Munkában a pszichiáterem

Az új pszichiáteremnél tett látogatás után ottfelejtettem a székem mellett, amit vásároltam. Depresszióban szenvedtem és barátnőm, Mary ajánlotta őt, már hat hónapja járt hozzá rendszeresen.
Késő volt, már elmúlt hét, de tudtam az ajtó kódját és úgy gondoltam, nem zavarja a dokit, ha a várószobában ülök, amíg őnála páciens van.
Csodás egy fickó volt. Nem csodálom, hogy Mary alig várta a pénteket, mikor terápiára ment hozzá. Épp elmentem irodája ablaka előtt, mikor meghallottam a férfi és Mary hangját.
Minthogy kíváncsi természet vagyok, megálltam ott, mert hallani akartam, vajon a barátnőmnek is olyasmiket mond-e, mint amiket nekem.
Nagyon jó volt a szerepek játszásában, így építve fel a páciens önbizalmát.
– Üdv, Mary – mondta Michael.
– Örülök, hogy látom. Foglaljon
csak helyet, egy perc és itt vagyok.
– Köszönöm. Igazán jól fest – búgta.
Pár másodpercnyi csend után Michael erős, határozott hangját hallottam.
– Helyes. Ma azt játsszuk, hogy maga az alkalmazott, én meg a főnöke, rendben? Észrevettem, hogy a hátsó ajtó mellett ott van egy régi tejes rekesz, azt odahúztam, hogy felállhassak rá és belássak az irodájába.
– Ha maga így látja jónak – felelt Mary nyugodtan. Tökéletesen láttam mindent. Egyenesen rájuk néztem, remek helyzetből a kukucskáláshoz.
– A főnöke, Marcus Mc Manus a vállalat igazgatója, jó?
– Jó – felelte Mary.
– Maga helytelenül viselkedett egypár alkalmazottal, ezért a főnök most az irodájába hívatta. Kezdhetjük?
– Igen.
– Hallom, gorombáskodik néhány alkalmazottunkkal – mondta Michael kemény hangon.
– Ezt azért nem mondanám – felelte Mary védekezőben.
– Mary, ez a kezelés most arról szól, hogy maga sebezheti helyzetbe kerüljön – szólt Michael türelmesen.
– Hogy fogalma legyen arról, mit éreznek a félénk emberek, akik egy túlbuzgó, hatalmat szereti főnök alá vannak beosztva. És hogy ez működjön, az kell, hogy maga alázatosnak érezze magát. Ehhez pedig meg kell tennie mindent, amit mondok, kérdés nélkül, és részt kell venni ebben a játékban úgy, mintha valóban maga lenne fenyegetett helyzetben.
Érti?
– Igen, azt hiszem – felelt Mary.
– Nincs kifogása az ellen, ha elindítom a felvételt, igaz? Az a véleményem, mindig jó visszanézni, hogy lássam, hogyan reagál bizonyos helyzetekre.
– Persze, részemről rendben – mondta Mary és keresztbe tette hosszú lábait.
– Emlékezzen vissza, miről beszéltünk a legutóbbi foglalkozáson.
Fontos, hogy bele tudja képzelni magát egy egyszerű alkalmazott helyzetébe, miközben folyik a maga terápiája.
– Rendben – bólintott tisztelettudóan a barátnőm.
– Azt hallottam, engedetlen volt, Mary.
– Én … én nem is tudom, mit mondjak, doktor.
– Mary, én most nem a doktor vagyok. Szerepet játszunk. Szólítson egyszerűen csak „uram”-nak. Úgy beszéljen, mintha csak az egyik alkalmazott lenne. Kezdjük elölről. A főnöke mondta nekem, hogy maga szájalt vele, ezért küldte hozzám, hogy elrendezzem a dolgot.
– Hát, mindig pikkel rám. Szerinte semmit nem csinálok jól.
– Helyes, így a jó, folytassa.
– Azóta ilyen velem, amióta csak dolgozni kezdtem itt – mondta Mary és alattomosan mosolygott a doktorra.
– Jöjjön ide, hogy megbüntethessem. Közelebb és hajoljon a térdemre.
– Ne, uram! Kérem! Megígérem, megpróbálok keményebben
dolgozni.
– Talán szereti, ha az irodámba hívatom?
– Nem uram, egyáltalán nem.
– Akkor mért nem jön ide, ahogy kértem?
– Bocsánat, uram – azzal Mary odament és megállt a férfi előtt karba tett kézzel.
