Édes megadás

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Hatodik fejezet

Gray ásított, és kinyújtóztatta fáradt izmait, miután bejutott a lakásába. Csak néhány órát fog tudni aludni. De legalább sikerült elhelyezni a poloskát Faith irodájában. Már csak annyi dolga van, hogy bejusson a lány lakásába, és elhelyezze a lehallgatót az otthoni telefonjában is. Enyhe bűntudat mardosta Gray lelkét, amikor rátapintott a kulcsra, amelyet Pop irodájából lovasított meg. Pop az összes kulcsról készíttetett másolatot, s az irodából nem volt nehéz elemelni Faith lakáskulcsát. Ma be kell jutnia, amikor a lány elmegy dolgozni, és vissza kell csempésznie a kulcsot, mielőtt még észreveszik, hogy hiányzik. Gray levette az ingét, és a díványra dobta. Az üzenetrögzítőre pillantott, és látta, hogy villog. Tudta, hogy Mick kereste, vagy valamelyik munkatársa. Odaballagott a készülékhez, és elindította a szalagot.
- Gray, Mick vagyok. Hívj fel, akármikor érsz is haza! Tömör és kedves. Mick hangja izgatott volt, ez kirángatta Grayt a saját letargiájából. Az órára pillantott, megvonta a vállát, és felvette a telefont. Mick mondta, hogy nem számít, mikor hívja. Néhány másodperccel később Mick zsémbes hangja hallatszott a telefonban.
- Nem azért küldtelek oda, hogy szórakozz! Hol az ördögben voltál? Gray ingerülten sóhajtott.
- Elhelyeztem az egyik poloskát. Mint bizonyára tudod, az ilyesmit nem szerencsés nappal végezni. Mi az a rendkívüli fontos dolog?
- Samuelst látták Huntsville-ben korábban a mai nap folyamán. Egy nő volt vele.
- Gondolod, hogy ide tart?
- Azt hiszem, igen. Jó esély van rá. Maradj közel a lányhoz! Bármibe fogadok, hogy Samuels és az anyja arrafelé tartanak. Valószínű, hogy megbeszéltek egy találkozót, amikor az anyja felhívta valamelyik nap. Gray összeráncolta a homlokát. Ezért volt Faith annyira feldúlt? Vajon tud róla, hogy mibe keveredett az anyja, vagy csak a kötelességtudó kislányt játssza?
- Nyitva fogom tartani a szemem, Mick, hiszen ismersz.
- Csak azt akartam, hogy tudj róla - mondta Mick nyersen.
- Szólj, ha valamit te is ki tudsz deríteni! Gray letette a telefont. Nem tetszett neki, amit Mick mondott. Vajon Faith is benne van, vagy csak kihasználja és manipulálja a saját anyja? A férfi a tenyerével végigsimította a haját, aztán megdörzsölte az arcát. Lehet, hogy holnap beteget jelent. Így lesz elég ideje, hogy besurranjon Faith lakásába, miután a lány elment dolgozni, azután hazajöhet, és alhat egy kicsit. Gray a fürdőszobába ballagott. Hat órára állította be az ébresztőt. Két óra. Két órát alszik, aztán megvárja, hogy Faith elmenjen. Amikor megszólalt az ébresztő, Gray felmordult, és lecsapta a bosszantó zaj forrását. Néhány hosszú percig azon töprengett magában, hogy van-e kedve ilyen korán kelni, de aztán lelógatta a lábát az ágyról, felült, és az arcát a kezébe temette. Tudta, hogy Faith pontban hét órakor fog elmenni otthonról. Mint minden reggel. Gray felállt, és zuhanyozni indult. Hat negyvenötkor felhívta Popot a mobilján, és engedélyt kért, hogy aznap otthon maradhasson, mert beteg. Miután végighallgatta Pop nyers szónoklatát arról, hogy maradjon a fenekén és pihenjen, Gray kinyomta a telefont, majd megitta a kávéját. Hat ötvenötkor Gray kilesett a nappali ablakán, amely a parkolóra nézett. Arrébb húzta a függönyt, hogy lássa Faith kocsiját. Ahogy várta, pontban hétkor a lány kisietett a lakásából, és beszállt a kocsijába. Egy megvan. Még három kell. A férfi az ablaknál álldogált, míg egymás után Connor, Nathan és Micah is elhajtott. Gray tudta, hogy gyorsnak kell lennie. Felkapta Faith lakásának a kulcsát a konyhaasztalról, és kisurrant a lakásából. Nem vesztegette az időt arra, hogy körülnézzen. Nem akart feltűnést kelteni. Amikor a lány lakásának ajtajához ért, becsúsztatta a kulcsot a zárba, és bement. Ahogy végignézett a nappalin, elvigyorodott. Még hogy az összes nő rendmániás! Ruhák hevertek szanaszét a földön. Úgy festett, hogy