Édes megadás

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Tizenharmadik fejezet

Gray leparkolta a kocsiját az iroda előtt, és leállította a motort. Késő volt. Péntek tíz óra. Biztos, hogy mindenkinek van programja estére, és senki sem téblábol az iroda közelében. Gray pontosan ezért jött vissza most. A férfi kiszállt a kocsiból, és alaposan körülnézett. Nem volt szükség rá, hogy hátul parkolja le a kocsit.
Nem akarta, hogy úgy tűnjön, mintha rejtegetne valamit, ha valaki meglátja. Ha Pop vagy a többiek közül valaki arra jár, könnyedén azt mondhatja neki, hogy az irodában felejtett valamit. Ismerős, hűvös levegő csapott az arcába, amikor belépett a sötét épületbe.
Kikapcsolta a riasztót, mielőtt továbbment volna. Nem vesztegette az időt a villanykapcsoló keresésével, a sötét folyosón ment végig az irodájáig. A várakozás idegölő volt, Gray mégsem hallgathatta meg Faith telefonbeszélgetéseit, amíg nem lehetett egészen biztos benne, hogy senki sincs a közelben. Nem akart lebukni. Az asztalához ment, és bedugta a kulcsot a zárba, amelyet korábban már lecserélt, hogy csak ő férhessen hozzá. Gray leült, és elővette a kis digitális felvevőkészüléket.
Áttekert néhány üzleti beszélgetést, mielőtt megtalálta volna, amit keresett. Amint meghallotta Faith anyjának a hangját a felvételen, Gray előrehajolt, mert minden hangot, minden szót érteni akart. Amikor ahhoz a részhez ért, ahol Faith megkérdezte az anyjától, hogy ki volt az, megállította a szalagot, visszatekerte, és újra meghallgatta. Harmadszorra már ki tudta venni a férfi hangját a háttérből és a fenyegetést, amelyet odavetett. Samuels. Biztos, hogy ő az.
Gray tovább hallgatta a beszélgetést. Hallotta a csalódást és a félelmet Faith hangjában, majd a lány csendes zokogását, amely betöltötte a mozdulatlan, éjszakai levegőt a férfi körül. Gray minden kétséget kizáróan megtudta, hogy Faith nem részese semmiféle tervnek, amelyet Celia Martin és Samuels sütöttek ki. A férfi el sem tudta volna mondani, mennyire megkönnyebbült. Ugyanakkor kellemetlen érzéssel töltötte el, hogy egy ártatlan nőt becsap. Az anyja egyfolytában kihasználja, de most ő is visszaél a lány bizalmával.
A picsába! Gray visszatette a készüléket az íróasztal fiókjába, és bezárta. Azután előrehajolt, és a fényes faasztalra könyökölt. Mindkét kezével beletúrt a hajába, és zavarában behunyta a szemét. Vajon az anyja ide tart? Hasznot akar húzni abból, hogy Pop legutóbb is pénzt adott neki? Lehet, hogy Faitht is bele akarja rángatni, vagy Pop saját, Faith iránti aggódását fogja az öreg ellen fordítani? Szép kis káosz. Ennyi összekuszálódott életet! Az igazság pedig az egész kurva cirkusz legalján van. Alex halott.
A gyilkosának fizetnie kell. A cél szentesíti az eszközt. Ha Alex gyilkosa előkerül, minden megérte. Minden egyéb megérte. Még Faith dühe is. Ha azonban Gray tényleg így gondolja, miért érez magában akkora bűntudatot? Miért jár folyton a fejében Faith kedves mosolya, a lány érintésének emléke a testén, az ajka az ajkán? Miért akar még többet? Ostobaság és könnyelműség lett volna bármilyen romantikus enyelgésbe kezdeni a lánnyal. Gray a fejét csóválta. Romantikus? Ki beszél itt romantikáról? Nem is olyan régen még csak arra vágyott, hogy jól szétkeféljen egy nőt.
