Amit akar

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Tizennegyedik fejezet

Mac megszaporázta a lépteit, amint megpillantotta a fák között a lámpafényt. Nehezen lélegzett. Izzadságcseppek gördültek végig a szemöldökén, és pislogott, ahogy a sós folyadék a szemébe cseppent.
- Átvegyem? - fordult vissza Ryder.
- Nem kell - mondta Mac. Kit teste könnyű volt, egyébként sem engedte volna ki a kezéből. Egyetlen másodpercre sem.
Jó néhány hosszú perc után a két férfi kilépett az erdőből. Ray és Sean odasietett hozzájuk, és felajánlották, hogy elveszik Kitet. Mac megrázta a fejét, és a közelben várakozó mentőautó felé indult.
- Le foglak tenni, édes. Az orvosok itt várnak rád, hogy megvizsgáljanak.
- Ne - suttogta a lány. - Ne hagyd, hogy így lássanak.
Mac torka összeszorult. Igyekezett lenyelni a gombócot. Megcsókolta a lány homlokát.
- Kórházba kell menned, baby!
- Gyere velem. Nem akarok egyedül menni.
- Nem foglak magadra hagyni, Kit. Megígérem.
- Tudom.
A lány halványan elmosolyodott. Mac még soha nem látott ilyen csodálatos dolgot.
Letette a lányt a várakozó hordágyra, és elrendezte rajta a takarót. A mentőorvos közeledett. Mac feltartotta a karját, amikor az orvos le akarta venni róla a takarót, hogy megvizsgálja.
- Várjon vele! - mondta halkan.
Az orvos megértően bólintott, és intett a társának, hogy emeljék a hordágyat a mentőbe.
- Mögöttetek leszek - mondta Ryder.
Mac bólintott, és bemászott a mentőautóba. Amikor elindultak, lenézett Kitre. Nagyon törékenynek látszott. Az arca sápadt volt, sebekkel teli. Mac odanyúlt, és a lány kezére tette a sajátját. Kit megszorította, és szorosan tartotta, ahogy ugráltak és imbolyogtak az úton. Mac mellett az orvos figyelmesen nézte Kitet, de nem nyúlt hozzá.
Mac felemelte a lány kezét, és az ajkát a tenyeréhez szorította.
- Szeretlek. Nem tudom, mit tettem volna, ha elveszítelek. Azt hittem, elvesztettelek.
A lány zöld szeme megtelt könnyekkel. Kicsordultak a szeme sarkában.
- Olyan ostoba vagyok - mondta a lány rekedten.
Mac a kezét simogatta. Nem tudta, miről beszél Kit, de nem is volt fontos. Csak az számított, hogy itt van, megérinti, és őt nézi a gyönyörű szemével.
- Megérkeztünk - mondta az orvos. Mac megkapaszkodott, ahogy bekanyarodtak a kórház elé.
Elvette a kezét, nehogy megrántsa Kit karját. A mentőautó ajtaja hamarosan kinyílt, és a kórházi személyzet kivette a hordágyat. A lány megszorította Mac kezét. A tekintetében félelem ült.
- Nem megyek sehová, baby, esküszöm.
Kit szorítása engedett. Mac kiugrott a kocsiból, és a hordágy után indult, amelyet a vizsgálóba toltak. Senki sem próbálta meg feltartóztatni, amikor belépett a helyiségbe, ami jó döntés volt, mert úgysem tágított volna.
Egy idősebb nővér vette kezelésbe Kitet, és kórházi köpenyt adott rá. Miután közölte, hogy az orvos hamarosan megérkezik, elment és egyedül hagyta Macet a lánnyal.
Mac egy széket tolt Kit ágyához, és leült. A kezét a lányéba fűzte, a másik kezével a karját simogatta.
Ryder másodpercekkel később toppant be a szobába, és azonnal az ágyhoz sietett. Mac arrébb húzódott, hogy elférjen.
Ryder átkarolta Kitet, és szorosan magához ölelte.
