Édes megadás

Időnként az első lépés az irányítás megszerzése felé, a megadás...
Andrew, Jacob és Sarah Beth, ti vagytok a legjobb segítők, akikről az ember csak álmodhat.
Loo-gey, még mindig te vagy a legjobb. Melissa és Jennifer, mint mindig, a javaslataitok felbecsülhetetlenek.
Natalie, rád mindig számíthatok, szívemből szeretlek.
Amy, vigaszom a nyafogásomban, hová is lennék nélküled?

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Első fejezet

DALLAS, TEXAS

- Nem akarom, hogy visszamenj a rendőrséghez. Grayson Montgomery visszatette a kávéscsészéjét a kopott éttermi asztalra, és csodálkozva Mick Winslow-ra nézett.
- Mi a fenéről beszélsz, Mick? Az idősebb férfi fáradt kezével megdörzsölte az arcát, amelyet a kimerültségtől mély ráncok tarkítottak. Mick reggel felhívta Grayt, és megkérte, hogy fussanak össze egy kávéra. Gray fizikai és pszichológiai vizsgálata fél óra múlva kezdődött. Ez volt az utolsó feltétele annak, hogy visszatérjen a dallasi rendőrséghez. Grayt kétségek gyötörték. Kit ne gyötörtek volna? Nem volt benne teljesen biztos, hogy el tudja-e végezni a munkáját Alex, a társa nélkül. Képes lesz rá valaha? Így vagy úgy, vissza akart térni. Alex gyilkosát rács mögé kell juttatni. Az igazságnak győzedelmeskednie kell. Már csak az orvos jóváhagyása hiányzott, hogy fizikailag alkalmas, és a pszichológus vizsgálata, hogy rendben a feje. Könnyedén átverekszi magát ezen a baromságon is.
- Nem gondolod, hogy megbirkózom vele, mi?
- kérdezte Gray, miután Mick sokáig hallgatott.
- Nem erről van szó.
- Akkor mi az ördögről van szó? Mick fájdalomtól üveges szemével Grayre nézett. Az idős férfi rettenetesen csüggedtnek látszott. Hová tűnt az a hatalmas, széles mellkasú, mély hangú ember, akinek a határozott személyisége is tökéletesen illett a külső megjelenéséhez?
- Hallgass meg! Kérni akarok tőled egy szívességet, fiam. Gray arca megrándult. Nem azért, mert Mick fiamnak nevezte, hanem mert Mick igazi fia már nem volt közöttük. Mindketten elvesztették.
- Azt akarom, hogy segíts rács mögé juttatni Alex gyilkosát. Gray tudta, hogy ez következik. Mick nagyon feszült amiatt, hogy Alex gyilkossági ügyében holtpontra jutott a nyomozás. Érthető. Grayt is dühítette az igazságtalanság. Ezért is akart annyira visszakerülni a rendőrséghez. Hogy megtalálja Alex gyilkosát, és megfizessen a szemétládának.
- Mégsem akarod, hogy visszamenjek a rendőrséghez.
- Marhára nem érdekli őket az ügy - felelte Mick ingerülten.
- Te is tudod, én is tudom. Csak állnak, vakargatják a töküket, a fiam gyilkosa pedig szabadon kószál. Még gyanúsítottjuk sincs. Alex jó rendőr volt. Átkozottul jó rendőr. Nem érdemelte meg, hogy így végezze. Gray szeme összeszűkült Mick bántó kijelentésére. Az öreg nem személyeskedésnek szánta, mégis Gray fejébe kergette a vért Mick megjegyzése arról, hogyan kezeli a kapitányság az ügyet. Ő úgy látta, hogy senki sem veszi félvállról Alex halálát.
