Ami kell neki

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Tizedik fejezet

Ryder bedübörgött Mac bejárójára, és nagyot fékezve megállt a kavicságyon. A lábával lehajtotta a támasztót és leszállt a motorról. Hosszan bámult a bejárati ajtóra.
Két hét telt el azóta, hogy kibökte Macnek, szereti Kitet. Két rohadt hosszú hét a barátai nélkül. Nem esett kétségbe, de hiányzott neki Mac és Kit.
Nem akart többé hülyén viselkedni. Igen, szereti Kitet annyira, hogy szinte fáj, de ezzel nem lehet mit kezdeni. Mac és Kit összetartoznak, és nem fogja tönkretenni a boldogságukat. Nem fogja megkeseredett, vén faszfejként végezni, aki feláldozta a barátságát csupán azért, mert a másik férfi nyert.
Felbaktatott a lépcsőn Mac tornácán és besétált, mint már oly sokszor.
Amit látott, attól elállt a lélegzete. Kit és Mac a nappali közepén álltak, Kit homloka Mac mellkasán pihent. A férfi erősen magához szorította.
– Meg fogjuk oldani, baby! – mondta Mac kedvesen. Még mindig nem érzékelte Ryder jelenlétét.
Ryder megköszörülte a torkát.
– Rosszkor jöttem?
Amikor Kit meghallotta a hangját, felnézett. Ryder látta a választ a könnyes szemében. A gyomra összerándult.
– Mi a fene van? – kiáltott Ryder. Félelem szorította össze a torkát. – Jól vagy, drága?
– Terhes vagyok – suttogta Kit.
– A pokolba – mondta Ryder. Nem csoda, hogy felkavarta a dolog. Ryder Macre pillantott. Vajon így tervezte? Vajon ebbe is csak belekényszerítette Kitet?
Mac visszanézett rá, fájdalom égett a szemében. Ryder rögtön tudta, hogy más baj is van.
– Lefogadom, hogy nem vagytok határtalanul boldogok tőle – mondta Ryder, igyekezve egy kicsit könnyíteni a helyzeten.
Kit rámeredt, és ismét könnyek csordultak ki a szeméből.
– Nem érted, Ryder. A gyerek… Lehet, hogy a tiéd.
Ryder döbbenten hátrált egy lépést. Szólásra nyitotta a száját, de egy hang sem jött ki rajta. Bármit mondhatott volna a lány, nem lepte volna meg annyira, mint ez.
– Az enyém? – kérdezte végül rekedten.
– Micsoda?
Kit elfordította a tekintetét, a válla rázkódott. Ryder tudta, hogy sír. A picsába, micsoda rohadt helyzet!
Közelebb lépett, és Kit felé nyújtotta a kezét.
– Nem értem. Mondd el, drága!
Kit felé fordította az arcát. Zöld szemében annyi fájdalom tükröződött, hogy a férfinak elakadt a lélegzete.
– Terhes vagyok – mondta Kit szárazon.
– Igen, ezt már hallottam. Arról beszélj, hogy az enyém is lehet!
A lány szaggatottan felsóhajtott, az ajka remegett. Ryder Macre pillantott, aki pontosan olyan döbbenten állt ott, mint ő. Istenem, mekkora csapás. Mindnyájuk számára.
– Elmentem az orvoshoz. Azt mondta, hathetes terhes vagyok.
– A tengerparti hétvége – mondta Ryder. Érezte, hogy a tagjaiból elszáll az erő.
Kit bólintott.
– Szerintem is. Nem tudom biztosan.
– A könnyek záporozni kezdtek a szeméből, és a torkát zokogás fojtogatta.
Ryder ismét Macre nézett. Az arca fájdalmasan összerándult. Jézusom. Nagyszerűen elkurt mindent.
– Kit, drága, sajnálom. Annyira szörnyen sajnálom.
Kit lehunyta a szemét, és elhúzódott Mactől. Aztán sarkon fordult, és kiszaladt a szobából. Ryder csak állt ott, és úgy érezte, mintha ő lenne a legnagyobb szaralak az egész világon.
Aztán lassan Macre emelte a tekintetét. A két férfi némán bámult egymásra egy hosszú pillanatig. Ryder régóta nem látott ennyi kínt Mac tekintetében. Azóta nem, hogy Kit eltűnt, és mindketten úgy gondolták, elveszítették.
– Mac, tudnod kell, hogy soha nem így akartam – mondta Ryder halkan.
– Tudom, haver. Tudom, hogy nem akartad.
– Soha nem állnék közétek.
– Ryder egy pillanatra elhallgatott, és egyenesen Mac szemébe nézett.
– De tudnod kell, hogy nem fogok kisétálni az életéből, ha az én gyerekemmel terhes.