Ez a romantika? Graynek rengeteg dologra kellett gondolnia. Fel kell hívnia Micket, hogy ketten kidolgozzák a legjobb tervet. Gray még mindig nem volt meggyőződve arról, hogy ő és Mick helyesen cselekszenek, de miután Billings lerázta őket, és nem garantálta a szükséges eszközöket ahhoz, hogy Alex gyilkosát rács mögé juttassák, a férfi úgy gondolta, hogy nincs más választásuk. Gray eltolta magát az íróasztaltól, felállt és az ajtó felé indult. Amikor elhaladt Faith irodája mellett, megállt és visszament.
Ellenőrizni akarta, hogy a poloska még mindig a helyén van-e, ha esetleg a lány anyja ismét telefonál. A férfi fürgén megkerülte a lány íróasztalát a sötétben, és felkapcsolta a kis asztali lámpát, hogy jobban lásson. Megvizsgálta a lány telefonját, de mindent rendben talált. Azután végignézett a lány asztalán, hogy nem mozdított-e el valamit. Gray tekintete a nyitott határidőnaplóra tévedt, amikor már épp a lámpa kapcsolója felé nyúlt. A férfi keze megállt a levegőben. Lassan visszahúzta, és a pirossal bekarikázott bejegyzést olvasta. A Ház.
Tizenegy óra, péntek este. Pont arra a napra volt beírva, alatta egy észak-houstoni cím. A név ismerős volt Graynek. Az emlékezetében kutatott, hogy honnan. Esküdni mert volna arra, hogy ennek a fanatikus szex klubnak a nevét említette Micah az egyik nap ebéd közben. De vajon mi az ördögöt keres Faith egy ilyen helyen? Hiszen ők ketten már... Gray kinyitotta a lány fiókját, kivett egy tollat, és letépett egy cetlit a jegyzettömbről. Lefirkantotta a címet, aztán visszatolta a fiókot.
Lekapcsolta a lámpát, visszasietett a saját irodájába, és bekapcsolta a saját számítógépét. A férfi türelmetlenül dobolt az ujjával, és arra várt, hogy a gép elinduljon. Amikor megjelentek a képernyőn az asztal ikonjai, Gray a böngészőre kattintott, majd begépelte a nevet és a címet, amelyet Faith határidőnaplójában talált. Amikor az első linkre kattintott, káromkodni kezdett. Faith Háza, és a klub, amelyről Micah beszélt, egy és ugyanaz volt. Gray sejtette, hogy Faith nem lehet rendszeres látogató a klubban, mert Micah már minden bizonnyal összefutott volna vele.
Mi a fenét akarhat ez a lány, hogy időpontot kér egy perverz szex klubban? Vajon tudja, hogy mi folyik ott? A pokolba is, Gray még soha nem járt ilyen helyen, de azok a dolgok, amelyekről Micah beszámolt, élénk képet festettek a férfi képzeletében arról, hogy mi zajlik a nagy, kovácsoltvas kapuk mögött. Ez is csak arra utal, hogy a lánynak fogalma sincs, mibe keveredik. Gray ölni tudott volna arra a gondolatra, hogy egy másik férfi hozzáér a lányhoz. Nem is érdekelték a miértek, és a mikéntek ebben az egész ügyben.
- Jézus, Mária, Szent József - motyogta Gray -, szedd már össze magad! Fel kellene hívnia Popot, hogy ő vagy Connor intézze el a dolgot. Abban a pillanatban, amikor eszébe jutott ez az ötlet, máris elvetette. Elvégre nem egy taknyos kölyök, az isten szerelmére, aki szalad, és árulkodik a lány szüleinek. Faith felnőtt nő. Lehet, hogy csak egy kis kalandra vágyik. Semmi szükség rá, hogy a bátyja odamenjen, és leordítsa a hajat a fejéről. Így csak ő maradt. Nem engedheti, hogy a lány ilyen helyzetbe kerüljön. Faith egy édes lány.
Túlságosan ártatlan, nem való egy olyan helyre, mint a Ház. A picsába! Ismerve a saját szerencséjét, a végén még szex rabszolga lesz a lányból egész este. Erre a gondolatra Gray talpra ugrott. Másodpercek alatt az ajtónál termett. A biztonsági kódokkal babrált, aztán kirohant az épületből, a kocsijához vágtatott. A férfi felcsapta a mobiltelefonját, és Micah számát tárcsázta. Az a rohadt klub zártkörű, Micah segítsége nélkül nem jut be. De biztos benne, hogy Micah tud segíteni. Gray Micah otthoni számát, és a mobilját is felhívta, de nem volt szerencséje.
