Édes megadás

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Harmincnegyedik fejezet

Gray arra ébredt, hogy a zsebe vibrál. Pislogott, nem tudta, hol van, aztán lassan minden tudatosult benne. A hajnalpír lágyan terült szét az óceánon. A karjában Faith sóhajtott, és összekuporodott a takaró alatt. Egész éjszaka a verandán aludtak. A búgás megszűnt, Gray pedig rájött, hogy a mobiltelefonja volt. A férfi óvatosan, hogy fel ne keltse Faitht, a zsebébe csúsztatta a kezét, és előbányászta a telefonját. Felnyitotta, hogy megnézze, ki hívta. Micah. Gray megnyomta a hívásgombot, hogy visszahívja, és a füléhez tartotta a telefont.
- Helló, haver! - mondta Micah.
- Remélem, nem ébresztettelek fel benneteket Faithszel. Gray morgott egyet.
- Mint hallod, engem igen. De Faith alszik.
- Akkor jó. Figyelj, épp most értem Galvestonba, és felétek tartok. Csak fel akartalak vidítani. Gray összeráncolta a homlokát.
- Minden rendben van?
- Persze, csak el akarom mondani neked, hogy állnak a dolgok, és megnézni, hogy vagytok. Gray Faithre nézett.
- Jól van. Van valami, amire egyébként is meg akartalak kérni. Az a gyanúm, hogy érdekelni fog.
- Alig várom. Néhány perc, és találkozunk. Gray összecsukta a telefont, és letette maga mögé a nyugágyra. Kicsit közelebb húzta magához Faitht, és megcsókolta a lány haját. Kíváncsi volt, hogy reagál majd arra, amit eltervezett. Eddig mindenre olyan nyitott volt. Gray végtelen lassúsággal kászálódott ki a nyugágyból, azután lehajolt, hogy a karjába vegye Faitht. A hálószobába vitte, és az ágyra fektette. Faith forgolódni, mocorogni kezdett, amikor Gray elkezdte levetkőztetni, de a férfi olyan megnyugtatóan sugdosott a fülébe, hogy nem ébredt fel. Gray lehúzta a takarót a lányról, és megkereste a kötelet, amelyet korábban félredobott. Óvatosan a feje fölé emelte a karját, és összekötötte Faith csuklóját. Azután megfogta a kötél hosszabb végét, az ágytámlához húzta, és többször áttekerte körülötte, mielőtt rögzítette volna. A férfi megbizonyosodott arról, hogy a lány kényelmesen fekszik, de nem tud felkelni az ágyról. Azután Gray a fürdőszobába ment, és lezuhanyozott. Öt perccel később felöltözött, és még egyszer bekukkantott a hálószobába. Faith még mindig mélyen aludt. Azután Gray kávét főzött a konyhában. Épp, hogy kiöntötte az első csészével, amikor kopogást hallott a bejárati ajtón. Odaballagott, kinyitotta az ajtót, látta, hogy Micah áll a verandán.
- Kérsz kávét?
- kérdezte Gray üdvözlésképpen. Micah követte a férfit a ház belsejébe.
- Az jólesne. Nagyon korán keltem ma reggel. Gray kitöltött Micah-nak egy csésze kávét, és odacsúsztatta elé a pulton. Micah a két kezébe fogta a csészét, úgy kortyolt a forró italból.
- Nos, mi a helyzet?
- kérdezte Gray halkan. Micah felnézett rá, majd körbetekintett a helyiségben.
- Faith még alszik?
- Igen, nem fog idejönni, míg nem megyek be hozzá. Nem kell aggódnod, hogy meghall valamit. Micah felhúzta az egyik szemöldökét. Gray nevetett.
- Az ágyhoz kötöztem. Kíváncsiság csillant Micah szemében, s ez nem kerülte el Gray figyelmét.
- Nos, eddig a terv, hogy elkapjuk Samuelst, nem halad valami jól - mondta Micah.
- Mesélj! - mondta Gray türelmetlenül.
- Rájött a csapdára, amelyet állítottunk neki. Még nem tudom, hogyan. Követte a lányt az irodához az egyik reggel. Azt hittem, hogy besétál a csapdába, de aztán felszívódott. Gray káromkodott.
