Édes megadás

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Tizenötödik fejezet

Damon felállt, és odanyújtotta a kezét a lánynak. Faith megfogta, és hagyta, hogy a férfi felsegítse. A lány lába remegett. Remélte, hogy nem fog összecsuklani a térde. Izgatott volt. Várakozásteljes. A szíve a fülében dobolt.
- Végig ön mellett leszek, minden lépésnél. Ha bármilyen kérdése vagy kétsége van, boldog lennék, ha megosztaná velem. Faith elmosolyodott.
- Rendben, kész vagyok. Damon a karját nyújtotta, a lány belekarolt, és kisétáltak a társalgóból.
- Először a társasági helyiségeket vesszük szemügyre az alsó szinten. Látni fogja, hogy mennyire kellemes az itteni atmoszféra. Senki nem várja el öntől, hogy szóba álljon velük, vagy köszönjön, ha nem szeretné. Nincsenek elvárások, mindenki azt csinál, amihez éppen kedve van. Faith megszorította Damon karját. A férfi a lány felé fordult, és kérdőn nézett rá.
- Nagyra értékelem mindazt, amit tett, hogy kellemesen érezzem magam. Ha minden taggal így bánnak, akkor már értem, hogy miért ennyire sikeres ez a hely. Damon elmosolyodott, és a kezét a lányéra tette.
- Őszintén remélem, hogy megtalálja itt, amit keres.
Hát még én! Beléptek egy nagyobb helyiségbe, ahol többen állva vagy ülve beszélgettek, mintha csak egy partin lettek volna. A vendégek nem lármáztak, csendesen ismerkedtek. Olyan volt, mint felső körök találkozója, ahol mindenki ügyel az előkelő viselkedésre. Lágy zongorazene hallatszott a háttérből, egy pincér sétálgatott a társaság tagjai között, bort és előételt szolgált fel. Néhányan Damon felé fordultak, és elmosolyodtak, de senki sem jött oda hozzá.
- Ez a fő találkahely. Általában az első megálló mindenki számára, aki a Házba látogat. Innen a társaság tagjai szétválnak, és felmennek az emeletre, vagy a földszinti helyiségekbe távoznak. Persze nem mindig a szexről vagy a játékról szól az ittlétük. Sok tagunk csak azért jár ide, mert hasonló emberekkel akar találkozni, beszélgetéssel és szemlélődéssel kívánja eltölteni az estét. Néhány másodperc alatt körbejárták a helyiséget. Faith nagyon igyekezett nem bámulni a többieket. Biztosan elvárnak tőle annyi udvariasságot, hogy ne fürkéssze őket arcátlanul. Faith mégsem tudta megállni, hogy ne mérje végig a tagokat a szeme sarkából. Érdekes társaság volt. Néhányan rendkívül elegánsan voltak felöltözve, míg mások sokkal lazábban festettek.
Farmer, póló, teniszcipő. Faith örült, hogy olyan ruhát választott, amely félúton volt a sportos lazaság és a hivalkodó elegancia között. Faith nagy megkönnyebbülésére teljességgel hiányoztak a Klingonjelmezek. A lány zavartan vallotta be önmagának, hogy valójában valami hasonlót várt. Még nagyobb meglepetésére az összegyűlt emberek teljesen átlagosan néztek ki: normális, mindennapos arcok voltak. Faith legbelül olyan furcsaságokra számított, amelyeket az interneten látott, de tény, hogy ezeknek nyoma sem volt a Házban. Damon megérintette Faith karját.
- Indulhatunk tovább?
- kérdezte a férfi. Faith bólintott, Damon pedig kikalauzolta a helyiségből a folyosón át egy kisebb, intimebb csoportosuláshoz. Két férfi foglalt helyet egy kétszemélyes díványon, egy nő az egyikük ölében ült, és mindkét férfival beszélgetett. Az egyik férfi a nő lábát simogatta, míg a másik lazán átkarolta a csípőjét. Faith arca ismét felforrósodott. Nyilvánvaló volt, hogy a hölgy mindkét férfi érdeklődését felkeltette. A gyönyörű nő arcán elégedett mosoly ragyogott.
Faitht lebilincselte az előtte zajló jelenet, szinte fájdalmat okozott neki, hogy el kell szakítania róla a tekintetét. De szemügyre akarta venni a helyiségben található többi csoportot is. Néhány méterrel arrébb nagydarab férfi fordult feléjük. Amikor megpillantotta Damont, szélesen elmosolyodott. A férfi intett, és odahívta őket magához. Faith egy pillanatra megrémült, amikor Damon elindult a férfi felé. Damon lenézett a lányra, és bátorítóan rámosolygott.
