Ami kell neki

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Harmadik fejezet

– Ezt szeretnéd? – kérdezte Mac egy mosoly kíséretében.
Kit kinyújtotta a karját, és kezét a férfi vastag péniszére kulcsolta. Megszorította, masszírozta és mozgatta rajta az ujjait.
– Ühüm. Mire vársz még?
– Térdelj fel, baby! A fenekedet akarom.
Kit gyomra összerándult. A teste annyira remegett, hogy alig tudta megtenni, amit a férfi kért tőle. Ryder meleg keze felemelte, megfordította. Segített neki maga alá húzni a térdét. Finoman megcsókolta a hátát, mielőtt felkelt volna az ágyról.
Mac mögé telepedett, és erősen megmarkolta a fenekét. Megszorította, aztán a bal farpofájára csapott. Kit megugrott és felnyögött.
– Nedves vagy, baby.
– Nem mondod, Sherlock – motyogta Kit.
Mac megint a fenekére csapott, ezúttal közelebb a puncijához. A lány lába elgyengült, megbillent. A férfi megragadta a csípőjét, nehogy eldőljön, majd hozzápréselte az ágyékát.
Kit a tarkóján érezte forró leheletét. Mac megharapta a nyakát.
– Mac!
A férfi elhúzódott. Forró nyelve megérintette a csípőjét. Lassan haladt felfelé a gerincén. Amikor elérte a nyakát, megcsókolta és kényeztette ott, ahol másodpercekkel korábban beleharapott.
Ryder megfogta a lány állát, és felemelte a fejét. Kit meglepetten pislogott. Egy pillanatra el is feledkezett róla. Elfeledkezett mindenről, kivéve a finom érzést, amelyet Mac keltett benne.
– Nyisd ki a szádat, drága!
A lány ajka szétvált a férfi parancsára. Érezte, hogy a hüvelyujjával az arcát simogatja. Ryder mozdulatlanul tartotta a lány fejét, és a farkát a szájába dugta.
– Ne mozogj, Kit! Meg akarom dugni a szép kis szádat.
A lány behunyta a szemét, Ryder pedig a torkáig hatolt.
Mac abbahagyta a kényeztetést. Hagyta, hogy engedelmeskedjen Ryder utasításainak, mielőtt ismét megérintette volna.
– Lazulj el, drága! Ennél mélyebben is be tudod kapni. Kezdd el nyelni, az orrodon keresztül vedd a levegőt!
A lány kinyitotta a szemét és felnézett. Elégedettség sugárzott Ryder tekintetéből. Gyengéden, szeretettel nézett rá. Az arcát simogatta és hagyta, hogy teljesítse a kérését.
Ryder elhúzódott és megállt egy pillanatra.
– Most engedd be teljesen, Kit. Mutasd meg, hogy képes vagy rá!
Ismét bedugta a farkát a szájába, egészen hátul a torkáig. Kit ellazította az állkapcsát, és az orrán keresztül vette a levegőt.
– A fenébe is, drága, ez az, jól csinálod!
Ryder hosszabb mozdulatokkal dugta, közben hagyta, hogy időnként levegőhöz jusson. Kit érezte, hogy Mac szétfeszíti a farpofáját, és az ánuszát próbálgatja a farkával.
Felnyögött, amikor a férfi előredöfött, és benyomta a kis nyílást. Lassan érezte, ahogy az ánusza utat enged neki. Az enyhe fájdalom érzése elviselhetetlen gyönyörrel fonódott össze mélyen az altestében.
– Ó, baby! – nyögte Mac.
– Olyan kurva szűk vagy. Annyira jó érzés. Szeretem nézni, amikor ennyire szorítod a farkamat, szinte ráolvadsz.
A két férfi mozgása összehangolódott, egyszerre dugták a száját és a fenekét. Kit tobzódott a gyönyörben, amelyet két csodálatos férfi keltett benne. Ryder a hajában matatott, a tarkóját fogta, hogy ne mozogjon a feje, miközben dugja. Mac a csípőjét ragadta meg, újra és újra beléhatolt. Izmos hasa a fenekét csapkodta.
