Édes megadás

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Tizennyolcadik fejezet

Graynek szinte ki kellett vonszolnia a lányt a helyiségből a sötét folyosóra. Amint kikerültek a vizslató tekintetek gyűrűjéből, Gray a falhoz lökte Faitht, az ajkát pedig őrülten és szenvedélyesen a lányéra szorította. Faith teste, amely még mindig remegett az átélt robbanásszerű orgazmustól, majdnem összecsuklott. Gray a lány csípőjére csúsztatta a kezét, végigsimított a testén, aztán megfogta Faith mellét.
- Meg akartam érinteni őket - mondta Gray rekedten.
- Meg akarlak érinteni mindenütt. A férfi benyúlt a lány blúza alá, és megérintette a mellét. A tenyerébe vette őket, a hüvelykujjával pedig az érzékeny bimbókat dörzsölgette. Gray hirtelen lehajtotta a fejét, a szájába vette a lány egyik mellbimbóját, és szívni kezdte. Faith térde összecsuklott. A lány a férfi vállához kapott, összekulcsolta a karját Gray nyaka körül, és magához szorította. A levegő felforrósodott körülöttük. Világos, izzó szikrák játszottak körülöttük a levegőben. Faith testének minden pontja rendkívül érzékeny volt az átélt izgalom után.
A férfi csókjai a mellbimbóján őrült szenvedélyt korbácsoltak fel benne. Gray keze lesiklott a lány testén, a szoknyája széléhez. A férfi felrántotta a ruhadarabot. Faith combja és öle szabaddá vált. Gray előbb a lány egyik mellbimbóját szívta, aztán a másikat, ütemesen szívogatva azt is. Faith széttárta a combját, felkínálva a férfi kezének a nedves rést. A lány felnyögött, amikor egyszerre érezte a férfi ujját a puncijában, és a száját a mellbimbóján. Gray elengedte a lány mellbimbóját, és Faith szemébe nézett, miközben két ujját mélyen a lány vaginájába tolta. Gray hüvelykujja megtalálta a lány csiklóját, és simogatni kezdte.
- Még egyszer! - hörögte Gray.
- Még egyszer, a kedvemért! Ahogy a férfi ujjai egyre mélyebbre hatoltak benne, a lány feltartóztathatatlanul remegni kezdett. Mélyen az ágyékából indult ki, és az egész testét a hatalmába kerítette a vad rángás. Egyre erősebb lett, míg végül Faith úgy érezte, hogy szétrobban. Amint Faith felsikított, a férfi a lány vállára hajtotta a fejét. Gray csókolgatni és harapdálni kezdte a bőrt a lány füle mögött. A szabad kezével tartotta Faitht, a másikkal pedig újra és újra behatolt a lány vaginájába. Faith lehunyta a szemét, túl sok és túl kevés is volt egyszerre.
- Istenem - lihegte a lány. Faith kétségbeesetten kapaszkodott a férfiba, amikor a megkönnyebbülés óriási hulláma elhatalmasodott rajta. A férfi megcsókolta, szenvedélyesen és mohón. Elvett mindent, amit Faith adhatott, és a lány életének legrészegítőbb szexuális élményét kínálta cserébe. Amikor Faith testének rángásai elültek, és a férfi kivette a kezét a lába közül, mindketten halkan felnyögtek. Gray lassan leengedte a lányt, amíg nem állt biztosan a lábán. Faith pillantása a férfi ágyékára tévedt. A folyosó sötétjében a lány nem tudta kivenni a kitüremkedést a sötétkék farmeren, de egy pillanattal korábban még érezte. Faith odanyúlt, és megfogta a férfi péniszét. Gray farka azon nyomban megmerevedett.