- Jól rám ijesztettél, drága!
Mac egy másik széket húzott Kit ágya mellé, hogy Ryder is leülhessen. Amikor helyet foglalt, Kit visszatette a kezét Macébe.
- Hogyan találtatok meg? - kérdezte Kit.
Mac és Ryder egymásra néztek. Nem tudták, mennyit mondjanak el a lánynak. Vallomást kell majd tennie, és Mac alig várta, hogy megtudja, mi történt vele. Nem akarta felkavarni az érzéseit, mielőtt szükség lett volna rá.
De nem kellett válaszolnia, mert az orvos belépett a vizsgálóba. Ugyanaz a nővér, aki korábban Kittel foglalatoskodott, a doktor mögött jött, és elkezdte kituszkolni Macet és Rydert.
- Meg kell vizsgálnunk, aztán megröntgenezzük a bokáját. Ha visszajött, nyugodtan bemehetnek hozzá - mondta a nővér.
Mac vonakodva követte Rydert a váróba. Sean és Ray odahívta őket magukhoz.
- Hogy van? - kérdezte Ray.
- Most vizsgálja az orvos. Magánál van.
- Ez jó hír. Figyelj, Sean és én elmegyünk letusolni és átöltözni. Ha visszajövünk, megnézzük, hogy van, és képes-e vallomást tenni.
- Köszönök mindent - mondta Mac.
Nézte, ahogy a két férfi távozik, aztán lehuppant egy közeli székbe. Ryder leült mellé és nagyot sóhajtott. Mindketten kimerültek voltak. Piszkos, izzadt ruhájuk sem javított az összképen.
- Milyen állapotban volt, amikor rátaláltál? - kérdezte Ryder halkan.
Mac megdörzsölte a szemét és észrevette, hogy a keze remeg. Istenem, soha többé nem akarja átélni azt a bénító félelmet.
- A földön feküdt, nem volt magánál, alig volt rajta ruha, a karját a háta mögé kötözték - válaszolta Mac.
Ryder dühében felszisszent.
- Jézusom, ugye nem gondolod, hogy...
- Nem tudom, haver, nem tudom! - Mac a tenyerébe csapott az öklével.
- Hogyan lesz képes ezután bízni bennem, miután ennyiszer cserbenhagytam?
- Nem tudhattad, hogy David ennyire beteg őrült - vetette közbe Ryder.
Mac lehunyta a szemét. Fáradt volt, annyira átkozottul fáradt. Arra várt, hogy az orvos eltűnjön a fenébe, és visszamehessen Kithez.
- Rá kell gyújtanom! - motyogta Ryder.
Mac nagy szemeket meresztett rá.
- Azt hittem, leszoktál.
- Ja, de rossz ötlet volt.
- Inkább igyunk egyet, miután vége ennek az egésznek.
- Jól van. Ez elég jól hangzik.
Harminc perccel később Sean és Ray megjelent a baleseti sebészet bejáratában, tiszta egyenruhában. Mielőtt még odaértek volna Machez és Ryderhez, az orvos lépett a váróba a lengőajtón át.
Mac és Ryder felugrott, és elé sietett.
- Hogy van? - kérdezte rögtön Mac.
Az orvos elmosolyodott.
- Meg fog gyógyulni. A bokája alaposan meghúzódott, de nem tört el. Néhány napig mankóval kell járnia, aztán egészséges lesz, mint a makk.
- Bocsásson meg, doktor úr - szólt közbe Ray. - Vett tőle kenetet? Bizonyítékként szükségünk van rá.
Az orvos csodálkozva nézett rá.
- Nem volt rá szükség. A fiatal hölgy azt mondta, hogy nem zaklatták szexuálisan.
Mac megkönnyebbülten sóhajtott. A térde elgyengült. Megbillent, mielőtt újra visszanyerte volna az egyensúlyát.
- Hála Istennek! - suttogta. Ismét az orvosra nézett.
- Láthatom?