Ryder mozdulatai lelassultak. Kit csalódottan felnyögött, amikor kijött a szájából. Mielőtt bármit mondhatott volna, Mac magához húzta, szorosan megölelte. A farka mélyen a fenekében volt.
– Bízz bennem, baby! – suttogta a lány fülébe.
A férfi felállt vele, megfordult, aztán lassan elhelyezkedett az ágyon. Először leült a lánnyal az ölében, majd a hátára dőlt. A lába lelógott az ágy széléről. Megfogta a lány csípőjét, és szorosan tartotta. Ryder megkerülte az ágyat, és a lány elé állt. Kedvesen rámosolygott, majd széttárta a lábát. Kit fölé mászott, az ágyra térdelt, hogy ne nehezedjen rá.
Előrenyomta a csípőjét, a péniszével izgatta. Mac megérintette a vállát, aztán megfogta a csípőjét, kissé felemelte, hogy a feneke a két férfi közé kerüljön.
– Kérlek – lihegte Kit.
– Gyere belém!
Ryder előrehajolt, és szenvedélyesen megcsókolta a lányt. Az egyik kezével lenyúlt, és a puncija bejáratához illesztette a farkát. A hüvelykujjával megérintette a csiklóját, és dörzsölgetni kezdte, mielőtt belehatolt.
– Tárd szét a lábadat nekem, kicsi Kit! Meglovagolunk egy kicsit.
Kit lelkesen engedelmeskedett. Mac és Ryder mozogni kezdett. Ryder minden lökésével ellentartott Mac behatolásának, és fordítva. A természet két, hatalmas, tomboló ereje tartotta fogva a lányt, ami hatalmas gyönyört ébresztett benne.
– Jól vagy, baby? – suttogta a fülébe Mac.
Kit elmosolyodott, hallva az aggódást a hangjában. Olyan kedves volt. Olyan figyelmes. Hogyne érezte volna jól magát? Itt, két férfi között, akiket annyira szeretett. Régóta nem érezte ennyire jól magát.
Ryder lehajolt, és a foga közé vette az egyik mellbimbóját. Megharapta, kis fájdalmat okozott. Kit mellkasa felemelkedett. Még többet akart. Még több kellett neki.
Ryder keményen belehatolt, kiszolgáltatta Macnek. Kit felnyögött, úgy érezte, a két férfi teljesen kitölti. A testében feszültség égett.
Mac keze elindult felfelé a csípőjén. Kit és Ryder közé nyúlt, kíváncsi ujja megtalálta a lány csiklóját. Körkörösen simogatta, miközben Ryder kurta, és erősen tartotta a testét.
– Ó!
Kit zihálva felnyögött. A szoba elhomályosult körülötte. Hirtelen nedvességet érzett a lába között, és tudta, hogy ő az. Az orgazmus váratlanul ragadta el. Minden előjel, minden fokozatosság nélkül. Egyszer csak döbbenetes kéj robbant szét benne.
Még soha nem érzett ehhez foghatót. A gyönyör tombolt benne, és nem múlt el. Helyette egyre erősebb lett. Hihetetlen magasságokba repítette. Fájdalmas volt, mégsem érte el a saját határait, még nem.
– Istenem! Fáj! – nyögte Kit.
– De izgalmasan fáj, nem, drága? – felelte Ryder nevetve.
– Ez jó kis orgazmus volt. Még soha nem éreztem, hogy ilyen nedves lettél volna.
Az egymásnak csattanó hús hangja töltötte meg a helyiséget. Ryder pénisze cuppogó hangot adott, ahogy ki-be húzogatta a lány nedves puncijában.
– Cseréljünk! – szólalt meg Mac.
Mielőtt Kit reagálhatott volna, Ryder a karjába vette, és lehúzta Mac farkáról. Felállt vele. A lány lába még mindig a csípője köré fonódott. Mac felkászálódott. Ryder megfordult, háttal az ágyra feküdt, a hasán a lánnyal.
Mac elhelyezkedett Kit mögött, és hátulról egyetlen hosszú mozdulattal az ánuszába hatolt. Keményen pumpálni kezdte, miközben Ryder szorosan a karjában tartotta a lányt.