- Mutasd meg, hogyan szerezzek örömöt neked! - mondta a lány gyengéden. A férfi habozott egy pillanatig, aztán az egyik kezét Faith vállára tette. Gray lenyomta a lányt, aki letérdelt. A férfi a másik kezével a sliccéhez nyúlt. Gray a gombbal és a cipzárral babrált. Amikor a cipzár végre kinyílt, belenyúlt a nadrágjába, és elővette a péniszét. Faith testén a kéjes izgalom újabb hulláma futott végig. A férfi a kezével a lány hajába túrt, és megfogta Faith tarkóját. A másik kezével a farkát a lány szája elé tartotta.
- Mélyen vedd be! - hörögte Gray. Faith kinyitotta a száját, és hagyta, hogy a férfi pénisze a szájába csússzon.
- Így jó...
- nyögte Gray. Gray előremozdult, és a lány fejét a falhoz tolta. Aztán mindkét kezével megtámaszkodott Faith feje felett a falon. Egyre mélyebben hatolt a lány szájába. Faith kíváncsian ízlelte meg a férfit, a magáévá akarta tenni az ízét, a lényét, mindent, ami erős férfivá tette a szemében. Élvezte Gray péniszének durvább szövetét, és a makk lágy, selymes bőrét, ahogy a nyelvével végigsimította a férfi hímtagját. Ott a folyosón, ahol mindenki láthatta őket, Gray szájba dugta a lányt a falnál. Faith annyira felizgult, hogy azt hitte, soha nem fog megnyugodni.
Olyan szenvedélyes és felkorbácsoló helyzet volt, amilyenben addig még soha nem volt része. Gray mélyebbre hatolt a lány szájában, Faith pedig ellazította a torkát a férfi pénisze körül. A férfi csípője előre-hátra mozgott. A lány hátracsúsztatta a kezét, és megmarkolta a férfi izmos, kemény fenekét. Gray ismét lenyúlt, és a lány hajával játszott. Közben megfogta Faith tarkóját, és hosszú, lassú mozdulatokkal dugta be és vette ki a péniszét a lány szájából. Azután mindkét kezével megfogta a lány fejét.
- Nyeld le! - mondta a férfi.
- Nyeld le mindet! Faithnek le kellett hunynia a szemét, ahogy a férfi pénisze még nagyobbra dagadt a szájában. Gray mozgása kapkodóbb, rövidebb és gyorsabb lett. Egyszer csak mélyen behatolt a lány torkába, és magához szorította Faith fejét. A lány érezte, hogy az izmok a férfi fenekén és a lábán megfeszülnek.
Az első forró kilövellés Faith torkát érte. A lány gyorsan lenyelte, nehogy öklendezni kezdjen. Gray elhúzódott, majd ismét előredöfött. Faith szája ismét megtelt a férfi nedvével. A férfi elengedte a lány fejét, de tovább simogatta a haját, mialatt kibe mozgatta a péniszét Faith szájában. Hatalmas erő volt a mozdulataiban, mégis nagyon gyengéden vigyázott a lányra. Faith kis híján meghatódott tőle.
Láthatóan vonakodva, a férfi elhúzódott a lánytól. Gray félig merev pénisze szinte kiesett a lány szájából. A férfi eltette a farkát, és begombolta a nadrágját. Faith térden állva maradt. Túlságosan megdöbbent, túlságosan sokkolták az események ahhoz, hogy lábra tudjon állni. Egyébként sem volt benne biztos, hogy lenne ereje hozzá. A férfi lenyúlt, megfogta a karját, és felhúzta a lányt.
- Ideje, hogy eltűnjünk innen! - mondta Gray mogorván. A férfi a lány derekára tette az egyik karját, és a lépcső felé vezette. Amikor Faith visszanézett a folyosón, látta, hogy Damon a nagy helyiség ajtajában áll. Vajon mióta ácsorog ott? Végignézte az egész jelenetet? Különös, de Faith nem rémült meg a gondolatra. Gray lesietett a lánnyal a lépcsőn, végig a társasági helyiségek előtt egészen a bejáratig, majd ki a kis parkolóba. Nedves levegő csapott Faith arcába, amely mintha kiszívta volna a levegőt a tüdejéből. Nem mintha egyébként sok szusz maradt volna benne. Amikor kint a járdára léptek, a lány észrevette, hogy nincs meg a cipője. Faith megtorpant és kuncogni kezdett. Gray megtorpant és oldalról ránézett.
