Ami kell neki

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Hetedik fejezet

Ryder megveregette a saját vállát, amiért ennyire jól kezelte a dolgokat, miután visszatértek a tengerpartról. Az azóta eltelt két hétben négyszer találkozott Mackel és Kittel. Nem mintha nagy erőpróba lett volna Kittel szexelni, de mindannyiszor úgy érezte, mintha ott hagyta volna egy darabját.
Aznap a műhelyben dolgozott, egy régi Harley-t rakott össze egy megrendelőnek, aki nem tudott megbarátkozni a gondolattal, hogy darabokra törte a motorját.
Mint mindig, most is elmerült a munkájában. Szeretett kétkezi munkát végezni, csodálatos gépet összeállítani régi alkatrészekből és tépett álmokból. Ma azonban nem tudott belefeledkezni a munkájába.
Halk kattanás riasztotta fel, ebből tudta, hogy valaki bejött a műhelybe. Felnézett, és látta, hogy Kit áll ott. Nagyon feszült volt. Ryder látta, hogy zavarban van, mintha valami nagyon aggasztaná. Mindig hozzá szaladt, ha valami gondja támadt.
Ryder eldobta a csavarkulcsot, felállt, rongyért nyúlt, hogy megtörölje a kezét. Aztán némán odament a lányhoz, és kinyújtotta felé a karját.
Kit azonnal hozzábújt, és az arcát a mellkasába fúrta. Ryder aggódni kezdett. Vajon történt valami közte és Mac között?
– Nehogy elkezdj nekem sírni, drága. Tudod, hogy ki nem állhatom, amikor itatod az egereket.
Kit Ryder pólójába szipogott. A férfi sóhajtott.
– Gyere ide, és ülj le! – mondta Ryder, és a néhány méterre lévő megviselt díványhoz kísérte.
Kit lehuppant a díványra. Ryder mellé ült, és a lány felé fordult.
– Most pedig mondd el, hogy mi a baj!
– Mac… megkért… megkérte a kezemet – mondta a lány csendesen.
Ryder gyomra görcsbe rándult, mintha valaki bemosott volna neki. Elakadt a lélegzete, és nagyon nem akarta, hogy a lány megtudja, milyen mélyen érintette a bejelentése.
Házasság. Jézusom! Mac aztán nem vesztegeti az időt.
Ryder dühös és döbbent volt egyszerre. Macnek jobban kellene ismernie Kitet ennél. Nem állt készen a házasságra, és az egész hercehurcára. Macnek átkozottul jól kellene tudnia. A pokolba, lehet, hogy soha az életben nem lesz készen rá. Kinyújtotta a kezét, hogy megérintse a lányt, de aztán elhúzódott. Talán nem a legjobb ötlet, ha most megérinti. Most, mikor annyira átkozottul vágyik rá, hogy olyan közel legyen hozzá, amennyire csak lehet.
A fenébe, ez maga volt a katasztrófa.
Ryder nyugalmat erőltetett magára, és azt tette, amit mindig. Ott volt Kitnek. Akármikor, ha szüksége volt rá.
– Mit feleltél rá, drága?
Ryder szíve hevesebben vert, és próbált felkészülni a válaszra.
Kit halkan felnyögött. Érződött rajta, hogy nagy gondban van.
– Nem mondtam rá semmit.
Ryder kifújta a levegőt.
– Ajaj! Gondolom, Mac nem kezelte túlságosan jól a dolgot.
– Nem tudom – válaszolta Kit elkeseredetten elszaladtam, mielőtt bármit mondhatott volna. De nem, valóban nem tűnt túlságosan feldobottnak.
Ryder hátradőlt, és magával húzta a lányt is. Aztán magához ölelte.
– Mondd csak, drága, hozzá akarsz menni?
Kit elnémult. Olyan mozdulatlan volt Ryder karjában, hogy a férfi érezte a lány szívverését az oldalán.
– Azt hiszem, ha valaha megházasodnék, hozzá mennék. Úgy értem, nem azzal van bajom, hogy hozzámenjek, hanem azzal, hogy pont most.
