Édes megadás

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Kilencedik fejezet

Faith a kifolyó alá tette a kávékiöntőt, épp amikor az első forró cseppek elkezdtek átbújni a filteren. Pop megbeszélést tartott, hogy ismertesse a munkát, és felossza a heti teendőket. Minden héten volt ilyen reggeli megbeszélés, de nem mindig ugyanazon a napon. A hétfő lett volna erre a legalkalmasabb, de Pop ritkán volt következetes az apró dolgokban. Az effajta megbeszéléseket véletlenszerűen hívták össze, és általában Pop reggel fél hatos telefonja volt a meghívás, amelyben közölte, hogy mindenki menjen be hét óra előtt. Faith mindig a fiúk előtt indult el, hogy fánkot vegyen az irodába menet, és friss kávét főzzön. Aligha meglepő módon Gray volt az első, aki megérkezett. Éhes szemmel nézte a fánkos dobozt, majd besétált Faith irodájába, és leült az íróasztallal szemben.
- Reggelt - mondta a lány vidáman.
- Jobban érzi magát ma? Gray válaszképpen egy morgást hallatott, de mohón nyúlt a fánkért, amikor a lány odatolta elé a dobozt az íróasztalon.
- Van friss kávé - mondta Faith.
- Maga egy istennő - felelte Gray, majd felállt, és elindult a kávéscsészék felé. A férfi felemelte az egyik bögrét a szabályos sorból, amelybe a lány rendezte őket, és megtöltötte a gőzölgő, illatos feketekávéval.
- Kér maga is?
- kérdezte Gray, miután ivott egy kortyot. A lány megrázta a fejét.
- Nem kávézom. A férfi visszament a helyére, és levetette magát a székre.
- Nem kávézik? Pedig biztos vagyok benne, hogy ez a hét főbűn között szerepel a Bibliában. Annyira jó. Faith elfintorította az orrát.
- Soha ki nem állhattam. Egyszer egész éjszaka vezettem Louisianától Kansasig. Egyfolytában kávét ittam, hogy ébren maradjak. Mire odaértem, a belemet is kihánytam. Már a szagától is émelygek.
- Mégis készített nekünk kávét - jegyezte meg a férfi.
- Mert egy szent vagyok - felelte a lány kacéran legyintve. Gray tekintete végigkalandozott Faith testén. A lány arca kipirult a férfi tekintetétől. Nagyon szerette, ahogyan Gray ránéz. Nagyon szerette volna, ha levetkőzteti, ha megérinti és felfedezi teste minden porcikáját.
- Odaadnám egy havi fizetésemet azért, hogy megtudjam, mire gondol most - motyogta a férfi. Faith felpillantott a gondolataiból, és a szeme találkozott a férfiéval. Gray kék szemében leplezetlen érdeklődés ült. A lánynak ezúttal sikerült nem elpirulnia - legalábbis nem nagyon.
- Egy nőnek legyenek titkai - közölte Faith. Gray nevetett, és kortyolt egyet a kávéjából. Faith pillantása az ajtóra szegeződött, amikor belépett Micah, a nyomában pedig Connor. Micah gyorsan végigpásztázta a helyiséget.
- Nathan még nem futott be?
- Mint látod, még nem - felelte Faith szárazon. Micah elvigyorodott. Faith észrevette a vidám gesztust, de nem tudta, minek örül a férfi.
- Tudni sem akarom, hogy ti ketten miben sántikáltok - mondta Faith egy bosszankodó sóhaj kíséretében.
- Reggelt - mondta Connor, amint a lány íróasztalának dőlt, kezében egy kávéscsészével.
- Reggelt - énekelte Faith kedvesen. Connor hosszan beleivott a kávéjába, azután behunyta a szemét, és felsóhajtott.
- Esküszöm, te készíted a legjobb kávét, Faith.
- Ez így igaz - mondta Micah. Háttal volt nekik, és kávét töltött magának.
- Valóban pokolian jó - csatlakozott Gray.
- Milyen fajta? Vennék magamnak is otthonra. Connor vigyorgott, Micah pedig hangosan felnevetett. Gray zavartan felnézett. Hol az egyikre, hol a másikra járatta a tekintetét.