- Miért nem akarod, hogy visszamenjek? - vetette közbe Gray. Szerette volna, ha Mick végre a lényegre tér. Nem volt kedve Alexről beszélgetni. Még nem. Sok időbe fog telni, mire ismét úgy tud majd a társára gondolni, hogy nem azt érzi, kést forgatnak a szívében. A pincérnő odalépett hozzájuk a kávéval, és újratöltötte a csészéjüket. Mick ingerülten továbbintette a nőt. A pincérnő arrébb rebbent, és felhúzta a szemöldökét Mick dühös arckifejezése láttán.
- Végeztem egy kis magánnyomozást az ügyben. Gray összeráncolta a homlokát. Lehet, hogy Mick ezért olyan, mint egy élőhalott? Lehet, hogy a nap és az éjszaka minden óráját arra áldozza, hogy kétségbeesetten keresse a fia gyilkosát?
- Már nem vagy a régi, Mick. Hagyd, hogy végezzük a dolgunkat. Mick szemébe fájdalom szökött.
- Meg sem hallottam, amit mondtál, fiam. Gray a fejét ingatta.
- Mit találtál?
- Van egy biztos tippem, hogy ki ölte meg Alexet. Legalábbis a fickó ott volt a bűntett helyszínén aznap éjjel, és ha nem ő tette, biztos, hogy tudja, ki volt. De a szimatom azt súgja, hogy az a szemétláda lőtte hátba Alexet. Gray gyomra összerándult. A kávé, amit megivott, savként égett a gyomrában. Maga előtt látta Alexet arccal lefelé a földön feküdni. Mint egy halom hús, körülötte pedig vér mindenütt.
- Ha van bizonyítékod, miért nem mutattad meg Billingsnek? És miért nem akarod, hogy visszamenjek a rendőrséghez?
- Mert Billings egy hülye faszkalap. Olyan mélyen van a feje a seggében, hogy még a tavaszi virágnyílást sem érzi meg - dörmögte Mick.
- Elmentem hozzá, miután lenyomoztam a fickót, aki ott volt a gyilkosság helyszínén. Samuelsnek hívják. Eric Samuels.
- Tudod a nevét? - kérdezett vissza Gray. Mick feltartotta a kezét.
- Hadd fejezzem be. Nem csak a nevét tudom. Gray bólintott, és hátradőlt a bokszban. Az órájára pillantott. El fog késni.
- Elmentem Billingshez. Elmondtam neki mindent, amit tudok. Lerázott. Azt mondta nekem, hogy egy kiöregedett, vén fasz vagyok, és bízzam a szakemberekre a munkát. Azt mondta, ha szüksége lesz segítségre, higgyem el, szólni fog. A kapitányságon azt pusmogják, hogy Alex hibájából robbant ki a lövöldözés.
- Micsoda? Mi a fene?
- Ezt rebesgetik, Gray. Úgy tűnik, el akarják hitetni az emberekkel, hogy Alex ok nélkül intézkedett, és a halála a saját tetteinek szerencsétlen következménye volt. Többektől hallottam, hogy a szolgálati szabályzat durva megsértéséről pusmognak. Gray hitetlenkedve bámult Mickre.
- Ezt nem mondhatod komolyan. Én ott voltam. Leadtam a jelentésemet.
- Nyilván mindent megtennél, hogy fedezd a társadat. Gray az ajkába harapott. Mick felemelte a kezét.
- Ezt ők mondják, nem én. Gray hátradőlt, és mély lélegzetet vett, hogy lecsendesítse a benne forrongó dühöt. Hosszan nézte Micket. Vajon az öreg szándékosan akarja felpiszkálni? Talán azt akarja elérni, hogy feldühödjön, és bármibe beleegyezzen, amit csak Mick akar? Mindig is egyenes embernek ismerte Micket. Lehet, hogy a fia elvesztése mégiscsak megtörte sziklaszilárd jellemét? Mick az asztalra könyökölt, közel hajolt Grayhez, és mélyen a szemébe nézett.
