Édes megadás

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Huszonhetedik fejezet

 Az iroda egy órával később úgy nézett ki, mint a kommandósok kiképzésének színhelye. Rendőrök, Pop barátai tüsténkedtek a Malone cég irodáiban. Több tucat különböző beszélgetés zaja töltötte be az épületet. A káosz közepette Micah hanyagul besétált az épületbe, és arcára őszinte döbbenet ült ki.
- Mi a lófasz folyik itt?
- kérdezte Micah Pop irodájának ajtajában. Mind a négy férfi feléje fordult, a kezükben a mobiljukkal. Pop ledobta a sajátját.
- Tudod, hol van Faith?
- szegezte Micah-nak a kérdést Pop. Furcsa kifejezés jelent meg Micah arcán.
- Miért kérded? Miről van szó? Gray felállt, és odalépett Micah-hoz.
- Ha tudod, hol van, áruld el nekem. Faith nagy veszélyben van. Micah szeme összeszűkült. Halkan beszélt, hogy csak Gray hallja.
- Damon tengerparti házában van.
- Ki a fene az a Damon?
- hörögte Gray.
- A Ház menedzsere, aki körbevezette Faitht. Biztosan találkoztál vele, amikor odamentél érte.
- Igen, láttam - motyogta Gray. Mi az ördögöt művelhet a lány a szexklub vezetőjével?
- Faith egyedül van - mondta Micah, mintha csak olvasott volna Gray gondolataiban.
- Nem bánnám, ha ti ketten beavatnátok bennünket is - követelőzött Connor.
- Micah, ha tudod, hol van Faith, akkor bökd ki.
- Tudom, hol van. Most pedig valaki mondja el nekem, miért néz ki úgy az irodánk, mint egy rendőr szakszervezeti taggyűlés, és mi az, hogy Faith veszélyben van. Gray gyorsan elmondta Micah-nak a történteket. Micah összeráncolta a homlokát, és Grayre meredt.
- Szóval egész idő alatt csak szórakoztál velünk? Gray sóhajtott.
- Ezt kellett tennem, ember. Te is rendőr voltál. Biztosan megérted. Micah tekintete egy pillanatra elhomályosult.
- Igen, értem. Tülekedés támadt a folyosón, mire mindnyájan felnéztek. Néhány másodperccel később Mick hordószerű alakja billegett el a rendőrök mellett. Legalább egy hete nem borotválkozott, rettenetes állapotban volt.
- Az ördögbe, Mick, mi a fenét keresel itt?
- esett neki Gray.
- Hol máshol lennék?
- morogta Mick.
- Most pedig mondjátok el nekem, mi a fene zajlik itt. Gray sóhajtott.
- Nem vehetek részt az akcióban, Mick, és te sem. Odaadom neked a lakásom kulcsát. Menj oda, és maradj ott. A rendőrség majd hív, ha letartóztatták a fickót.
- Menj a picsába! Egyébként hová a fenébe készülsz?
- Vigyázok, hogy Faithnek ne essen bántódása - válaszolta Gray szárazon.
- Remélhetőleg hamar véget ér ez az egész.
- Elmész?
- kérdezte Mick hitetlenkedve.
- Hagyod, hogy valami pina eltérítsen attól, hogy elkapd a társad, a testvéred gyilkosát? Connor egy szempillantás alatt ellépett Gray előtt, feltolta Micket a falra, és a kezével megcsavarta az öreg nyakán az inget.
- Na, ide figyelj, vén faszfej! Először is szépen beszélj a húgomról! Aztán pedig fogadj szót Graynek, és húzz a picsába! Pop odalépett, és félretolta Connort. Bár nyugodtabbnak látszott, mint a fia, a szeme dühtől izzott.
- Vissza, fiam! Én és Mr. Winslow most egy kicsit elbeszélgetünk. Azután fogja magát, és kivonszolja a seggét az irodámból. Pop Grayhez fordult.
