Amit akar

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Tizenharmadik fejezet

Mac, mint az őrült, hajtott végig a poros földúton. Öt perccel korábban jelentették, hogy egy Pickup, aminek a leírása megegyezett David kocsijával, befordult a kereszteződésben.
Ryder a motorján követte. Mac erősítést hívott, két rendőrautó is úton volt.
Ismét cserbenhagyta a lányt. Magára hagyta, és kiszolgáltatta a támadójának. Mac dühében a kormányra csapott, és eszeveszett tempóban hajtott.
Az úton előtte megvillant valami. A fényszóró fényébe egy kocsi hátsó lámpája került. Mac beleállt a fékbe, métereket csúszott a kavicsos úton, majd megállt a jármű közelében. Kiugrott a kocsiból, és előrántotta a fegyverét. Ryder is odarohant, a távolban szirénázó rendőrautók közeledtek.
- Az ő kocsija - mondta Mac.
Ryderrel az álló kocsihoz rohantak, de üresen találták. Mac körbejárta, és látta, hogy a plató hátsó oldalát lenyitották. Megragadta az övén lógó zseblámpát és a platóra világított. Megdöbbent, amikor meglátta a vérnyomot a plató hátsó részén.
Pár másodperccel később két rendőrkocsi futott be, a fényszóróik Macre világítottak.
Ray Hartley és Sean Gardner, a seriff két beosztottja szállt ki a kocsiból, és David furgonja felé siettek.
- Találtál valamit, Mac? - kérdezte Ray, ahogy közeledtek.
- Semmit - válaszolta Mac.
- Gondolod, hogy az erdőben vannak? - kérdezte Sean.
Mac reccsenést hallott a háta mögül, mire azonnal megfordult. Felkapcsolta a lámpáját, és döbbenten látta, hogy David botorkál kifelé az erdőből. Macnek elállt a szívverése. Vérfoltok tarkították David ingét. Rosszul festett, vérzett, és karcolások voltak mindenütt az arcán. A ruhája elszakadt. Mintha csak az életéért küzdött volna.
A három rendőr egyszerre rántotta elő a fegyverét.
- Térdre! - üvöltötte Sean.
Mac odarohant, ahol David a földre esett. Düh öntötte el a testét.
- Hol van? - üvöltött rá. - Hol van Kit?
Felrántotta Davidet a földről, és megragadta a véres ingét.
- Mit tettél vele?
David mosolygott. Üres kifejezés ült az arcán, baljós és gonosz.
- Szeretnéd tudni, mi?
Mac elvesztette a fejét, az öklével David arcába csapott. A férfi a földre zuhant, Mac utánanyúlt. Ryder, Sean és Ray meg sem próbálta feltartóztatni.
Mac ökle újra és újra lecsapott.
- Mondd meg, hol van!
David azonban néma maradt.
Végül a többiek rángatták el Macet David összevert testétől. Mac vonaglott, és úgy küzdött, mint egy őrült. David megölte. A lelke mélyén tudta. Valahogy biztos volt benne.
Könnyek áztatták az arcát, miközben a többiek lefogták, és az egyik kocsihoz szorították.
- Nyugodj meg, ember! Meg fogjuk találni, esküszöm - mondta Sean közel Mac füléhez.
Vajon mit fognak találni? Mac elfordult, és a kocsi oldalának támaszkodott. Istenem, meg kell találnia. Nem hagyja, hogy egyedül legyen az erdőben.
- Nem tudhatod biztosan, hogy megölte-e - nyugtatta Ray csendesen.
- A múltkor sem akarta megölni. Van rá esély, hogy ott van valahol az erdőben. Megsebesült, de még él.
Mac keze ökölbe szorult, ahogy hatalmas düh lett úrrá rajta.
- Hívjatok ide mindenkit! - mondta rekedten. - Nem fogok nyugodni, amíg meg nem találjuk!
Mac Ryderre nézett, akinek arckifejezése legalább annyira kísérteties volt, mint neki magának. Ryder bólintott.
Ray a járőrkocsihoz ment, és egy táskával tért vissza.
- Van itt néhány lámpa és egy jelzőpisztoly. Sean rádión beszólt, hogy küldjenek keresőcsoportot. Mi bevisszük ezt a tetűt, aztán visszajövünk segíteni. A rádiótok legyen bekapcsolva, és lőjetek fel egy rakétát, ha megtaláltátok.
Mac odaadta az egyik lámpát Rydernek.
- Váljunk szét! - Ryder bólintott és elindult az erdőben.
