Amit akar

Második fejezet

Csajozási és pasizási tanácsok

Mac tekintete elsötétült. A tenyerébe vette Kit állát, és a hüvelykujjával megsimogatta az arcát.
- Biztosnak kell lenned benne, Kit!
A lány szíve hevesebben kezdett verni.
- Biztos vagyok benne.
A férfi ajka az övéhez közeledett. Annyira szerette volna, ha megcsókolja, hogy szinte fájt. Mac ajka egy ideig az övé felett lebegett, aztán lassan elhúzódott tőle. Elvette a kezét az állától. A lány kis híján utánakapott.
Kit Ryderre pillantott, hogy lássa, mit váltott ki belőle az iménti válasza. A férfi visszanézett rá, és felhúzta a szemöldökét. A lány bólintott, mintegy válaszként a néma kérdésre.
- Nálam. Munka után - mondta Mac.
Vágy öntötte el a lány testét. A térde remegni kezdett, és forróság áradt szét benne.
- Itt maradok, amíg nem végzel - mondta Ryder hangosan.
Kit összeráncolta a homlokát.
- Nem lesz gond, Ryder. Nem én zárok. Rengeteg ember lesz itt, amikor elmegyek.
- Azon az éjszakán sem te zártál - mondta Mac csendesen.
A lány elpirult. Pontosan tudta, miért maradt olyan sokáig a bárban aznap éjjel.
- Jobb lesz, ha visszamész dolgozni, édes! - mondta Rose, miközben elment mellettük. - A vendégek kezdenek türelmetlenkedni.
- Mennem kell - mondta Kit. - De munka után találkozunk.
Indulni akart, de Mac megragadta a karját, és magához húzta.
Mielőtt bármit tehetett volna, a férfi felemelte a fejét, és az ajkát az övére szorította. A lány meglepetten nyitotta szét a száját. Nem könnyed csók volt, hanem a birtoklás egyértelmű jele.
A nyelvük találkozott és hancúrozni kezdett: előrenyomult és visszahúzódott. A lány szíve a torkában dobogott. A külvilág megszűnt létezni körülöttük.
Mac elhúzódott, döbbenten és duzzadt ajakkal hagyva ott Kitet. Az állát simogatta a kezével.
- Később találkozunk.
Kit remegő ujjaival megérintette a száját, ahogy a férfi leengedte a kezét. Mac felvette a Stetsonját az asztalról, a fejébe csapta és az ajtó felé indult.
Kit korábbi tiltakozása ellenére Ryder visszacammogott az asztalához és leült. A lány a bárpulthoz sietett, és akárhogy erőlködött, nem tudott visszaemlékezni, hol állt a feje, mielőtt elszabadult a pokol.
- Kivittem a rendeléseidet - suttogta a fülébe Rose.
- De a helyiek türelmetlenek. Vedd fel a rendelést! Új kört akarnak.
- Köszönöm, Rose!
Rose megállt egy pillanatra, és kajánul rámosolygott.
- Kalitkában a madárka?
Kitnek nem kis erőfeszítésébe került, hogy eltüntesse a mosolyt az arcáról. Nem is tudatosult benne, mennyire izgatott lett Mac és Ryder reakciójától a kijelentésére. Olyan sokáig kerülgette a dolgot, egészen görcsössé vált tőle. Bolondot csinált magából az átkozott cetli miatt is. Megesküdött, hogy soha többet nem fog ostoba játékokba belemenni.
Elvegyült a tömegben, megállt az asztaloknál, és felvette a rendeléseket. A félelem, amely ott bujkált benne az elmúlt hat hónapban, ma éjjel nem fogja a kedvét szegni. Alig néhány óra múlva annak a két férfinak a karjában lesz, akik a legtöbbet jelentik számára a világon. Csak bennük bízott szexuálisan.
Két órával később levette a kötényét, és a pult mögé dobta.
- Végeztem, David. Te és Rose be tudtok zárni ketten, ugye?
A férfi bólintott, és két ujját tisztelgésképpen a homlokához emelte.
Kit Ryderre pillantott, és a szíve hevesen kezdett verni, amikor a férfi felállt, és elindult felé.
- Kész vagy, drága?
A lány szája kiszáradt, és a torkába gombóc nőtt. Végigsimította a rövidnadrágot a fenekén és bólintott.
- Haza akarsz menni előtte?
- Igen, de nem kell hazáig követned - felelte a lány.
A férfi elengedte a füle mellett a megjegyzést, és kinyújtotta a karját, jelezve, hogy a lány lépjen ki előtte a bárból. Ryder Harley-ja az ajtó mellett állt. Az egyik lábát átlendítette a motoron, a másikat megvetette a földön, majd felcsapta a támasztót a sarkával.
- Mögötted leszek - mondta.
A lány megrázta a fejét, és odament a Broncójához. Bedugta a kulcsot az ajtózárba, és megdermedt. A gomb fent volt, az ajtó nem volt bezárva. Kihúzta a kulcsot. A keze annyira remegett, hogy elejtette. Tudva, hogy Ryder figyeli, gyorsan lehajolt érte, aztán kinyitotta az ajtót.