- Menj csak el a vizsgálatra fiam, és beszélj Billingsszel. Ha még azután is azt gondolod, hogy hülyeséget beszéltem, hogy eltöltöttél néhány órát a kapitányságon, akkor menj vissza a rendőrséghez, és felejtsd el ezt a beszélgetést. De ha rájössz, hogy igazam van, hívj fel délután. Átmegyek, és megbeszéljük, hogyan kapcsoljuk le a szemétládát, aki megölte a fiamat. A társadat. A testvéredet. Mick kicsúszott a bokszból, és néhány gyűrött bankjegyet dobott az asztalra, mielőtt a kijárat felé indult volna. Nem volt könnyű nyugodt lélekkel eltávozást kérni. Gray a legszívesebben lebontotta volna a falat az öklével. Az is megfordult a fejében, hogy kihagyja a pszichológiai vizsgálatot, de kellett a papír, hogy a sok szarság ellenére is alkalmas rendőrnek. Nem akarta, hogy az elkövetkezendő húsz évben egyfolytában azon töprengjen, rendbejött-e, és ha igen, mikor. Gray a lakása nappalijában állt, majd fel és alá kezdett járkálni. Túlságosan izgatott volt, hogy ülve várja ki Mick megérkezését. Az öregember egyáltalán nem csodálkozott, amikor felhívta. Még csak meg sem kérdezte tőle, hogy mi újság a kapitányságon. Mick jól tudta. Elmondta Graynek, de ő nem hitt neki. Gray elhatározta, hogy nem foglalkozik azzal, amit Mick mesélt. Történjék akármi, ott akart lenni a kapitányságon, hogy segítsen a nyomozásban, nem pedig pillangókat akart kergetni valahol a világban. Billings azonban kötötte az ebet a karóhoz. Gray nem vehet részt a nyomozásban. Személyes érintettségről, meg ilyen hülyeségekről beszélt. Mintha erre az agyturkászdumára lett volna szüksége, miközben a társa gyilkosa még szabadon lófrál. Amikor Gray nyíltan rákérdezett az Alex bűnösségéről szóló pletykákra, Billings kerek perec tagadott, és azt mondta, hogy a nyomozás még folyik. A kapitányság minden tőle telhetőt megtesz, hogy rács mögé juttassa a gyilkost. Gray Samuelsről kérdezett, és arról, lehet-e valami köze a gyilkossághoz, de Billings nem volt hajlandó válaszolni. Gray feldúltan hagyta el az irodát. Több együtt érző rendőrrel találkozott. Sokan arról pusmogtak, szerintük képtelenség, hogy Alex hibázott volna. Pusztán a tény, hogy ez egyáltalán felmerült, végtelenül bosszantotta Grayt. Ki van zárva. Nem csoda, ha Grayben is komoly kétségek merültek fel a nyomozással kapcsolatban. Mick belépett az ajtón. Nem vette a fáradságot, hogy kopogjon. Gray elkapta a tekintetét, amelyben kemény elhatározás égett.
- Szóval most már magad is tudod - mondta Mick csendesen.
- Segítesz nekem?
- Hat hónapos eltávozást kértem - felelte Gray kurtán.
- Most pedig mondj el nekem mindent, amit tudsz, hogy amilyen gyorsan csak lehet, lekapcsoljuk azt a szemetet. Mick a díványhoz ment és leült. Egyenesen Gray szemébe nézett.
- Houstonba kell menned.
- Mi van Houstonban?
- Faith Malone. Gray karba tette a kezét.
- Mi köze van Eric Samuelshez?
- Lehet, hogy semmi. De nincs más ötletem.
- Mi van ezzel a nővel? Ki ez? Mick megvakarta a tarkóját, majd összedörzsölte a kezét.
- Eric Samuels felszedte a lány anyját közvetlenül a lövöldözés után. Mindketten néhány nappal azután váltak köddé, hogy Alexet meglőtték. Azóta senki sem látta őket. Lenyomoztattam a nőt. Pont olyan lúzer, mint Samuels. Úgy váltogatja a munkáit, mint más a fehérneműit, és korábban már a kábítószerrel is kapcsolatba került.
