Édes megadás

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Harmincharmadik fejezet

Amikor Gray lassan kinyitotta a szemét, azonnal elégedettséget érzett. Lenézett, és látta Faith fejét a mellkasán. A bal karja elzsibbadt, de nem volt kedve megmozdulni. A lány tökéletesen illett a karjába. Mintha mindig is odatartozott volna. Megcsókolta a lány fejét, és megsimogatta a haját a bal kezével. Faith megfordult, és a férfi mellkasához dörzsölte az arcát. Gray érezte, hogy Faith ásít. Elmosolyodott.
- Van kedved úszni?
- kérdezte a férfi.
- Gondolom, hoztál fürdőruhát. De az sem zavar, ha meztelenül jössz. Faith felemelte a fejét, és álmos, elégedett szemmel nézett a férfira.
- Hoztam fürdőruhát, nem akarom, hogy a puncim telemenjen homokkal és sóval, köszönöm. Gray felnevetett.
- Ha a puncid tele lenne homokkal, az tényleg szörnyű lenne. Különösen azért, mert úgy tervezem, hogy sok időt fogok eltölteni benne. Faith szemöldöke felszaladt a homlokára.
- Na igen, attól olyan lennék, mint a csiszolópapír. Gray egész teste rázkódott a nevetéstől, és megpaskolta Faith fenekét. Ahogy odanyúlt, ott felejtette a bal kezét a lány hátsóján, és lenézett, hogy lássa a halványpiros vonalakat, amelyek még mindig ott virítottak a lány fenekén. A látvány ismét rettenetesen felizgatta a férfit. Gray addig fészkelődött, míg a lány alá nem került a díványon. A férfi kihámozta magát a rövidnadrágjából, és a dívány mellé dobta. Azután a térdével szétnyitotta a lány combját, és két másodpercen belül már a puncijában volt. Nem gyengéd szerelmeskedés következett. Gray vágya sürgető volt, érzéketlenül akarta magáévá tenni a lányt. A férfi megragadta Faith csípőjét, keményen és mélyen kefélte. A lány vaginája Gray farkára tapadt. Egyre beljebb hívogatta, melegen, selymesen. A lány puncija pont annyira szorította Grayt, mint a csinos kis feneke. A férfi heréje felemelkedett, és fájdalmasan megfeszült. Faith enyhén felszisszent, valahányszor Gray mélyen beléhatolt. A férfi végighúzta a kezét Faith oldalán, aztán a karján. Megszorította a lány csuklóját, a fejük fölé emelte a karját, közben mélyen benyomta a péniszét a lány vaginájába, majd mozdulatlan maradt. A férfi ezúttal Faithben akart elmenni. Megjelölni őt a lehető legprimitívebb módom, ahogy egy férfi képes. Olyan mélyen akart a lányba ürülni, amilyen mélyen csak tud. Faith selymes puncija megrándult Gray pénisze körül. A férfi meglepetésére a lány elment. Felsikított, a felsőteste visszahajlott, ahogy a férfi a díványhoz szorította. A lány gyönyörének hallatán Gray is a csúcsra jutott. Még egyet tolt Faithen, összeszorította a fogát, és elment a lány vaginájának hívogató melegségében. Aztán Gray a lány testére omlott. Összefonta a karját Faith teste körül, és szorosan magához ölelte. Gray nagyon erősen tartotta. Faith valószínűleg nem kapott levegőt, de abban a pillanatban nem érdekelte. Olyan közel akarta tudni magához, amennyire csak lehetett. Gray megcsókolta a lány homlokát. Hirtelen úgy érezte, többet akar mondani neki. ígéreteket akar tenni neki, amelyekről nem tudta biztosan, hogy képes lesz-e megtartani őket, mégis meg akarta tenni. Amikor a férfi észrevette, hogy Faith levegőért küzd alatta, azonnal eltolta magától. Gray pénisze a meleg folyadékkal együtt kicsusszant a lány testéből. A férfi a lány puncijára nézett: rózsaszín és duzzadt volt a szeretkezéstől. Gray nedve a rózsaszín húson fénylett. A férfi elégedettséget érzett. Az övé. Faith az övé. Gray kinyújtotta a karját a lány felé.
- Menjünk úszni - mondta a férfi. A lány Gray tenyerébe csúsztatta a kezét. A férfit meglepte, milyen őszinte odaadással teszi ezt. Ott volt a szemében, Gray jól láthatta. Törékenység ült a lány tekintetében, mintha a férfinek hatalmában állna bántania őt, vagy örömet okozni neki úgy, ahogy senki más. Gray életében először kényelmetlenül érezte magát amiatt, hogy korlátlan hatalma van egy nő felett. A férfi felsegítette a lányt, és meglepődött, amikor a lány a hasa köré fonta a karját, és erősen megölelte. Amikor Faith Gray mellkasára tette a fejét, a férfi felemelte a karját, és ő is megölelte a lányt. A kezével megsimogatta Faith haját, és megcsókolta a feje tetejét. A lány elhúzódott, felnézett Grayre. Zöld szemében boldogság izzott.
