Amire vágyik

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Első fejezet

Bátraké a szerencse. Meg az orgazmus. Nagyon vágyott az utóbbira, de sajnos a bátorsággal nem állt valami fényesen.
Mia Nichols idegesen simított végig meztelen combján. Már-már azon töprengett, hogy inkább elfut, amilyen messzire csak tud Jack Kincaid előszobájából. De nem, ha már eddig eljutott.
Besurrant a kulccsal, amelyet Jack adott neki vész esetére. Egy pillanatig érzett csak bűntudatot amiatt, hogy nem volt semmi vész. Hacsak nem lehet annak tekinteni a kétségbeesést.
Az, hogy ott állt meztelenül, nem csapás volt, sokkal inkább merész terv, hogy átvegye a kezdeményezést. Igen, sokkal jobban érezte magát tőle. Nem arról van szó, hogy rá akarja vetni magát Jackre. Csak el szeretné érni, amit akar. Amit évek óta akar. Amit szerinte a férfi is akar, amikor épp nem az átkozott felelősségtudata vezérli.
Mia tudta, hogy Jack a másik helyiségben alszik. Halk szuszogása kihallatszott a hálószoba résnyire nyitott ajtaján át.
Ezt akarod, Mia. Mindig is ezt akartad. Menj, és szerezd meg, az isten szerelmére. Soha nem lesz ennél jobb alkalom rá.
Összeszedve illékony bátorságát, csendesen besurrant a hálószobába. A férfi testét halvány fény világította meg, ami a félig leengedett redőnyök alól szűrődött be. A paplan a derekára csúszott, a törzse alsó részét takarta csak, a felsőteste meztelen maradt.
Mia megnyalta az ajkát, és közelebb ment. Istenem, milyen csodálatos férfi! Izmos, szikár, az ívek és vonalak a testén csak egy nő érintésére várnak. Órákat lenne képes eltölteni azzal, hogy bejárja az izmos árkokat és dombokat.
Jack feje a másik oldalra billenve feküdt, borostás álla kiemelkedett a párna síkjából. Az egyik karja mellette feküdt, a viseltes lepedőt gyűrte. A másik karja oldalt hevert, szétnyitott ujjakkal, mintha épp nyúlna valamiért.
Mia közelebb lépett az ágyhoz. Nem volt olyan idő, hogy ne szerette volna a férfit. A megismerkedésük előtti évek mit sem számítottak. Nem is volt érdemes emlékezni rájuk. Tele voltak fájdalommal és szorongással, amit nem szívesen idézett fel.
Ő mentette meg. Vigyázott rá. Odafigyelt rá, hogy mindene meglegyen, amire szüksége van. Csakhogy neki a férfira volt szüksége. És nem csupán az őrangyal szerepében, aki a gondját viseli, és időnként benéz hozzá. Többet akart, mint néhány beszélgetés, vagy hétvégi pizzázás.
Már nem az a lány volt, akit megmentett. Már réges-rég nővé érett, női vágyakkal. Ma éjjel Jack Kincaid első kézből megbizonyosodhat róla. Feltéve, hogy nem rugdossa ki az ágyából, amint magához tér.
Zavartan lehajolt, nem tudta, mivel kezdje. Csókolja meg? Érjen hozzá?
A dolog hamar eldőlt. Egyikre se volt alkalma.
Alighogy lehajolt, és a száját az arcához közelítette, a férfi egyik karja keményen az oldalába markolt. Másik keze a párna alá csúszott, és Mia pillanatokkal később egy fegyver gonosz csövével nézett farkasszemet.
A lány ijedten felsikított, és próbált elmenekülni. A kar még szorosabbra fonódott a csípője körül.
– Mi a fenét művelsz te itt meztelenül a hálószobámban? – háborodott fel Jack, és végignézett a lány testén.
