Mámor-trilógia 2. - Rajongás

negyvenegyedik fejezet

Pasizási tanácsok

Bethany álmai zavarosak voltak. Talán nem is álmodott, de hiába erőlködött, nem bírta kinyitni a szemét. Azt álmodta, hogy kórházban van, és Jace ott áll fölötte, rémült tekintettel, és azt mondja neki, hogy túladagolta magát. Hogy gyógyszereket vett be, mert öngyilkos akart lenni!
A feje iszonyúan fájt. Vajon Jace tényleg azt gondolta, hogy képes ilyet tenni? És miért nem tud felébredni, hogy ez az iszonyatos rémálom elmúljon?
Hiányzott neki Jace. Azt akarta, hogy átölelje és csillapítsa a mellkasában tomboló fájdalmat. Meg akarta mondani neki, hogy sose gondoljon róla ilyen szörnyűséget. Csakhogy Jace még mindig nem bízott benne. Az előző éjszaka rádöbbentette erre. Újra megpróbálta kinyitni a szemét és lerázni magáról a kábulat súlyos fátylát. Olyan éles fájdalmat érzett, mintha cölöpöt vertek volna a fejébe, de elszántan küzdött, hogy kikeveredjen a homályból, ami körülvette.
A szempillái megremegtek, de minden pislogás olyan fájdalommal járt, akár egy-egy kalapácsütés. Nagy nehezen kinyitotta a szemét és elfogta a pánik. Ismeretlen helyen volt, sötétben, és fertőtlenítőszagot érzett, mintha… kórházban lett volna.
Ijedten pillantott körbe, és próbált rájönni, hol lehet. Fura ágyban feküdt, ami nem volt valami kényelmes. Egyenletes csipogást hallott, olyan hangosan, hogy összerezzent.
– Jace? A hangja kétségbeesettebbnek tűnt, mint amilyennek szánta, de egyedül volt, félt, és csak Jace-t akarta.
Mocorgást érzett az ágya mellett, és egyszer csalt megjelent előtte Jace arca. Aggódva és megkönnyebbülten nézett le rá.
– Bethany, kicsim, hát felébredtél! Hála az égnek! A hangja rekedt volt, mintha sírt volna. Annyi megkönnyebbülés és annyi meghatottság volt a szavaiban, hogy Bethany teljesen elképedt. Mi történt? Mi volt a baj?
Bethany megnyalta az ajkait, és nagyot nyelt. A szája olyan száraz volt, mintha fűrészporral lenne tele, a nyelve pedig nehéz és lomha.
– Szörnyű rémálmom volt – suttogta.
– Mi a bajom, Jace? És hol vagyok?
Jace megcsókolta a homlokát és Bethany érezte, ahogy reszket, mintha kétségbeesetten próbálná tartani magát. Mikor Jace megfogta a kezét, észrevette, hogy a karjába infúzió van kötve.
– Nagyon rosszul voltál, kicsim. Majdnem elvesztettelek. De hála istennek visszajöttél hozzám!
Talán nem csak álom volt. Ezek szerint tényleg meg akarta ölni magát? Elfogta a pánik és nyöszörgő hangot hallatott. Remegni kezdett, mire Jace szorosan magához ölelte.
– Csitt, bébi, most már minden rendben lesz!
– Nem tettem meg, Jace! – magyarázta zaklatottan Bethany.
– Kérlek, hinned kell nekem! Nem vettem be semmit, soha nem tenném! Jace gyöngéden simogatta a haját, és ringatni kezdte.
– Tudom, hogy nem tetted meg. Tudom.
Bethany meghökkenten nézett rá.
– Tudod?
– Hát persze! Azt mondtad nekem, hogy nem te tetted, innen tudom. Bethany megkönnyebbülten hátrahanyatlott a párnára és felsóhajtott. Jace hitt neki, ez mindennél többet ért. Aztán összehúzta a szemöldökét és tanácstalanul nézett fel rá.
– Akkor hogy történhetett? Nem értem!
– Mire emlékszel?
Bethany koncentrálni próbált, de a feje még mindig hasogatott.
– Nem tudom! Elmentem Jackhez. Kaden felhívott. Szólt, hogy visszajött. Átmentem hozzá. De Kaden is feljött velem – tette hozzá gyorsan. Jace megszorította a kezét.
– Tudom, kicsim. Nagyon helyesen tetted. Te mindent jól csináltál.