Remegett a gyomra, amikor meglátta a kormányra ragasztott kis papírlapot. Gyorsan körbenézett. Vajon még itt van? Vajon most is nézi?
Meghallotta Ryder Harley-jának dübörgését, ahogy beindította a motort. Beült a kocsiba és becsapta maga mögött az ajtót. Gyorsan lenyomta a zárat, és megnézte, hogy a túloldali ajtó is bezáródott-e. A fehér papír baljósan meredt rá. A kapcsolóhoz nyúlt, hogy felkattintsa az utastér-világítást. A szeme a papírra firkantott szavakra tévedt.
"Máris elfelejtetted azt az éjszakát?"
Kit lenyelte a dühét, amely azzal fenyegetett, hogy elhatalmasodik rajta. Letépte a papírt, összegyűrte, és a szélvédőhöz vágta.
A kulcsok csörögtek a kezében, ahogy megpróbálta beindítani a motort. Bal kezével olyan erősen szorította a kormánykereket, hogy az ujja egészen elfehéredett.
Nyugalmat erőltetett magára, hogy vezetni tudjon. Kiállt a parkolóból, és kihajtott az útra. Ryder mögötte jött. Ahelyett, hogy zavarta volna, most biztonságérzettel töltötte el a magányos fényszóró látványa a visszapillantó tükörben.
A tízperces út a kis házig, amelyet bérelt, örökkévalóságnak tűnt. A lány tekintete nyugtalanul cikázott az oldalsó tükrök és a középső visszapillantó tükör között. Vajon a környéken van? Lelki szemei előtt megjelentek annak az éjszakának a képei, és ezernyi tűszúrásként kínozták.
"Csalódtam benned, Kit. Soha nem hittem volna, hogy áldozatul esel a csábításuknak."
Megrázta a fejét, hogy megszabaduljon a hátborzongató hangtól.
Indexelt és fékezett. Kis híján elment a ház előtt. Éles szögben vette be a kanyart, majd csikorogva megállt. A gumik csúsztak a kavicságyon. Ryder melléhúzódott és kíváncsian ránézett.
Kit nagy levegőt vett, kiszállt a kocsijából és széles mosolyt erőltetett az arcára.
- Egy perc és itt vagyok - mondta, amint elsétált Ryder mellett.
- A fekete alsónemű a kedvencem - kiáltotta utána a férfi.
Kit képtelen volt nevetni a tréfán. Csak arra koncentrált, hogy bejusson a házba, mielőtt teljesen elragadják az érzései. Feltépte az ajtót, és végigcsúsztatta a kezét a falon a villanykapcsolót keresve. Felkapcsolta mindet. Fény árasztotta el a nappalit és az előszobát.
A táskáját a díványra dobta, aztán a fürdőszobába sietett. Kis híján elsírta magát, amikor meglátta az arcát a tükörben. Így nem állhat Mac és Ryder elé. Az arca sápadt volt, a szeme tágra nyílt a félelemtől. Egy pillanat alatt rájönnének, hogy valami baj van.
Vizet locsolt az arcára, és igyekezett rendbe szedni a légzését. A telefon távoli csörgése rázta fel. Biztosan Mac az, tudni akarja, rendesen hazaért-e. Ha nem veszi fel, aggódni fog.
Megragadott egy kéztörlőt, a konyhába szaladt, közben megtörölte az arcát. Felvette a telefont, és beleszólt. Elégedetten nyugtázta, hogy nem remeg a hangja.
Ám hideg rémület szorította össze, amikor csend fogadta a köszönését a másik oldalon.
- Halló? Mac, te vagy az?
- Még mindig nem tanultál a leckéből, ugye, Kit?
A lány kiabálni akart, de egy hang sem jött ki a száján. Az izmai elernyedtek, megbénult. A rekedt hang, amelyet oly sokszor hallott rémálmaiban, visszatért.
- Mit akarsz? - suttogta a lány. - Miért csinálod ezt?
- Nem lehetsz az övéké, Kit. Nem tudnak úgy szeretni, mint én.
- Menj a picsába, te beteg állat!
Lecsapta a telefont, és visszament a nappaliba. Megbotlott néhány cipőben a padlón és elterült. A dívány karfájába kapaszkodva tornázta fel magát a párnákra.
Istenem, de rosszul van. Az arcát a kezébe temette, és előre-hátra hintázott. Egyszer csak távoli zokogás ütötte meg a fülét. Beletelt némi időbe, mire rájött, hogy belőle jön a hang.
Az ajtó kinyílt, valahol messze távol. Érezte Ryder kezét a vállán. Aztán elhúzódott tőle, és néhány másodperccel később a férfi hangját hallotta, ahogy telefonál.
- Mac, a legjobb lesz, ha idejössz. Kitről van szó.
A párnák eltűntek mögüle, és érezte, hogy Ryder a haját simogatja. Egy pillanatra a pánik érzése fogta el. Mac hozzá tart. El kell majd mondania neki az igazat arról, ami aznap éjjel történt.

fel