- Egy perc, és felveszem a fürdőruhámat! A férfi bement a hálószobába a lánnyal. Miközben Faith felvette a bikinijét, Gray előtúrta a fürdőnadrágját a táskájából. Amikor a férfi visszapillantott a lányra, épp a bikinije madzagjával küzdött.
- Hadd segítsek! - ajánlkozott Gray, és odalépett Faithhez. A lány elengedte a madzagot, a férfi pedig gyorsan megkötötte. Gray pillantása letévedt a kis alsóra, amely a lány fenekét volt hivatott eltakarni. A férfi felhúzta az egyik szemöldökét, amikor Faith szembefordult vele.
- Nem panaszképpen mondom, de őszintén kételkedem abban, hogy ez a dolog, amit fürdőruhának nevezel, nem engedi majd be a homokot a puncidba. Faith vigyorgott.
- Akkor, azt hiszem, nagyon-nagyon óvatosnak kell majd lenned. Gray megfogta a lány állát, és megcsókolta. Aztán vonakodva elhúzódott, és a lány kezéért nyúlt.
- Menjünk, mielőtt újra kitör belőlem a vadállat, és ismét megduglak. Faith elpirult, de Gray látta a vágy szikráját is felcsillanni a szemében, mielőtt gyorsan elfordította volna a tekintetét. Odamentek a franciaablakhoz, aztán ki a verandára. A nap forrón sütött le rájuk, ahogy lefelé ballagtak a strandhoz vezető farámpán. Faith messze elnézett az óceánon, amikor a lába megérintette a homokot. A víz zöldebb volt, nem annyira sáros, mint az első nap, amikor megérkezett. A csillogó hullámok hívogatóak voltak. Faith Gray kezére nézett, amely szinte eggyé forrt az övével, és nem tudta nem észrevenni a boldogságot, amely úrrá lett rajta. A lány gonoszkodó mosollyal kirántotta a kezét a férfiéból, és a víz felé kezdett rohanni.
- Az utolsó a béna! Gray a lány után szaladt, Faith pedig sikoltozva vetette bele magát a habokba. Víz fröccsent szanaszét, ahogy a hullámok közé futott. A lány lassított, amikor a víz már a térde fölé ért, de tovább evickélt a langyos vízben. Gray utolérte, és a karjába vette. Faith sikított, a férfi ördögi mosollyal az arcán nézett rá.
- Lehet, hogy béna vagyok, de te mindjárt ázott kutya leszel.
- Nem mered! - cukkolta Grayt a lány. A férfi felhúzta az egyik szexi szemöldökét, mielőtt feldobta volna a lányt a levegőbe. Faith több métert repült, és nagy csobbanással hullott beljebb az óceánba. A feje eltűnt, aztán köpködve és köhögve bukott fel újra. Gray azonnal ott termett, és megölelte a lányt. Magához szorította, és megcsókolta. Faith a férfi nyaka köré fonta a karját, és viszonozta a csókot. Amikor a férfi elhúzódott, Faith nekiesett, ledöntötte a lábáról, és a vízbe lökte. A lány nevetett, amikor a férfi magával rántotta, és mindketten elmerültek. Faith ismét nagyot nyelt a sós vízből, de megérte cserébe látni a férfi arcát, ahogy az ő fejét is ellepi a víz. Nevetgéltek és játszadoztak. Faith nem is emlékezett rá, mikor volt utoljára ilyen boldog és gondtalan. Gray arcáról is régen eltűnt már a megközelíthetetlen, ádáz tekintet, amelyet oly sokszor viselt Houstonba érkezése óta. Faith titkon azt remélte, hogy neki is köszönhető a férfi nyugodt arckifejezése. Miután úsztak egy órát, kivonszolták magukat a partra. Faith teljesen elázott, az intim részei tele voltak sóval és homokkal. Gray átkarolta a lány derekát, és megcsókolta a halántékát.