- Ideje indulnod. Neked a lányomra kell vigyáznod. Gray a zsebében kezdett turkálni a lakáskulcsa után, de Pop leintette.
- Majd én gondoskodom róla, hogy Mr. Winslow-nak legyen helye. A saját dolgodra figyelj! Mi is a magunkéra. Kapcsolatban maradunk, majd szólok, hogyan alakulnak a dolgok, és mikor jöhettek haza. Gray bólintott és Micah-hoz fordult.
- Mondd el, hogyan találok oda. Micah kiment a bejárat elé Grayjel, felvett egy jegyzetlapot és egy tollat, majd lefirkantotta a címet. Letépte a lapot, és átadta Graynek.
- Végig egyenesen a Seawall Boulevardon, ki a városból. Nem lehet eltéveszteni. Amikor már azt gondolnád, hogy leesel a sziget másik végén, megérkeztél.
- Köszönöm - mondta Gray.
- Feltétlenül telefonáljatok, hogy mi van, rendben? Nem voltál itt délelőtt, de a többiek elég morcosak az ügy miatt. Igazuk van, de ne hagyjatok ki semmiből, szóljatok, ha van valami. Pop kőkeményen ragaszkodik hozzá, hogy Faith ne tudjon semmiről. Nem hiszem, hogy ő gyakran telefonál majd. Micah bólintott.
- Jól van, haver. Te is szólj, ha szükséged van valamire. Mire Gray megérkezett a tengerparti házhoz, a nap már az ég alján járt. A férfi a kikövezett bejáróra hajtott, és a lépcső előtt parkolt le. Amint Gray kiszállt, a szeme a két táskára tévedt, amelyben a saját dolgai voltak, de aztán úgy döntött, hogy még vár velük, csak később viszi be őket.
Gray felkocogott a lépcsőkön, és bekopogott az ajtón. Déjá vu érzése támadt, mert ugyanígy állt a lány lakásának ajtaja előtt aznap délelőtt. Ezúttal Gray egy percig sem habozott, miután a lány nem felelt, azonnal bement a házba, hogy megtudja, Faith jól van-e.
Belépett a tágas nappaliba, és végignézte a berendezést. Tipikus agglegény kégli. Női kéz nyoma sehol sem látszik. Graynek megfordult a fejében, vajon Damon csatlakozik-e Faith-hez, de elhessegette a gondolatot. Amikor a férfi tekintete a teraszra vezető franciaablakokra tévedt, egy kart pillantott meg átvetve a nyugágy karfáján. Faith keze lelógott, és a padlóhoz ért. Gray kirohant, és amikor közelebb ért, látta, hogy a lány összegömbölyödve alszik.
A férfi csendesen, hogy ne ébressze fel, oldalt lépett, behunyta a szemét, és élvezte, hogy a tengeri levegő simogatja az arcát. Amikor Gray tekintete visszatévedt az alvó Faithre, a lány iránti rajongása egyre csak nőtt. Faith gyönyörű volt. Az egyik keze lelógott a napozóágyról, a másik pedig az álla alatt pihent.
A lány mellkasa alig láthatóan emelkedett és süllyedt minden levegővétellel, a lélegzete pedig megrebegtette az arcába hullott kósza hajtincseket. Egész úton odafelé Gray arról győzködte magát, hogy mégis el kell mondania az igazat Faithnek, akármit is akar Pop. De most, hogy megpillantotta a lányt, látta, milyen törékeny és ártatlan, megértette, miért akarja Pop megvédeni.
A fenébe is, meg kell védeni mindentől. Puha ruhába kell öltöztetni, és vigyázni rá, hogy karcolás se érje. Faith azt akarja, hogy vigyázzanak rá. Ugyan melyik férfi ne tenné meg szívesen? Édes, puha és finom nő, épp, amilyennek lennie kell. Miközben a férfi ott állt, és a lányt nézte, Faith felébredt, és nyugtalanul mocorogni kezdett. Egyszer csak kinyílt a szeme. Pislogott, amikor meglátta a férfit, majd a szeme elkerekedett meglepetésében.