- Minden rendben - súgta Damon Faith fülébe. Odamentek a férfihez, aki leplezetlen érdeklődéssel bámulta Faitht. Idősebb férfi volt. Nem volt idős, de idősebb, mint Faith. A lány úgy vélte, hogy a harmincas évei végén járhat.
- Damon, örülök, hogy látlak! - mondta a férfi, és kinyújtotta a kezét. Damon szélesen elmosolyodott, és megrázta a feléje nyújtott kezet.
- Tony, én is örülök, hogy látlak.
- Damon Faithhez fordult.
- Faith, bemutatom neked Tonyt. Tony, ő itt Faith. Ma este ő a különleges vendégem. Faith megremegett, mialatt Tony vizslató tekintete végigpásztázta. A férfi lassan kinyújtotta a kezét a lány felé.
- Nagyon örülök, hogy találkoztunk, Faith. Amikor Faith Tony kezébe csúsztatta a sajátját, a férfi ahelyett, hogy megrázta volna, a szájához emelte, és megcsókolta a lány kezét. Faith azon nyomban elpirult. Tony vidáman felnevetett, és elengedte Faith kezét.
- Imádom az olyan nőket, akik gyakran elpirulnak. -Nem tartóztatunk tovább - mondta Damon Tonynak.
- Folytatnunk kell az utunkat.
- Nagyon örültem, hogy megismerhettem, Faith. Őszintén remélem, hogy még találkozunk - mondta Tony öblös hangon. A közönséges ajánlattól Faith libabőrös lett. A gyomra idegességében összerándult, és hálás volt, hogy Damon végre elviszi onnan. Faith ujja kissé szorosabban fonódott Damon karja köré, amikor a lépcső felé indultak. Odáig még két másik oldalsó helyiség mellett haladtak el, ahol az emberek kisebb csoportokban beszélgettek, ismerkedtek.
- Készen áll?
- kérdezte Damon, amikor a lépcső aljához ért. Faith mély lélegzetet vett, és próbálta leküzdeni a gyomrában bujkáló idegességet.
- Kész vagyok. Damon elmosolyodott, és elindultak felfelé a lépcsőn. Amikor felértek, a lány meglepetésére csukott ajtó fogadta őket. Damon az ajtógombért nyúlt.
- Az összes fal hangszigetelt. Igyekszünk olyan kevés kellemetlenséget okozni, amennyit csak lehet. Miután Damon kinyitotta az ajtót, beszélgetés zaja ütötte meg Faith fülét. A lány a fülét hegyezte, hogy még többet halljon belőle, ahogy elindultak a folyosón.
Több csukott ajtó mellett elmentek, de Damon egyiket sem nyitotta ki. Biztosan ezek a privát helyiségek, amelyeket a férfi korábban említett. Faith sokat adott volna érte, hogy megtudja, mi zajlik az ajtók mögött. Ahogy egyre távolabb jutottak a hosszú folyosón, másfajta hangok ütötték meg Faith fülét. Érdekes hangok. Nyögések, szapora sóhajok, egy csattanás, mintha bőr csapódott volna bőrhöz. A hangok egyre erősödtek, míg Faith és Damon meg nem állt egy nagy, közös helyiség ajtajában.
Bár nem voltak falak a teremben, a szobát pusztán a bútorok elrendezésével több kis részre osztották. Minden egyes kis helyiségben más és más volt a berendezés. Nők és férfiak kavarogtak a teremben, néhányan mezítelenül, néhányan szenvedélyesen összeölelkezve, időnként értelmezhetetlen pózokban. Damon észrevette, hogy Faithnek időre van szüksége, míg megbirkózik a látvánnyal, amely túl hirtelen és túl intenzív volt ahhoz, hogy a lány azonnal megeméssze.
- Kezdjük talán jobbra - súgta Damon.
- Aztán majd körbemegyünk. Damon közelebb húzódott Faithhez, amikor valaki megérintette a férfi a karját, odahajolt hozzá, és valamit a fülébe súgott. A férfi talán az egyik alkalmazott lehetett, aki Damonnak dolgozik, de Faith nem volt biztos benne. Damon összeráncolta a szemöldökét, majd a lány hátához érintette a kezét.