- Megpróbált kapcsolatba lépni vele azóta? Micah megrázta a fejét.
- Csak annyit tudunk róla, hogy már Mexikóban van.
- Hülye lenne itt maradni - mondta Gray -, ha tudja, hogy vadászunk rá.
- Én is így gondolom. A cimborád, Mick elég rosszul viseli. Gray sóhajtott.
- Micknek vissza kellene mennie Dallasba, és hagyni, hogy a helyiek foglalkozzanak az üggyel. Elvesztette a tisztánlátását. Elment a józan esze a fájdalomtól, és az orráig sem lát a bosszúvágytól. Micah bólintott.
- Mindenesetre tudatni akartam veled, hogy mi az ábra. Most úgysem hiányzom az irodából. Pop ideges, Connor szinte tajtékzik. Nathan meg én igyekszünk elkerülni a vihart, és hagyjuk, hogy tegyék a dolgukat. Gray hosszan fürkészte Micah arcát.
- Akkor ráérsz még egy kicsit. Van egy ajánlatom a számodra, amelyet biztosan érdekesnek fogsz találni. Faith ásított, és kinyitotta a szemét. Amikor meg akart fordulni, a karja megrándult a feje felett, és nem engedte. A lány újra megrántotta a karját, de észrevette, hogy a keze az ágyhoz van kötözve. A másik dolog, amit észrevett, hogy meztelen. Faith elmosolyodott. Az utolsó, amire emlékezett, hogy elaludt Gray karjában a verandán. Tehát a férfi az ágyba vitte, levetkőztette, és az ágyhoz kötözte. Ez csak azt jelenthette, hogy Gray tervez valamit. Valami finomat. Faith altestét elöntötte az izgalom. A gyomra bizsergett, a mellbimbója megkeményedett a várakozástól. Lehet, hogy Gray megint elnáspángolja? Vagy megdugja a fenekét? Faith halkan felnyögött, és összezárta a combját, amikor eszébe jutott, hogyan volt képes a férfi uralni az ő testét. A magáévá tette. A lány testének nem volt egy négyzetcentimétere sem, amelyet így vagy úgy ne jelölt volna meg. Finom borzongás töltötte el Faitht, amikor pontosan felidézte, mit érzett mindeközben. Mozgolódás támadt az ajtónál, mire Faith a hang irányába fordította a fejét. A szája tátva maradt a meglepetéstől, amint megpillantotta, hogy Micah áll az ajtóban. A férfi tekintete végigfutott a lány testén, és primitív tűz égett a szemében. Faith hirtelen túlságosan meztelennek és túlságosan kiszolgáltatottnak érezte magát.
- Mennyei - motyogta Micah. A férfi elindult felé, lassú, kimért léptekkel közeledett, mintha nem akarná megijeszteni a lányt. Faith nem félt. Nem ez a helyes kifejezés arra, amit érzett. Zavart volt. De izgatott is. Hol van Gray? A kérdése néhány másodperc múlva válaszra talált, amikor Gray is besétált. Faith kérdőn ráemelte a tekintetét. Micah megállt az ágy lábánál, Gray pedig leült az ágyra, a lányhoz hajolt, és egészen közelről a fülébe sugdosott.
- Ha nem akarod, csak mondd meg - suttogta Gray a lány fülébe.
- Ha nem akarod, elküldöm Micah-t, és újra kettesben maradunk. Izgalom áradt szét Faith ereiben, és elöntötte az egész testét. A lány a férfi arcát fürkészte, próbálta kitalálni, mire gondol. Nem attól félt a legjobban, hogy hármasban csinálják. Ha őszinte akart lenni, a dolog nagyon is felizgatta. Inkább attól félt, mit szól ehhez Gray. Lehet, hogy elveszítené őt, ha beleegyezne, hogy egy másik férfival is együtt legyen?
- Téged nem zavar?
- suttogta Faith. Gray megérintette a lány arcát, és az ujjaival megsimogatta.
- Ha zavarna, Micah nem lenne itt. Mindnyájunknak vannak perverz vágyai. Ez itt egészen véletlenül az enyém. A férfi lehajolt, a foga közé vette a lány egyik mellbimbóját, és hirtelen megharapta. Azután felnyúlt, és levette a kötelet a lány kezéről, majd az ágy végébe ment. Faith Micah-ra nézett, aki épp lehúzta a nadrágja cipzárját. A lány szíve a torkában dobogott, a szája kiszáradt. A tekintete Grayre villant, aki izzó szemekkel fürkészte a lányt.