Egyre idegesebb lett. Beletaposott a gázba, és a házukhoz hajtott. Amikor Gray néhány perccel később bevágódott a parkolóba, látta, hogy Micah kocsija a lakása előtt parkol. Faith addigra már elment. Gray kiugrott a kocsijából, és Micah ajtajához rohant. Dörömbölt és várt. Amikor Micah nem nyitott azonnal ajtót, még erősebben dörömbölt. Néhány másodperccel később az ajtó kivágódott. Micah állt az ajtóban, egy törölközővel a dereka körül, és Grayre bámult.
- Remélem, jó okod volt rá, hogy kirángattál az ágyból, Montgomery! Mielőtt Gray válaszolhatott volna, egy nő hangját hallotta a háttérből, aki azt kérdezte Micah-tól, hogy ki van az ajtóban. Micah hátrafordult, és feltartotta a tenyerét.
- Adj nekem egy percet, bébi! Gray sóhajtott. Valószínű, hogy Micah-t nem először szakították félbe szex közben, hiszen a fickó majd minden másnap meghúzott egy csajt. Graynek nem volt vesztegetnivaló ideje. Micah visszafordult, és ismét Grayre bámult. A szemében düh izzott.
- Mi a lófaszt akarsz?
- kérdezte ingerülten Micah.
- Be kell vinned a Házba, vagy akármi is a neve annak a kurva helynek! Micah másodpercekig csak bámult rá. Eltátotta a száját, és hitetlenkedve nézett Grayre.
- Eljössz ide hozzám, éjjel tizenegy órakor, mert felállt a farkad, és kefélni akarsz?
- Nem én, seggfej! Faithnek valószínűleg találkája van ott valakivel, mialatt mi itt bájcsevegünk. Micah bosszús arckifejezése meglepettre változott. A férfi feltartotta a kezét.
- Az anyját! Várj egy percet! Faith a Házba ment?
- Épp ezt próbálom elmagyarázni neked! - mondta Gray türelmetlenül.
- Be tudsz juttatni engem oda valahogy? Megmozgatni egy-két szálat, vagy mit tudom én? Micah meg sem hallotta Gray kérdését, csak zavartan rázta a fejét.
- Mi a fenét keres ott? Az nem egy olyan lánynak való hely, mint ő. Gray széttárta a karját, és felnyögött idegességében.
- Jól van, jól van! - mondta Micah, és mind a két kezét feltartotta zavarában.
- Hadd öltözzem fel! Odamegyek, és megnézem, mi a fene folyik ott.
- Nem. Micah meglepetten felkapta a fejét.
- Nem, én megyek, te csak juttass be - mondta Gray nyomatékosan.
- Különben is úgy látom, társaságod van. Majd én vigyázok Faithre. Micah hosszan méregette Grayt. A szeme összeszűkült, a homlokát összeráncolta.
- Mi a fene zajlik közted és Faith között? Gray sóhajtott. Csak az időt vesztegetik.
- Semmi nem zajlik köztem és Faith között, csak aggódni kezdtem, amikor megtudtam, hogy hová megy. Nem hiszem, hogy van fogalma arról, mibe keveredik. Nem akarom, hogy bántódása essen.
- Ebben egyetértünk - mondta Micah.
- Menj oda. Tudod, hol van? Gray bólintott.
- Rendben, akkor menj. Addig felhívom őket, és elintézem, hogy beengedjenek. Jó barátom a fickó, akié az egész kóceráj. Gray válasz nélkül sarkon fordult, és visszasietett a kocsijához. Kissé hülyén érezte magát, hogy ilyen nagy ügyet csinál a dologból, és még nagyobb hülyének fogják tartani, hogy csak úgy eljött Micah-hoz, de képtelen volt elhessegetni a gondolatot, hogy Faith valami ostobaságot készül elkövetni.

fel