Édes megadás

Sportingbet Regisztracios Bonusz

huszonegyedik fejezet

Kideríteni az okot sokkal nehezebbnek bizonyult, mint ahogyan Faith gondolta. A lány eltökélt volt - Gray nemkülönben. A férfi elhatározta, hogy kerülni fogja Faitht. A lány átment Gray lakásába nem sokkal Damon látogatása után. A férfi nem nyitott ajtót, pedig a lány jól tudta, hogy otthon van. Hülye fasz. Később Faith elment a Cattleman's-be, amikor megtudta, hogy Gray ott találkozik Micah-val és a többiekkel. Amikor Faith megérkezett, Gray azonnal távozott, és egy találkozóról motyogott, amelyről megfeledkezett. Micah kitartóan bámulta Faitht, ebből egyértelműen kiderült a lány számára, hogy ő kétségkívül tudja legalább egy részét annak, ami az előző éjszaka történt.
A pokolba. Most már legalább tudja, hogyan hozta haza Gray a kocsiját. Legalább nem Connort kérte meg, hogy vele menjen. Persze Faith saját kezűleg nyírta volna ki Grayt, ha beavatja a bátyját. Faith végül a bárban maradt, és megivott néhány italt Nathannel, Connorral és Micah-val, hiszen nagyon gyanús lett volna, ha Gray után rögtön ő is otthagyja őket. Egy ideig még a bárban ücsörgött, mintha nem is Gray miatt tért volna be. Micah egész este a lányt figyelte, mintha az összes titkát ki akarta volna fürkészni.
Amikor Faith úgy döntött, hogy lelép, olyan gyorsan távozott, ahogy csak tudott. A vasárnap sem volt jobb. Faith korán átment Grayhez. De a férfi ezúttal sem nyitott ajtót. Az egész helyzet nagyon ostoba volt, és lassan kezdett Faith idegeire menni. A lány látta, hogy Gray elmegy kora délután, és a legszívesebben utánament volna. De nem akart olyan lenni, mint egy kullancs. Másnap reggel a munkahelyen úgyis találkoznak. Nem bujkálhat előle örökké. Hétfő reggel Faith korán bement az irodába. Kávét főzött, kikészítette a fánkokat, és várta, hogy Gray odaérjen.
A férfi Micah társaságában érkezett, és egyszer sem nézett a lány szemébe. Micah boldogan nyúlt a kávéért, és a szájába tömött egy fánkot. Gray azonban bement az irodájába, és magára hagyta Micah-t. Faith összeszorította a fogát, kitöltött egy csésze kávét Graynek, megfogott egy fánkot, és a férfi irodája felé indult. Ha a férfi kizárta, isten látja lelkét, valakivel rá fogja töretni az ajtót. Az ajtó nem volt bezárva, de még így sem volt könnyű kinyitni az ajtót, mert Faith mindkét keze tele volt. Miután a könyökével nagy nehezen lenyomta a kilincset, Gray végre felnézett az íróasztaláról.
- Mit csinálsz, le akarod forrázni magad?! - ijedt meg Gray, aztán megkerülve az íróasztalt a lányhoz szaladt, hogy elvegye a kávét Faith remegő kezéből. A lány az asztalra dobta a fánkot, és a férfi szemébe nézett.
- Kedves voltam veled, barátságos! Tudod, úgy, ahogy egy másik emberrel viselkedni illik! De ugyanez már nem mondható el rólad! Gray nagyot nyelt és csüggedten sóhajtott.
- Nézd Faith, az a legjobb... Az lesz a legjobb, ha mindketten elfelejtjük, ami péntek éjszaka történt. El sem tudom mondani neked, mennyire sajnálom, hogy így keresztülgázoltam az életeden. Faith szeme összeszűkült, és a kezét csípőre tette.
- Én nem sajnálom. Gray zavartan pislogott.
- Tessék?
- Én egyáltalán nem sajnálom - sziszegte Faith a fogain keresztül. A lány mindkét kezével az íróasztalra tenyerelt, és előrehajolt, így egészen közelről farkasszemet néztek egymással.
- Attól, hogy úgy teszel, mintha nem történt volna meg, még megtörtént. Megtörtént, Gray, és nekem többet jelentett, mint hogy csak úgy elfelejtsük. Én nem tudom elfelejteni. Gray megérintette a lány állát.
- Faith, hagyd az egészet. Kérlek. Semmi jó nem származik abból, ha folyton erre gondolunk.
Meg akartalak leckéztetni. Nem tetszett, hogy ott vagy. Édes lány vagy. Nagyon kedvellek. Remélem, hogy soha többé nem mégy vissza oda. Az a hely nem neked való. Forróság indult el Faith tarkóján felfelé a fejébe, míg az agya majd fel nem forrt, és a feje majd szét nem robbant.