– Mac! – kiáltotta Kit újra és újra, ahogy a kéj elhatalmasodott rajta és irányíthatatlanná vált.
Ryder beszívta az egyik mellbimbóját, és vadul rágni kezdte. Összefonta a karját a lány háta mögött és szorosan tartotta. Kit teljesen ki volt szolgáltatva annak, amit a férfiak akartak tőle. Ők pedig mindent megtettek érte.
A lány felsikoltott, amikor úgy érezte, hogy a vaginája szétrobban. Minden idegszála megfeszült, egész testében fájdalmasan rángatózott. Mac a háta mögött felordított a gyönyörtől, és megmerevedett benne. Egy, két, három forró kilövellést érzett a testében. Még egy lökés, és egy nagy kilövellés. Mac ernyedten a hátára hanyatlott, és a fülébe szuszogott.
Ott maradt egy pillanatig, míg elég levegőhöz nem jutott, aztán leszállt róla. Egy cuppanással kihúzta belőle a farkát. Ryder azonnal megfordult vele, és elkezdte a punciját dugni. Lehunyta a szemét felette, és csak pumpálta.
– Ó, drága, szoríts magadhoz!
Kit erősen magához ölelte. Ryder összeszorította a fogát és a szemét, mintha valami nagy fájdalom gyötörné. Aztán egyszer csak felkiáltott, és még egyszer belehatolt.
Megmerevedett, előrefeszítette a csípőjét, és mélyen elment benne. A lányra hanyatlott, köré fonta hatalmas karját. Megölelte, ziháló mellkasa Kit mellének feszült. Megcsókolta a nyakát, a fülét, aztán az ajkára tapasztotta a száját.
A lány magához szorította, a haját simogatta, ahogy a férfi mellkasa emelkedett és süllyedt a kimerültségtől. Végül Ryder arrébb húzódott. Ahogy eltávolodott tőle, Mac átölelte a derekát, és felhúzta maga mellé.
– Szeretlek, baby! – suttogta.
– Én is szeretlek! – mondta a lány rekedten.
Mac felegyenesedett, és felvette a lányt az ágyról. A mellkasához szorította.
– Gyere, letusolunk, aztán alszunk egy kicsit!
Ryder kinyitotta a szemét. Nem tudta, mire ébredt fel. A szobában sötét volt. Pislogott, hogy a szeme alkalmazkodjon a félhomályhoz. Az ágyra pillantott, és látta, hogy Kit nincs ott. Nem messze tőle Mac aludt csendesen az ágy másik végében.
Halkan leszállt az ágyról, és benézett a fürdőszobába. Üres volt. A nappaliba ment. Az óceán hangja szűrődött be a szobába. A franciaablak nyitva volt, és látta, hogy Kit az erkély korlátjának dőlve áll odakint.
Az utcáról felszűrődő fények megvilágították a lányt. Ryder látta, hogy a Harley pólóban van, amit tőle nyúlt le. Más nem volt rajta.
Korábbi szeretkezésük ellenére merevedése lett. Soha nem kaphat eleget belőle.
Csendesen kilépett az erkélyre. A lány nem hallotta meg. Megfogta Kit fenekét, aztán a póló alá csúsztatta a kezét, és felhúzta a derekára.
Kit felsóhajtott, de nem nézett hátra.
Ryder az egyik kezével megfogta a farkát, a másikkal szétfeszítette a lány combját, amíg a puncija szabaddá nem vált. Két másodpercen belül tövig benne volt.
A lány felnyögött és nekifeszült.
Ryder finoman, és megnyugtatón a hátát simogatta.
– Miért vagy fent, drága? Megint valami rosszat álmodtál?
Kit nekinyomta a testét. Ryder elhúzódott tőle, de csak annyira, hogy ismét beléhatoljon. Szerette nézni, ahogy beledugja a farkát a lány testébe, ahogy a pénisze felfeszíti a lányt, és a nedves hús körülöleli.
– Igen – suttogta Kit.