- Két éve könyörgünk neki, hogy adja ide a receptet - magyarázta Connor.
- De nem hajlandó. Csak azt tudjuk, hogy valahonnan rendeli a cuccot. Faith kuncogott.
- Ha elmondanám nektek, fiúk, mindannyian magatoknak főznétek a kávét, és soha nem jönnétek be az irodámba kávéért. Ami azt jelentené, hogy sohasem látnálak benneteket. Micah felhorkant, és csatlakozott a többiekhez.
- Nem látnál bennünket? A pokolba is, te vagy a szíve ennek az egész kócerájnak. Egyfolytában te mondod meg nekünk, hogy mikor menjünk és hová. Faith a férfire nézett.
- Látod, inkább azt kellett volna mondanod, hogy nem bírsz ki egy napot sem anélkül, hogy ne láss. Connor beletúrt Faith hajába.
- Ezt mondanunk sem kell, kicsi lány. Az ingerültség apró hulláma futott végig Faith gerincén. Nem ez volt az első alkalom, hogy Connor „kicsi lánynak" szólította, de most Gray jelenlétében. Faith nem akarta a közöttük lévő korkülönbségre irányítani a figyelmet. Nem mintha óriási nagy lett volna, vagy ilyesmi, de egyáltalán nem akarta, hogy a bátyja gyermekként nézzen rá. Faith ingerülten Connorra meredt. Hirtelen zaj ütötte meg a fülüket az ajtó irányából. Mindannyian odafordultak. Faith felhúzta a szemöldökét, amikor meglátta Nathant egy Astros baseballsapkában a fején. Nem mintha a sapka meglepetés lett volna, hiszen Nathan nagy rajongója volt a csapatnak, de ezúttal egyetlen szál haj sem lógott ki a sapka alól. Egyetlen szál sem. Faithnek elakadt a lélegzete. Micah ugyanabban a pillanatban vihogni kezdett, Connor pedig azt morogta: - Mi az ördög? Faith felállt, az asztal másik oldalára szaladt, és meg sem állt, míg Nathan orra elé nem ért. Lábujjhegyre emelkedett, és lekapta a férfi fejéről a sapkát. A lány döbbenten nézte Nathant, még a sapka is kiesett az ujjai közül s lágy puffanással ért földet. Faith tátott szája ugyanolyan hangot hallatott.
- Mi az ördögöt műveltél?
- kérdezte a lány felháborodottan. Nathan felsóhajtott, aztán a kezével végigsimította teljesen kopasz fejét. Micah nevetése vad vihogásba csapott át. Kisvártatva Connor és Gray is csatlakozott hozzá. Nathan lehajolt, hogy felvegye a sapkáját, és visszatette a fejére.
- Faith, a pokolba is, nem te mondtad, hogy vágassam le a hajamat? Micah újra kacagni kezdett.
- Nem arra gondoltam, hogy borotváltasd le az egészet! - vinnyogta a lány. Connor Faith mögé lépett, és a vállára tette a kezét.
- Csak szívat téged, Faith.
- Igen, mondd el nekik, valójában miért vágattad le a hajad - mondta Micah vidáman. Faith ismét lerántotta a sapkát Nathan fejéről, tett egy lépést hátra, és úgy tanulmányozta. A lány kezdeti megdöbbenése elmúlt, és be kellett látnia, egyáltalán nem áll rosszul Nathannek, hogy kopasz. A kecskeszakállát is megnyíratta, és szépen meg is fésülte. A füle mögött tornyosuló hajpamacsok nélkül nagyon szexi volt.
- Fogd be a szádat, Micah - motyogta Nathan. Faith megperdült a sarkán, és Micah szemébe nézett.
- Akkor mondd el te, okostojás. Micah úgy röhögött, mint egy orángután.
- Nem, nem. Látni akarom Nathan arcát, miközben meséli. Faith ismét Nathan felé fordult, akinek az arcán megadó arckifejezés ült.
- Igen, mondd el! - sürgette Connor.
- Elvesztettem egy fogadást - mondta Nathan kurtán. Faithnek tátva maradt a szája.
- Egy fogadást? A lány Micah-hoz fordult, és fenyegetőn felemelte a mutatóujját.
