Amire vágyik

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Tizennegyedik fejezet

Mia a kis börtöncella sarkában ült, a térdét a mellkasához szorította. Ujjlenyomatot vettek tőle, lefényképezték, felolvasták a jogait, és egy cellába dugták. Mindent előírás szerint. Letartóztatták kábítószer-birtoklás és prostitúció miatt.
Mindegy, mi történt aznap éjjel Martinnal, a seriffel vagy a bíróval, ő mégiscsak börtönbe került. Meg kell fizetnie azért, amit tett.
Hangot hallott a folyosóról, és felnézett. Felállt, a cella ajtajához szaladt.
Itt van Jack?
A rácshoz nyomta a fejét, hátha lát valamit. A szívébe markolt a rémület. Nem Jack volt, hanem a rendőr, aki először letartóztatta, aki csapdába csalta.
Mia hátrálni kezdett. A szemét zsaru az! Mi is volt a neve? Fred? Frank? Mintha bármit is számítana. Talán a Faszfej illene rá legjobban.
– Nézzenek oda, csak nem Mia Nichols?
Kulcscsörgés hallatszott, majd a zár kattanása, ahogy a férfi kinyitotta az ajtót. Rémület és bizonytalanság szorította össze a lány szívét. Mit fog tenni vele? Senki nincs, aki megállíthatná, senki, aki segíthetne neki. Az egész rohadt őrs nyakig benne van.
A férfi, belépett a cellába, és becsukta maga mögött az ajtót. Kéjsóváran végigmérte a lányt, ahogy közeledett hozzá.
– Mit akarsz? – kérdezte Mia magabiztosabban, mint ahogy érezte magát.
– A helyedben kedvesebb lennék – felelte a férfi.
Kinyújtotta a kezét, és megsimogatta a haját. Mia elrántotta a fejét.
A férfi visszakézből megütötte, az ajka felhasadt.
Mia az arcához kapta a kezét. Megdöbbent, milyen gyors volt a pofon. Az ujja véres lett, ahogy hozzáért a szájához.
A férfi megragadta a nyakát és feltolta a falra. A keze a torkát szorongatta, az arcán érezte forró leheletét.
– Van valami, amit még el kell intéznünk, te kurva! Mindig jobbnak gondoltad magad nálam. Most már nem vagy olyan nagyra magaddal, mi?
A másik kezével letépte a lányról az inget. Mia keményen küzdött ellene, de a férfi keze úgy szorította a torkát, hogy csillagokat látott. A száját hirtelen a lányéra tapasztotta, csókolta, a nyelvét a szájába nyomta. Mia fuldoklott tőle, a tehetetlenség könnyei áztatták az arcát. A férfi csípője a testéhez nyomódott, érezte a merevedését, és tudta, ha nem tesz valamit, ott helyben megerőszakolja.
A férfi a nadrágjával babrált. Ha legalább elengedné a torkát!
Végül elvette a kezét, hogy kikapcsolja az övét. Mia levegő után kapkodott, és azon igyekezett, hogy elmúljon a szédülése. Egyelőre nem tett semmit, a megfelelő pillanatra várt. Eltűrte a férfi érintését, hogy a tökéletes pillanatban vághasson vissza.
Amikor elővette a farkát, Mia az elmúlt hat hónap összes dühét beleadta a rúgásba. A férfi hátrahanyatlott, üvöltött fájdalmában. Mia nem vesztegette az időt, ráugrott, megragadta gyorsan lanyhuló péniszét, és teljes erejéből megcsavarta. Ökölbe szorította a kezét, újra és újra a férfi arcába vágott vele.
– Rohadt kurva! – ordította a támadója.
Visszaütött, eltalálta a lány állát. Mia a földre zuhant, küzdött, hogy el ne ájuljon. Nem veszítheti el az eszméletét. Meg fogja erőszakolni, akár magánál van, akár nem. A férfi ráugrott, megragadta a karját és a feje fölé szorította. Mia lefejelte az orrát. A vér azonnal ömleni kezdett belőle. A férfi az arcához nyúlt, aztán dühödten Mia gyomrába öklözött. Az összes levegő kiszaladt a lány tüdejéből, fuldoklott. De vasakarata nem engedte, hogy elhagyja az ereje. A férfi arcába karmolt, és olyan mélyre vájta az ujját a szemébe, amennyire csak tudta.
A férfi leborult róla, sebesült arcát szorongatta. Mia remegve talpra állt. Lépéseket hallott a folyosóról, felnézett, és elszállt minden reménye. A másik zsaru volt az. Tehetetlen düh áradt szét benne. Kettejükkel nem fog tudni megbirkózni.
– Mi a fene történik itt? – kérdezte a rendőr, miközben a kulcsokkal babrált, hogy kinyissa a cella ajtaját.
Mia a túlsó sarokba menekült. Lehet, hogy megteszik, amiért jöttek, de biztos, hogy drága árat fizetnek érte. Várt, összegyűjtötte minden erejét, és felkészült a támadásra.
– A rohadt kurva megtámadott! – hörögte az első, miközben feltápászkodott.
A másik zsaru undorodva nézett rá.
– Mekkora seggfej vagy te, Moreland! Éppen szorul a hurok. Martint és Drake-et letartóztatták, te meg mindent kockára teszel egy pináért!?
Moreland megtörölte az orrát, amiből még mindig ömlött a vér.
– A ribancnak egy kis nevelésre van szüksége!
– Hagyd a fenébe! – mondta a másik zsaru.
– Tűnj el innen és szedd rendbe magad!
Moreland és Mia gyűlölettel meredtek egymásra, majd a férfi lassan elindult az ajtó felé. Útközben megállt, visszafordult és felemelte a mutatóujját.
– Még nem végeztünk, ribanc!
Mia összes izma megfeszült, amikor a másik rendőr odalépett hozzá és az arcába nézett.
– Ha jót akarsz magadnak, felejtsd el, ami történt!
A fenyegető szavak után sarkon fordult, kiment a cellából, és becsapta az ajtót maga mögött.
Amikor eltűntek a folyosón, Mia megállíthatatlanul remegni kezdett. A földre zuhant, az arcát a kezébe temette. Hányinger fogta el, bemászott a sarokba és öklendezett.
Lassan felállt, a keskeny priccshez botorkált. Mindene fájt. Összetépett ingét magára terítette, és várt. Jackre várt. Remélte, hogy még idejében odaér.