Mia elpirult, és megijedt a férfi szemében megcsillanó döbbenettől és dühtől. Nem egészen úgy zajlottak a dolgok, ahogy tervezte. A férfi karja engedett, a lány hátrébb húzódhatott. Jack az éjjeliszekrényre tette a fegyvert, és felült a paplannal a derekán.
Miának elég volt a dudorra pillantania, hogy tudja, meztelenül aludt, és hogy a teste látványa hatással volt rá.
– Mia, mit keresel itt? – kérdezte a férfi kissé kedvesebben, mint az előbb.
– Mégis mit gondolsz, mit keresek itt? – kérdezte Mia várakozón.
Keresztbe fonta a karját a mellén. Percről percre megalázóbbnak találta a helyzetet. Jack felhúzta az egyik szemöldökét.
– Úgy tűnik, megpróbáltál meztelenül besurranni az ágyamba.
– Nagyszerű megfigyelés – mondta a lány epésen.
A férfi végigjáratta a tekintetét a lány testén.
– Miféle ostoba játék ez, Mia? Meg kell mondjam, nincs időm az ilyesmire.
Mia leengedte a karját, és kihúzta magát.
– Akarlak, Jack.
A férfi beletúrt rövid hajába.
– A fenébe, Mia, öltözz fel, és húzz el innen! Nem vágyom fiatal lányokra, akik azt játsszák, hogy felnőttek.
Mia arca izzott a dühtől.
– Nem vagyok már gyerek!
– Túl fiatal vagy hozzám! – felelte Jack szárazon.
Mia közelebb lépett, a melle Jack arca előtt ringott. Látta, hogy a férfi tekintete lejjebb vándorol, és a teste megfeszül.
– Már nem vagyok gyerek – ismételte.
– Nő vagyok, női vágyakkal. Régóta akarlak, Jack! Ne utasíts vissza! Látom, hogy akarsz engem.
Jack gúnyosan mosolygott.
– Nem jó helyre jöttél, édes! Egy csepp gyengédség sincs bennem. Fogd a szüzességedet, a virágos álmaidat, a kedves szavaidat és menj máshová. Ha szeretkeznénk, keményen megdolgoználak, nem érdekelne, hogy ez az első.
A lány testén remegés futott végig. A mellbimbója megkeményedett. Hallotta, hogy Jack káromkodik.
Még közelebb ment a férfihoz. Annyira meg akarta érinteni, hogy szinte fájt.
– Nem akarom, hogy gyengéd legyél velem – suttogta a lány.
– Azt akarom, hogy önmagad légy! Téged akarlak!
– Jézusom, Mia! Túl öreg vagyok hozzád. Még gyerek vagy. Eredj, vegyél magadra valamit!
A lány nem hallgatott rá, a testét a férfiéhez szorította, miközben az ágyra mászott. Szemével a másikét kereste, a tekintetük találkozott. Mia vágyat látott a férfi sötét szemében. Akarta őt. Harcolhat ellene, ha akar, de ő látja, mit érez.
Bizonytalanul átölelte a nyakát. Jack teste megfeszült az érintésére, de nem tolta el magától. Az ajka közvetlenül a férfié előtt lebegett. Hallotta, hogy eláll a lélegzete.
– Csókolj meg! – mondta Mia.
A lány a férfiéhez érintette az ajkát. Jack vonakodva, közönyösen tűrte. Nem engedett, ezért a lány még erősebben csókolt, a nyelvével az ajkát simogatta.
– A pokolba, Mia! – káromkodott Jack.
Magához szorította, és hevesen viszonozta a csókját. A keze fel-le futkározott a hátán, miközben a száját harapdálta.
A lány felnyögött. Jack keze a lány hajába tévedt. Belemarkolt, a hajánál fogva hátrahúzta a fejét, és keményen a szemébe nézett.
– Biztosnak kell lenned benne, Mia. Ha most nem fordulsz sarkon, és húzol el innen, nincs visszaút.
– Csókolj meg! – mondta a lány ismét.