- Tedd, amit mond! - mondta Gray nyers hangon.
- Most átadlak neki. A miénk vagy, és azt teszünk veled, amit csak akarunk. Faith megremegett, és ideges izgalom remegett a gyomrában. Ismét Micah-ra nézett, aki elővette a farkát a nadrágjából, és az ágy széléhez állt. A lány csak bámult, képtelen volt levenni a tekintetét Micah ágyékának sötét szőrzetéről. Fekete és selymes. A férfi megmarkolta a farka tövét, de még így is maradt jó néhány hüvelyk a keze felett. Nem, Micah pénisze nem volt olyan vastag, mint Grayé, de hosszabbnak tűnt.
- Gyere csak ide, cicamica, hadd dugjam a farkam a kis szádba - mondta Micah. A hangja halk és rekedt volt. Faith négykézlábra állt, és lassan az ágy szélére mászott, ahol a férfi állt. Ideges volt. Mennyire menjen bele a játékba? Tudta, mire számíthat Graytől, de azt nem tudta, mennyire erőszakos Micah. Nem kellett sokat várnia, hogy kiderüljön. Amint a lány elég közel ért, Micah kinyújtotta a karját, és a kezével beletúrt a hajába. Egyik kezével a lány szájához tartotta a farkát, a másikkal megragadta a haját, és egy hirtelen mozdulattal megrántotta Faith fejét, mire péniszének a hegye eltűnt a lány ajka között. Micah elvette a kezét a merev péniszéről, előrenyomta a csípőjét, és mélyen Faith szájába hatolt. A férfi mindkét kezével a lány hajában turkált, és a fejét tartotta, miközben kemény lökésekkel ostromolta a száját. Micah elégedetten morgott, amikor a lány ellazította az állkapcsát, és lejjebb engedte a torkán a férfi péniszét.
- Faith, bébi, az, hogy meztelenül lássalak, a tíz legnagyobb vágyam között szerepelt, de hogy megdugjalak, egyértelműen a lista élén állt. Legalább ezerszer elképzeltem már, hogyan szeretnélek a magamévá tenni. Faith felnyögött, a szájában Micah farkával, és becsukta a szemét.
- Tetszik neked?
- motyogta a férfi, mialatt a makkjával a lány torkát simogatta. Faith bólintott. Micah finoman a lány hajába túrt. Egyszer csak minden előzetes figyelmeztetés nélkül szúró fájdalom hasított Faith fenekébe. A lány felszisszent, mire Micah még mélyebbre tolta a péniszét a szájába. Faith háta mögött Gray ismét a hátsójára sózott az ostorral. A lány megugrott, a csattanás hangja betöltötte a szobát.
- Az istenit - morogta Micah.
- Neked van a legédesebb feneked a világon, Faith. Olyan gyönyörű a piros csíkokkal. Gray ismét odasózott az ostorral. Faith nyöszörgött, amikor az égető fájdalom elillant, és a gyönyör hulláma terjedt szét izzó bőrén. A férfi ritmusosan csapkodta a lány hátsóját, hogy gyönyört okozzon a lánynak. A két férfi között Faith már így is akkora kéjt érzett, hogy majd elveszítette az eszét. Képtelen volt összeszámolni az ütéseket, amelyek a hátsójára záporoztak. Mindegyik erősebb volt, mint az előző. Semmi mást nem érzékelt, csak Micah farkát, ahogy ki-be járt a száján, és az ostorcsapásokat a fenekén. Micah keze megfeszült a lány hajában, és eltépte magát Faith szájától. A lány levegőért kapkodott, amikor az ütések alábbhagytak.