Mac bólintott. Beletúrt a hajába, és megdörzsölte az arcát. Fáradtnak nézett ki. Mintha olyan harcot vívna önmagával, amelyben nem győzhet.
– Nagyon sokat gondolkodtam a dolgon, Ryder.
– Mac elhallgatott, elment mellette és leült a díványra.
Ryder szembefordult vele, a karját keresztbe tette a mellén.
– Azon gondolkodtam, hogyan érezném magam, és mit csinálnék, ha most a tiéd lenne Kit. Őszinte leszek veled. Amikor elmesélted az érzéseidet Kit iránt, a legszívesebben fejbe rúgtalak volna. Nem hiszem, hogy félre tudtam volna állni úgy, ahogy te. Nem viseltem volna jobban. Pokolian küzdöttem volna érte, még ha ez a barátságunkba is kerül.
– Megfordult a fejemben – mondta Ryder őszintén.
Mac előrehajolt, a könyökével a térdére támaszkodott.
– Mindkettőnkre szüksége van, haver. Mindketten szeretjük, és mindkettőnknek ott kell lennünk mellette.
– Mire akarsz kilyukadni? – kérdezte Ryder nyugodt hangon, pedig a szíve olyan hevesen kalapált, hogy azt hitte, kiugrik a mellkasából.
– Arra, amit mondtam – felelte Mac szárazon.
– Mindketten itt kell legyünk neki. Nem lesz könnyű. Úgy van, ahogy mondod. Még nem kész rá, hogy gyermeke legyen. A pokolba, még arra sem áll készen, hogy összeházasodjunk.
Mac arcán bűntudat tükröződött, amikor ezt mondta.
– Azt akarod, hogy én is veletek legyek?
– Ez az egész nem arról szól, hogy én mit akarok. Arról szól, hogy mi a legjobb Kitnek. Te és én nem számítunk, haver. Megértjük egymást, és megértjük Kitet. Nem fog fájdalmat okozni nekünk. Semmi bajom a dologgal.
– Tényleg? – kérdezte Ryder kétkedve.
– Igen. Tényleg. Nem ugyanolyan, amikor nem vagy itt. Jól elszórakozunk együtt.
– Nem tudom, mit mondjak – mondta Ryder, és a fejét rázta.
– Mondd azt, hogy itt leszel mellette. Szüksége van rá, hogy ezt mindketten megtegyük érte.
Mac ránézett, és odatartotta az öklét.
– Akkor rendben vagyunk?
Ryder lassan felemelte az öklét, és Macéhez érintette.
– Igen. Rendben vagyunk.
– Akkor gyerünk, és keressük meg Kitet. Ahogy ismerem, rettenetes kínokat él át, míg mi itt cseverészünk.
Ryder követte Macet a hálószobába, és amikor meglátta Kitet összegömbölyödve az ágyon, összeszorult a szíve. Nem törődve azzal, hogy helyet hagyjon Macnek, ellépett mellette, és leült az ágyra Kit mellé.
– Drága, nézz rám, kérlek! – könyörgött Ryder.
Kinyújtotta a kezét, és beletúrt a lány hajába, finoman simogatta a fejét. Kit felé fordította könnyáztatta arcát. Rydernek elakadta a lélegzete a látványra.
– Annyira sajnálom, kicsi Kit.
– Nem, én sajnálom – suttogta a lány, és még jobban záporozni kezdtek a könnyei.
Ryder meglepetten pislogott.
– Mi az ördögöt sajnálsz te ezen?
A lány felült az ágyban, és a térdét a mellkasához szorította. Olyan pokolian törékenynek látszott, mintha akármelyik pillanatban millió darabra eshetne. Ryder azt hitte, többet már nem fogja ilyennek látni.
Mac letelepedett a lány másik oldalára, és megfogta a kezét.
– Mondd el, mi jár a fejedben, baby!
– Az én hibám. Én… Elfelejtettem bevenni a tablettát aznap éjjel… Az utolsó éjjel, amikor ott voltunk – mondta Kit zokogva.
Összetörten Ryderre nézett.
– Nem volt szándékos, Ryder. Soha nem hoztalak volna benneteket ilyen helyzetbe, esküszöm.
Ryder döbbenten ült ott. Hitetlenkedve bámult Macre.
– Kit, nézz rám! – kérte Ryder.
A lány szomorúan ránézett.
– Nem a te hibád. A fenébe is, ne okold már magad!
– Igaza van, baby – vetette közbe Mac.
– A mi hibánk. Kihasználtuk a testedet. Úgy, ahogy soha nem lett volna szabad. A védekezés nem csak a te felelősséged.
– De soha nem akartam, hogy óvszert vegyetek – motyogta Kit.