– Annyira dühös voltam Jackre. Kiabáltam vele. Kérdeztem, hogy miért akarja mindenáron elszúrni az életét. Azt mondta, csak el akart búcsúzni, de mikor kérdeztem, mire készül, csak annyit mondott, „elmegyek”.
Jace arca eltorzult a dühtől.
– Csinált nekem forró csokit. Csak ennyire emlékszem – mondta bágyadtan Bethany.
– Minden rendben, bébi. Fel fogsz épülni! Most csakis ez számít. Bethany felnézett rá és szörnyű balsejtelme támadt. A torkát a sírás fojtogatta, alig kapott levegőt.
– Jack… – suttogta.
– Ő tette, igaz? A könnyek végigcsorogtak az arcán. Jace elgyötörtén nézett rá.
– Attól tartok, igen. Úgy sajnálom, kicsim!
Bethany behunyta a szemét, – De miért?
Jace nagy levegőt vett, és gyöngéden letörölte a könnyeit.
– Nem akart bántani, drágám. Egy idióta, de nem akart bántani – Jace habozott, hogy folytassa-e, a szemébe Idült a bánat.
– Magát akarta megölni.
– Micsoda?
Bethany szíve összeszorult. Nem! Ezt Jack sosem tenné! Aztán emlékképek jelentek meg előtte, eszébe jutott, ahogy azt mondja neki, hogy elmegy…
– De miért akart ilyet tenni?
Jace a fejét ingatta.
– Erre nem tudom a választ, kicsim. Sajnálom. Nem tudom, mit gondolt. De jól seggbe rúgtam érte. Saját kezűleg akartam megölni azért, amit veled tett. Majdnem meghaltál! Valójában tényleg meghaltál. De hála istennek vissza tudtak hozni. Ezt sosem fogom megbocsátani Jacknek.
Bethany nem szólt semmit. Mérhetetlen szomorúságot érzett. Jack ezúttal túl messzire ment. Olyasmit tett, amire nincs mentség. Jace nem fog tudni megbocsátani neki, és ő se tudta még, hogy képes lesz-e erre. Jack átlépett egy határt, ahonnan már nem volt visszaút.
– Hol van most? – kérdezte halkan Bethany.
– Itt van kint, a váróban. Kaden rajta tartja a szemét.
– Ne engedd, hogy megtegye! – suttogta Bethany.
– Ne hagyd, hogy újra megpróbálja!
Jace leült mellé az ágya szélére.
– Engem most jobban érdekel, hogy te felépülj. Hogy érzed magad? Hozhatok neked valamit?
– Csak kába vagyok. Minden olyan homályos. Nehezen tudok koncentrálni.
– Ez ilyenkor természetes – mondta gyöngéden Jace.
– Meg tudsz nekem bocsátani, Bethany? Adnál nekem még egy esélyt, hogy rendbe hozzuk a kapcsolatunkat?
Bethany megrökönyödve nézett rá.
– Ezt mégis hogy érted? Jace behunyta a szemét és mikor újra kinyitotta, a tekintetében félelem, megkönnyebbülés, aggodalom és szomorúság ült.
– Van fogalmad róla, milyen sokat jelent nekem már az is, hogy ezt kérdezed? Hogy micsoda megkönnyebbülés ez számomra? Úgy teszel, mintha semmi rosszat nem követtem volna el. Mintha nem bántottalak volna meg olyan nagyon, hogy egész éjjel sírdogáltál mellettem az ágyban, és nem tehettem semmit, hogy megvigasztaljalak.
Jace hangja többször is majdnem elcsuklott, amiből Bethany érezte, mennyire összetört. Teljesen kimerültnek és elcsigázottnak tűnt, mintha napok óta nem aludt volna.
– Kicsim, nem is tudod, mennyire rám ijesztettél. Azt hittem, elveszítettelek. Soha életemben nem voltam még hálásabb senkinek, mint azoknak az orvosoknak, akik nem engedtek el és visszahoztak hozzám.
Bethany döbbenetére Jace arcán lecsordult egy könnycsepp, amit gyorsan letörölt és nagy levegőt vett.
– Mennyi ideig nem voltam magamnál? Jace erőtlenül mosolygott.
– Több mint huszonnégy óráig. Tegnap reggel hoztak be.
Bethanynek tátva maradt a szája a csodálkozástól.
– Olyan sokáig?
– Igen – suttogta Jace.
– Életem leghosszabb napja volt.
– Sajnálom – mondta rekedten Bethany, még mindig meglepetten.