- Fel kell vennem egy sürgős telefont, csak egy pillanat az egész. Joseph itt fog maradni önnel, míg visszatérek. Damon a másik kezével megszorította Faith karját, mielőtt sarkon fordult volna, és elindult a folyosón. Joseph figyelmesen állt Faith mellett, míg a lány körbejáratta a tekintetét a termen. Olyan sok volt a látnivaló, hogy Faith alig tudott feldolgozni mindent. A lánytól közvetlenül jobbra, ahol Damonnal együtt elkezdték volna körbejárni a termet, két férfi fonódott össze szenvedélyes ölelésben egy matracon, amely egy japán hálószoba tartozékára emlékeztetett. Bár a csókjaik vadak, kapkodók és szenvedélyesek voltak, lassan, kimérten vetkőztették le egymást. Amikor Faith ráébredt, mennyire gátlástalanul bámulja őket, zavarában és szégyenében félrenézett.
- Semmi baj - suttogta Joseph a lány fülébe.
- A nyilvános helyiségekben senkit sem zavar, ha mások nézik őket. A rendszeres vendégek közül is sokan néznek hasonló foglalatoskodást. A kukkolás teljesen természetes szexuális örömforrás. Faith a férfi arcába meredt. Érezte, hogy forróság fut végig a nyakán, és a szeme égni kezd. Csak a kukkolás szó hangzott csúnyán, és gusztustalanul. Joseph megértően mosolygott. Akármennyire is zavarba jött Faith a két férfi bámulásától, a tekintete újra és újra visszarévedt rájuk. A lányt lenyűgözte a két férfi erotikus összeölelkezésének a látványa.
Faith szeme elkerekedett, amikor az egyik férfi a másik nadrágjához nyúlt, és kiszabadította ágaskodó péniszét. A lány ajka szétvált, részben a rémülettől, részben pedig azért, mert a légzése egyre szaporább lett. Amikor az egyik férfi szája finoman a másik péniszére fonódott, Faith szíve őrülten kezdett verni. A látványnak undorral kellett volna eltöltenie a lányt. Valami belül ezt súgta neki, de azonnal el is vetette az abszurd ötletet. Az egyik férfi tekintete Faithre tévedt, és egy pillanatig farkasszemet néztek egymással. A lány tudta, hogy félre kellene néznie, de képtelen volt rá.
Finom, titkos mosoly játszott a férfi ajkán, ahogy fel-le mozgatta a száját partnere péniszén. Azután a férfi pajzánul Faithre kacsintott. A lány elmosolyodott, és visszakacsintott, de nyomban bűntudata támadt, amiért ilyen illetlen volt. Faith összerezzent, amikor Damon a karjára tette a kezét. Észre sem vette, hogy a férfi visszatért. Damon a lányra mosolygott.
- Bocsánat, az egyik tagunk hívott. Mehetünk tovább? Faith tekintete még egyszer visszatévedt a két szeretkező férfira a selyemmel borított matracon, mielőtt bólintott volna. A következő szegletben két pár volt. Az egyik egy díványon, a másik a földön, körülöttük párnák. A díványon ülő nő a hátát a támlának támasztotta, és a lábát széttárta az előtte térdeplő férfinak. A férfi feje a nő öle előtt mozgott. A nő keze a férfi hajában turkált, így ösztönözte, hogy egyre hevesebb legyen. A másik nő a földön négykézláb térdelt, a másik férfi pedig mögötte hevesen és szenvedélyesen beléhatolt.
- Párcsere - mondta Damon halkan. Faith szeme elkerekedett.
- Mint a gruppenszex? Damon elmosolyodott.
- Igen, azt hiszem, hívhatjuk így is. Damon megfogta Faith könyökét, és a másik kezével egy helyiségre mutatott a sarokban.
- Azt hiszem, a következő néhány helyiség ugyancsak számot tarthat az érdeklődésére. Amikor Faith felnézett, és meglátta, hová mutat a férfi, kiszáradt a szája. Egy nő feküdt kikötve az ágyban, a karja a feje fölött, az ágy rácsához kötözve. A nő szemét is bekötötték, a száját betömték. Egy férfi széttárta a nő lábát, a bokáját a vállára tette, majd újra és újra beléhatolt. Bár a nő szája be volt tömve, Faith még így is hallotta a nő kéjes nyögdécselését.
A férfi combja minden egyes heves behatolásnál a nő combjához csapódott. A nyögések és a csattanások együtt hihetetlenül erotikusak voltak. Faith gyomra összerándult, az izgalom leszaladt a combja közé, csiklója megfeszült és megmerevedett, mellbimbója megkeményedett, szinte tüskeként meredt előre. A lány ösztönösen karba tette a kezét a melle előtt, mert nem akarta, hogy mindenki lássa egyértelmű reakcióját a szeme előtt zajló eseményekre. Faith tekintete a párra szegeződött, képtelen volt szabadulni a látványtól és hangoktól.