Faith egy komplett sztriptízt mutatott be a hálószoba felé menet. Ruhadarabok feküdtek szanaszét a földön ösvényszerűen az ajtótól végig az előszobán. Gray tekintete megakadt a számítógépen a szoba egyik sarkában. A számítógépasztalon papírhalmok és könyvek hevertek szanaszét. A képernyővédő még nem kapcsolt be. Amit Gray a monitoron látott, azonnal felkeltette a figyelmét. Pornó? Pornóoldalakat nézegetett? A rá váró feladat sürgetése ellenére a férfi nem tudott napirendre térni a látottak felett. A gondolat, hogy Faith pornográf oldalakat nézeget, teljesen összeegyeztethetetlen volt azzal a képpel, amelyet kialakított a lányról. A férfi odament a géphez, és közelebb hajolt a monitorhoz. Hm, nem pornóoldal. Legalábbis nem a klasszikus fajta. A honlap valójában a kikötözésről és a dominanciáról tartalmazott információkat. Különböző pózokat szemléltető párok fotói tarkították az oldalt. Gray akaratlanul is Faitht képzelte a képeken lévő nők helyére. Lehet, hogy a lány ilyen dolgokról fantáziál? Az édes, könnyen elpiruló Faith valójában hajlamos a perverzitásra? Ez a kettősség izgalomba hozta a férfit, és rettenetesen kíváncsivá tette. Gray összeráncolta a szemöldökét. Lehet, hogy Faith is csak egy olyan nő, aki mindennél jobban szeretné átadni az irányítást az ágyban, és miután kiéli a titkos vágyait, elfelejti az egészet másnap reggel? Nem mintha nem lett volna már dolga az életben ilyen nőkkel. Ó igen, több mint készen voltak, hogy szerepet játsszanak, amely azonban csak a hálószobára terjed ki, de ha véget ér a szex, teljesen más nővé válnak. A férfinak elege volt már az effajta szarságokból. Ő nem egy nyomorult bábu, akit madzagon rángathatnak, majd visszateszik a polcra, és újra előveszik, ha játszani van kedvük.
Gray megrázta a fejét, és bánatosan elmosolyodott. Semmi köze az egészhez. Hagyta, hogy a múltbeli rossz tapasztalatai eltereljék a gondolatait valamiről, amiről még tulajdonképpen fogalma sincs. Ki tudja, miben sántikál Faith, és miért nézeget domináló szex oldalakat. Marhára nem az ő dolga. A férfinak eszébe jutott, mi a dolga a lány lakásában. Nem az, hogy arról álmodozzon, milyen pózokban dugná meg szívesen a lányt. Gray a konyhába sietett. Miután elhelyezte a poloskát, a lány hálószobájába ment, mert biztos volt benne, hogy ott is talál egy telefont. Gyorsan átkutatta a lakást, de csak a konyhában volt telefon. Gray hamar szétnézett a nappaliban és a konyhában, hogy nem mozdított-e el valamit. Aztán az ajtóhoz ment, résnyire kinyitotta, és kikémlelt. Nem látott senkit, így kisurrant, és bezárta maga mögött az ajtót. Visszament a lakásába, elhatározta, hogy jól kialussza magát. Faith felemelte a kezét, hogy kopogjon Gray lakásának ajtaján, de a keze megállt a levegőben.
- Ne légy már ilyen ostoba liba! - motyogta a lány magában.
- Csak azért, mert nem tudsz két másodpercet úgy eltölteni a közelében, hogy ne pirulnál el, még nem azt jelenti, hogy gyáva kukacnak kell lenned! Faith áttette a zacskót, amelyet az egyik karjában tartott, a másikba, összeszorította az ajkát, és bekopogott. Várt néhány másodpercig, aztán újra kopogott, ezúttal erősebben. Végül kinyílt az ajtó, és a lány megpillantotta Grayt ing nélkül az ajtóban. A férfi egy pillanatig az ajtófélfának támaszkodott. Faith tekintete végigsiklott a férfi testén. Csak farmer volt rajta, a mezítelen lába kilógott alul a nadrág szárából. Miután Faith végignézett rajta, a lány tekintete megállapodott a férfi mellkasán, Gray karba fonta a kezét a mellkasán, Faith pedig ámuldozva nézte a kidomborodó izmokat a férfi karján és a mellén. Csak egy kis szőrpamacs volt a két mellizom közötti árokban, és egy vékony, sötét vonal vezetett lefelé a férfi köldökéig. Faith érezte, ahogy elönti a forróság, amikor a tekintete megállapodott Gray farmerjának a sliccén. A lány hirtelen felkapta a fejét. A férfi kedvesen nézett rá, de a kék szeme legalább annyira kíváncsian fürkészte Faitht, mint ahogy a lány őt.