- Fordulj meg! - rendelkezett Micah. Faith engedelmesen megfordul, a térdén és a kezén támaszkodva Micah felé fordította az égő fenekét. A lány felnézett, és látta, hogy Gray az ágy mellett áll, az ostor még mindig a kezében. A férfi várakozásteljesen tekintett vissza a lányra. Faith óvszer csattanását hallotta. Azután Micah durván megragadta a lány fenekét a kezével. Faith felnyögött, amikor érdes gyönyör hatolt a puncijába. Micah széttárta a lány combját, és beléhatolt. Semmi előjáték, semmi petting. A férfi a pénisze tövéig benne volt Faithben. Keményen. Türelmetlenül. A lány feje lecsuklott, de Gray megfogta az állát, és felemelte.
- Nézz rám! - utasította Faitht.
- Látni akarom a szemed, amikor megdug. A lány Grayre meredt, közben Micah megragadta Faith csípőjét, és elkezdte keményen kúrni1. Ez már túl sok volt a lánynak. Valahányszor Micah csípője Faith érzékeny fenekéhez csapódott, az extázis hulláma áradt szét a testében. Micah pénisze mélyre hatolt benne, a legbelső részeit is elérte. Épp amikor a lány teste felrobbant volna az izgalomtól, Micah ismét elhúzódott tőle. Faith tiltakozva nyögdécselt, mire Micah rácsapott a lány amúgy is fájdalmas hátsójára. Gray kinyújtotta a karját, felvette a síkosítót az éjjeliszekrényről, és Faith feje felett átnyújtotta Micah-nak. A lány tüdejébe beszorult a levegő, és küzdenie kellett, hogy ki tudja fújni. Gray a sliccéhez nyúlt, és lehúzta a farmer cipzárját. Faith a férfi kezét bámulta. Az elővette a péniszét, a markában tartotta. Odasétált a lányhoz, és letérdelt előtte az ágyon.
- Szájba foglak dugni, míg Micah megdugja a fenekedet -mondta Gray.
- Be tudod engedni őt is, Faith? Be tudod engedni, ahogy engem beengedtél? A lány némán bólintott. Képtelen volt megszólalni. Micah a kezébe vette a lány fenekét, és széthúzta a farpofáját. A férfi makkja a lány ánuszát bökdöste, Gray pedig a tenyerébe vette Faith állát, és megszorította az arcát, hogy a lány kinyissa a száját. Micah előrelendült, Faith pedig felsikított, de gyorsan elhallgatott, amikor Gray a torkáig benyomta a péniszét.
- Ez az, bébi! - mondta halkan Gray.
- Istenem, gyönyörű vagy! Ha tudnád, mennyire izgató látni, hogy egy másik férfi farka tövig benne van a fenekedben, mert én megengedtem neki! A lány lehunyta a szemét, mialatt a férfi szavait hallgatta. Birtoklás. Istenem, a gondolat, hogy egészen Grayé lett, határtalanul boldoggá tette Faitht. Micah teste megmerevedett, és fájdalmasan feszítette Faith végbelét a farkával. Gray teljesen megtöltötte a lány száját, a torka hátsó részét böködte a péniszével, hogy ellensúlyozza Micah lökéseit. Micah taszított egyet a lányon, és mozdulatlanná dermedt. A pénisze olyan mélyre hatolt Faith testében, amennyire csak lehetett.
- Leveszem ezt az óvszert, és rád élvezek, cicababa - hörögte Micah. A férfi kihúzta a farkát a lányból. Faith összerándult, amikor Micah makkja átbújt a szűk nyíláson. Gray mélyen lenyomta a péniszét a lány torkán, aztán ő is elhúzódott Faithtől. A kezével kezdte izgatni a farkát. Amikor az első kilövellés a lány arcába csapódott, érezte, hogy meleg sperma ömlik a fenekére is. Micah magja lefolyt a lány farpofája közötti résen, és belecsorgott a még mindig tág ánuszába. A két férfi felnyögött, ahogy még több spermát lövelltek Faith testére. A lány nagyon felizgult. Közel volt hozzá, hogy elmenjen, a teste remegett, semmi másra nem vágyott, mint hogy a két férfi befejezze, amit elkezdett. Gray lenyúlt, és letörölte a spermát Faith ajkáról a hüvelykujjával. A lány felnézett, a férfire bámult. Gray arcán kemény, birtokló tekintet ült. A férfi visszatette a péniszét a farmerébe, aztán sietve felhúzta a cipzárt. Micah gyengéden simogatta a lány fenekét a kezével, és finoman megcsókolta Faith derekát. Gray kinyújtotta a karját, felemelte a lányt, mintha súlytalan lenne. A fürdőszobába vitte Faitht, és megnyitotta a zuhanyt. Gray gyorsan levetkőzött, aztán behúzta magával a lányt a zuhany alá. Gyorsan leöblítette Faith testét, azután az ölébe vette és a lány hátát a zuhanyzó falának támasztotta. A kezével megragadta Faith combját, még jobban feltolta a lányt a falon, míg a puncija egy magasságba nem került Gray szájával.
