Édes megadás

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Huszonkettedik fejezet

Faith egész éjszaka töprengett. Akkor jutott az eszébe a terv, amikor még a gyógyfürdőben ült, és Nathanre várt. Mióta befészkelte magát a fejébe az ötlet, nem tudott szabadulni tőle. A részletek csökönyös bizonyossággal kristályosodtak ki benne. A dolognak működnie kell. A terv tökéletes. Így aztán Faith másnap az irodájában üldögélt, és arra várt, hogy mindenki elmenjen. El akarta emelni Pop pótkulcsát Gray lakásához. Naná, hogy Connor épp aznap találkozott az egyik ügyféllel a konferenciateremben. Faith az órájára pillantott, tudta, hogy nem sok ideje lesz, ha be akar surranni Gray lakásába, mielőtt még a férfi végez a munkahelyén. Faith hatalmasat sóhajtott megkönnyebbülése jeléül, amikor beszélgetést hallott a folyosón. Néhány másodperc múlva Connor és a három ügyfél, akikkel találkozott, elsétáltak a lány irodája előtt. Faith a székében ülve szöszmötölt valamivel, míg Connor vissza nem tért.
- Hahó! - mondta a férfi, és bedugta a fejét az ajtón.
- Nem kellett volna ilyen sokáig itt maradnod. Faith kedvesen mosolygott.
- Ó, semmi baj. Be kellett fejeznem még néhány dolgot. Öt perc, és megyek.
- Megvárjalak?
- ajánlotta fel Connor. Faith legyintett.
- Nem, menj csak előre. Nathan és Micah már a Cattleman's-ben várnak rád.
- Akkor holnap találkozunk - mondta a férfi, mielőtt a feje eltűnt volna az ajtónyílásban. Faith várt, amíg biztos nem lehetett benne, hogy Connor elment, majd Pop irodájába sietett. Az asztali fiókban turkált, ahol Pop az összes pótkulcsot tartotta, míg meg nem találta azt, amely Gray lakásának a számát viselte. Faith elégedetten a tenyerébe szorította a kulcsot, majd visszament az irodájába a táskájáért. A lány előásta a mobilját kifelé menet, és Micah számát pötyögte be.
- Helló, édes! - szólt bele Micah, amikor felvette a telefont.
- Nathannel vagy?
- kérdezte a lány.
- Igen, miért?
- Nem tudhatja meg, hogy velem beszélsz! - mondta gyorsan a lány. Micah elhallgatott. A hangja komoly lett.
- Miről van szó?
- Szükségem van a segítségedre - mondta Faith.
- De semmi kérdés.
- Hát jó.
- Le tudod rázni Nathant, és találkozni velem Gray lakásánál most azonnal?
- Rögtön ott leszek! - felelte Micah. Faith megkönnyebbülten felsóhajtott.
- Köszönöm, hamarosan találkozunk. Faith összecsukta a telefonját, boldog volt, hogy Micah nem akadékoskodott, és nem kérdezett semmit. Persze majd fog, amikor találkoznak, de legalább nem Nathan füle hallatára faggatózott. Faith egyenesen hazavezetett, és beállt a parkolójába. Óvatosan elnézett Gray üres parkolóhelye felé, remélte, hogy a férfit még vagy fél óráig leköti a munkája, ahogy mondta. A lány a kocsiban ült, és az ujjával a kormányon dobolt, míg meg nem pillantotta Micah-t beállni a parkolóba néhány hellyel arrébb. Faith kiszállt a kocsiból Gray lakáskulcsával a kezében, és odasietett Micahhoz.
- Helló, drága, mi a baj?
- kérdezte a férfi, miközben a lány felé közeledett. Micah aggódva felhúzta a szemöldökét. Faith megragadta Micah kezét, és Gray lakása felé vonszolta.
- Majd elmondom, ha bejutottunk a lakásába.
- Ó, betörés és magánlaksértés. Te aztán tudod, hogyan kell szórakozni, kislány! Faith nevetett. Tisztára bolond ez az ember. Faith Micah orra alá dugta a kulcsot, amikor az ajtóhoz értek.
- Nem betörés és magánlaksértés, ha van kulcsod.
- Nem betörés, de magánlaksértés. Ez is valami! Faith a vállára dobta a táskája pántját, közben bedugta a kulcsot a zárba. Másodpercekkel később a lány és Micah bejutottak a sötét lakásba. Micah bezárta az ajtót mögöttük.
- Oké, kicsim, bent vagyunk. Most már elmondhatnád, miért kockáztatom érted, hogy egy börtöncellában kötök ki? Faith idegesen nyelt egyet, és a táskája pántjával babrált.