- Én... tudja... szóval... ne haragudjon, hogy zavarom. Pop azt mondta, hogy nem érzi jól magát. Faith átnyújtotta a zacskót a férfinak.
- Hoztam magának egy kis saját készítésű csirkehúslevest és májgombócot. Gray mosolyogva átvette a zacskót. Azután hátralépett.
- Jöjjön be, kérem! Faith egy pillanatig habozott, majd követte a férfit a lakásba.
- Ez nagyon kedves magától. Nem kellett volna fáradnia. Már sokkal jobban érzem magam. Gray letette a zacskót a pultra, amely a kis konyhát a nappalitól elválasztotta, és ismét a lányra nézett.
- Felveszek gyorsan egy pólót, és rögtön visszajövök. Faith végignézte, ahogyan a férfi végigmegy a folyosón a hálószobába, és amikor eltűnt, nagyot sóhajtott. Azután odament a pulthoz, és kivette a zacskóból a műanyag dobozt, amelyben a húsleves és a gombócok voltak. Nem akart úgy állni ott, mint egy idióta, így megkerülte a pultot, bement a konyhába, és egy tányért keresett. Amikor talált egyet, gyorsan beleöntötte a műanyag doboz tartalmát, és bedobta a mikróba. Két percre állította, majd egy kanál után kezdett kutatni. Épp, amikor a mikró megszólalt, Gray visszatért, már pólóban. Faith kis híján felnyögött csalódottságában.
- Nem kellett volna - tiltakozott Gray, amikor a lány intett neki, hogy üljön le.
- Leülni! - parancsolta Faith.
- Egyébként is már minden kész. A lány kivette a tányért, és megkavarta a levest, mielőtt letette volna Gray elé.
- Kér valamit inni? A férfi a lány karjára tette a kezét.
- Üljön már le, Faith, ne ácsorogjon.
- Azt hiszem, mennem kellene - erősködött a lány.
- Zavarba hoztam?
- kérdezte Gray, és mélyen a lány szemébe nézett.
- Mi... Miért kérdezi ezt?
- Mert mindig menekül előlem - válaszolta Gray. A lány megadóan lehuppant a bárszékre a férfivel szemben, és leeresztett, mint egy luftballon.
- Á, dehogy... úgy értem... nos, igen... zavarba hoz. Faith hirtelen a szája elé kapta a kezét rémületében. Tényleg ezt mondta volna? A férfi nevetett.
- Legalább őszinte.
- Eldöntöttem magamban, hogy lazább leszek magával - magyarázta a lány. Istenem, Faith, fogd már be a szád! Gray pislogott és elmosolyodott.
- Akkor talán elmondhatná nekem, miért hozom zavarba.
- Ennyire nem leszek laza - mondta halkan a lány. Gray felkacagott, és megfogta a kanalat.
- Mm, ez tényleg nagyszerű. Nem elég, hogy gyönyörű és aranyos, maga csodálatos szakács is. Kíváncsi lennék, miért nincs barátja. Faith a férfi huncut szemébe nézett. A lány tehetetlenül szemlélte, ahogyan Gray teljesen leveszi a lábáról.
- Talán azért, mert nem találtam még olyan férfit, aki méltó lenne a szépségemhez és a főzőtudományomhoz - felelte a lány könnyedén. Gray tisztelgésképpen a halántékához emelte a kanalat.
- Talált, süllyedt.
- Most már tényleg mennem kell. Majdnem vége az ebédidőmnek, és nagyon sok papírmunkám van még délután.
- Evett már valamit?
- kérdezte a férfi.
- Bekapok valamit visszafelé az irodába. Csak meg akartam nézni, hogy érzi magát. Gray a tekintetével simogatta a lány arcát. A férfi arcán vágyakozó kifejezés ült.
- Nagyra értékelem. Faith esetlenül felállt, és lesimította a nem létező gyűrődéseket a farmerján. A lány a zsebébe nyúlt a kulcsaiért, és megkerülte a pultot. Amikor Faith elment mellette, Gray megfogta a lány csuklóját. Forróság áradt szét Faith karjában, amint a férfi megérintette a bőrét.
- Köszönöm - mondta a férfi rekedten. Egy másodpercig Faith azt hitte, hogy a férfi meg fogja csókolni, akárcsak az előző este. De ismét csalódnia kellett, mert a férfi ujjai elengedték a csuklóját.
- Később találkozunk - mondta Faith, amikor elindult az ajtó felé.

fel