Amit akar

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Ötödik fejezet

Kit a sarkára ült és várakozón figyelte, ahogy Ryder leveszi az ingét. Az izmok megfeszültek a hasán. A férfi ledobta az inget, és elkezdte kigombolni a farmerét.
Letolta a ruhadarabot a csípőjén. Kit megremegett, amikor megpillantotta a férfi előreugró péniszét. Ott állt előtte a férfias vadság mintaképe, színtiszta izom és vagányság. Fekete haja zabolátlanul omlott a vállára. A lány legszívesebben beletúrt volna, az ujja köré tekerve a tincseket, miközben a férfi beléhatol.
Ryder előrelépett. Egyértelmű felkérés volt arra, hogy a szájába engedje. A lány Mac lábára támaszkodott, felegyenesedett, majd Ryder felé fordult.
Az egyik kezével felnyúlt, megfogta a merev péniszt, és centiméterekre az ajkától mozgatta. Lassan, pajkosan megnedvesítette az ajkát, és bekapta a férfi makkját.
Ryder felnyögött felette.
- Finoman, drága!
Kit mélyen beszívta a férfi péniszét. A nyelvével a vastag vénát követte az alján egészen a tövéig. Halk, szürcsölő hang töltötte be a helyiséget, ahogy hol ki, hol bevette a szájába Ryder hímtagját.
Mac levette a lány kezét a térdéről, és a farkára helyezte. Kit megfogta a tövét, és hagyta, hogy a férfi vezesse a kezét fel-le.
Ryder a hajában babrált. Belemarkolt és egyenesen tartotta a fejét, ahogy ki-be tolta a péniszét a száján. Aztán Mac a tenyerébe vette az állát, és elfordította a fejét Rydertől. Hátradőlt, a dívány háttámlájának támaszkodott, és felfelé meredő péniszéhez irányította a száját.
- Túl sok a ruha rajtad, drága!
Ryder a hátát simogatta, majd felhúzta az ingét, és kikapcsolta a melltartót. Kit behunyta a szemét, és egészen a torkáig beengedte Mac péniszét. Meleg, határozott kezek érintették a bőrét, markolászták a mellét.
Mac eltolta magától a lányt, aztán Ryder felemelte a földről. Mac felállt, közrefogták Kitet. Négy kéz fejtette le róla az inget és a rövidnadrágot, amíg teljesen meztelenül nem állt előttük.
- Pontosan olyan gyönyörű vagy, mint ahogy elképzeltem - mondta Mac rekedten.
Kit lehunyta a szemét, és a férfi karjába omlott. Mennyire szerette az ölelésüket, a nyers erőt, amely sugárzott belőlük. Ott, közöttük biztonságban érezte magát. Megvédték mindentől.
- Beviszünk az ágyba, Kit. Akarod? Akarod, ami történni fog? - kérdezte Mac.
A lány kinyitotta a szemét. Az ajka egy hajszálnyira volt Macé-től.
- Azt akarom, hogy csókolj meg! - suttogta.
- Mint ahogy a bárban.
A férfi a kezébe vette a lány arcát, és lehajolt, hogy forrón megcsókolja.
- Meg foglak csókolni, baby! Ennél sokkal többet is adok neked. Mielőtt a ma éjszaka véget ér, nem lesz olyan pontja a testednek, amelyet ne csókoltam volna meg.
Kit megremegett, a térde elgyengült. Fogalma sem volt, hogyan képes a férfi hangja minden erejétől megfosztani, de szinte folyékonnyá vált a karjában.
Ryder hátulról megfogta a csípőjét, és magához húzta. Hatalmas karjába zárta a testét. Kit hátrahajtotta a fejét a férfi vállára, hogy jobban hozzáférjen a testéhez, és megérinthesse, amit csak meg akar érinteni.
Az egyik keze a lány melle alá siklott, a másik végigsimított a hasán, és a lába között lüktető rés felé tartott. Ryder ujja becsúszott a puncija lágy redői közé, szétnyitotta őket, és a csiklóját simogatta.
Kit teste megremegett, ahogy a kéj hullámai végigfutottak rajta.
- Imádom, hogy borotválod a puncidat - hörögte Mac.
- Olyan puha és gyönyörű. Miattunk borotváltad le, Kit?
A lány nagyot nyelt és bólintott. Igen, tudta, hogy imádják a borotvált puncit. Eleget hallotta gátlástalan beszélgetéseiket ahhoz, hogy pontosan tudja, mit szerettek a nőikben.
Mac ismét lehajolt, hogy megcsókolja. A teste szinte egybefont a lányéval, és Ryderhez préselte. Aztán hátralépett, de csak annyira, hogy levehesse a pólóját, és félredobhassa.
- Ideje ágyba bújni! - mondta.
Ryder leengedte a kezét a lány testén. Mac közelebb húzta magához, és a karjába vette. Ryder előrement, hogy felkattintsa a villanyt a hálószobában, Mac pedig belépett a lánnyal az ajtón, és óvatosan az ágyra tette.
Kit a két férfira nézett, ahogy felette álltak. A férfiasság két erős, pompás képviselője. Ma éjjel mindkettő csak az övé. Megfogadta, hogy a lehető legtöbbet fogja kihozni a dologból.
- Egész éjszaka meg akartalak kóstolni - motyogta Mac, miközben elhelyezkedett a lába között.