- Gray?
- kérdezte Faith álmosan.
- Te mit keresel itt? Gray lehajolt és az ujjával megsimogatta a karját.
- Remélem, nem így feküdtél itt egész nap. Le fogsz égni.
- Árnyékban voltam, majdnem végig - motyogta a lány.
- Mit keresel te itt? Honnan tudtad, hogy itt vagyok? A lány fészkelődni kezdett, felült a nyugágyban, és álmos szemmel meredt a férfira.
- Beszélni akartam veled - felelte Gray természetesen. A lány hitetlenkedve nézett rá.
- Tudom, nagyon balfaszul viselkedtem - mondta a férfi.
- Az a helyzet, Faith, hogy teljesen elbűvöltél. Gray a faverandán térdelt. Az egyik térdéről a másikra billegett, hogy a padló ne nyomja a csontját. A lány finoman a férfi ajkára tette az ujját. Gray meglepetten elhallgatott.
- Menjünk be, és beszéljük meg - ajánlotta Faith. Gray felállt, és a kezét nyújtotta, hogy felsegítse a lányt. Faith alvástól összekuszálódott haja lobogott a szélben. Gray odanyúlt, és megérintette az egyik kósza fürtöt. Képtelen volt nem ellopni egyet a lány selymes hajfürtjei közül.
Faith sarkon fordult, és bement, várva, hogy a férfi kövesse. Gray a lány csípőjének finom mozgását figyelte. Elképzelte, hogy a lány combjai között fekszik, a karjával átfonja a csípőjét és beléhatol. A férfinak elszorult a torka. Nagyot nyelt, hogy legyűrje a kellemetlen érzést. Amikor Faith belépett a házba, megfordult, és a válla felett Grayre nézett.
- Jössz? Gray a lány után indult. A gombóc egyre nagyobb lett a torkában, mert arra gondolt, hogy mibe vág most bele. Továbbra sem őszinte a lánnyal, a hazugságok gyűrűjében kezd kapcsolatot vele. Gray az arcán érezte a ház hűs levegőjét, amikor belépett. Faith mezítláb a konyhába csattogott, és kinyitotta a hűtőt.
- Kérsz valamit inni?
- kérdezte a lány.
- Van sör, bor, és gyümölcslé. Gray megrázta a fejét.
- Nem, nem kérek - felelte. Faith töltött magának egy pohár gyümölcslevet, aztán visszament a nappaliba, ahol a férfi állt.
- Szóval, miről akartál beszélni velem? Gray észrevette, hogy Faith ajka remeg. Azzal próbálta elrejteni, hogy a szájához emelte a poharat. A lány idegesnek tűnt. Gray is átkozottul ideges volt, mert nem akarta, hogy a lány kellemetlenül érezze magát vele. A férfi kinyújtotta a kezét, és a tenyerébe vette a lány könyökét.
- Üljünk le! Faith zavartan nézett Grayre, mintha félne attól, mit fog mondani a férfi. Gray ösztönösen közelebb hajolt, finoman megfogta a lány tarkóját, és magához húzta. A pohár Gray hasának feszült, és kettejük közé szorult, amikor a férfi megcsókolta a lányt. Gray az ajka közé zárta a meglepett öröm suttogó sóhaját, amely elhagyta a lány száját. A férfi érezte a narancslé ízét a lány nyelvén, magába szívta a lány zamatát, valahányszor a nyelvük összeért.
Amikor Gray elhúzódott a lánytól, Faith ködös tekintete találkozott az övével. A lány szemében zavar ült. Faith csóktól duzzadt ajka újra kísértésbe hozta a férfit. Később, mondta magának Gray. A lány testének minden négyzetcentiméterét megérinti majd. Majd. Gray finoman eltolta magától a lányt, míg Faith lába meg nem találta a díványt.
A férfi leültette a lányt. Gray állva maradt, tett néhány lépést hátrafelé, majd járkálni kezdett. Képtelen volt másként megszabadulni a benne felgyülemlett feszültségtől.