- Nem engedtem, hogy elmenj neki! - vallotta be a férfi. Gray kapkodó légzése Faith szeméremdombjának lágy szőrzetét simogatta.
- Az orgazmusaid az enyémek, egyedül az enyémek! Faith ismét megremegett a nyers birtoklás megnyilvánulására. Gray a redők közé fúrta a száját, és nyaldosni kezdte a lány csiklóját. Faith lenyúlt, megragadta a férfi fejét, és felnyögött, amikor a férfi beszívta a kis, kemény gombot a foga közé. A víz Gray hátát érte. A férfi Faith vaginájának a bejáratát izgatta a nyelvével, nyalogatta, és szívta, mintha éhezne. A lány combja magatehetetlenül remegni kezdett, ahogy a testében elviselhetetlenné nőtt a feszültség. Gray keze Faith fenekére siklott, közben módszeresen nyalogatta, szívogatta a lány punciját, aztán a nyelvével behatolt Faith vaginájába. A lány rekedten felkiáltott, amikor az orgazmus végre forrón és fájdalmasan a hatalmába kerítette a testét. Faith megragadta Gray fejét, és magához szorította, miközben a férfi a vaginájából kiáramló nedvet nyalogatta. Gray addig itta Faitht, míg a lány már nem bírta tovább. Faith nyöszörgött, amikor a férfi az érzékeny húst érintette a nyelvével. Gray elhúzódott a lánytól, és lassan leengedte a testét a zuhanyzó fala mentén. A lány alig tudott megállni a lábán. Gray átkarolta Faith csípőjét, hogy el ne essen. Hátranyúlt, elzárta a vizet, azután komoly kifejezéssel az arcán szembefordult a lánnyal. Gray az ujjával felemelte a lány állát.
- Mondd meg az igazat! Túl messzire mentem? Faith abban a pillanatban döbbent rá, hogy szereti a férfit. Akármilyen erőszakos vagy domináns is, nem számít, mert csak addig hajlandó elmenni, ameddig a lánynak jó. Graynek mindennél fontosabb, hogy ő jól érezze magát. Faith a két kezébe fogta a férfi arcát, magához húzta, és megcsókolta. A nedves testük összeért. Faith a férfi köré vonta a karját, mintha teljesen eggyé akarna válni vele. -Tökéletes voltál - suttogta Faith. Ez volt az igazság. Gray vigyázott rá. Nem csak a dominanciáról szólt az egész. A lány nem akart mindenáron megalázkodni. Azt akarta, hogy egy erős ember vigyázzon rá, gondoskodjon róla, és kielégítse a vágyait. És Gray is pontosan ugyanezt akarta. A korábbi kapcsolataiból hiányoztak az igazi érzelmek. Enélkül a szex sem működhetett. Faith most értette meg, miért. Könnyek szöktek a lány szemébe, ahogy a férfi szorosan magához ölelte. Gray megszorította a lányt, és megcsókolta a feje tetejét, mielőtt kivitte volna magával a zuhany alól. Gray megtörölgette Faith testét. A lány csak állt ott, mozdulatlanul. Egészen elhatalmasodtak rajta az érzései. Legszívesebben elmondta volna Graynek, mit jelent neki, de tudta, hogy még nincs itt az ideje. Micah is itt van. Nem, ez csak akkor jöhet, ha ismét kettesben lesznek. Addig pedig kiélvezheti, ahogyan a férfi vele váltja valóra az összes álmát. Gray letörölte a maradék vizet is a lány testéről, majd megcsókolta, és Faith füle mögé kanyarított egy nedves tincset.
- Hihetetlenül izgalmas volt látni téged Micah-val. Látni, egy másik férfit azzal, aki az enyém... Meg sem tudom magyarázni, miért gerjedtem be tőle. Lehet, hogy őrültségnek tűnik neked, de leírhatatlan volt.
