Mámor-trilógia 2. - Rajongás

fejezet

Pasizási tanácsok

Bethany összerezzent, mikor Jace kibújt a takaró alól. Lehajolt, hogy megcsókolja a homlokát, és halkan súgta neki:
– Aludj csak, kicsim. Ma be kell mennem dolgozni. Maradj itt napközben.
Bethany felült az ágyban, és maga elé tartotta a takarót. Nevetséges volt részéről, hogy próbálja eltakarni magát, hiszen az egész karácsonyt meztelenül töltötte, Jace karjaiban. Addig szeretkeztek, míg mindketten álomba nem zuhantak a kimerültségtől.
Most mégis zavart volt, és picit ideges. A kezével a nyaklánchoz kapott, amelyet Jace adott neki, és az ujjbegyeivel simogatta a vonalát. Nem szerette a napot Jace lakásában tölteni, ha ő nem volt otthon. Nem volt itt egyetlen holmija se. Ez Jace otthona volt, ráadásul igazi agglegénybarlang. Mindennek férfias külseje és illata volt. Bár neki alig volt holmija, legalább a lakás, amiben lakott, nőiesen nézett ki. Ott otthonosan érezte magát. Szinte kezdte a magáénak érezni.
– Igazából arra gondoltam, hogy visszamennék a lakásomba, míg dolgozol – szólt halkan.
Jace alig észrevehetően elhúzta a száját.
– Persze, ha ezt akarod. Majd felugrom, miután végeztem az irodában. Ott tölthetjük az estét, ha szeretnéd.
Bethany bólintott. Bár elvileg külön lakása volt, még egyetlen éjszakát sem töltöttek egymástól távol, mióta csak újra találkoztak. Valójában elválaszthatatlanok voltak abban az időben, amit Jace nem a munkahelyén töltött.
– Ha akarod, elvihetlek munkába menet.
– Nem fogsz elkésni miattam?
Jace elmosolyodott.
– Én vagyok a főnök, emlékszel? Akkor megyek be, amikor kedvem tartja.
– Jól van, akkor veled megyek.
– Öt perc alatt lezuhanyozom, utána a tiéd a fürdőszoba.
Bethany nézte, ahogy Jace meztelenül kisétál a fürdőbe, nyers, férfias szépségének teljes pompájában. A haja borzas és csapzott volt végtelen szeretkezéseiktől, amitől csak még lehengerlőbben festett.
Jace megállt a fürdőszoba ajtajában és visszanézett. A pillantása vágytól parázslott, mintha megérezte volna, mire gondol. Aztán elmosolyodott, és az arca teljesen megváltozott. Bethanynek a lélegzete is elállt, olyan különleges volt a mosolya. Nem is mosolygott túl gyakran. Általában morcosan nézett, majdnem mindig komolyan. Titokzatosan. De ha mosolygott, Bethany elolvadt tőle.
Felült az ágyban, miután Jace eltűnt a fürdőszobában. Ekkor eszmélt rá, hogy Jace az ajtót nyitva hagyta. Talán ez meghívás volt? Bethany megnyalta hirtelen kiszáradt ajkait.
Ha együtt zuhanyoznak, akkor feleannyi időbe telik elkészülniük. Vagy mégsem. Mert ha csatlakozik Jace-hez, akkor nem csak zuhanyozni fognak.
Ami persze nem volt eredendően rossz dolog.
Sőt nagyon is pompásan hangzott.
Ledobta magáról a takarót és kimászott az ágyból. Beleborzongott, mikor kijött a melegből, ami még mindig őrizte Jace teste nyomát, ahogy ott feküdt mellette.
Egy pillanatra megtorpant és hallgatózott, várva a zuhany megnyitásának hangját. Pár perccel később meghallotta a víz csobogását és elindult be a fürdőbe.
Jace zuhanyfülkéje hatalmas volt, ketten is kényelmesen elfértek benne. Vagy akár hárman is. A fala üvegből volt, benne több zuhanyfej, egy felül középen, és kettő oldalt, a falra rögzítve. Jace alakja áttűnt a bepárásodott üvegen. Bethany látta, ahogy mosakszik, és a keze egyre lejjebb és lejjebb siklik.