- Azt akarom, hogy... kötözz ki Gray ágyához. Meztelenül.
- A lány feszülten Micah válaszára várt. Nem kellett sokáig várnia. Micah-nak leesett az álla.
- Ez igen. Várj egy másodpercet! Azt akarom kérdezni, hogy... mi a lófasz?!
- Jól hallottad - motyogta Faith.
- Álljunk meg egy szóra! - Micah hátrasimította a haját a homlokáról, majd mélyen beletúrt rendezetlen hajkoronájába.
- Faith, drágám, biztos vagy benne, hogy tudod, mit művelsz? A lány az órájára nézett, és rettegés futott végig gerincén.
- Figyelj, Micah, nyugodtan játszhatod az agyturkászt akkor is, ha közben ágyhoz kötözöl. Ki fogok futni az időből. Gray nemsokára hazajön, és jobb szeretném, ha téged nem találna itt.
- Akkor már ketten vagyunk - motyogta Micah, aztán felsóhajtott.
- Na, mozgás! Faith elindult a szűk folyosón, és megállt Gray hálószobájának nyitott ajtaja előtt. Amikor benézett, megnyugodva vette tudomásul, hogy az ágy ugyanolyan, mint az övé. Remélte, hogy Pop ugyanúgy rendezte be az összes lakást. Ha Gray ágyának nem lett volna rácsos támlája, jócskán lett volna mit rögtönöznie. Faith intett Micah-nak, hogy jöjjön be, majd odaállt elé.
- Tudom, hogy ez az egész nagyon furcsa, de nem kérhettem meg Nathant. Túlságosan olyan, mintha a testvérem lenne, tudod, mint Connor. De te... Te legalább úgy nézel rám, mint egy nőre, és nem, mint egy kislányra. Micah felhúzta az egyik szemöldökét. Faith könyörgő pillantást vetett rá.
- Tudom, hogy szoktad nézni a fenekemet - mondta Faith.
- Jó tudni, hogy legalább az egyik fiúbarátom vonzónak talál engem - legalábbis a fenekemet. Micah felnevetett.
- Feltételezem, a vállalkozás jutalma számomra az lesz, hogy meztelenül láthatlak. Legalább kipipálhatlak a vágylistámon. Faith felkacagott, közben levette a válláról a táskát, és előtúrta belőle a kötelet, amelyet az előző éjszaka vásárolt. Odanyomta a zsineget Micah kezébe, aki kibogozta, míg Faith vetkőzni kezdett.
- Tudod - mondta Micah -, ha fel akarod kelteni ennek a fickónak az érdeklődését, ami gondolom ennek az egésznek a célja, akkor kevésbé drámai eszközöket is el tudok képzelni, mint hogy az ágyához kötözteted magad. Faith keze megállt a levegőben, amint épp a melltartója kapcsához nyúlt.
- Hagyd, majd én - ajánlkozott Micah. Micah ujjai Faith hátán babráltak, a lány közben a kezével tartotta a kosarakat elöl. Faith odament az ágyhoz, még mindig alsóneműben.
- Árulj el nekem valamit, Micah! Ha besétálnál a hálószobádba, és egy meztelen nőt találnál az ágyhoz kötözve, mire gondolnál?
- Azt, hogy álmodom. A legszebb álmot életemben. Faith megrázta a fejét.
- Úgy értem, egy nő kikötözve, meztelenül felajánlva magát egy férfinak - világos jelzés, nem? A nő az övé, és azt csinálhat vele, amit akar. Ő irányít. Hosszan egymásra meredtek. Faith látta, hogy a férfiben felébred a vágy, az ösztönös, primitív férfiösztön szikrája. Igen, Micah értette, hogy Faith miről beszél.
- Mi történt a Házban, Faith?
- kérdezte Micah szelíden.
- Mit kerestél ott? Faith megremegett a férfi fürkésző tekintetétől. Azután szó nélkül felmászott az ágyra, és a melltartóját a földre ejtette. A lány érezte, hogy a férfi bámulja. Furcsán sebezhetőnek érezte magát. Mély levegőt vett, a bugyijához nyúlt, és végigcsúsztatta a lábán. Faith felnézett, és látta, hogy Micah felette áll, a kötéllel a kezében. Különös tűz égett a férfi szemében, mintha most látná először a lányt.
- Mi történt a Házban?
- kérdezte ismét Micah.
- Meg akartam keresni valamit - suttogta Faith.
- Valamit, amit akartam, és megtaláltam Grayt. Micah megfogta a lány egyik kezét, és a feje fölé húzta. A csuklója köré hurkolta a kötelet, és a fejtámlához kötözte.