Kit egész teste remegni kezdett, amikor Mac finoman szétnyitotta a puncija redőit. Az ágy megrázkódott, ahogy Ryder mellé ült. Az ujjával a hasát és a mellét simogatta, mialatt Mac a puha húst csókolta a lába között.
- Gyönyörű szép vagy, drága. Nagyon régóta várunk már erre.
Kit lehunyta a szemét, hátrahajtotta a fejét, ahogy Mac nyelve egyre mélyebbre hatolt a vaginájába. A csiklója megkeményedett, és remegni kezdett, ahogy a forró nyelv gyengéd köröket írt le a kemény kis gomb körül. A férfi ujja a puncijába tévedt, végtelen gyengédséggel ki-be húzogatta a nyíláson.
Ryder forró leheletét érezte a mellbimbóján, mielőtt hirtelen a foga közé vette volna. Kit teste ívbe feszült és vonaglott, ahogy a két férfi végtelen gonddal és aprólékossággal vette kezelésbe a testét.
Mac szélesebbre nyitotta a lány lábát. Kit teljesen feltárulkozott a két férfi előtt. Mac lágyan megcsókolta a csiklóját, aztán feljebb csúszott, és a csípőjét az övéhez szorította.
Ryder oldalt fordult, a kezével Kit hajában matatott. Mac a lába közé nyúlt, megfogta a péniszét, és a lány hívogató vaginájához tette.
Kitnek elakadt a lélegzete, amikor Mac a makkját a puncija bejáratához érintette. Halkan felnyögött, és nyugtalanul mozgolódni kezdett. Azt akarta, hogy beléhatoljon, hogy eggyé váljon vele.
Mac lassan, már-már vonakodva hatolt belé. Kit teste úgy fogadta, mintha a sajátja lenne. Beleolvadt, és teljesen kitöltötte, ahogy a csípője az övének feszült. A lány tűrőképessége határához közeledett, mégis alig várta, hogy megtörténjen, ami várt rá.
- Mozogj együtt velem! - mondta Mac halkan, miközben előrelendült és mélyebbre hatolt.
Kit köré fonta a lábát, és magához szorította. Az ágyékát a férfi csípőjének feszítette, ahogy a farka a méhszáját érintette. Alig kapott levegőt. Alig tudott megbirkózni a kéj óriási hullámaival. Már-már azzal fenyegette, hogy elnyeli, pedig még nem akarta elengedni. Azt akarta, hogy tartson, ameddig csak lehet.
Mac a karjába vette, erősen tartotta, újra és újra beléhatolt. Minden izma megfeszült, a teste kemény volt, akár a kőszikla. Egyszer csak megmerevedett, és elhúzódott tőle.
Kit tiltakozásul felsikított, és utána kapott. Ryder következett, mire a lány szíve ismét hevesebben kezdett verni. Ryder türelmetlenebb volt, mint Mac. Egyetlen heves mozdulattal szétfeszítette a combját, és azonnal beléhatolt.
Ellentétben Mackel, megragadta a csípőjét, és a lába közé térdelt. Erősebben és gyorsabban pumpálta. Mac a száját a lányéra tapasztotta, miközben Ryder újra és újra beléhatolt. Mac keze lejjebb tévedt. Az ujja megtalálta a csiklóját, mikor Ryder épp kihúzta belőle a péniszét. Finoman simogatni kezdte a lüktető kis gombocskát, Ryder pedig fokozta a tempót.
- Ó… - Semmihez sem fogható hang hagyta el a lány száját.
- Ez az, drága! - biztatta Ryder.
- Engedd el!
Nem, nem. Még nem akarta, hogy vége legyen. Még nem. Az orgazmusa lassan közeledett, ahogy egyre inkább a csúcsra ért.
Ryder egyre keményebben tolta. Mac gyors, körkörös mozdulatokkal simogatta a csiklóját. A szája otthagyta az ajkát, először az egyik, majd a másik mellbimbóját szívogatta.
Kit összeszorította a szemét, és élesen, kéjesen felsikított. A hasa szétrobbant a gyönyörtől. Ezernyi csillagot látott maga körül. A teste ívbe feszült a két férfi alatt, Ryder mégsem engedte el a csípőjét. Mac is szorosan tartotta. Bátorító szavakat mormolt a fülébe, szavakat, amelyeket képtelen volt kivenni most, hogy a világ megszűnt létezni körülötte.
Kit végül elernyedt, a testéből eltávozott minden feszültség. Visszahullott az ágyra. Az izmai cseppfolyóssá váltak, mintha az egész teste valami formátlan massza lenne.
Ryder fölé hajolt, és gyengéden megcsókolta a homlokát. Csak akkor tudatosult benne, hogy még mindig mélyen benne van, és még mindig merev.
Ryder elhúzódott tőle, levette róla a súlyát. A lány megpróbálta visszanyerni a látását, Ryderre nézett, és azon csodálkozott, miért hagyták abba, mielőtt még elmentek volna.
Mac halkan a fülébe kacagott, mintha meghallotta volna a kimondatlan kérdést.
- Még fiatal az éjszaka, baby.
Kit mocorgott, oldalt fordult, és Mac ölelésébe kúszott. Ryder mögé siklott és szorosan hozzábújt.
- Pihenj egy kicsit, drága! - motyogta Ryder.
- Nemsokára ott folytatjuk, ahol abbahagytuk.

fel