- Szeretsz nézni. Gray bólintott, és a kék szeme izzott.
- Szeretem nézni, ahogy nézel - mondta Faith könnyed mosollyal az arcán.
- Ha te őrült vagy, azt hiszem én is. A férfi végigsimította a lány hátát a kezével, és finoman megfogta a fenekét.
-Fáj? Faith elpirult.
- Egy kicsit. Gray ismét megcsókolta a lányt.
- Akkor a testednek ezt a részét pihentetjük egy kicsit. Nem akarom, hogy fájjon. Faith szíve majd elolvadt a férfi hangjából kiszűrődő enyhe aggodalom hallatán.
- Menj be a hálószobába, és feküdj le az ágyra! - mondta a férfi.
- Azt hiszem, Micah szívesen megkóstolná az édes kis puncidat. Faith térde remegett, amikor ellépett Gray mellett, hogy megtegye, amit a férfi mondott neki. Amikor a lány belépett a hálószobába, meglátta, hogy Micah az ágyon fekszik meztelenül, és a kezével félig merev péniszét cirógatja. Micah kívánó tekintettel figyelte a lányt, miközben Faith zavartan az ágyhoz lépett. A férfi fülbevalója megcsillant a fényben. Micah vállig érő, sötét haja még kissé nedves volt az izzadságtól. A lány idegesen hátranézett a válla fölött, hogy lássa, hol van Gray, és hogy jön-e. Amikor megpillantotta, hogy a férfi néhány méterrel hátrébb a háta mögött áll, megnyugodott.
- Gyere ide! - mondta Micah az ágyban. Kinyújtotta a karját, és az ujjával hívogatta a lányt. Faith az ágy széléhez ment. Micah lejjebb csúszott, amíg a feje az ágy közepére nem került, és a lába lelógott a végén.
- Mássz fel ide, cicababa! Meg akarom kóstolni a puncidat. A lány remegést érzett, mélyen a testében. A mellbimbója megmerevedett, és enyhe nedvességet érzett a lába között. Faith felmászott az ágyra, Micah pedig megfogta a lány csípőjét. Segített Faithnek átvetni a lábát a feje felett, és lassan a szájára eresztette az érzékeny puncit. Amikor Micah nyelve megérintette az ölét, Faith teste megemelkedett. A férfi szorítása erősebb lett a lány derekán, ahogy visszahúzta magához. Micah nyelve a redők között keresgélt, és megtalálta Faith csiklóját. A lány hátrafordult, és Grayre pillantott. A férfi a szoba végében állt. A tekintetük összekapcsolódott. Faith mélyen Gray szemébe nézett - tudta, hogy a férfit lenyűgözi a látvány, ahogy ő a testébe fogadja Micah nyelvét. Faith igyekezett fokozni Gray élvezetét, a kezével végigsimította a hasát, majd megfogta a mellét, felemelte a tenyerével, és az ujja között forgatta a mellbimbóját. Gray szeme felizzott, és álltában fészkelődni kezdett. A lány tovább forgatta a bimbóját, masszírozta és kényeztette a mellét. Faith légzése egyre gyorsabb lett, ahogy Micah hevesen nyaldosta. Közel volt hozzá, hogy elmenjen. Istenem, milyen közel! De eszébe jutott, amit Gray mondott neki az orgazmusáról. Faith kinyitotta a száját, és épp meg akart szólalni, de Gray már közvetlenül mellette állt. A férfi kinyújtotta a kezét, Faith pedig megfogta, mire Gray lesegítette őt Micah-ról.
- Feküdj le! - utasította Gray a lányt. Miután szót fogadott, Gray az ágy másik vége felé kezdte tolni a lányt, míg a feje le nem lógott a túloldalon. Azután a férfi felmászott az ágyra Faith lába közé, és széttárta a lány lábát. Gray acélkemény, merev pénisze Faith combjához ért, majd egyetlen, türelmetlen mozdulattal a lány vaginájába hatolt. Micah Faith feje fölé állt, a lány ajkához tette merev pénisze makkját, majd a szájához nyomta. Faith engedett a szelíd erőszaknak, és kinyitotta a száját. Micah azonnal behatolt, majd hosszú, kemény mozdulatokkal dugni kezdte. Gray feltolta a lány lábát, és szélesebbre tárta, ahogy egyre mélyebbre hatolt a puncijában. Faith mély morgást hallatott Micah péniszével a szájában. Válaszul Micah még keményebben kezdte tolni.