- A nő lánya William Malone-nak dolgozik, aki örökbe fogadta. Az övé a Malone és fiai biztonsági cég. Elsőrangú banda. Nem szokványos társaság. Kedvelnéd a fickót. Gray türelmetlenül várta, hogy Mick végre a lényegre térjen. Teljesen hidegen hagyta, hogy kedvelné-e Malone-t vagy sem. Csak az érdekelte, hogy a lány közelebb tudja-e vinni Alex gyilkosához vagy sem.
- Úgy tűnik, Faith viselte gondját az anyjának egy jó ideig, de néhány évvel ezelőtt, amikor a nő egyszer túllőtte magát, Malone belépett a képbe, és visszavitte Faitht Houstonba. Azóta az anya időnként felhívja a lányát, legtöbbször azért, hogy pénzt kérjen tőle, ha jól vettem ki. Utoljára egy évvel ezelőtt telefonált a lányának. Arra gondolok, hogy az anya nemsokára megint telefonálni fog most, hogy Samuels belépett a képbe. Samuels le van égve. Pénzre van szüksége, hogy mozdulni tudjon. Az anyának meg leginkább pénze nincs. Ha közel kerülsz a lányhoz, szimatold körül, mert az anyján keresztül jó eséllyel elvezethet bennünket Samuelshez. Gray bólintott. Minden logikusnak látszott. Az anya és a barátja menekül. Valószínűleg le vannak égve. Jó esély van rá, hogy a nő kapcsolatba lép Faithszel, és a segítségét kéri. Az elmondottak alapján a lány tudhatja, hol van az anyja.
- Az egyik haverom, Griffin jó barátságban van Malone-nal, és Malone tartozik neki egy szívességgel - folytatta Mick.
- Megszerveztem, hogy felvegyenek a biztonsági cégébe. Malone tudja, ki vagy, hogy rendőr vagy, és a társadat megölték.
- De mást nem tud, ugye? Mick megrázta a fejét.
- Csak annyit tud, hogy egy ideig eltávozáson vagy, amíg feldolgozod a társad halálát, és eldöntöd, hogy vissza akarsz-e térni a rendőrséghez, vagy sem.
- Gray élesen Mick szemébe nézett. Mick megvonta a vállát.
- Egész jó magyarázatnak tűnik. Nem számít. Grayt átkozottul nem érdekelte, mit gondol Malone az eltávozása okáról.
- Van Malone-nak valami köze az ügyhöz? Kapcsolatban van Faith anyjával? Mick megrázta a fejét.
- Griffin sok mindent elmondott erről. Úgy tíz évvel ezelőtt rövid ideig házasok voltak. Azóta alig találkoznak. Malone jó ember. A legnagyobb fia a katonaságnál szolgált. A két másik fia is nála dolgozik. Az egyik a Különleges Erőknél volt, a másik pedig rendőrként szolgált, de megsebesült, és fel kellett adnia a munkáját. Megbízható emberek.
- Ezek szerint csak Malone lánya miatt kell aggódnunk. Mick bólintott.
- Pontosan. Elég világosan hangzott. Menj oda, szerezd meg az információt, és gyere vissza. Nyújtsd át tálcán a kapitányságnak. Gyerekjátéknak látszott a sok kusza ügy után, amelyeket Gray az évek során megoldott. Az eltávozás is jól fog jönni. Utána már nem kell olyan sokat töprengenie, hogy visszatér-e a társa nélkül a rendőrséghez, vagy sem. Mick hosszan Gray szemébe nézett. Úgy látszott, nyomban összeesik.
- Köszönöm, fiam. Tudtam, hogy számíthatok rád.
- Ne köszönd - mondta Gray kurtán.
- Alex is megtenné értem, gondolkodás nélkül. Gray odament a díványhoz, és leült Mick mellé. Egy ideig mindketten hallgattak, azután Gray Mick vállára tette a kezét.
- Tisztázom Alexet, és megtalálom a gyilkosát, Mick.
- Esküszöm!

fel