Miközben Mac a sűrű növényzeten verekedte magát keresztül, egyre kevesebb reménye maradt. Hogy a pokolba fogják megtalálni a lányt ebben a bozótban? Izzadság gyöngyözte a homlokát. A nedves és fojtogató éjszakai levegő baljós árnyékként vette körül.
Órákon keresztül taposott a sűrű növényzetben, és körbe-körbe világított a zseblámpájával. Addig kiabálta Kit nevét, míg berekedt.
Sean és Ray már szólt neki rádión keresztül, hogy önkéntesek egy csoportjával megkezdték a keresést. Ahogy telt-múlt az idő, Mac egyre biztosabb lett benne, hogy csak egy holttestet találnak majd.
A rádió recsegni kezdett. Mac egy pillanatra megtorpant. Letörölte az izzadságot a homlokáról, és a szája elé emelte a rádiót.
- Ryder, találtál valamit?
Tudta, hogy felesleges a kérdés. Ryder azonnal szólt volna neki, ha talált volna valamit. A csend azonban lassan megőrjítette Macet.
- Semmi.
A szó tele volt kétségbeeséssel. Kis híján megtörte Macet. Lehunyta a szemét és a lány nevét kiáltotta. Azt kívánta, bárcsak válaszolna rá.
Az egyetlen hang, ami hallatszott az erdőben, a fatetvek percegése volt.
A feje fölött kezdett világosodni. Mac tudta, hogy nincs messze a hajnal. Már régen meg kellett volna találniuk.
Újra nekiindult, nem volt hajlandó szembenézni a kudarccal. Az út könnyebbé vált, ahogy ritkult az aljnövényzet. Megszaporázta a lépteit, és a zseblámpával fürkészte az erdőt.
Majdnem elkerülte a figyelmét a fehér folt, ahogy elmozdította róla a fénycsóvát. Azonnal visszarántotta a lámpát, és a szíve majd megállt, amikor alaposabban szemügyre vette a helyet.
Az aljnövényzetbe ágyazva, kis híján teljesen befedve levelekkel és száraz ágakkal Kit feküdt. Arccal lefelé hevert mozdulatlanul. A kezét a háta mögé kötötték. Csak alsónemű és melltartó volt rajta. Mindkettő el volt szakadva.
Mac torka elszorult. A lány felé rohant.
- Kit! Ó, Istenem, Kit! - átfordította a lány testét, és a karjába vette. Az arca rettenetesen sápadt volt, tele sebbel. Vér. Kinek a vére?
- Kit, baby, édesem, istenem, ne halj meg!
Mac nem tudta, mihez kezdjen. Remegő kézzel kitapintotta a lány pulzusát. A szíve majd megállt, és elakadt a lélegzete, amikor enyhe pulzust érzett a nyakán.
Előrántotta a zsebkését, és elvágta a kötelet. A lány keze lehanyatlott. Nagyon óvatosan megfordította, és a karjába vette. A táskája. A táskájára van szüksége.
Visszaengedte a lányt a földre, a táskájához kúszott, kirántott belőle egy takarót és a jelzőpisztolyt. Kithez fordult, és a takarót a meztelen teste köré tekerte. Kezébe vette a rádiót, de nagy sietségében elejtette. A foga között szitkozódott, és ismét felkapta.
- Megtaláltam! Él! Fellövök egy fáklyát!
Eldobta a rádiót, és a hajnali ég felé tartotta a fegyvert. A jelzőfény a fák fölé emelkedett, élénkpiros csóvát húzva maga után.
Ryder hangja hallatszott a rádióban.
- Máris indulok felétek!
- Egy mentőautó áll készenlétben - szólalt meg Ray.
Mac magához szorította a lány testét, szorosan tartotta, és előre-hátra hintázott vele.
- Kit, baby, kérlek, maradj velem! - suttogta. - Kelj fel, baby, szükségem van rád! Istenem add, hogy jól legyen!
Mac elsimította a lány összetapadt haját a piszkos arcából. Az ujja remegett, ahogy megérintette a sötét sebet az arcán. Mit tett veled David? Az arcát a lány nyakába fúrta és érezte, hogy könnyek áztatják el.
- A pokolba, Mac, világíts már vagy valami!
Mac felkapta a fejét, amint meghallotta Ryder szitkozódását a távolban. Felkapta a lámpáját és hadonászni kezdett vele.
- Erre, ide! - kiáltotta.
Másodpercekkel később hallotta, hogy Ryder felé csörtet az erdőben. A hang egyre közeledett, majd Ryder egyszer csak megjelent a tisztáson.