– Sajnálod? – Jace kényszeredetten felnevetett.
– Bébi, neked semmiért sem kell bocsánatot kérned!
– Sajnálom, hogy ennyit kellett aggódnod értem.
– Megérte, mert visszakaptalak. Sose hagyj el, Bethany! Maradj velem! Szeress engem!
– Szeretlek, Jace! Úgy sajnálom…
Jace gyöngéden az ajkára tette az ujját, hogy elhallgattassa.
– Te ne kérj bocsánatot semmiért. Most szépen végig fogod hallgatni az én bocsánatkérésemet.
Jace melléfeküdt és odabújt hozzá. Az ágy nagyon keskeny volt, alig fértek el rajta ketten, de Jace valahogy mégis megoldotta. Az egyik karját Bethany feje alá tette, a másikkal átkarolta, szorosan magához ölelve a testét. Aztán nagyot sóhajtott, a teste ellazult, de még mindig reszketett. Simogatni kezdte Bethanyt, és a tenyerét a szívére képtette, mintha meg akarna győződni róla, hogy még mindig dobog. Aztán a nyakához nyúlt és kitapintotta a pulzusát, ahogy egyenletesen ver.
– Sosem éreztem ennél csodásabb dolgot, bébi – suttogta.
– Ahogy dobog a szíved, ahogy lélegzel… Ezeket soha többé nem fogom magától értetődőnek venni. Mostantól minden reggel azzal fogok felébredni, hogy ez életem legjobb napja, mert még mindig itt vagy velem, az életemben, és szeretsz engem, és mellettem ébredsz fel. Bethany szemébe könnyek szöktek és lecsorduítak az orcáján. Jace nyakába fúrta a fejét, és a mellkasa megremegett, akkorát sóhajtott.
– Úgy sajnálom, kicsim! – kezdett bele Jace.
– Annyira sajnálom azt az estét. Nem volt jogom ilyesmiket mondani neked. Nem érdemelted meg. Ash sem. Kettőtökön töltöttem ki a mérgemet. Épp azon a két emberen, akiket a világon a legkevésbé szeretnék bántani.
– Minden rendben – mormolta Bethany a nyakába.
– Nem, nincs rendben! De garantálom, hogy ez soha többé nem fog előfordulni. Nem azt, hogy többé nem mondok olyasmit, amivel esetleg megbántalak, mert erre nem tudok megesküdni. De azt megígérhetem, hogy soha többé nem hagyom, hogy úgy érezd magad, mint azon az estén. Soha többé nem kételkedhetsz a bizalmamban, egyetlen napig sem. Teljes mértékben megbízom benned.
– Tudom – felelte halkan Bethany.
– Tudom, Jace. Jace meghökkent.
– Hogy is tudhatnád? Hiszen nem is bizonyítottam neked.
– Hittél nekem, mikor azt mondtam neked, nem vettem be a tablettákat. Jace magához szorította.
– Hát persze hogy hittem! Először is azért, mert te mondtad nekem. De már korábban is elmesélted, mikor megálltad, hogy bevegyed azt a tablettát. Aztán akkor is elmondtad, mikor egy rövid időre magadhoz tértél. Hittem neked, és tudtam, hogy sosem tennéd meg.
Bethany könnyei megint kicsordultak.
– Köszönöm, Jace! Nem is tudod, milyen sokat jelent ez nekem.
– De igen, tudom. És sajnálom, hogy ilyen sokáig vártam vele, hogy kimondjam. Többé sosem fordul elő!
Homlokon csókolta Bethanyt, és a bőrén hagyta meleg, puha ajkait. Bethany behunyta a szemét és élvezte, hogy a karjaiban lehet. Örült, hogy életben van, és hogy Jace itt van mellette. Ennél többet nem is kívánhatott volna az élettől.
– Meg tudsz nekem bocsátani? – kérdezte újra Jace.
– Ó, Jace, már rég megbocsátottam neked! Aznap reggel, mikor elmentél dolgozni. Tudom, hogy a bizalomhoz idő kell. Mi pedig olyan gyorsan egymásba szerettünk, és minden olyan sebesen történt. Még csak most kezdjük megismerni egymást.
– Olyan jólelkű és megbocsátó vagy – mondta fájdalmas hangon Jace.
– Meg sem érdemellek! De mindennél jobban akarlak, és többé soha nem engedlek el!
– Ne is tedd! – suttogta Bethany.
– Soha ne engedj el, Jace! Nélküled elvesznék.
