnálak csak zavarba hozni, ha ma éjjel meg akarnálak dugni. Azt majd holnap. Ma csak szeretném, ha megszoknád, hogy itt vagy.
Bethany meghökkenten nézett rá.
– És ettől ne jöjjek zavarba?
– Nem kell.
– Nyilvánvalóan mindketten mást értünk zavarba hozás alatt – motyogta Bethany.
– Na, ezt már szeretem – mormolta elégedetten Jace. Bethany kérdőn nézett rá, és lehúzta a farmere sliccét.
– Pimasz vagy. Van benned tűz, Bethany. Ezt nem vesztetted el. Tökéletes vagy nekem,
– Őrült vagy – suttogta Bethany.
– Vagy én vagyok őrült.
– Amíg mindketten azok vagyunk, nekem jó így.
Bethany felemelte a kezét, és hagyta, hogy a farmer lecsússzon a lábán.
– Te tényleg mindig megkapod, amit akarsz, igaz?
Jace elmosolyodott, és segített Bethanynek kilépni a farmerből.
– Már mondtam neked. Semmit nem adnak könnyen, amit érdemes megszerezni. És küzdelem nélkül semmit sem lehet elérni – Jace a hasához hajolt és megcsókolta a zúzódásait.
– Figyelmeztetlek, hogy harcolni fogok érted, és nem áll szándékomban veszíteni.
Mikor felemelte a fejét, látta a reményt megcsillanni Bethany szemében, és ezúttal nem illant el. Bethany áhítattal nézett le rá, de egész testében reszketett. Látta rajta, hogy kezdi érteni a dolgot. Azt, hogy ez valóságos, és hogy halálosan komolyan gondolja.
– Vedd le a bugyit!
Bethany ezúttal nem ellenkezett. Egy pillanatra habozott, aztán bedugta a hüvelykujját a selyembugyi derekába, letolta, és miután lecsúszott a lábán, kilépett belőle.
– Bújj be az ágyba, és várj meg – utasította lágyan, de határozottan Jace.
– Lezuhanyozok, és jövök. Helyezd magad kényelembe. És Bethany?
Bethany felnézett rá.
– Ne próbálj meg lelépni. Lezártam a liftet, és még ha le is jutnál az előcsarnokba, nem hagynak elmenni nélkülem.
– Szóval a foglyod vagyok? – sóhajtott Bethany.
Jace elmosolyodott.
– Soha. De megteszek mindent, ami szükséges, hogy garantálni tudjam a biztonságod. Még azt is megoldom, hogy ne tudj elszökni, míg zuhanyozom. Most pedig bújj az ágyba, nehogy megfázz. Majd feltekerem a fűtést.
Azzal ott hagyta Bethanyt, kiment a fürdőszobába és megnyitotta a zuhanyt. Szándékosan hagyott neki időt arra, hogy egyedül bújjon ágyba, és egy kicsit megnyugodjon, mire melléfekszik.
Bethany sok türelmet igényelt – jóval többet, mint amennyit általában fordított egy nőre. Korábban, ha egy nő unszolta magát, inkább rögtön hátat fordított neki. Tudta, mit akar, és esze ágában sem volt olyan nőre pazarolni az idejét, aki nem adta meg neki pontosan azt, amit elvárt.
Bethanynek szüksége lesz egy erős férfikézre is, amit szívesen magára vállalt. Élvezte, hogy gondoskodhat róla. Bethany hamar rá fog érezni, mit vár tőle, ő pedig minden percet élvezni fog, mikor védelmezheti és gondoskodhat róla. Idővel biztosan így lesz. Akadt még néhány megoldandó dolog. Zuhanyozás közben sorba vette ezeket magában. A legfontosabb Bethany biztonsága. Nem hagyhatja őrizetlenül egy percre sem, mikor azok a szemétládák keresni fogják, hogy behajtsák rajta a pénzt, amivel Jack tartozott nekik. Emellett szüksége volt egy teljes új ruhatárra. Ott volt még Mia lakásának dolga is, bár Jace tudta, hogy Bethany amúgy sem sok időt töltene ott. Legszívesebben rögtön beköltöztette volna magához, de nem akarta mindjárt az elején lerohanni.
Szüksége volt arra, hogy megtapasztalja a függetlenséget, mielőtt teljesen átveszi az irányítást az élete fölött. Még úgy is,kép hogyha ellenőrzött körülmények közt lehet csak független. Ez kissé fura volt – jó, nagyon fura – de Jace azt akarta, hogy visszanyerje az önbizalmát. Hogy úgy érezze, önálló döntéseket hoz, még ha teljesen biztonságos környezetben teszi is.
Lesz egy saját lakása. És majd randevúzgatnak. Elhalmozza figyelmességgel. Mindenféle programokat szervez kettőjüknek. És ha Bethany már tisztában van azzal, milyen szerepet tölt be az életében, akkor átköltözteti magához. És azután? Egyelőre csak eddig jutott a tervezéssel. De tudta, addig nem lesz egy nyugodt éjszakája sem, míg Bethany nem vele él.
Addig is gondoskodnia kell arról, hogy a problémák megoldódjanak. Elhúzta a száját, mikor kilépett a zuhany alól, hogy megtörölközzön. Jack jókora gond volt. Nyilvánvalóan Bethany nagyon ragaszkodott hozzá, pedig Jack csak bajt hozott rá. Nem hagyhatta, hogy Jack bekavarjon az életébe és veszélybe sodorja. Tehát közbe kellett lépnie. Ezt pedig Bethany biztosan nem fogja díjazni.
A dereka köré csavarta a törülközőt, és visszament a hálószobába. A pillantása ellágyult, és elmosolyodott, mikor látta, hogy Bethany már édesdeden aludt. A feje az ő párnáján pihent, vagyis inkább a párnahegyen, amit feltornyozott magának, és az orra hegyéig bebugyolálta magát a takaróba. Hosszú szempillái finoman nyugodtak az orcáján.
Minden tökéletesnek tűnt. Bethany ide tartozott, az ágyába. Még sosem érzett ilyen mély elégedettséget amiatt, hogy egy nő az ágyában volt. Ez így volt jó. Ő volt jó.
Leoldotta a törülközőt a derekáról, aztán óvatosan felemelte a takarót, és mellébújt. Bethany picit megmozdult, és halk szuszogása melegséggel töltötte el Jace-t. Szorosan mellébújt, a karjaival védelmezőn átölelte, és óvatosan a vállára húzta a fejét. Áttette rajta a lábát is, hogy tökéletesen a testéhez simuljon. Csak ezután, és csak így tudott annyira megnyugodni, hogy el tudjon aludni mellette.

Csajozási tanácsok

fel