•••

Bethany kinyitotta a zuhanyfülke ajtaját, és belépett, mielőtt még inába szállt volna a bátorsága. Jace szeme kipattant. Épp a farkát mosta. Meglepetten pislogott, de a pillantása azon nyomban felizzott. A farka alig két másodpercen belül már keményen állt. Ha Bethany eddig nem is volt biztos benne, hogy szívesen venné, ha csatlakozik hozzá, minden kétsége elszállt attól, ahogy a szeme láttára éledezett a teste.
– Ez az én dolgom – mondta, és megfogta Jace farkát, eltolva róla a kezét.
– Mindenképpen – felelte Jace.
A víz végigzubogott a hátán, beborítva gyönyörű, izmos testét. A haja vizes volt, és Bethany észrevette, hogy hosszabb, mint gondolta. Vizesen kisimultak a hullámai, és a haja egészen a válláig ért.
– Gyönyörű vagy – suttogta Bethany, miközben közelített hozzá, és a testük összeért. Megcsapta a víz párája, a meleg édes kísértésként vonzotta.
Jace teste megfeszült, és a szeme egyre sötétebben csillogott. Átölelte Bethanyt, összeforrasztva a testüket, miközben Bethany tovább simogatta a farkát.
– Te vagy a gyönyörű, Bethany. Sosem tudnék betelni azzal, hogy látlak.
Bethany elmosolyodott, és lábujjhegyre állt, hogy megcsókolja Jace-t.
– Még sosem szeretkeztem zuhany alatt – suttogta csábítóan.
– Akkor ezt most azonnal orvosolnunk kell.
Bethany térdre ereszkedett. A víz mindkettőjükre csobogott. Felnézett Jace szemébe, aztán vissza az ágyékára, és tovább simogatta. A farka egyre keményebb lett a kezében.
Leheletfinoman cirógatni kezdte az ajkaival a makkját, végighúzva a nyelvét az érzékeny peremén. Közben képvízcseppek hullottak a nyelvére, csaknem megtöltve a száját, miközben bekapta Jace farkát. A vízcsobogáson keresztül hallotta, ahogy Jace kéjesen felnyög. Hátrasimította Bethany vizes haját, mely az arcához tapadt, és a tenyerébe vette az arcát, miközben behatolt a szájába.
Az arcvonásai megfeszültek, a szája körül és a homlokán apró ráncok jelentek meg. Bethany látta, hogy zihálva emelkedik és süllyed a mellkasa, és egyre gyorsabban veszi a levegőt, miközben a farka már majdnem a torkáig siklott a szájában.
Bethany gyöngéden megszívta, és bátran még mélyebbre vette. Nagyot nyelt, mikor a farka hozzáért a garatjához. Jace hangosan felszisszent.
Simogatni kezdte Bethany fejét, aztán az orcáit, lágyan cirógatva az arca élét, miközben a farka csaknem a torkában volt. Az érintése olyan végtelenül gyöngéd volt, hogy Bethanynek összeszorult a szíve. Jace volt a szenvedélye. Minden mást kitörölt, ami előtte volt. Mellette nem volt szüksége a múltbéli kapaszkodókra. Olyan volt, akár egy horgony. Megadta neki mindazt, amit a szexszel és a fájdalomcsillapítókkal próbált elérni – egy biztos pontot a bizonytalan világban.
Talán csak lecserélte az egyik szenvedélyt a másikra?
A gondolat szöget ütött a fejében, beárnyékolva a hangulatát. De gyorsan igyekezett kisöpörni az agyából, hogy a múltja ne ronthassa el, ami köztük volt. Csak a jelen számított. Már lezárta a múltját, vagy nem? Jace új életet adott neki. Elhitette vele, hogy tiszta lappal indultak kerten, és ami rég volt, már nem számított. Csak az volt a fontos, ami még rájuk várt.