Édes lány. Megleckéztetni. Nagyon kedvellek. Mi a lófasz ez az egész szarrágás? Faith mondani akart valamit, de egy hang sem jött ki a száján. Isten látta lelkét, dühösebb volt annál, semhogy egy értelmes - vagy akár egy értelmetlen - mondat kijöjjön belőle. Végül a lány széttárta a karját, és egy méltatlankodó sóhajtól kísérve kiviharzott Gray irodájából. Mire Faith a saját irodája elé ért, már forrongott benne a düh. Micah menekülőre fogta a dolgot, amikor meglátta, milyen állapotban van a lány.
Okos fickó. Amikor Micah kiment, Faith olyat tett, amit korábban nagyon ritkán. Becsapta az iroda ajtaját, ez egyértelmű jele volt annak, hogy ne lépjen be senki. Egy kezén meg tudta volna számolni, hányszor folyamodott ilyen drasztikus megoldáshoz, mióta Popnak dolgozik. A mostani helyzet azonban épp egy ilyen alkalom volt. Faith a szemetesbe hajította a fánkokat, és kiöntötte a kávét a lefolyóba. Nem érdekelte, hogy a többiek nem tehetnek arról, hogy dühös. Ők is szenvedjenek csak! Miután dühében mindent eltakarított, Faith a forgószékébe huppant, és a mennyezetre bámult.
Szabadságra kell mennie. Időre van szüksége. Valamire. Az anyja, aki miatt folyton idegeskednie kell, a tobzódása egy ízléstelen szex klubban, és Gray miatt, aki az őrületbe kergeti, Faith már-már azon töprengett, vajon mikor fogják kényszerzubbonyban elszállítani fehér köpenyes ápolók, és mikor fogják egy gumiszobába bedugni. A menekülés sosem szerepelt komolyan a lány alternatívái között. Pedig régen a tehetetlen anyját kellett támogatnia, és az ezernyi ostoba meggondolatlanságát ellensúlyoznia. Nem, Faith nem volt menekülő típus.
Túl erős volt benne a munkája iránti felelősségérzet. Életében egyszer tett olyat, ami olyan volt, mintha elmenekült volna: amikor az anyja túladagolta magát, Pop és Connor pedig eljött érte, és nagy nehezen, szinte a szó szoros értelmében magukkal vonszolták ide. De most? A lehetőség, hogy elmenekül az őrületből, amelyet épp az életének nevezett az elmúlt néhány hétben, nagyon csábítóan hangzott. Talán kérnie kellene Poptól egy kis szabadságot. Tudta, hogy a férfi azonnal megadná neki, mert eddig még sohasem volt szabadságon.
- Fejezd be a hisztizést - motyogta Faith. De egy nyaralás nagyon jól hangzik. Biztos, hogy komolyan el kell gondolkodnia rajta. Óvatos kopogás hallatszott az ajtón. Faith a hang irányába nézett, és kíváncsi volt, ki az a bátor bolond, aki kihívja maga ellen a haragját. Nathan dugta be a fejét az ajtón, és kérdőn a lányra nézett.
- Reggel, Faith! Én, ööö, csak be akartam nézni, hogy jól vagy-e.
- Ciklus - vetette oda Faith, tudva, hogy ez az egyik dolog a világon, amely garantáltan kiűzi Nathant bárhonnan. Faith jól számított. Nathan amilyen gyorsan csak lehet, eltűnt a lány irodájából. Faith kuncogott, látva, hogy Nathan egy századmásodperc alatt becsukja az ajtót. Milyen puncik a férfiak! - Mi a picsát csináltál, hogy így felbőszítetted Faitht? Nem hiszem, hogy csak berontottál a hedonista élvezetekkel teli éjszakájába, csóválta a fejét Micah, miután ő és Gray beültek Micah kocsijába, hogy dolgozni induljanak. Micah a kesztyűtartóban turkált, és egy csomag cigarettát vett elő. Felkattintotta a gyújtóját, ahogy kitolatott a parkolóból, aztán mélyen leszívta a cigarettafüstöt, egy másodpercre még a szemét is behunyta.
- Úgy látom, még nem szoktál le róla - jegyezte meg Gray. Micah lehúzta az ablakot, és kipöccintette a hamut.
- Válaszolsz a kérdésemre?
- kérdezte Micah, elengedve a füle mellett Gray megjegyzését. Gray felsóhajtott.
- Kerülöm, és ez nyilvánvalóan bosszantja.
- El sem tudom képzelni, miért - mondta Micah csipkelődve.
- Mindenkinek így lesz a legjobb. Micah nagyot szívott a cigarettájából, és szomorúan a cigaretta izzó végére nézett.
- Ez az átkozott cigaretta meg fog ölni. Régebben állandóan szívtam munka közben, és mára teljesen összekapcsolódott a két dolog. Kurva nehéz leszokni róla.
- Miért akarod abbahagyni?
- kérdezte Gray kíváncsian.
- A munkát vagy a cigarettázást?
- tréfálkozott Micah. Gray nevetett. Micah arckifejezése megkomolyodott.