– Ó, drága, de hiszen tudod, Mac és én sohasem hagynánk, hogy megint bántsanak. A szemétláda, aki fájdalmat okozott neked, hosszú-hosszú ideig börtönben lesz.
– Rosszulesett, hogy elmentél, Ryder – mondta Kit. A hangja elakadt, amint a férfi újra beléhatolt.
– Még nem mentem el, baby – tréfálkozott a férfi.
Kit halkan nevetett.
– Hiányoztál, Ryder. ígérd meg, hogy többé nem fogsz elhagyni.
A férfi megállt és lehunyta a szemét. A pokolba is, nem ígérhet neki ilyet, vagy igen? A fenébe! Nem felelt. Helyette a kezét a lány mellére csúsztatta. A hüvelyk– és mutatóujja közé fogta a mellbimbóját. Hallotta, hogy a lány lélegzete elakad.
Ryder elmosolyodott.
– Tetszik, drága?
– Ó, igen.
Ryder szerette, hogy Kit ennyire érzékeny, ennyire zabolátlan. Nem ijed meg a vágyaitól, és nem fél elvenni, amit akar.
Mélyen beléhatolt és mozdulatlan maradt benne. Kit nyugtalanul fészkelődött előtte.
– Ryder, kérlek! – könyörgött.
A férfi megragadta a csípőjét, és magához szorította.
– Készen állsz arra, hogy megkurjalak, drága?
Kit felnyögött és megremegett. Közel járt az orgazmushoz. Ryder érezte, hogy a teste megfeszül a farka körül, belül apró rángások indultak el.
– Van fogalmad róla, mennyire jól érzem magam veled, Kit? Megőrjítesz.
– Fogd be a szád, és dugjál! – nyöszörgött a lány.
Ryder felnevetett, de megadta neki, amit akart. Félretéve minden finomságot és gyengédséget, keményen kefélni kezdte.
Kit megmarkolta az erkélykorlátot. A fenekének csapódó ágyék csattogó hangja hallatszott az éjszakában. A távolban az óceán morajlott.
Ryder már közel volt. A pénisze fájdalmasan megdagadt. Az összes vér az ágyékába tolult. Nem kis erőfeszítésébe került, hogy kihúzza a farkát a lány hívogató vaginájából. Kit azonnal csalódott hangot hallatott, és igyekezett megtartani az egyensúlyát.
A férfi a hátára tette a kezét, és nem hagyta, hogy fészkelődjön.
– Ó, drága, még messze nem végeztem veled.
Megmarkolta a péniszét, és a Kit puncija feletti szűk nyílás felé közeledett vele. Ahogy a makkja megérintette az ánusza bejáratát, Kit összerezzent.
– Istenem! – nyögött fel. – Nem tudok már állni. Összecsuklik a lábam.
Ryder nevetett.
– Tudod, drága, nem igazán van más választásod. Állj csak meg szépen a lábadon, és légy jó kislány. Egész éjjel a fenekedet fogom dugni.
Kit teste megrándult, és remegni kezdett, ahogy a férfi pénisze a szűk nyíláshoz préselődött. A teste csak lassan engedte be, de Ryder nem kapkodta el. Végül a kemény izom engedett, és a férfi bedugta a makkját.
– Ryder! – zihálta Kit.
– Maradj velem, drága! Csak egy percet kérek!
A lány hátratolta a fenekét, hogy mélyebben befogadja, de Ryder hátrahúzódott, és rácsapott a hátsójára.
Egy ideig úgy maradt, ahogy volt. Élvezte, hogy a lány ánusza a makkjára szorul. Aztán előrenyomta a csípőjét, és tövig belehatolt.
Kit a korláthoz préselődött. Ryder megfogta a csípőjét, és mozdulatlanul tartotta. Újra és újra kihúzta belőle a farkát, és határozottan visszatolta.
Megérintette a hasát, a keze lejjebb tévedt a puncijához. A csiklóját izgatta. Kit felpúposította a hátát.
– Ryder, kérlek, fejezd be!
A férfi két ujja közé vette a kemény csiklót, és erősen kúrni kezdte a lányt. A finom hús szorítása a péniszén hatalmas izgalommal töltötte el. Az orgazmus tűzvészként emésztette fel az ágyékát. Az összes gyönyör epicentruma a lába közé korlátozódott, a lehető legmélyebben a lányba akart hatolni.