- Le kellett borotválnia a fejét fogadásból? Micah tágra nyitotta a szemét, és ártatlanul a lányra nézett.
- Miből gondolod, hogy bármi közöm van az egészhez? Faith csípőre tette a kezét, a szeme összeszűkült.
- Ugyan már! Nyilván törleszteni akartál neki azért, amikor fogadásból a kormányzó lányával kellett összejönnöd. Connorból és Nathanből egyszerre tört ki a nevetés. Connor annyira kacagott, hogy megtelt a szeme könnyel, és le kellett tennie Faith íróasztalára a kávéscsészéjét. Micah megfordult, Gray pedig kérdőn felvonta a szemöldökét.
- A kormányzó lánya?
- kérdezte Gray.
- Nem hittem volna, hogy valaki összejön vele. Legutóbb azt hallottam róla, az apja minden követ megmozgat, hogy egy épkézláb udvarlót szerezzen neki. Nathan még hangosabban nevetett.
- Nincs is neki. Kivéve persze Micah-t. Majd összetörte magát, hogy a lány elmenjen vele. Micah szeme villámokat szórt Nathanre.
- Fogd be a szád, szopott gombóc! - Én mindenesetre ezt hallottam - mondta Gray. Faith megköszörülte a torkát.
- Nem mintha nem élvezném Micah szorult helyzetét, de a kormányzó lányának esetét már ismerjük.
- Faith bocsánatkérőn Grayre nézett, miközben azt mondta:
- Biztos vagyok benne, hogy Nathan rendkívül boldogan beavat később a részletekbe. De most tudni szeretném, hogy miért kellett Nathannek leborotválnia a fejét.
- Mert fogadott velem, hogy az Astros nem veszíti el a tegnap délutáni meccset - mondta Micah gonoszul. Connor hitetlenkedve Nathanre nézett.
- Cimbora, arra fogadtál, hogy nyerni fognak, mikor tudtad, hogy a legjobb ütőjátékosuknak szalagszakadása van a vállában?
- Ezt még nem tudtam, amikor fogadtunk - vonta meg a vállát Nathan.
- De fogadok, hogy Micah tudta - mondta Faith.
- Honnan tudta volna?
- kérdezte Nathan. Micah az egyik karjával átölelte Faitht, és megszorította a vállát.
- Tényleg, honnan tudtam volna? Csak szerencsém volt.
- Tudsz valamit, amit mi nem, Hugi?
- kérdezte Connor.
- Csak azt, hogy Micah egészen véletlenül a csapat orvosának nagyon jó barátja. Micah újította fel tavaly a biztonsági rendszert a házában.
- Te szemét állat! - kiáltott Nathan, és nyomban Micah-ra vetette magát, aki lehúzta a fejét, és oldalt lépett abban a pillanatban, amikor Nathan elszáguldott Faith mellett, hogy elkapja Micah fejét.
- Te tudtad! Tudtad, és csak ezért fogadtál velem! Micah még akkor is nevetett, amikor Nathan a földre teremtette.
- Csak egyenlítettem. A kormányzó lánya ügyében te sem voltál éppen sportszerű, úgyhogy ne basztass.
- Ebben igaza van - mondta Connor nevetve.
- Inkább csupaszra borotválnám magam, mint hogy elviseljem, amit Micahnak kellett.
- Nagyon kíváncsivá tettetek, fiúk - vetette közbe Gray. Micah felkászálódott a földről, Nathan pedig a hátára csapott.
- Mindent el fogok mesélni neked részletesen, majd ebéd közben.
- Seggfej! - motyogta Micah.
- Nos, ha valamennyire megvigasztal, szerintem nagyon vadítóan nézel ki - jelentette ki Faith. Nathan meglepetten nézett rá.
- Tényleg? A lány nevetett.
- Igen, tetszik nekem. Illik hozzád.
- Na, kisanyám, akkor szívjunk el egy jointot, és irány fel hozzám! Connor Nathanre förmedt.
- Nem vagy vicces, ember, egyáltalán nem vagy vicces.
- Már csak egy fülbevaló kéne - mondta Faith. Nathan szörnyülködve nézett a lányra.
- Egy fülbevaló? Te komolyan beszélsz? Hogy úgy nézzek ki, mint az a selyemfiú ott?