– Sosem leszel elveszett, kicsim, soha többé! Mindig megtalállak. Bárhová is menj, mindig utánad megyek és hazahozlak.
– Éhes vagyok – mormolta Bethany.
– Vajon már megengedik, hogy egyek? Mikor mehetek haza? Van valami bajom? Meg fogok gyógyulni?
Bethany hangjából kiérződött a kétségbeesés.
– Nem tudom, mikor engednek haza. Az oivos azt mondta, teljesen meg fogsz gyógyulni. Még elvégeznek pár vizsgálatot, hogy ellenőrizzék, nem történt-e májkárosodás, de jó eséllyel nem lesz semmilyen következmény. Az evéssel kapcsolatban pedig most rögtön megyek és megkérdezem a nővért. Ha azt mondja, hogy már ehetsz, altkor a világ legcsodálatosabb ebédjét rendelem neked. Nem eszel kórházi kosztot.
Bethany megkönnyebbülten mosolygott.
– Szólnom kell a többieknek is, hogy jól vagy és felébredtél. Mia, Gabe és Ash is végig itt táboroztak a váróban, amióta behoztak. Halálra aggódták magukat érted.
– Jace?
Jace felült, mert megérezte a félelmet Bethany hangjában. Aggódva nézett le rá.
– Mi az, kicsim?
– Mi lesz most Jackkel? Jace arca elkomorodott.
– Azt nem tudom. Az esetről értesíteni kellett a rendőrséget. Először úgy jelentették, mint öngyilkossági kísérletet.
Bethany elsápadt. Az járt a fejében, hogy ezek után mindenki azt fogja majd gondolni róla, hogy ilyet tett magával. A szégyentől és a megalázottságtól görcsbe rándult a gyomra. Azt remélte, már túllépett a múltján, most pedig ugyanott tartott, ahonnan indult.
– Ne nézz így, bébi! – mondta lágyan Jace.
– Már beszéltem a nyomozóval, akit kiküldtek. Tud Jackről és a szerepéről. Azt is tudja, hogy nem volt szándékos. Nem tudom, ez milyen következményekkel jár Jackre nézve, de mindenképpen súlyosakkal. Vállalnia kell a felelősséget azért, amit tett.
Bethany szíve csordultig telt fájdalommal.
– Meglátom, mit tehetek érte. Jack most legyen az én gondom, rendben? Te csak arra fordítsd az energiád, hogy felépülj és hazavihesselek. Rám bízod, hogy intézkedjek Jack ügyében?
Bethany lassan bólintott. Tudta, hogy ő most nem tehet semmit. Jack ezúttal túl messzire ment, és többé már nem védheti meg, nem tudja felmenteni a felelősség alól. Mégis mélységesen elszomorította, hogy Jack inkább véget vetett volna az életének ahelyett, hogy elfogadja Jace segítségét. Az élet igenis szép. Még ha történnek is rossz dolgok, mindig van remény a jóra. Egy szebb jövőre. Ezt Jack is megélhette volna. Csakhogy másképp döntött, ő pedig nem dönthetett helyette. Nem élheti Jack életét. Most már a saját életét kell élnie, Jace-szel. Boldogságra vágyott. Itt volt az ideje, hogy elengedje Jacket, hogy járja a saját útját.
– Tudom, hogy fáj neked, bébi – szólt hozzá gyöngéden Jace.
– És nagyon sajnálom. Megteszek Jackért minden, amit csak tudok, de tudnod kell, hogy iszonyúan dühös vagyok rá. Meg is ölhetett volna! Elvehetett volna tőlem. Majdnem sikerült is neki.
– Tudom – felelte halkan Bethany. Jace lehajolt, hogy megcsókolja, aztán felkelt az ágyról.
– Egyedül hagyhatlak pár percre, csak míg elmondom a többieknek, hogy felébredtél, és kerítek neked valami ennivalót?
– Persze, menj csak, megleszek.
Jace elindult az ajtó felé, aztán megállt és visszanézett rá. Olyan hosszan, mintha az elméjébe akarná vésni Bethany minden vonását. A szeme melegen, szerelmesen csillogott. Olyan szerelmesen, hogy véletlenül se lehetett összetéveszteni bármi mással.
Bethany elmosolyodott, és olyan szerelmesen nézett visz- sza rá, amennyire csak ki tudta mutatni az érzéseit. Jace észrevette. Értette. Ő is elmosolyodott, aztán megfordult és kiment az ajtón.

Csajozási tanácsok

fel