- Valami baj van? Faith kíváncsian a férfire nézett. Olyan... dühösnek látszott. Olyan feldúltnak.
- A cipőm - mondta Faith.
- Elhagytam, vissza kell mennem érte.
- Nem fogsz visszamenni oda - jelentette ki a férfi. A lány már épp tiltakozott volna, de Gray tekintete belefojtotta a szót.
 - Majd veszek neked egy másikat. Nem mész vissza oda! Faith egyik énje legszívesebben azt mondta volna, hogy a férfi menjen a picsába, de a másik, az óvatos, az okos énje nem hagyta, hogy tovább erőszakoskodjon. Gray maga előtt tolta a lányt, a kezével a könyökét fogta. Faith kocsija és a saját autója közé vezette a lányt, de ahelyett, hogy Faith kocsijának az ajtaját nyitotta volna ki, a saját autója anyósülésére kezdte el betuszkolni.
 - Befelé! - De a kocsim...
 - Majd érte jövök - mondta Gray.
 - Szállj be! Hazaviszlek! Faith hosszan a férfire nézett, aztán sóhajtott. Egy lemondó morgástól kísérve beszállt az autóba, a férfi pedig becsukta az ajtót mögötte. Faith a sötétben ült, maga elé bámult, mialatt Gray megkerülte az autót, és kinyitotta a vezetőoldali ajtót. A férfi beült mellé az autóba, és bedugta a kulcsot a gyújtáskapcsolóba. Faith a szeme sarkából figyelte a férfit, de Gray nem nézett rá. A férfi kitolatott a parkolóból, végighajtott a hosszú bejárón, de közben kerülte a lány pillantását.
 - Nem akarsz beszélni arról, hogy mi volt ez az egész?
 - kérdezte Faith, amikor rákanyarodtak az autópályára. A lány mintha egy morgást hallott volna a férfi irányából. Nem akarta, hogy tovább üljenek csendben, ezért oldalt fordult az ülésen, és szembefordult vele.
 - Nem történt semmi - motyogta a férfi. Faith hitetlenkedő arckifejezést vágott.
 - Semmi?
 - A lány döbbenten bámult a férfire.
 - Még mindig érzem az ütések helyét a fenekemen, és az ujjaidat a puncimban. Még itt van a farkad íze a számban. Gray a lányra bámult, a szeme tágra nyílt meglepetésében.
 - Ne légy közönséges, Faith, nem áll jól neked! - Hogy kerültél oda, Gray? Honnan tudtad, hogy ott leszek? Tudod, nem hiszek a véletlenekben. A férfi a szélvédőn keresztül bámult ki az éjszakába, és nem szólt egy szót sem.
 - Gray?
 - Láttam a határidőnaplódat - motyogta a férfi.
 - Ez még mindig nem magyarázza meg, miért jöttél ide, miért léptél közbe, és miért...?
 - Rendben, Faith, értem, hová akarsz kilyukadni. Hidd el, értem. Nem válthatnánk témát? Faith beszívta az arcát, míg az ajka össze nem húzódott. Aztán megrázta a fejét, hátat fordított a férfinak, és kifelé bámult az ablakon. A város fényei elbódították a lányt. Houston egének távoli izzása visszatükröződött az ablakon, és szivárványszínű fényekkel töltötte be az éjszakát. Vajon csak álmodta az egészet? Mert most úgy tűnik, mintha pusztán az élénk fantáziájának a terméke lett volna.