Jack Macre bámult. Olyan erősen szorította össze a fogát, hogy hallotta a csikorgását.
– Hogy érted, hogy Miát letartóztatták?
Mac beletúrt rövid hajába.
– Ryder hívott. Két rendőr jelent meg a háznál Mia letartóztatási parancsával. Kábítószer-birtoklás és prostitúció.
– Prostitúció? Mi a fene?
A Clark megyei rendőrőrs előtt álltak, ahol Martint és Drake-et hallgatták ki. Jack akarta vallatni őket, de Kenny kitette a szűrét az épületből.
– A fenébe – átkozódott Jack –, vajon hová vitték?
– Ryder azt mondta, Buford megyéből jöttek. Biztos vagyok benne, hogy a megyei fogdában van.
Jack még egyet káromkodott.
– Ki kell hoznunk onnan. Nem bízom azokban a rohadékokban.
– Nem fog menni, hacsak Martin és Drake nem vall eleget, hogy megszerezzük a letartóztatási parancsokat. Addig nincs az a bíró, aki szabadon engedné.
Jack a rendőrőrs ajtajára bámult.
– Akkor talán a legjobb lesz, ha rábírjuk őket, hogy valljanak. Nem engedem, hogy Mia az éjszakát a börtönben töltse.
Majdnem összeütközött Kennyvel az ajtóban.
– Megszereztük, ami kellett. Letartóztatási parancsom van a seriff, a megyei bíró és a seriff néhány alkalmazottja ellen Buford megyében. Éppen oda tartunk, ha jönni akartok.
– Miát letartóztatták – mondta Jack.
– Odamegyek, és megnézem, mit tehetek érte. Ki akarom hozni. Azt akarom, hogy ejtsék ellene a vádakat. Intézd el, hogy így legyen.
– Amint találok egy bírót, aki belemegy. Ott találkozunk.
Jack bólintott, aztán visszasietett Machez.
– Elviszel? – kérdezte kurtán.
Mac bólintott.
– Szállj be!

fel