Ryder megértően bólintott. Szólásra nyitotta a száját, majd úgy döntött, mégsem mond semmit. Nem fogja megtenni. Nem fogja megpróbálni rávenni valamire, amibe mindketten belehalnak. Nem lesz jófiú, és nem fog Mac érdekében beszélni. Macnek magának kell megvívnia a saját csatáit.
Hogy a pokolba vághatna jó képet Kit házasságához, amikor ezt kívánja a legkevésbé magának a világon?
Egy dolog, hogy intim kapcsolatban vannak hármasban, amikor mindannyian egyedülállók. Ha Mac és Kit összeházasodna, az nemcsak nagyon furcsává tenné a dolgokat, de azt is jelentené, hogy Rydernek minden reménye füstbe ment, hogy Kit életének állandó részese legyen.
Átkozott Mac! Menjen a pokolba! Miért pont most? Mi változott meg? Miért akarja, hogy Kit még jobban elköteleződjön iránta a mostani kapcsolatukon kívül?
Nem attól fél, hogy elveszíti Kitet, vagy mégis? Ryder még soha nem látott két embert, akik jobban egymásnak valók lettek volna. Miért erőlteti a házasságot, amikor tudja, hogy Kit fél tőle?
– Hülyén viselkedtem, ugye? – suttogta Kit. A hangja tompa volt, ahogy a férfi mellkasába beszélt.
Ryder a haját simogatta.
– Nem, drága, nem hiszem, hogy hülyén viselkedtél, egyáltalán nem. A házasság nagy dolog. Nem éri meg belerohanni.
– Kit.
Ryder felnézett, és meglátta, hogy Mac áll a műhely közepén. A lány elhúzódott tőle, és Macre nézett.
– Baby, beszélnünk kell – mondta Mac határozottan.
Kit megmerevedett, Ryder látta a félelmet a szemében. Attól félt, hogy elveszíti Macet. Ryder ökölbe szorította a kezét és félrenézett. Mac átkozott bolond. Kit kis kezét Ryder combjára tette.
– Köszönöm – suttogta a lány, és felállt a díványról. Ryder figyelte, ahogy Kit odamegy Machez. Egy kicsit távolabb tőle megállt. Ryder érezte, hogy feszültség van köztük. Macre nézett és hagyta, hogy az arcára kiüljön a rosszallás.
Mac viszonozta a pillantását. Az arckifejezése közönyös volt. Ryder félrenézett. Fájdalom ült Mac tekintetében. Semmi aljas szándék. Csak a szerelme Kit iránt. Bűntudat hatalmasodott el Ryderen, a gyomra összerándult, mintha romlott ételt evett volna.
Végül Mac átkarolta Kitet, és az ajtó felé indult vele. Ryder furcsa érzéssel a mellkasában nézte, ahogy kimennek. Ha Mac ráveszi a lányt, hogy összekössék az életüket, akkor félre kell állnia.
„Eljössz, ugye, Ryder?”
Kit aggodalmas kérdése visszhangzott Ryder spicces gondolataiban. Letette a sörét a többi üres üveg mellé.
– Ryder, lehet, hogy lassan indulnunk kellene – mondta Mia halkan.
A férfi felnézett, és megrázta a fejét.
– Nem, még nem. A boldog pár még be sem jelentette a szándékát.
– Bolond vagy – sziszegte Mia a foga között.
– Képtelen vagyok elhinni, hogy csak ülsz tétlenül, és hagyod, hogy kicsússzon a kezed közül.
A lány megjegyzése késként hasított Ryder mellébe. Odapillantott, ahol Mac és Kit állt a pultnál egymást átölelve és ragyogva.
– Nézd csak meg őket! – mondta Ryder.
– Látod, milyen kurvára boldogok? Nem tehetem tönkre, Mia. Képtelen vagyok. Nem számít, mennyire szeretem Kitet.
Mia hátradőlt a székben, és beletúrt szőke hajába. Jéghideg kék szemét Ryderébe fúrta, míg a férfi félre nem nézett.