– Goromba volt és meg kell magát büntetnem. Hajoljon a térdemre! Mary vihorászva hajolt a doktor térdére. A férfi felhúzta a szoknyáját és ütlegelni kezdte a fenekét. Mivel Mary nem reagált, keményebben húzott rá.
– Auu! – kiáltott fel barátnőm.
– Ezt kapja, ha nem azt teszi, amit mondok – mondta most Michael.
– De uram, ez fáj – nyöszörögte Mary.
– Kérem, hagyja abba. Megígérem, jó leszek.
Michael azonban csak ütlegelte tovább, csapkodta kezével és ügyet sem vetett a könyörgésére.
– Nagyon fáj – kiáltotta hangosan Mary és a kamerába pillantott.
– Hát csak fájjon is, Mary. Maga engedetlen volt és minden engedetlen alkalmazottat meg kell büntetni – szólt Michael és még feljebb húzta szoknyáját, majd lehúzta a bugyiját, szabaddá téve kivörösödött farpofáit.
A lélegzetem is elakadt. Hihetetlen volt, amit láttam. A férfi két kezével végigsimított Mary fenekén, körbe-körbe cirógatta. Aztán ujját végighúzta a két farpofa között, a lukáig és vissza. A fenekét markolászta, majd szétnyitotta és vizsgálgatta, azután ujját tovább csúsztatta a puncijához.
Mary keze most megmozdult, megpróbálta eltakarni a fenekét. Michael azonban félresöpörte két kezét, barátnőm pedig fészkelődve próbált felállni, de a férfi visszaszorította.
– De hát ez fáj!
– Nem kellett volna odatennie a kezét. Ismeri a szabályokat. Ezért most vonalzóval kell elvernem a seggét.
Micsoda? Mi az ördögöt csinál ez a pasas?
– Értem én, doktor. De azt hiszem, most már elég volt – szólt Mary és a férfi felé fordította fejét.
– A főnöke vagyok, nem a doktor. Kettes számú szabály: nincs duma. Most pedig keményebben kell eltángálnom.
Láttam, hogy Mary feneke egyre vörösebb lesz, miközben Michael egy vonalzóval ütlegelte. Szakértő mozdulattal csúsztatta le bugyiját a lány bokájáig, ott lehúzta egyik lábáról, így most már csak a másikon csüngött. Szabad kezével a férfi most széttolta Mary lábait, hogy jól láthassa a punciját.
– Kérem, uram, ne! – esdekelt Mary és megpróbálta összezárni lábszárait.
– Mondtam, hogy nincs duma, Mary. Szóval szeret rosszalkodni, mi? – mondta most a férfi és újfent szétfeszítette a lábait.
– Nem, uram, dehogy. Igazán nem kellett volna lehúznia a bugyimat.
Ezt el fogom mesélni Mrs. Mc Manusnak – szólt Mary drámaian.
– Hármas számú szabály, Mary: bármi történik is ebben a szobában, az idebent marad. Csak segíteni akarok magának. Hogy tiszteletet tanuljon. Nem akarja, hogy kirúgjam, ugye?
– Nem uram, persze hogy nem!
Michael most változtatott a módszeren: rávágott egyet a vonalzóval, majd simogatta Mary fenekét, hogy aztán egy jót ráhúzhasson puszta kézzel. Időnként megbirizgálta a punciját. Észrevettem, hogy Mary egyáltalán nem bánja, még csábosán fel is húzta a fenekét, mintha biztatni akarná a doktort.
Hogy merészeli ezt Michael? Kihasználja helyzetét, hogy pszichiáter és így éli ki magát. Na és Mary? Hogy hihette, hogy ez a terápia? Szóval ő sem különb a dokinál!
– Auuu! – üvöltette Mary fájdalmában.
– Hagyja már abba! Totál elzsibbad a fenekem, olyan erősen üti.
– Kuss! – utasította őt a doki és most keményen a puncijára ütött.
– Pofa be, vagy kap még egyet.
Mary nem panaszkodott tovább, csak nyögdécselt és nyöszörgött. Most határozottan úgy tűnt, élvezi a dolgot. A puncijára mért csapástól még szélesebbre tárta lábait a doki előtt.
– Szerintem tetszik ez magának, Mary – mondta kuncogva Michael.
– Mit gondol, büntessem tovább?
– Igen, uram – felelte Mary.
– Na, gyerünk, álljon fel! – szólt a doki és lesimította Mary szoknyáját a meztelen fenekére.
