Amit akar

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Kilencedik fejezet

Kit hátradőlt az ülésen, próbált lazítani. Mac mellette ült, a keze a kormányon pihent, ahogy a házához hajtottak. Nagyon hosszú nap volt, számukra. Mac még mindig egyenruhában volt, nem mintha ez a lányt zavarta volna.
Az egyetlen dolog, amit Kit az egyenruhánál is jobban szeretett látni rajta, a kopott, puha, kék farmere volt. Feszesen állt a fenekén, és minden izmot megmutatott a lábán. Elképzelte magában, ahogy lehúzza a cipzárt, meglazítja az övet, és kiveszi belőle a farkát. Behunyta a szemét, és fészkelődni kezdett az ülésben, hogy enyhítse a lába között kelt bizsergést.
Mac szeme sarkából ránézett.
- Jól vagy, baby?
A lány szíve hevesen vert a mellkasában. Furcsa feszültség táncolt a gyomrában, a lélegzete szakadozottá vált. Alig várta, hogy hazaérjenek.
Néhány perccel később Mac a háza bejárójára hajtott. Mielőtt a lány kinyitotta volna az ajtót, Mac kiugrott és gyorsan megkerülte a kocsit. Megfogta a lány karját, és a földre segítette, majd becsukta az ajtót mögötte.
Ryder is dübörögve befutott, és néhány méterrel arrébb parkolta le a motort.
Kit zavartan járatta a tekintetét egyik férfiról a másikra, és az alsó ajkát harapdálta. Ennyire még soha nem várt semmit egész életében.
Ryder elment mellette, megsimogatta az arcát, és bement előttük a házba. Mac beletúrt a lány hajába.
- Mehetünk?
Kit mély lélegzetet vett és bólintott.
Mac besétált előtte, kinyitotta neki az ajtót. A lány követte, és látta, hogy Ryder a nappali közepén áll, már póló nélkül.
Mielőtt kényelmesen kinézelődhette volna magát, Mac hirtelen megfordította és az egyik kezét a háta mögé csavarta. A lány a falhoz szorult, és hallotta a bilincs félreismerhetetlen csörgését.
A hűvös fém a bal csuklójára zárult. Mac a másik karjáért nyúlt, és az előzőhöz bilincselte. Kit a fülén érezte a férfi forró leheletét, ahogy közel hajolt hozzá.
- Figyelj, baby, ha bármikor le akarsz bennünket állítani, ha nem érzed jól magad bármi miatt, csak szólj, rendben?
A lány bólintott.
A másik bilincs kattanása magához térítette. Istenem. Meg volt bilincselve, és ki volt szolgáltatva két csodálatos férfinak.
- Akkor kezdődjön a játék! - szólalt meg Mac.
Megfordította a lányt, a megbilincselt csuklójánál fogva tartotta. Ryder meztelenül állt előtte, a sötét szeme izzott a fényben.
Kit tekintete kívánóan haladt végig az izmos férfitesten. Ryder haja rendezetlenül omlott a vállára. A sárkánytetoválás, amely hasonlított az övére, majdnem teljesen eltakarta a mellkasa felső részét. Két másik - egy tőr és egy kígyó - díszítette a karjait.
A pillantása a lába közé siklott, a fekete szeméremszőrzetre. A pénisze duzzadtan meredt előre, egyértelmű jele volt annak, hogy felizgult.
Zsebkés villant a lány szeme előtt, ahogy Mac megkerülte és elé állt, eltakarva Rydert. A férfi nyers vággyal a szemében nézte, ahogy a kés egyre közelebb kerül a lány pólójához.
Kit megremegett, libabőrös lett, amikor a penge a pólója alá hatolt és a bőréhez ért. Mac egészen feltolta a kést, amíg meg nem jelent a hegye a nyakkivágásban. Aztán maga felé húzta, míg az anyag utat nem engedett a penge élének. Lefelé mozgatta a kést, és széthasította a pólót.
Hátratolta a lány vállán, míg le nem hullott a karján a bilincsig.
- Vedd le a cipődet! - utasította Mac.
A lány kilépett a szandáljából, és félrerúgta őket az útból.
Mac bedugta az ujját a lány rövidnadrágjába, kigombolta és lehúzta a cipzárt. Végigcsúsztatta a rövidnadrágot a lábán. Kiten már csak alsónemű volt. Mac felnézett, és elmosolyodott, mielőtt a pengét a csípőjéhez érintette volna. Az anyag engedett, és a bugyi hamarosan gyűrötten hullott a padlóra.