- Elegem van. Gray megesküdött volna, hogy egy pillanatig mély szomorúságot látott tükröződni Micah arcán. A férfi kidobta a cigarettát az ablakon, de rögtön egy másikért nyúlt. Az ujja remegett, miközben az öngyújtóval babrált. Gray érezte, hogy sokkal többről van szó, mint hogy pusztán elege van, de nem akart kíváncsiskodni, Micah pedig úgy tűnt, nem akar további magyarázattal szolgálni. Csendben autóztak percekig, mielőtt Micah kipöckölte volna a csikket az ablakon, és visszanézett Grayre.
- Nem kerülheted örökké, ugye tudod? Többet érdemel ennél. Gray nem válaszolt. Mit is mondhatott volna? Faith sóhajtott, amikor halk kopogást hallott az ajtón. Nem válaszolt, de az ajtó kinyílt, és Nathan óvatosan bedugta a fejét.
- Érdemes bejönni?
- kérdezte a férfi.
- Elmész, ha azt mondom, hogy nem?
- Hát, nem. Egy szívességet szeretnék kérni tőled - mondta Nathan lefegyverző mosoly kíséretében.
- Vagy nagyon bátor vagy, vagy rettenetesen ostoba - motyogta Faith. Nathan még szélesebben mosolygott, ahogy egyre beljebb merészkedett Faith irodájába.
- Az anyám mindig azt mondta, hogy én vagyok a legokosabb gyereke.
- Akkor a testvéreid még hülyébbek?
- kérdezte Faith szárazon. Nathan sértett tekintetet mímelt, és összekulcsolta a kezét a mellkasán. Beoldalgott, és lehuppant egy székre Faith íróasztala előtt. A kezét még mindig a mellkasán tartotta, mintha halálos döfést kapott volna.
- Mi az a szívesség?
- kérdezte Faith lemondón. Faith meglepetésére Nathan arca elsötétült. A lány felhúzta a szemöldökét, és kíváncsian szemlélte Nathan reakcióját.
- Csak azt akarom megkérdezni, hogy eljönnél-e velem kilyukasztatni a fülemet - motyogta Nathan. Faithnek leesett az álla, és őszintén felnevetett.
- Meg akarod csinálni? Tényleg? A férfi zavarba jött, és a bal fülét dörzsölgette.
- Igen, de azt hiszem, fogalmam sincs, hová menjek. Egyébként se tudom, mit kell mondani vagy csinálni egy ilyen helyen.
- Már tudom is, hová megyünk - mondta a lány, és a telefonért nyúlt.
- Elviszlek oda, ahol megcsináltattam a hajamat, és szólok Julie-nak, hogy lyukassza ki a füledet. Az ottani lányok imádni fognak.
- Lányok?
- Nathan láthatóan felvillanyozódott. Faith nevetett.
- Igen, ez egy lányos hely. Nathanben feltámadt az érdeklődés, de azon nyomban le is lohadt.
- Ugye nem fogod elmondani senkinek, hogy hová megyünk? Faith kuncogni kezdett.
- Persze hogy nem mondom el senkinek. Talán kérek neked időpontot egy kis szoláriumra is, hogy a kopasz fejed ne üssön el annyira a tested többi részétől.
- Faith tekintete végigpásztázta a férfi barna karját. Azután Nathan felé nyúlt, és megsimogatta a férfi kopasz fejét. Nathan összeráncolta a szemöldökét.
- De ugye nem fogsz belőlem valami metroszexuális selyemfiút varázsolni? Faith vidáman megvonta a vállát.
- Hova gondolsz! Mellesleg kár, hogy nem jársz gyógyfürdőbe. Julie csodálatosan masszíroz.
- Masszázs?
- Igen, de meztelenre kell vetkőzni.
- Faith beleharapott az ajkába, nehogy kitörjön belőle a kacagás.
- És sok meztelen nő van egy ilyen helyen?
- kérdezte a férfi. Faith nem bírta tovább, és harsányan felnevetett.
- Tényleg mezítelenre vetkőzöl, amikor odamész?
- kérdezte Nathan, mintha csak most figyelt volna csak fel erre. A lány visított.
- Még ha igen, akkor sem mondanám el neked.
- Ugyan már, Faith! Hadd legyen már nekem is egy kis örömöm! A lány elmosolyodott.
- Felhívjam Julie-t, hogy egy teljes kezeléssel kényeztessen? Nathan gyanakodva Faithre nézett.
- Egyáltalán nem vagyok biztos benne. A férfias férfiak halálra fognak basztatni, ha valaha kiderül ez az egész. Faith méltatlankodva félrenézett.
- Ne légy már ilyen punci! Ugyan ki fog rájönni? Hagyd, hogy egy csodálatos nő fél órán át kényeztessen.
- Csodálatos?
- Csak nem meggondoltad magad?
- cikizte Faith.
- Megesküszöl, hogy egy szót sem szólsz erről senkinek? Faith feltartotta mindkét kezét.
- Esküszöm!

fel