Odabotorkált Machez és a földre zuhant.
- Hogy van? - kérdezte elhaló hangon.
- Életben van! - monda Mac. - Ki kell vinnünk innen, de egyedül képtelen vagyok rá. Mutasd az utat.
- Gyerünk! - mondta Ryder határozottan.
Ryder összeszedte Mac lámpáját, a riasztópisztolyt, és Kit teste alá nyúlt. Mac Ryder karjába tette, és igyekezett lábra állni. Majd megszakadt a szíve, amikor meglátta, milyen magatehetetlenül fekszik Ryder karjában.
Mac szorosabbra tekerte a plédet a lány testén, aztán finoman átvette Rydertől, és a saját karjában tartotta. A lány feje a mellkasának támaszkodott. Mac az arcát a lány fejéhez támasztotta.
- Mit gondolsz, milyen messzire vagyunk onnan, ahonnan elindultunk? - kérdezte Mac.
- Nem messze. Egyenes vonalban futott.
- Ha futott - mondta Mac csendesen.
- Küzdött ellene - mondta Ryder keményen. - A vér David ingén a sajátja.
Kit remegni és mocorogni kezdett Mac karjában. Halk hangot hallatott. Félelem és kétségbeesés érződött rajta. Mac magához ölelte.
- Kit, baby, hallasz? Itt vagy velem, édes. Már biztonságban vagy.
- Az ajkát a lány homlokára szorította.
- Beszélj hozzám, baby! - suttogta.
Kit hallotta a férfi hangját, és a teste megfeszült. A rohadék megtalálta. Csendben kell maradnia, nem mozdulhat. Megtalálta. Mennyi idő telt el, mióta elesett? Vajon volt elég ideje, hogy beérje?
A hang a fejében egyre hangosabb lett. Emberi hang volt. Megremegett, amikor a rettegés ismét elhatalmasodott rajta. Könnyek áztatták az arcát.
- Baby, ne sírj, megtaláltunk! Esküszöm, hogy többé nem bánthat!
Mac. Kit fáradtan pislogott. Sötét volt. Olyan sötét. Aztán meglátta a fényt. Mozgó fény.
- Drága, hallgass rám! Már biztonságban vagy.
Ryder?
A lány kinyitotta a szemét, és még erősebben pislogott.
- Mac? - szólalt meg rekedten. - Ryder?
- Itt vagyunk, Kit.
- Mac.
Könnyek homályosították el egyébként sem tiszta látását. Zokogni kezdett. Érezte a férfi karját maga körül, és hirtelen rájött, hol van. Macnél. Nem Davidnél.
Előre-hátra mozgott a teste. Érezte, hogy a férfi ringatja. Gyengéd kéz törölte le a könnyeket és a piszkot az arcáról. Végre kitisztult az arc a feje felett.
Meleg ajak csókolta a homlokát, a szemét, az arcát.
Kit hevesen remegni kezdett, ahogy rájött, mi történik vele. Mac valahogy rátalált. Megmentette az életét. David nem bánthatja már.
- Kit, beszélj hozzám, édesem! Megsérültél?
Érezte, hogy mozog, látta az előttük mozgó fénycsóvát. Hunyorított, megpróbálta kivenni a környezetét.
- A bokám - mondta rekedten. A kezét a torkához tette, megnyomkodta, hátha elmúlik a kellemetlen érzés, amit a beszéd okozott. Ennyit kiabált volna?
Mac megállt. Ryder megfordult a lámpával. Kit bokájára világított, Mac pedig óvatosan megvizsgálta. A lány felszisszent, amikor kitapintotta a fájó pontot.
- Sajnálom, baby.
- Nem hiszem, hogy eltört - szólalt meg Ryder. - De jól feldagadt.
- Nem szabad ráállnia - monda Mac határozottan.
Kit megszorította Mac nyakát.
- David - suttogta.
Tudniuk kell, ki tette ezt.
Mac karja megfeszült, acélpántokként szorította.
- Ne aggódj miatta, Kit. Soha többé nem fog bántani.
- Már tudtad?
- Igen, baby. Most pihenj! Ryder nemsokára kivezet minket az erdőből.
Kit finoman Mac mellkasához támasztotta a fejét, miközben továbbmentek. Az inge izzadt volt. A szíve a lány fülében dobogott, közelebb húzódott hozzá. Lehunyta a szemét, és engedte, hogy a könnyek árja áztassa az arcát.

fel