Jó kis álom, mindenesetre. Nagyon, nagyon jó kis álom. Szerencsétlenségére a mellette ülő férfi úgy kezeli az álmot, mint a legrosszabb rémálmát. Mi a fene történt? Mi az ördög baja van Graynek? Úgy viselkedik, mintha féltékeny lenne, pedig nincs közöttük semmilyen kapcsolat. Egy ellopott csók még nem jogosítja fel arra, hogy elverje a fenekét, még akkor sem, ha a lány minden pillanatát élvezte.
 - Segítségre van szükséged - mondta a lány halkan.
 - Méghozzá komoly segítségre. Egy pszichológussal szemben a díványon fekvős fajtából. Faith a meleg ablakhoz nyomta a homlokát, és behunyta a szemét. Hogy az ördögbe romolhattak el így a dolgok? Még csak nem is vádolta Grayt. Csak megmentette attól, ami egyébként tökéletes csalódást okozott volna a lány számára. Miért izgatta fel, amit Gray csinált, és az miért nem, amit Brent? Talán azért, mert Grayjel igazi volt, és nem csak színlelte. Nem csak show volt, amely inkább a nézőnek, mint a résztvevőnek szól. Brent pedig csak játszott vele. Pusztán a birtoklás látszatát keltette. Gray pedig? Teljesen más történet. Lenyűgöző, csábító történet. Faith szívesen végignézte volna, ahogyan kibontakozik.
Meg akarta tapasztalni a kibontakozást. Faithnek fogalma sem volt arról, mi az ördög ütött a férfiba, de tény, hogy aznapra már eleget tapasztalt. Amit keres, valójában ott van az orra előtt. A neve Gray. A férfi annál is sokkal többre képes, mint hogy kielégítse a lány legsötétebb, legtitkosabb vágyait. Amikor a lakások előtti parkolóhoz értek, Faith nem nyitotta ki azonnal az ajtót. Gray kivágta a sajátját, megkerülte a kocsit, és kitárta a másik oldali ajtót, de Faith csak ült ott tovább.
 - Faith! - mondta Gray kitárva a karját.
 - Ideje, hogy hazamenj! A lány szárazon felnevetett, a mellkasa összerándult. Azután megfordult, és a férfira bámult.
 - Tényleg úgy akarsz tenni, mintha semmi sem történt volna?
 - Faith kiszállt a kocsiból, szemtől szemben egészen közel állt a férfihoz, megfogta a nyakát, és a szemébe nézett.
 - Gray, mi nem csak csókolóztunk, és egy kicsit tapiztuk egymást. A férfi felemelte a fejét, az égre nézett, az arca megkeményedett.
 - Ennél sokkal több volt, mégis úgy teszel, mintha nem történt volna meg? Gray leengedte a fejét, de nem nézett a lány szemébe.
 - El kell mennem a kocsidért - mondta Gray.
 - Menj be! Holnap találkozunk! - Hogy az ördögbe fogod elhozni a kocsimat?
 - kérdezte Faith felháborodva.
 - Faith, kérlek! Csak menj be! A indulatosan elfordult, és az ajtó felé indult. Akármi is piszkálja Gray csőrét, biztos, hogy aznap éjjel nem fogja kibökni. A pokolba is, holnap kell beszélnie vele. Faith bedugta a kulcsot a zárba, és kinyitotta az ajtót. Egy kéz megérintette a vállát, épp amikor be akart menni. Faith megfordult, látta, hogy Gray az. Feltámadt benne a remény.
 - Kellenek a kulcsaid - mondta Gray szárazon. Faith haragosan összevonta a szemöldökét, Gray melléhez vágta a kulcsokat, és anélkül, hogy megvárta volna, míg a férfi felveszi, sarkon fordult, és otthagyta a folyosón. Becsapta maga mögött az ajtót, és egy jó ideig magában dühöngött. Odabent a lány csípőre tette a kezét, és a fürdőszobába ment. Először is egy hosszú, forró fürdőt vesz. Az elbaszott este feldolgozása csak azután jöhet.

fel