– Tudod, barátom, gyáva nyúl vagy.
Ryder visszakapta a tekintetét.
– Baszódj meg!
Mia gúnyosan elmosolyodott.
– Megpróbáltam, emlékszel?
Ryder beletúrt kócos hajába és sóhajtott. Isten óvja egy felvágott nyelvű nőtől.
– Nézd, kislány! Tudom, hogy jót akarsz, de ezzel nem segítesz. Világos?
– Miért hívtál ide, Ryder? – kérdezte Mia csendesen.
– Azért, hogy ne lássanak elvérezni? Azért, hogy Kit azt gondolja, új csajt találtál magadnak?
– Soha nem bántanám meg így – morogta Ryder.
Mia felhúzta a szemöldökét.
– Gondolod, ha egy sztriptíztáncosnővel mutatkozol, az nem fogja érdekelni? Gondolod, hogy nem vettem észre a fájdalmat a szemében, valahányszor idenézett? Ha azt hiszed, hogy nincsenek érzései irántad, Ryder, akkor elittad az eszed.
Ryder odanézett, ahol Kit állt, és épp arra várt, hogy Mac bejelentse az eljegyzésüket.
Mindenki tudta, miről szól a buli, de a hivatalos bejelentés még nem történt meg. Egy pillanatra a lány szeme találkozott az övével. Rydernek elállt a lélegzete. A szemében valóban fájdalom tükröződött.
Kit Miára pillantott, aztán vissza Ryderre, és a mosoly, amelyet másodpercekkel korábban Macre villantott, eltűnt. Elfordult, de Ryder még látta a bizonytalanságot és a szorongást a tekintetében.
– Érted már, mire gondolok? – szólalt meg Mia.
Ryder levette a tekintetét Kitről, és keményen megmarkolta a sörét. A pokolba! Meg sem érintette Kitet, mióta bejött hozzá a műhelybe. Időt és teret engedett neki és Macnek, hogy megoldják a problémájukat. Úgy látszott, sikerrel jártak, mert Kit meghívta az eljegyzési partijukra a Two Stepbe.
Úgy tűnt mégis, hogy Mac az egyetlen, aki boldognak látszik.
Mac feltartotta a kezét, és figyelmet kért. Ryder lefagyott, képtelen volt félrenézni, bármennyire is szeretett volna. Az egész olyan volt, mint a katasztrófa előszele.
A helyi zsarukból, mentősökből, tűzoltókból és a helyi törzsvendégekből álló társaság elcsendesedett. Mac gyengéden Kitre pillantott, és magához szorította.
– Azért gyűltünk itt ma össze, hogy megünnepeljük, Kit igent mondott nekem, amikor megkértem a kezét – jelentette be Mac széles mosollyal az arcán.
A helyiség üdvrivalgástól és fütyüléstől lett hangos, ahogy Mac lehajolt és megcsókolta Kitet. Ryder látta rajta a vágyat. Mac testbeszéde birtoklást tükrözött. Mindenki előtt nyilvánosan rányomta a lányra a saját bélyegét.
Valahogy Rydernek sikerült felkászálódnia, és a gratulálok tömegével együtt a boldog pár felé úszott. Amikor Mac és Kit elé került, csak állt ott, és nem tudta, mit mondjon, vagy mit tegyen.
Mac kinyújtotta az öklét.
– Köszönöm, hogy eljöttél, cimbora.
Ryder Mac ökléhez érintette a sajátját, aztán Kitre nézett. A lány csak állt, beharapta az alsó ajkát. Hatalmas fájdalom és zavartság tükröződött a szemében. Ryder mellkasa belefájdult.
– Ki az a nő? – kérdezte Kit közönyösen.
Ryder mechanikusan azt felelte:
– Csak egy barát, csak egy barát.
A karjába vonta Kitet és szorosan megölelte. Mellette Mac a rendőrtársai gyűrűjébe került, vállon veregették, és minden jót kívántak neki.