- Menjünk, mossuk le a homokot, aztán készítek vacsorát. Faith a férfihoz bújt, ő is átkarolta a lány derekát, ahogy visszaindultak a tengerparti házhoz. A lány megborzongott, amikor beléptek a légkondicionált nappaliba. Gray a kezével dörzsölgette a lány karját, és a fürdőszobába vezette. A férfi megnyitotta a csapot, levette a lány bikinijét, és várta, hogy felmelegedjen a víz. Aztán intett Faithnek, hogy lépjen be vele a fülkébe. Faith örömteli sóhajt hallatott, amikor a gőzölgő zuhany alá lépett. Gray óvatosan és gyengéden beszappanozta a lány testét, odafigyelve, hogy az összes homokot lemossa róla. Faith behunyta a szemét és hagyta, hogy az arcára folyjon a víz, míg a férfi beszappanozta magát. Néhány másodperccel később Gray a kezébe vette a lány arcát, mire Faith kinyitotta a szemét, és meglátta, hogy a férfi őt nézi.
- Mehetünk?
- mondta a férfi. Faith mosolygott és bólintott. Gray elzárta a vizet, és kilépett. Visszanyúlt a lány kezéért, és kihúzta maga mellé. Ezúttal is megtörölgette Faith testét. Nem sietett, a lány testét simogatta a törölközővel. Amikor elkészült, magához húzta Faitht, és lágyan megcsókolta az ajkát.
- Öltözz fel, én meg csinálok vacsorát. Kint eszünk a verandán. Míg Gray főzött, Faith a konyhában ült, és szórakoztatta. Jelentéktelen dolgokról beszélgettek. Nevettek. Csevegtek. Kellemes volt. Semmi ostoba félreértés. Gray tányérokat és evőeszközt nyújtott át a lánynak, aki kiment a verandára, hogy megterítse az asztalt. A nap már lement, a víz felől fújó szellő hűvös volt. Faith elrendezte a tányérokat, és visszafordult az ajtó felé. Összetalálkozott Grayjel, aki épp egy tál tésztát és egy üveg bort cipelt a két kezében.
- A kenyér a pulton van. Megtennéd, hogy kihozod?
- kérte a férfi. Mire Faith visszatért a kis kosárral, Gray már kiszedte az ételt a tányérokra. Az asztalnál ült, és a lányra várt. Faith leült, a pompás illatú tésztát bámulta. Felvette a villát, és evett egy falatot. A tészta szétolvadt a nyelvén. A lány elégedett hangot hallatott.
- Nagyon elkényeztetsz - vallotta be a lány. Gray kérdőn felhúzta az egyik szemöldökét.
- Nem csináltam semmit, mióta megjöttél. Még a kisujjamat sem mozdítottam. A férfi kedvesen elmosolyodott, a szeme csillogott, amikor visszanézett a lányra.
- Pontosan azt teszed, amire kértelek. Nem is kérhetnék többet, és nem is lehetnék elégedettebb.
- Faith arca felforrósodott. A férfi átható tekintetét itta a szemével.
- Egyél - mondta a férfi rekedten. Ettek. Az éjszaka lassan körülfonta őket. Csillagok gyúltak az égen, feljött a telihold, és a víz felett világított. Faith ivott egy kortyot a poharából, és hátradőlt a széken. Tekintete a férfira tévedt, aki felállt, hogy összeszedje a tányérokat. Amikor Faith fel akart kászálódni, hogy segítsen, Gray intett neki, hogy maradjon.
- Egy pillanat, és jövök. Maradj csak, és pihenj! Csodálatos az este. Valóban az volt. Hullámtörés hallatszott a távolból. A hold sápadt izzásba vonta a tengerpartot. A homokban csücsülő kristályok csillogtak és pislákoltak, ahogy a víz kifutott a partra, majd visszahúzódott. Néhány perccel később Gray egy takaróval tért vissza. Faith kíváncsian nézte, ahogy a férfi az egyik nyugágyra telepszik. Gray a lányra nézett, és az ujjával odahívta magához. Faith felállt, és odament a férfihoz. Gray az ölébe csapott, és mutatta a lánynak, hogy forduljon meg, és üljön le. A férfi szétterpesztette a lábát, és magához húzta Faitht. A lány a férfi mellkasának támasztotta a hátát. Gray magukra terítette a takarót, és felhúzta egészen a lány nyakáig. A férfi a puha szövet alá tette a karját, és magához húzta Faitht. Gray szorosan tartotta a lányt, az állát a fején pihentette, és mindketten a vizet nézték.
- Gray?
- kérdezte a lány halkan.
- Igen, drágám?
- Kérdezhetek tőled valamit?
- Persze. A lány habozott, nem tudta hogyan fogalmazza meg, amit kérdezni akar.
- Ez csak... Ez csak szex kettőnk között? Gray még jobban magához szorította a lányt. Faith érezte, hogy a levegő megszorul a férfi mellkasában.
- Nem, Faith, ez egyáltalán nem csak szex. Faith még többet akart. Még többet akart kérdezni a férfitól, aztán mégis megelégedett a válasszal. Nem akarta elijeszteni magától. Megnyugodott. Elégedetten élvezte a csodálatos estét a férfi karjában.

fel