- És most mit akarsz? A férfi hangja lágy volt, mint a vaj. A kedvessége végigsiklott a lány testén, elfeledtetve Faithszel a furcsa sebezhetőség érzését, és erős izgalmat hagyva maga mögött. A lány megnyalta az ajkát. Micah megkerülte az ágyat, hogy kikösse a lány másik kezét is.
- Várom a választ - mondta a férfi, mialatt kikötötte Faith másik kezét is.
- Erőt - mondta a lány egyszerűen.
- Egy férfi dominanciáját. Faith hallotta, hogy Micah-nak elakad a lélegzete. A férfi némán végigsimította a lány lábát, mielőtt Faith bokája köré tette volna a kötelet.
- Megleptél, Faith - mondta később Micah, amikor a lány másik bokájához ért. A férfi finoman arrébb tette a lány lábát, míg teljesen szét nem nyílt a combja. A lány puncija láthatóvá vált. Faith zavarában becsukta a szemét. Ha nem vigyáz, Micah még észreveszi, mennyire felizgult.
- Faith, nézz rám! - utasította Micah. Faith kinyitotta a szemét, és látta, ahogy a férfi az ágy másik oldalára megy. A lány látta a kidudorodást a férfi nadrágján. Pihekönnyű ujjak táncoltak Faith hasán, majd elindultak felfelé a melle irányába. Micah ujjai egy pillanatra emelkedtek a bőrétől, mielőtt a tenyerébe fogta volna a lány puha mellét. A hüvelykujjával a lány kemény mellbimbóját kezdte el dörzsölgetni. Faith teste megremegett, és megfeszült. Mi az ördög ütött belé?
- Fogalmam sem volt róla, hogy egy domináns férfira van szükséged - motyogta Micah.
- Nincs az a férfi, aki ne őrülne meg ilyen édes megadás láttán. Faith kétségbeesetten, zavartan, felizgulva és kíváncsian nézett Micah-ra, amikor meglátta a férfi sötét szemében csillogó vágyat. Micah a lány fölé hajolt, és az ajkával a lány hasát simogatta. Azután a köldökéhez nyomta a száját, és a nyelvét erotikusan a mélyedés körül mozgatta. Faith teste libabőrös lett, a lábujjától felfelé egészen a nyakáig.
- Nem kell itt maradnod - mondta Micah. A férfi keze lefelé vándorolt a lány hasától a csípőjén át. Micah az ujjával beletúrt a Faith lába közötti göndör szőrzetbe.
- Hazajöhetnél velem. Meg tudom adni neked, amire vágysz, Faith! Micah ujjai behatoltak a nedves résbe. A lány felsikoltott, amikor a kéj meglepő hulláma elöntötte az ágyékát. Faith elgyengült. Olyan egyszerű lett volna a könnyebb utat választani. Gray kerülte. Ez a férfi nem. Micah akarta őt, és úgy tűnt, megérti, mire van szüksége. Bár a lány gondolatai rendesen össze voltak zavarodva, a testének egyáltalán nem lett volna kifogása Micah ajánlata ellen. Gray azonban levette a lábáról a lányt. Nem csak szexuálisan. Ha ez az egész csak a szexről szólna, akkor igen, elfeledhetné ezt az őrült tervet, és azonnal elmehetne Micah-val. De ennél többről van szó. Faith érzelmileg is vonzódik Grayhez, pont őhozzá. Rá van szüksége. Micah ujja könnyedén a lány csiklója körül babrált. Jó érzés volt. Faith teste azonnal válaszolt neki, de képtelen lett volna beérni pusztán a fizikai kéjjel, amelyet a férfi megadhat neki.
- Nem tehetem - suttogta Faith.
- Lehet, hogy Gray ki fog dobni a lakásából. Talán nem akarja majd, amit megadnék neki. Az is lehet, hogy ő nem tudja megadni nekem, amire szükségem van. De meg kell tudnom. Micah lehajolt, a szájába vette a lány egyik mellbimbóját, amint az ujja megtalálta Faith testének legizgalmasabb pontját. A lány közel volt az orgazmushoz. Faith csípője jobbra-balra forgott, meg akart, meg kellett szabadulnia a hatalmas, kéjes feszültségtől. Amikor Faith már egészen közel volt a robbanáshoz, Micah elhúzódott tőle, és a vágytól égve otthagyta. Aztán az ajkát a lányéra tette, és lágyan megcsókolta.
- Ha kidob a lakásából, átkozott nagy bolond. Micah megérintette a lány arcát az ujjával, mialatt Faith a kapkodó légzését igyekezett megnyugtatni.
- Remélem, megtalálod, amit akarsz - mondta Micah.
- De ha nem, engem megtalálsz. A férfi anélkül, hogy visszanézett volna, kisétált a hálószobából.

fel