A lány meglepetten pislogott, amikor egy másik férfi is odalépett az ágyhoz, az egyik kezében előremeredő péniszét szorongatva. Az első férfi hátrébb húzódott, mire a másik elhelyezkedett a nő lába között, és kíméletlenül dugni kezdte a nőt. A másik férfi feljebb kúszott az ágyon, a nő mellbimbójával játszott, az ujjával csipkedte. Azután lehajolt, és szívogatni kezdte, mialatt a másik férfi azon volt, hogy a lelket is kikefélje a nőből. A nő egész idő alatt a férfiak alatt vonaglott, a karja tehetetlenül tépte a köteleket. Faith tekintete a nő csuklójára szegeződött, és különös fájdalmat érzett a mellkasában, amikor a nő helyébe képzelte magát.
- Úgy látom, tetszik magának - mondta Damon csendesen. Faith bólintott, de nem akart megszólalni.
- Akkor jöjjön velem, van még más is - tette hozzá Damon. Faith követte a férfit, bár nem szívesen hagyta ott a triászt. Legszívesebben végignézte volna az egész játékot, míg a férfiak megkönyörülnek a nőn, és kielégítik. A terem hátsó része felé haladtak, aztán egy széles faajtón keresztül beléptek egy tágas helyiségbe. Faith érdeklődve kapta fel a fejét, amikor azt látta, hogy egy férfi térdre kényszerít egy nőt maga előtt. A férfi az egyik kezével a nadrágja cipzárjához nyúlt, és néhány másodperc múlva elővette a farkát. A férfi a szabad kezével megfogta a nő állát, és felemelte a fejét. A nő szája végigsúrolta a férfi merev péniszét.
- Nyisd ki! - parancsolta a férfi.
A nő készségesen kitátotta a száját. A férfi előrenyomta a csípőjét, és a farkát mélyen a nő szájába dugta. A kezével még mindig a nő állát tartotta. A férfi a hüvelykujját a nő arcához szorította, hogy ne tudja becsukni a száját. A másik kezét a nő tarkójára tette, az ujjával a hajában turkált, ahogy egyre keményebben szájba dugta. Néhány hosszú másodpercig nem hallatszódott más zaj, csak a nedves, tocsogó hang, amint a férfi csípője a nő arcához ért. A látvány lenyűgözte Faitht. Íme, egy férfi, aki nyilvánvalóan irányítja a nőt. Nem volt hangos vagy követelőző. Csendesen adta ki a parancsait, de a hatalom ereje érződött a hangjában, s ettől végigfutott a hideg Faith gerincén. A férfi hirtelen hátrébb húzódott.
- Állj fel! - parancsolta a nőnek. A nő bizonytalanul felállt. Mezítelen mellei ide-oda ringtak, ahogy zihált. A férfi egy falapátért nyúlt, amely egy közeli asztalon feküdt, és odaintette magához a nőt. Faith a tekintetével követte a nőt, amint egy furcsa alakú eszköz vagy bútor felé közeledett, amely egy fém- és egy bőrállvány érdekes keveréke volt. Az eszköz közepén volt egy bemélyedés, amely Faitht fordított nyeregre emlékeztette. Hogy mire való, kiderült, amikor a nő ráhajolt.
A bemélyedésen a nő hasa pihent. A nő a lábát a nyerget tartó, fordított V alakú állványhoz igazította, amíg nem illeszkedett teljesen a szerkezethez. A feje lelógott, a karjai himbálóztak a túloldalon, aztán megkapaszkodtak, hogy megtartsák a nő testének egyensúlyát. Faith tekintete visszatért a férfira, aki a nő mögött sétálgatott, lassú, kimért lépésekkel.
A keze a falapát köré fonódott, amely valami régi iskolai fenyítőeszközre emlékeztetett. A férfi a tenyerébe vette, és simogatta a nő csupasz fenekét. Azután hátralendítette a falapátot, és a nő egyik farpofájára ütött vele. Faith szinte felugrott, amikor a csattanás hangja betöltötte a helyiséget. A nő is felugrott, és halkan felnyögött, miközben igyekezett az eredeti pozícióba visszahelyezkedni.
- Nem engedtem meg, hogy megszólalj! - intette rendre a férfi. Újra a nő fenekére csapott, ezúttal a másik farpofára. A vér Faith agyába tódult, a szíve a halántékában dobolt. A lány ujja remegett, és ökölbe szorította a kezét maga mellett. A férfi birtokolta a nőt, nem vitás. Faithnek nem volt ideje arra, hogy a furcsa jelenetre adott szélsőséges reakcióján töprengjen. Alig győzte magába szívni, amit látott, érezte magában a felkorbácsolt szenvedélyt.
- Mondja csak, nem akarja kipróbálni?
- érdeklődött Damon.

fel