Ryder ismét Macre pillantott. Tudni akarta, meddig akar elmenni. Nehéz lehet neki – mindazok után, amit megtett, hogy magához édesgesse Kitet – most azzal szembesülni, hogy talán örökre meg kell osztania vele, ha a gyerekről kiderül, hogy az övé.
A fájdalom, amelyet az arcán látott, kellemetlen érzéssel töltötte el. Bárcsak hallgatott volna az első gondolatára, és soha nem ment volna el arra a tengerparti kirándulásra. Ez soha nem történt volna meg, és nem bántaná azt a két embert, akiket a világon a legjobban szeret.
A kezébe temette az arcát, és kimerülten megdörzsölte.
– Ryder – kiáltott Mac.
Ryder felnézett.
– Ne okold magad, haver. Kit sem okol.
– Köszönöm, jólesik – mondta Ryder őszintén.
– De ettől még egyáltalán nem érzem magam jobban.
– Kit felé fordította a figyelmét. Tétovázott, bizonytalannak érezte magát, a helyzet szokatlan volt a számára.
– Kit, megértem, ha haragszol rám. A te helyzetedben én ezt tenném.
– De… – szólt közbe a lány.
Ryder felemelte a kezét.
– Hadd fejezzem be.
Kit elhallgatott, és lesütötte a szemét. Ryder az ujjával megérintette az állát, felemelte a fejét, és a szemébe nézett.
– Soha nem tennék olyat, amivel fájdalmat okozok neked, kicsikém. Ezt tudnod kell. Tudom, hogy nem állsz készen a családalapításra, és szörnyen sajnálom, hogy ez történt veled. Macnek igaza van. Figyelmetlenek voltunk a testeddel. Nem lett volna szabad így tennünk, és neked kell megfizetned az árát. De nem hagyunk egyedül, drága. Esküszöm. Mac és én itt leszünk veled végig, az út minden lépésénél.
Ryder megerősítéséit Macre pillantott. A férfi helyeslően bólintott.
– Nem haragszol rám? – kérdezte Kit zavartan.
Ryder a lány tarkójára csúsztatta a kezét, és magához húzta.
– Soha nem tudnék rád haragudni, drága, soha. Magamra haragszom, hogy ilyen helyzetbe hoztalak, de nincs miért haragudni rád. Megbíztál bennünk. Olyan szabadságot adtál nekünk, amelyről a legtöbb férfi álmodni sem mer. Fogalmad sincs, milyen érzés, amikor ennyire bíznak benned, és úgy érzed, hogy visszaéltél vele.
A lány megrázta a fejét.
– Nem, Ryder. Nem hibáztatlak benneteket, esküszöm. Nagyon ostoba voltam. Bárcsak ne felejtettem volna el azt az átkozott tablettát!
– Ne gyötörd magad, drága! Nem lehetsz biztos benne, hogy nem lettél volna akkor is terhes, ha beveszed. Semmi sem teljesen biztos.
A lány elhúzódott tőle, és kiegyenesedett az ágyon. Kinyújtotta a kezét, megfogta Macét. Annyi szorongás, és bűntudat tükröződött a szemében, hogy Rydernek összeszorult a mellkasa.
– Mihez kezdünk most, Mac?
A félelemmel teli kérdés baljósan lebegett mindhármuk felett.
Mac arckifejezése ellágyult, lehajolt Kithez, megölelte, és szorosan tartotta.
– Meg fogjuk oldani, baby. Nem akarom, hogy aggódj. Nem hagyunk magadra, sem én, sem Ryder. ígérem. Szeretlek.
– Én is szeretlek – suttogta a lány.
Ryder legszívesebben maga is azt mondta volna, hogy szereti, de nem ez volt a megfelelő alkalom. Kitnek arra volt szüksége, hogy érezze a támogatását, nem pedig arra, hogy még több terhet rójon rá.
– Most te vagy a legfontosabb – folytatta Mac.
– Ryder és én veled leszünk végig, minden pillanatban. Te és én, nem változik semmi, baby. Még akkor sem, ha kiderül, hogy a gyerek Ryderé.

Ryder számára azonban minden megváltozott. Képtelenség lett volna mást színlelni. Ha Kit az ő gyermekével terhes, hogyan állhatna félre, és engedhetné át Macnek a terepet? Istenem, micsoda káosz!
Lehunyta a szemét, és megdörzsölte a szemöldökét.
– Ne haragudj, haver. Tudom, hogy neked is nehéz – mondta Mac csendesen.
A két férfi együtt érző pillantást váltott. Ryder feltartotta az öklét, mire Mac lassan felemelte az övét, és Ryderéhez érintette.
– Képesek leszünk rá, Kitért – jelentette ki Ryder keményen.

fel