- Benned, bébi! - szólalt meg Gray rekedten.
- Ezúttal benned megyünk el. Megtöltünk a magunkkal. Szeretnéd? Felesleges kérdés volt. A lány fészkelődött és vonaglott, a férfiak orgazmusát várta, és a sajátját is. Csodálatos érzés volt, hogy Faithnek nem kellett megmondania, mit akar, nem kellett odafigyelnie, vagy irányítani, hogy mi történik. A férfiaktól pontosan azt kapta, amire vágyott, anélkül, hogy magyarázkodnia kellett volna. A lánynak csak annyi dolga volt, hogy feküdjön, és élvezze, ami történik vele. Engedje, hogy gondoskodjanak róla. Micah előrehajolt, és az ujjával megcsavarta Faith mellbimbóját. A lány hangosan nyöszörgött és nyugtalanul izgett-mozgott, ahogy egyre közelebb jutott az orgazmus küszöbéhez. Gray előre hátra mozgatta a csípőjét, vastag pénisze Faith puncijának belső falát dörzsölte, és az izgalom csillogó szikráit keltette a lány ágyékában.
- Élvezz el, kicsim! - követelte Gray.
- Csak nekem. Gyerünk! Amikor mindkét pénisz tövig hatolt Faith testébe, valami elpattant benne. Úgy érezte, mintha a teste - kiömlött cukorhoz hasonlóan - egy pillanat alatt ezer irányba folyna szét. Rángatózott és felemelkedett, ahogy a két férfi kíméletlenül ostromolta tovább és tovább. A húshoz csapódó hús hangja hangosan visszhangzott a szobában a hörgő lélegzetükkel együtt. Faith még nagyobbra tátotta a száját, hogy kiabáljon, de Micah elnémította a sikolyát, ahogy még lejjebb hatolt a torkában. Gray megragadta a lány lábát, és visszarántotta, hogy ne tolja el magától. Fájt. Faith olyan gyönyört érzett, amelyet korábban nem ismert. Sajgott. A legtökéletesebb eksztázis volt, amelyet valaha érzett. A lány szája megtelt, ahogy Micah orgazmusa a szájába ömlött. A lány nyelt egyet, közben még több sperma érkezett a nyelvére. Már Gray orgazmusának meleg kilövellését is érezte a puncijában. A férfiak tartották a testét, az övék volt, teljesen betöltötték. Faith ernyedten feküdt, ahogy az orgazmus lecsendesült benne, a férfiak pedig még finoman mozogtak benne. Először Micah távozott a lányból. Lenyúlt, felemelte Faith fejét, és megcsókolta a homlokát. Gray lassan kicsúszott a lány puncijából. A pénisze nyomán meleg folyam ömlött ki Faithből.
- El ne mozdulj! - mondta Gray rekedten.
- Hozok egy mosdókesztyűt, és megtöröllek. Aztán alhatsz egy kicsit, míg készítek magunknak valami ennivalót. Micah leült az ágyra a lány mellé, és Faithre nézett. A férfi az ujjával a lány arcát simogatta, és elsimította a haját a szeméből. Faith nem szólt semmit, Micah sem. Nem volt mit mondaniuk egymásnak. Faith azt hitte, furcsán fogja érezni magát, de inkább természetesnek tűnt a helyzet. Ő sem értette, miért. Gray egy pillanat múlva visszatért, és finoman megtörölgette a lányt. Amikor befejezte, felrázta a párnát az ágy végében.
- Gyerünk, kicsim! Gyere ide, hadd dugjalak ágyba! Jól kifárasztottunk. Faith nem ellenkezett. Ásított, feljebb kúszott az ágyon, összekuporodott, és a fejét a párnára tette. Gray betakarta, aztán lehajolt, és megcsókolta.
- Nemsokára fel foglak kelteni. Faith mosolygott, bólintott, és a szeme azonnal lecsukódott.

fel