A férfi tétovázott egy pillanatig, és keményen a lányra nézett. A szemében vágy égett. Mia a testének feszült, így izgatta. Jack magához szorította. A lány érezte, hogy az izmok megfeszülnek a férfi karján, és abban a pillanatban tudta, nyert ügye van.
Jack átfordította. A férfi alá került, aki lerántotta magáról a takarót. Kemény, izmos teste a lány fölött mozgott, a bőrét dörzsölte, ahogy magához szorította. Megfogta a kezét, és a feje fölé emelte.
A lány engedelmeskedett. Forró kéj öntötte el a testét az erő és a dominancia megnyilvánulására. Hány éve várt már erre? Csillogó szemű tinédzserkora óta szerette, az első pillanattól kezdve, hogy elkezdett felnőni.
A férfi combja az övéhez feszült, izmos lábát az ágyékához érintette. A szája viharként tombolt a testén. A csókjai forrók, hevesek és követelőzők voltak.
– Hadd érintselek meg! – lihegte a lány.
Jack a szájára tapasztotta az ajkát, azonnal elhallgattatta. Hiába küzdött, erősen tartotta a kezét, és az ágytámlához szorította, amikor ismét megpróbálta megérinteni.
– Maradj nyugton! – hörögte.
Mia hátrahajtotta a fejét, miközben Jack a nyakát harapdálta. A fogával a füle mögötti érzékeny bőrt érintette, majd a nyaka íves vonalát.
A lány teste megfeszült, kéjesen lihegett. Jack beszívta a bőrét, csókolta és harapdálta, majd a nyelvével végigsimogatta, hogy enyhítse a fájdalmat. Mia teste felizzott. Mocorgott és vonaglott, de a férfi szorosan tartotta, nem hagyta, hogy megmozduljon.
A pénisze türelmetlenül a punciját bökdöste. Le-fel mozgatta a nedves résben.
– Engedj be! – parancsolta a férfi. A hangja mély és rekedt volt. A parancs nyomán izgalmas bizsergés indult el felfelé a lány gerincén.
Széttárta a lábát. Jack farka azonnal a hüvelye bejáratánál termett. Forrón kereste a lyukat, duzzadt makkja felfeszítette a lány szeméremajkát.
A férfi egyetlen, határozott lökéssel, mélyen beléhatolt. Mia enyhe fájdalmat érzett, amely azonnal elmúlt, amint a férfi mozogni kezdett. A kéj elmosta az égető érzést. Mia lihegett, és megpróbálta kiszabadítani a karját. A férfibe akart kapaszkodni, és erősen szorítani, miközben szinte elviselhetetlen érzések rázták meg a testét.
Jack visszanyomta a kezét az ágyra, és határozott parancsot adott.
– Ott maradsz!
Mia eggyé olvadt a férfival, a tekintete elhomályosult a vágytól.
Jack a csípőjének feszült, újra és újra behatolt nedves vaginájába.
– Kérlek! – lihegte Mia.
A férfi a foga közé vette az ajkát, beszívta az alsót. A nyelvével simogatta, ízlelgette, miközben keményen dugta. Aztán megharapta. Mia a vér sós ízét érezte. A férfi megnyalta, a nyelvével simogatta és csókolta a finom bőrt.
– Annyira átkozottul gyönyörű vagy – motyogta Jack, miközben végigharapdálta az arcát az álláig.
– Túl fiatal, túl gyönyörű és túl gátlástalan.
– Kell… Kell… – suttogott Mia. Vadul vonaglott a férfi alatt. A teste megfeszült, elveszítette az irányítást felette.
– Mi kell, édes? – kérdezte Jack, ahogy elengedte az egyik karját, és közéjük nyúlt.
A lány lüktető csiklóját kezdte simogatni.
– Ez kell, istenem, ez kell!
A lány le akarta engedni a szabadon maradt karját, de a férfi rámordult.
– Tartsd ott, ahol látom!