- Hiba volt ellökni téged magamtól - kezdte Gray. Faith zöld szeme elkerekedett. A lány letette a poharát az asztal egyik sarkára, az ölébe tette a kezét, és addig szorította az ujjait, míg el nem fehéredtek. Gray abbahagyta a járkálást, és egyenesen a lány szemébe nézett.
- Azt akarom, amit te akarsz, Faith. Csak téged. Téged az ágyamban, a karjaimban úgy, ahogy én akarom. Faith arca kigyúlt, amint meghallotta a férfi őszinte vallomását. Gray a lány elé lépett, és letérdelt. Megfogta a kezét, majd az ajkához emelte Faith ujjait.
- Nem vagyok könnyű eset, Faith. Akarni fogok dolgokat. Olyasmiket fogok kérni tőled, amelyekről úgy érzed, nem tudod majd megadni nekem. De ha elkezdjük, mindent oda kell adnod nekem. Cserébe nagy becsben tartom majd, amit tőled kapok. Mindent megadok neked. Vigyázok rád. Faith szemében egyre világosabb fény gyúlt, ahogy a férfi arcát fürkészte.
- Ezt akarod?
- kérdezte Faith rekedten.
- Engem akarsz? Ez nem csak egy játék, ugye? Valami szerep, amelyről azt akarod, hogy eljátszassam veled? Gray megfogta a lány állát, és a szemébe nézett.
- Nem játék. Egy hétig vagy szabadságon. Én is. Tökéletes lehetőség ez a számunkra, hogy elkezdjük a kapcsolatunkat. A lány álla remegett a férfi kezében. Gray Faith selymes ajkát simogatta a hüvelykujjával, majd felállt, és ismét járkálni kezdett.
- Van néhány dolog, amit meg kell értened, Faith.
Ha elkezdjük, teljesen és egészen én fogok irányítani. Nincsenek menekülőszavak, nincs szerepjáték, nincs szexuális tanácsadás. Ez mind hülyeség. Soha nem éltem mások szabályai szerint, és biztos vagyok benne, hogy nem egy szexuális tanácsadó fogja nekem megmondani, hogy mit tegyek és mit ne. Ha ezt várod tőlem, akkor el se kezdjük.
Elfelejthetsz mindent, amit eddig olvastál, vagy tapasztaltál, mert amit én várok el tőled, nem hasonlít ahhoz, amit szexuális játékokkal perverzkedő szerepjátékosok ötölnek ki. Gray elhallgatott, és a szavai hatását várta. Azután odament a lányhoz, és ismét letérdelt elé. Beletúrt Faith hajába, az ujja között érezte a lány hajtincseit, és a lány fejbőrét simogatta.
- Az enyém leszel. Az enyém. Mindent meg fogsz adni nekem, viszonzásul pedig többet adok neked, mint amiről álmodni mertél. Mindig vigyázok rád. Boldogsággal ajándékozlak meg, és vigyázok rád.
- Hát...
- mondta Faith remegve.
- Ezt vehetem igennek?
- kérdezte Gray, miközben a lány haját simogatta. Faith lassan végigsimította a férfi mellkasát, és megfogta Gray nyakát. A lány ujja a férfi tarkójára fonódott, a kezével Gray hajába túrt.
- Igen, igen, igen - súgta a lány. Gray óvatosan kihúzta a kezét a lány hajából, majd az ujjával megérintette az arcát, aztán az ajkát a lányéra szorította. Amikor a férfi elhúzódott, mindketten levegő után kapkodtak, pedig a csók nagyon gyengéd volt. A férfi ujjai leszaladtak a lány vállára, majd végig a karján. Gray élvezte a lány bőrének érintését.
- Menjünk el Galvestonba! Együnk egy hangulatos étteremben. Ha visszajöttünk, kezdhetjük elölről. Faith zavartan megtörölte a kezével a száját, és bólintott.
- Rendben - mondta levegő után kapkodva.

fel