– Istenem, drága!
A magja forrón ömlött a lány testébe. A lába remegett. Kitre támaszkodott, ahogy a kéj uralma alá került. A teste rángatózott, és lehunyta a szemét, ahogy az orgazmus utolsó hullámai távoztak.
Kit egész testében remegett, és rázkódott, amikor Ryder óvatosan elhúzódott tőle. A korlátra hanyatlott. A férfi felemelte és a karjába vette.
– Gyere be, drága! Hadd törődjek veled egy kicsit.
Kit bólintott. Ryder bevitte a lakosztályba, és becsukta az ajtót mögöttük.
– Menj, és feküdj le a díványra! Hozok egy törölközőt – mondta Ryder kedvesen.
Kit a díványra térdelt, aztán a hasára feküdt. Behunyta a szemét, ahogy az arca a párnához ért. Teljesen elégedett volt. A hiányérzete elmúlt. Ryder kitöltötte, ahogy csak ő tudta.
Nagyon szerette Macet. Soha nem csalná meg. De szerette Rydert is. Talán nem annyira – ekkor megálljt parancsolt a gondolatainak.
Eszébe jutott a beszélgetés közte és Ryder között jó néhány hónappal korábban. Amikor azt mondta neki, hogy nem úgy szereti őt, ahogy Macet. Akkoriban Kit azt gondolta, hogy ez mit se számít. De nem, sokat számított.
Meleg kéz fonódott a testére, széthúzta a fenekét, és nedves törölköző ért az ánusza érzékeny bőréhez.
– Jól vagy, drága? – kérdezte Ryder halkan, közel a füléhez.
Kit megfordult és felült.
– Jól vagyok.
Ryder leült mellé, és izmos mellkasához húzta a lányt. Kit odabújt hozzá, és az ujjával a sárkánytetoválást simogatta a mellkasán.
– Mesélj nekem a rémálmaidról – kérte a férfi.
Kit sóhajtott.
– Őrültség, tudom. De néha, amikor lehunyom a szemem, őt látom. Minden olyan valóságos. Ott vagyok az erdőben, futok, ahogy csak tudok, megőrülök a félelemtől, és attól félek, hogy soha többé nem látlak téged és Macet.
Ryder lenyelte egyre fokozódó dühét, és még szorosabban magához ölelte a lányt. A karját simogatta.
– Többet nem fog bántani, drága. Soha többé.
Ryder hangot hallott és felnézett. Mac állt a nappali ajtajában.
– Minden rendben? – kérdezte Mac, és odament a díványhoz. Az arcán aggodalom tükröződött.
Kit kibontakozott Ryder öleléséből és felállt. Machez bújt, aki magához ölelte a lány apró testét.
– Rossz álom? – kérdezte Mac.
A lány bólintott, és Mac megnyugtatásul a haját simogatta. Ryder hirtelen furcsán érezte magát, mintha nem lenne joga ott lenni, és Kitet kényeztetni.
– Gyere vissza az ágyba, baby! – mondta Mac halkan.
Ahogy a hálószobába vezette Kitet, hátranézett a válla felett.
– Nem jössz, tesó?
Ryder megrázta a fejét.
– Nem, menjetek csak. Kiment az álom a szememből.
Tudta, hogy Mac az ágyba viszi és szeretkezni fog vele, hogy elűzze a rossz álmokat. Ryder nem akarta, hogy feleslegesen ott tébláboljon.
Ahogy Mac és Kit eltűnt a hálószobában, felállt és kiment az erkélyre, ahol percekkel korábban Kittel szeretkezett. Előredőlt, és az óceánt nézte az autópálya túloldalán.
Mi a fenéhez fog kezdeni? Ha okos, olyan gyorsan olyan messzire rohan, amilyenre csak tud. Kitnek fájni fog, de átvészeli, és ott lesz neki Mac.
De neki nem lesz ott a lány. Akkor még bármi, bármi jobb volt ennél.

fel