– Nem akarom, hogy bármi is megváltozzon – suttogta Kit Ryder fülébe.
A férfi még szorosabban megölelte, mielőtt elengedte volna.
– Pedig meg fog, drága. Tudod, hogy néhány dolognak meg kell változnia. Meg fogsz házasodni. Te és Mac…
Könnyek kezdtek záporozni Kit szeméből, de gyorsan letörölte őket a keze fejével. Azon az éjszakán, amely élete legboldogabb pillanata volt, szörnyen nézett ki.
Ryder a kezébe vette az arcát, lehajolt és egy csókot lehelt az ajkára.
– Tudod, hogy mindig ott leszek neked, kicsi Kit.
Ryder még nagyobb fájdalmat érzett a mellkasában, amikor úgy beszélt, mintha el akarná hagyni a lányt.
Kit félrenézett, és Ryder látta, hogy egy könnycsepp végiggördül az arcán.
– Menj csak vissza a barátnődhöz! – mondta a lány rekedten.
– Magányosnak tűnik.
Ryder szólásra nyitotta a száját, hogy ismét mondjon valamit Miáról, de meggondolta magát. Jobb nem piszkálni az oroszlán bajszát. Talán ha Kit azt gondolja, valaki mással van, akkor könnyebb lesz elviselnie azt, ami következik.
– Gratulálok, drága! – motyogta, aztán megfordult és elment onnan.
Kit látta, hogy visszamegy az asztalhoz, ahol a szőke cicababa ül, és megpróbálta legyűrni a torkában kelt gombócot. Aztán a szőkeség ránézett, és Kit együttérzést olvasott ki a szeméből. Együttérzés. Istenem. Vajon tudott Ryderről, róla és Macről?
Behunyta a szemét és megpróbált megszabadulni a fájdalomtól, amely a lelkét mardosta. Állítólag ez élete legboldogabb napja. A férfi, akit mindennél jobban szeret, ott állt az oldalán, és ország-világ előtt kijelentette, hogy az övé, és mindig mellette fog maradni.
Mac karja a derekára fonódott, és magához húzta. Megpróbált rámosolyogni, de tudta, hogy nem fog sikerülni.
– Mi volt ez az egész az előbb? – kérdezte Mac.
Kit az érzéseivel küszködött, a mindent elsöprő szomorúsággal. Legszívesebben felkacagott volna, hogy kibújjon a válasz alól, de képtelen volt. A megtévesztés nem az ő kenyere. Túlságosan egyenes volt. Túlságosan őszinte.
– Te mondtad neki, hogy vége? – suttogta a lány.
Mac összeráncolta a homlokát.
– Nem mondtam neki semmit, baby, de…
A férfi elhallgatott, sóhajtott és félrenézett.
– De mi? – kérdezte Kit.
Mac visszanézett rá, és az arcát fürkészte.
– Kit, tudod, hogy nem tarthat örökké. Tisztában vagy vele, nem? Te és én, egymásé vagyunk. Az enyém vagy. A feleségem leszel.
Kit lehunyta a szemét, mert nem akarta, hogy még több könny szökjön a szemébe. Amikor újra kinyitotta, Mac csendesen nézte. Aggodalom és bizonytalanság tükröződött az arcán.
Kit elmosolyodott. Tudta, hogy halvány mosoly volt csupán, de megtette. Kis híján belepusztult, mert valójában üvölteni szeretett volna, de nem akart fájdalmat okozni Macnek.
– A tiéd vagyok, Mac, jól tudod. Csak arra gondoltam… Azt hiszem, nem voltam felkészülve rá, hogy ilyen hamar vége lesz – mondta Kit csendesen.
– Nem kértem meg rá, baby. Lehet… Lehet, hogy talált magának valakit – mondta Mac óvatosan.
Kit elfordította a fejét, és odanézett, ahol a szőkeség ült. Tényleg talált magának valakit? Vajon miért érezte úgy, hogy menten belepusztul a gondolatba?
– Igen, lehet, hogy így van – suttogta Kit.

fel