Mac ellépett tőle, és a kezét a lány csupasz hátára tette. A keze lefelé indult, míg el nem érte a lány íves fenekét. Aztán Ryder elé tolta.
- Térdre! - mondta Ryder mogorván.
A lány készségesen térdre ereszkedett.
- Térdeket szét, mellet ki!
Kit ismét engedelmeskedett.
Ryder lemosolygott rá. Megfogta a farkát, és finoman le-fel mozgatta a bőrt rajta.
- Esküszöm drága, nem hiszem, hogy láttam életemben ehhez foghatót. Minden férfi álma.
Kit megdöbbent a saját reakcióján a férfi szavaira. Könnyek szöktek a szemébe. Soha nem lenne képes mással így érezni magát. Ekkora biztonságban. Ennyire elkényeztetve. Mac és Ryder olyan érzéseket váltott ki belőle, amelyeket régóta mélyen magába zárt.
Ryder megfogta az állát, és a hüvelykujjával finoman az arcát simogatta.
- Nagyon édes szád van. Most legyél jó kislány, és nyisd ki szépen.
Kit kitátotta a száját. Ryder a tarkójára csúsztatta a kezét, a másikkal a lány ajka közé vezette a péniszét.
Kit minden érzéke megkönnyebbülésért kiáltott. Feszültebb volt, mint egy felajzott íj. Teljesen és egészen a két férfi kezében volt, ami izgalmasabb volt számára, mint akármi más eddigi életében.
Ryder ki-be mozgatta a péniszét a szájában. Lassan, finoman mozgott, de szorosan tartotta a fejét. Kit legszívesebben ott és akkor elment volna.
A férfi felnyögött. A hang mélyen a torkában kelt. Mindkét kezével megfogta a lány fejét, a hajába túrt, ahogy szájba dugta.
- Már közel vagyok, drága - hörögte Ryder.
- Azt akarom, hogy minden cseppjét lenyeld.
Kit lehunyta a szemét, és halkan felnyögött. A férfi egyre hevesebben hatolt a szájába. Belemarkolt a hajába. A mozgása határozottabb lett. Egyszer csak mélyen benyomta a farkát, és szorosan tartotta a fejét. Az első forró sugár Kit torkára lövellt.
A nyelvét a lüktető pénisz körül mozgatta, és lenyelte a meleg magot. Ryder még jóval az orgazmusa után is előre-hátra mozgatta a csípőjét. Kit tovább szívogatta és nyalogatta lankadó férfiasságát.
Végül Ryder elhúzódott tőle, és elvette a kezét a lányról. A háta mögött Mac a hóna alá nyúlt, és felemelte.
- Meg tudsz állni a saját lábadon? - kérdezte Mac.
Kit bólintott. A férfi a fenekére tette a kezét, és finoman a hálószoba felé tolta. Kíváncsi ujjak siklottak a farpofái közé, az ánuszát keresték.
A lány lába remegett, kis híján összeesett.
- Menj fel az ágyra! - utasította Mac. - Térdelj le, és dőlj előre!
Kit esetlenül felkúszott és lassan előredőlt, míg az arca az ágyhoz nem ért. A feneke a levegőbe emelkedett, kitárulkozva feküdt a két férfi előtt. Megfeszítette, majd ellazította a kezét a bilincs szorításában.
- Ez ám a szép látvány! - jegyezte meg Mac.
- Nincs is ennél szebb a világon - helyeselt Ryder.
Kit vaginája összerándult, és lüktetni kezdett. Elég lett volna, hogy Mac megérintse a kellő helyen, vagy hozzá közel, azonnal elszállt volna.
- Meg fogom dugni a fenekedet, Kit!
A lány összeszorította a szemét és beharapta az alsó ajkát. Szaggatottan lélegzett és tetőtől talpig remegni kezdett.
Nagy tenyér simult a farpofájára, és széthúzta a fenekét. Mac vastag makkját a farpofái közé dugta. A hegyével Kit ánuszát bökdöste. A síkosító hideg nedvessége könnyítette meg a behatolást.
A férfi előre döfött. Elviselhetetlen kéj áradt szét a lány altestében. A szoros nyílás kitágult, és utat engedett Mac farkának. Egy halk cuppanással benn is volt.
Kit felnyögött, amikor a férfi megállt.
- Akarod, Kit? Van fogalmad róla, mennyire kurvára szexisen fest, ahogy a farkam félig benne van a fenekedben, és még többet akar?
- Kérlek! - suttogta a lány.