- mondta Nathan, és Micah felé intett a fejével. Faith megvonta a vállát.
- Nekem tetszik a fülbevalója, szerintem szexi. Neked is jól állna. Kopasz fej, kecskeszakáll, egy szögletes gyémánt fülbevaló vagy egy apró aranykarika. Hm, már attól is izgalomba jövök, hogy elképzelem. Nathan az ujjai között morzsolgatta a fülcimpáját.
- Szórakozol velem? Tényleg úgy gondolod, hogy jól néznék ki fülbevalóval? Faith bólintott.
- Igen, de egy kicsit feküdj ki a napra, hogy lebarnuljon a liliomfehér kobakod, és meglátod, igazi nőfaló válik belőled.
- Mondd meg őszintén, Faith, mint igazi jó csaj - ne foglalkozz vele, hogy esik majd nekem -, tényleg úgy gondolod, hogy kopaszon szexi vagyok?
- kérdezte Nathan kétkedve.
- Hiú köcsög - cikizte Connor.
- A fenébe is, ha Faith összejön Nathannel, mert kopasz, azt hiszem, én is kérek egy időpontot a fodrásztól - mondta Gray huncut mosollyal az arcán. Connor és Micah azonnal sarkon fordult, és felhúzták a szemöldöküket. Még Nathan is Grayre hunyorgott. Faith ismét megköszörülte a torkát.
- Igen, Nathan - folytatta a lány, mintha meg sem hallotta volna Gray előző provokatív megjegyzését.
- Nagyon jól áll neked a kopaszság. Sosem szerettem a rendetlen kinézetedet. Nem hittem volna, hogy valaha tetszik majd egy kopasz fickó, de te tényleg nagyon szexi vagy. Nathan vigyorgott, megfogta a lány vállát, és egy csattanós csókot nyomott az arcára.
- Édes vagy.
- Vedd le a mocskos kezedet a lányról - morogta Pop, amint belépett az ajtón.
- Reggelt, Pop - mondta Faith, miután Nathan hátrébb lépett. Pop Faith vállára tette a kezét, és együtt mentek a kávéscsészékhez. A többiek köszöntek, Pop pedig bólintott, és kitöltötte a kávéját. Az öreg két kézzel tartotta a kávéscsészét, és Faithre pillantott.
- Kinyomtatod nekem a beosztást? A lány megkerülte az asztalt, benyúlt az egyik fiókba, és kivette az előre kinyomtatott oldalakat. Odanyújtotta Popnak.
- Van néhány új meló - biccentett elismerően Pop.
- Egyik sem túl bonyolult. Van viszont néhány rázós ügy, ami nagyobb falat lehet. Nathan, azt szeretném, ha te és Connor vinnétek el az első munkát. Egy rendezvényes meló. Valami menő énekes jön a városba néhány hónap múlva. Azt akarják, hogy minden rendben legyen a biztonsággal már jóval korábban, hogy aztán minden zökkenőmentes legyen. Azt akarom, hogy hallgassátok meg, mit akarnak, azután dolgozzatok ki egy javaslatot, amivel megkínálhatjuk őket. Connor bólintott.
- Meglesz, Pop. Pop Micah-ra és Grayre nézett.
- Ti veszitek át a két másik melót. Találkozzatok a leendő ügyfelekkel, és tegyetek meg mindent, hogy összejöjjön az üzlet. Azután végezzétek el az A és a B munkát a listán. Az enyém a C és a D, Nathan és Connor pedig elvégzi a két utolsót. Mindez elég feladatot ad nekünk a jövő hét végéig, de lehet, hogy még azután is. Pop megállt egy pillanatra, és kedvesen Faithre mosolygott.
- Te pedig tartod itt a frontot, mint mindig. Pop a többiekre nézett.
- Mindnyájan legyetek kapcsolatban Faithszel. Mindig szóljatok be, ha elkészültetek egy munkával, hogy pontosan tudjam, hogy állnak az ügyek. Ha valami baj van, azonnal jelentsétek Faithnek, hogy tájékoztathasson. Azután, mintha csak akkor vette volna észre, Pop Nathanre meredt, és a fejét ingatta.
- Veled meg mi van, fiam? Összebalhéztál a fűnyíróval?

fel