A másik kezével odanyúlt, megragadta a lány kezét, és a másikhoz szorította. Egyre gyorsabb mozdulatokkal izgatta a csiklóját, és egyre keményebben dugta.
– Mondd ki a nevem! – parancsolta a férfi.
– Jack! – sikította a lány.
– Menj el nekem, Mia! Menj el itt, most, amikor megérintelek és kefélek veled!
A lány csípője vonaglott, ahogy a hatalmas hullám elárasztotta a testét. A gyönyör tűzként égette a punciját, az érzés mélyen az ágyékában összpontosult, ahová a férfi makkja elért.
– Gyere!
Mia sikítani akart, kinyitotta a száját, de Jack a sajátját rátapasztotta, és kiszívta a tüdejéből levegőt. A lány behunyta a szemét és ismét sikított. Jack a szájába szívta a nyelvét, Mia nem kapott levegőt.
A feszültség egyre nagyobb lett a vaginájában. A férfi golyói a puncijához csapódtak. A nedves, erotikus hang megtöltötte a hálószobát.
– Ölelj át a lábaddal! – lihegte a férfi.
– Engedj be mélyen!
Mia engedelmeskedett, és felnyögött, ahogy Jack még mélyebbre hatolt belé. A férfi mozdulatlanná merevedett, a csípője a lány hátsó combjának feszült. A pénisze megdagadt és rángatózott, ahogy a kéj forró kilövellése elöntötte a lány belsejét.
Még hosszú ideig úgy maradt, mélyen benne, a lány kezét a feje fölé szorítva. Aztán izzadságban fürdő testét a lány nedves testére engedte. Mia nyugtalanul mocorgott. Imádta, ahogy az öle befogadta, kényeztette a férfit. Tökéletesen összeillettek.
Jack végül elengedte a kezét. Mia a vállára tette, és szorosan megölelte.
– Fájt? – kérdezte Jack mogorván.
A lány megrázta a fejét. A fájdalom volt a legkevesebb, amit érzett. Ami az első alkalmat illeti, nem is lehetett volna jobb ennél.
Jack lassan kibontakozott az öleléséből. Nedves cuppanással kihúzta a péniszét a puncijából. Felállt az ágyról, és egy perccel később nedves ruhával tért vissza.
Szétnyitotta a lány lábát, amíg kitárulkozva nem feküdt előtte. Gyengéden megtörölgette Mia még mindig égő punciját, enyhítette a sajgást a hideg törölközővel. Amikor befejezte, a földre dobta, és a lány felé fordult.
Mia mozdulatlanul feküdt, rábámult, nem tudta, mi jön ezután. A csend furcsa volt, noha tudta, hogy a férfi nem a szavak embere. Inkább tettekkel érte el, amit akart.
Jack feljebb kúszott az ágyon, a fejük egy magasságba került. Átkarolta a lány derekát, és magához szorította.
– Ezt jól megcsináltad, édes. Most már az enyém vagy, és nem szívesen engedem el, ami az enyém.
A lány megkönnyebbülten sóhajtott. A férfi nem taszítja el magától, pedig nagyon félt tőle. Birtoklás égett a sötét szemében. A beszűrődő halvány fényben olyan volt, mint egy ragadozó tekintete.
– Mindig is téged akartalak, Jack – mondta a lány rekedten.
– Mindig is hozzád akartam tartozni.
Jack a lány fejére tette az állát.
– Fogalmad sincs, mivel jár ez, kicsim! Lehet, hogy nem így fogsz érezni, ha rájössz, mit jelent.
Mia kérdőn meredt rá. Jack megrázta a fejét válaszul a néma kérdésre.
– Túl fáradt vagyok, te meg úgy festesz, mint egy macska, amelyik megtalálta a tejfölös köcsögöt. Édes vagy és elégedett. Csak feküdj a karomban! Majd holnap beszélgetünk.
Mia az erős karok közé bújva Jack kemény mellkasára fektette a fejét. A holnap jól hangzott.

fel