Mac alányúlt, és az ujját a nedves puncijára csúsztatta. Megtalálta a csiklóját, és elkezdte izgatni a kemény kis gombot.
- Mac! - sikította Kit.
A férfi csípője előrelendült, és mélyen betolta a farkát a lány fenekébe. Kit testének minden izma megfeszült, rángatózni és vonaglani kezdett, ahogy Mac pumpálta.
A férfi elvette az ujját a csiklójától, és bedugta a puncijába. Ugyanúgy mozgatta ki-be a kezét, mint a farkát, aztán ismét visszatért a csiklójához. Végtelen gyönyör hatalmasodott el a lányon. Különös és tiltott kéj. Csak a legvadabb álmaiban mert arra gondolni, hogy análisan kielégítik.
- El fogok menni beléd, Kit! De te nem. Még nem.
Kit felnyögött. A teste tele volt feszültséggel, vággyal. Meg akart könnyebbülni. Képtelen lett volna még több izgalmat elviselni.
Amikor azt gondolta volna, hogy már elmegy, Mac elvette a kezét, a mozgása lelassult, majd mozdulatlan maradt mélyen benne. A hátát simogatta, cirógatta, kényeztette.
Aztán nagyon lassan kihúzta a péniszét. Felnyögött erotikusan, birtoklón. Egyszer vagy kétszer még előremozdult. A teste a lányénak feszült, hogy a lehető legmélyebben hatoljon belé. Kit érezte forró kilövellését a testében.
Mac a hátára feküdt, sokáig ott maradt, majd elhúzódott tőle. Meleg törölköző érintette a lány bőrét, hűvös levegő cirógatta az altestét.
Óvatos kezek megfordították, amíg a hátára nem feküdt. Megbilincselt keze az ágy és a teste közé szorult.
- Meg akarom ízlelni a puncidat - szólalt meg Ryder, és elhelyezkedett a lába között.
Kit vaginája válaszul összerándult és lüktetni kezdett. A férfi szemébe nézett. Izzó vágyat látott benne.
Ryder lehajolt, a nyelvével mélyen a puncija redői közé hatolt.
Ó, Istenem!
Kit teste hátrafeszült és vonaglott. Átkozódott, amiért ennyire tehetetlen. Ki volt szolgáltatva, Ryder bármit csinálhatott vele. Akárhol megérinthette.
A férfi nyelve gyengéden simogatta érzékeny bőrét. A szeméremajkát érintette, majd hirtelen a csiklójához tévedt. Nagyon finoman nyalogatta és szívogatta. Körbe-körbe mozgatta a nyelvét a kemény gomb körül.
A férfi nyelve lejjebb vándorolt, az ajkával, majd a nyelvével a puncija bejáratát cirógatta. Harapdálni kezdte a lágy redőket.
- Ryder! - sikított fel Kit.
- Jól érzed magad, drága?
A nyelve körbe-körbe mozgott a vaginája előtt, majd beléhatolt. Ryder a nyelvével dugta a lányt.
Kit háta ívbe feszült, kétségbeesetten igyekezett közelebb kerülni hozzá. Már annyira közel volt. Csak még egy érintés. A peremen táncolt, és kész volt bármikor átbillenni rajta. Csak egy apró érintés, és máris ott lenne.
Ryder elhúzódott tőle. Kit csalódottan felnyögött.
A férfi nevetett felette. Az ujja közé fogta, és dörzsölgette a mellbimbóját, amire újabb nyögés volt a válasz.
- Gonosz kéjencek vagytok! - tört fel a lányból.
- Ugyan már, drága! Csak azt akarjuk, hogy életed legcsodálatosabb éjszakája legyen a mai.
Kétségkívül így volt. Már eddig is a legnagyobb izgalmat élte át, minden korábbinál észveszejtőbbet.
Mac visszajött a szobába. A bőre még nedves volt a tusolástól. Kit az ágyékára pillantott, és látta, hogy máris felizgult. A pénisze mereven meredt előre a szőke szeméremszőrzete alatt. Kit szájában összefutott a nyál, amint arra gondolt, hogy legszívesebben a szájába venné.
Mac elmosolyodott.
- Tetszik, ahová nézel, baby.
Ryder előrehajolt, és oldalt fordította a lányt. Mac a bilinccsel babrált. Kit keze kiszabadult. Maga elé vette a karját, és megdörzsölte a csuklóját.
Mac összeráncolta a homlokát.
- Fájt?
Kit a válla felett rámosolygott.
- Ühüm.
- Ne élvezd túlságosan a szabadságot - hörögte Ryder.

fel