- Persze. Haza akar menni, és hogy őszinte legyek, nincs okom itt tartani. A nővér most intézi a zárójelentést.
- Nem bánjátok, ha bemegyünk és felteszünk neki néhány kérdést? - kérdezte Ray Mactől.
- Ha hajlandó rá... - szólalt meg Ryder.
- Természetesen. Nem fogjuk zaklatni - ígérte Sean.
Mac Kit szobája felé indult. Alig várta, hogy ismét közel legyen hozzá. Halkan kopogott, majd résnyire nyitotta az ajtót, és benézett.
Kit bágyadtan rámosolygott, és intett neki, hogy menjen be.
- Helló, baby! - mondta Mac halkan. Megcsókolta a lány homlokát, és beletúrt a hajába.
- Ray és Sean tudni akarják, feltehetnek-e neked néhány kérdést.
A lány összeráncolta a homlokát, de bólintott.
- Nem muszáj, ha nem akarod - mondta Ryder.
Mac felnézett és látta, hogy Ryder aggódó arca komollyá válik.
- Nem, semmi gond - mondta Kit. - Elkapták Davidet?
- Igen, baby, őrizetben van. Nem futhat sehová ígérem.
A lány megkönnyebbülten dőlt hátra a párnán.
- Engedjétek be őket!
Mac az ajtóhoz ment, intett Seannak és Raynek. Ahogy elmentek mellettük, Mac halkan odasúgta nekik:
- Ne zavarjátok sokáig, fiúk! Csak a legfontosabbakat.
Ryder egy széket húzott Kit ágyához és hanyagul ledobta magát. Mac elmosolyodott, amikor meglátta, milyen szemmel méregeti Rayt és Seant. Ryder nagyon féltette Kitet. Mac is jól ismerte ezt az érzést.
Leült a székbe Kit ágya mellett és megfogta a kezét. Képtelen volt nem megérinteni. Képtelen volt nem arra gondolni, hogy kis híján örökre elvesztette. Ahogy Kit mesélte, mi történt vele, a mellkasa egyre inkább összeszorult, a torkába gombóc nőtt, és egyre viharosabb düh lett úrrá rajta.
Amikor Kit mindent elmondott, Mac Ryderre nézett, és látta, hogy ugyanaz a düh forrong benne is.
Sean odalépett az ágyhoz, és megfogta Kit kezét.
- Köszönjük a segítségedet, Kit. Biztos lehetsz benne, hogy az a görény nem fogja megúszni.
- Köszönöm - mondta a lány csendesen.
Amikor elmentek, Kit lehunyta a szemét. Kimerültség ült ki az arcára.
- Biztos vagy benne, hogy nem akarsz itt maradni éjszakára? - kérdezte Ryder.
Kit a fejét rázta. Aztán Macre nézett.
- Haza akarok menni - mondta halkan.
Mac összefűzte a kezét a lányéval és megszorította.
- Odaviszlek, ahová csak szeretnéd, édes.
Kit mosolygott.
Ryder felállt, közelebb hajolt, és megcsókolta. Mac irigyen figyelte, hogy a karjába veszi a lányt, és magához szorítja. Ha bárki más érintette volna meg ennyire intim módon Kitet, Mac megőrült volna, de Rydertől nem érezte fenyegetve magát. Az egyetlen dolog, ami miatt aggódott, hogy nem tudta, mit érez iránta Kit.
- Szeretlek, Kit. Vigyázz magadra!
- Hová mész? - kérdezte Kit.
Ryder Macre pillantott.
- Hazahúzok és letusolok. Hagyom, hogy ti ketten rendbe tegyétek a dolgaitokat.
Mac összeráncolta a homlokát. Kit halványan elpirult, pedig nem volt pirulós.
- Köszönöm, hogy eljöttél értem, Ryder - suttogta a lány.
- Bármikor, drága, bármikor.
- Ryder Mac elé tolta az öklét és elindult az ajtó felé.
- Sok szerencsét, haver - mondta Ryder halkan.

fel