Minden karácsonyi ajándéka közül ennek örült a legjobban. Újra mélyen beszívta a farkát, minden érzését beleadva a mozdulataiba. Remélte, hogy Jace látja, érzi, amit ad neki. Csak ezt az egyet tudta nyújtani, és remélte, hogy ez elég, hogy boldoggá tegye. Jace ujjai megfeszültek az arcán, aztán hirtelen a hóna alá nyúlt és felállította. Vadul nekiesett a szájának, és úgy csókolta, hogy Bethany alig kapott levegőt.
Aztán felkapta, és egy hirtelen mozdulattal a zuhanyzó falának nyomta Bethanyt.
– Kulcsold a lábaid a derekam köré – dörmögte.
Határozott utasításától Bethany gerincén végigfutott a borzongás. Az öle összerándult, a gyomra zsibbadni kezdett, a mellkasát feszítette az izgalom. Jace farka már a puncijának feszült, és ahogy keresztezte a bokáit a dereka mögött, egyetlen erős lökéssel belehatolt.
Az ujjait belemélyesztette Bethany fenekébe, élvezettel gyúrva és dagasztva a lágy húsdombokat, széttárva a punciját, miközben újra belesildott. A szája csábítóan súrolta Bethany nyakát, aztán belemélyesztette a fogait az érzékeny bőrbe, mire Bethany felnyögött. Jace szívta a nyakát, miközben újra és újra beledöfte a farkát, nekipréselve a testét a zuhanyzó falának. Bethany mindenhol érezte őt maga körül, miközben a szájával őrjítően felizgatta. Később bizonyosan meg fog látszani a helye, bizonyítva, hogy megjelölte a tulajdonát, és emlékeztetve a féktelen szenvedélyre, ahogy a magáévá tette. Bethany mégis többet akart. Még több erőt, még több vadságot. Sosem tudott volna betelni vele.
– Nem fogom sokáig bírni, bébi – mondta Jace az izgalomtól rekedt hangon.
– Milyen közel vagy? Azt akarom, hogy elélvezz, Bethany elvette az egyik kezét Jace nyakából és becsúsztatta kettejük közé, le a csíklójáig. Ahogy megérintette magát, a teste hirtelen megfeszült.
– Nagyon közel – suttogta.
– Helyes. Izgasd magad.
Jace közelebb hajolt hozzá, foglyul ejtve a kezét a testük között. Alig volt helye, hogy dörzsölje az érzékeny idegvégződésekkel teli, lüktető kis dombot a puncijában. Jace keményen megbaszta, minden egyes döfésével nekilökve a hátát a falnak, és egyre mélyebbre hatolva benne. Bethany úgy érezte, csaknem összeroppan elsöprő erejétől, amivel a magáévá tette.
Az övé volt. Mindenestől. Hozzá tartozott.
A combjai remegtek, az egész teste rázkódott. Az izgalma egyre nőtt, a gyönyör ellenállhatatlan erővel kerítette hatalmába. Szinte megrészegült. A vér a dobhártyáiban dübörgött fülsiketítő robajjal, a szíve vadul kalapált. A torka mélyéből felszakadt egy sikoly, mikor a csúcsra ért, és rögtön követte Jace diadalittas, elégedett nyögése. Jace ráhajolt, még mindig mélyen az ölébe fúródva, kimerülten zihálva. Megcsókolta a nyakát, majd a száját, és összekeveredett a lélegzetük.
Bethany tompán érzékelte, hogy a víz még mindig zubog rájuk. A pára fojtogató volt, alig tudott levegőt venni.
– Jesszusom – motyogta Jace.
– Elveszed az eszemet, Bethany. Hogy a pokolba mozduljak most meg, és egyáltalán hogy fejezzem be a zuhanyzást és induljak munkába?
Bethany elmosolyodott, és lassan letette a zuhanytálcára remegő lábait.
– Azt hiszem, akkor nekem kell lecsutakolnom téged.
– Az ég szerelmére, ne! Megmosom a hajad, aztán kiteszlek a zuhanyfülkéből. Ha még egyszer hozzámérsz, soha nem jutunk ki a fürdőszobából.
Bethany még szélesebben mosolygott, aztán megcsókolta Jace állát.
– Nem fogok vitatkozni egy férfival, aki meg akarja mosni a hajamat.

Csajozási tanácsok

fel