– Ilyen egy jó kislány. Forduljon meg és vesse le a szoknyáját!
Mary arcára alattomos mosoly ült ki és habozás nélkül vette le szoknyáját. Másik lábát meglendítve rúgta le bugyiját, és megállt a férfi előtt. Michael most lassan megfordította, közben testét simogatta. Mikor Mary ismét szembefordult a dokival, az a hasát cirógatta, keze lassan lefelé kalandozott, míg elérte szeméremszőrzetét.
– Klassz ez a vörös szőrzet itt, nem igaz? Ó, és még itt lejjebb is van egy kevés a szeméremajkain. Gyerünk, hadd lássam a többit is a testéből – azzal Michael a blúza alá csúsztatta kezét.
Mary egyenként kigombolta blúzát, eközben incselkedve a férfival, ajkait legörbítve a szempilláin át nézett fel rá. Blúza most a padlóra hullott, ő pedig ott állt egy szál fehér melltartóban.
Nem hittem a szememnek. Körülnéztem és meggyőződtem róla, nem figyel senki sem.
Michael most a melltartó pántjára csúsztatta ujjait, majd Mary melleit felfelé nyomta, hogy azok előbukkantak a melltartó pereme fölött.
– Milyen pompás mellek – mondta, miközben kezével babusgatta azokat, majd futólag megszopogatta a bimbóit.
Hogy bassza meg… már csak a puszta látványtól is bepörögtem. Azon tűnődtem, vajon velem is ezt csinálja majd? Mary vihorászva simított végig lefelé a hasán, megfogta punciját, széthúzta szeméremajkait és becsúsztatta ujjait. Hátradőlt az asztalnak és jól széttárta lábait, hogy a doki még jobban láthassa punciját. Michael letérdelt és végigfuttatta nyelvét Mary punciján, hosszasan nyalintva rajta.
Lüktetett a saját puncim, miközben elképzeltem, hogy Michael velem csinálja ezt.
– Jó kislány – mondta Michael és újból felállt, majd megmorzsolgatta Mary mellbimbóit.
– Maga is szereti, ha jó kislány lehet, igaz? – azzal kikapcsolta melltartóját és hagyta, hogy az a padlóra essen a többi ruha mellé. Mary most már csak magas sarkú cipőit viselte.
– Igen, uram – felelte.
– Akkor most hajoljon az íróasztalra, hogy folytathassam a büntetését még egy kicsit.
Mary nem habozott. Immár teljesen meztelenül az íróasztalra hajolt, feneke remegett a szabad levegőn, így állt meg enyhe terpeszben.
Csábosán rázta meg haját, majd hosszasan és keményen nézett a kamerába.
Michael felállt és elővett egy korbácsot a fiókból, úgy tűnt, bambusznádból készült. Gyengéden kezdte csapkodni vele Maryt.
– Ó, uram, ne tegye – mondta most barátnőm és nyelvét felsőajkán végigfuttatva nézett a férfire.
Hangja azonban nem volt valami meggyőzi számomra. Michael gúnyos mosollyal húzta Mary lábait szélesebb terpeszbe, hogy láthassa punciját, majd némiképp keményebben kezdte korbácsolni őt. Nagyon megrémülhetett a lány, hogy Michael ilyen keményen ütött rá, mert kezeit most hátratette védekezésül.
– Nem megmondtam, hogy ilyet ne csináljon?
– Bocsánat, uram, de tényleg nagyon fáj, amit csinál.
– Kell is, hogy fájjon, de szerintem ez tetszik magának. Szereti, ha megbüntetem, igaz?
– Nem, dehogy szeretem – felelte Mary.
– Dehogyisnem. Látom, milyen nedves már a puncija.
– Azzal megdörgölte kezével.
– Hő, de még mennyire. Látszik, hogy élvezi, Mary.
– Pedig nem így van – felelte barátnőm, a kezét azonban továbbra is ott tartotta.
Fenekét a férfi lágyéka felé tolta, miközben Michael visszahúzta ujjait és a nedvet Mary fenekének vágatába dörzsölte. A lány felnyögött és még magasabbra emelte tomporát a férfi felé. Szorosan összezártam combjaimat, de ettől csak még jobban lüktetett a puncim. Az egyik felem hazafelé húzott, hogy otthon aztán maszturbáljak egyet, a másik felem meg maradni akart és tovább nézni, meddig mennek el ezek ketten.
Néztem, hogy Michael térdre ereszkedik, majd fejét lehajtva nyalogatja Mary farpofáit. Végigfuttatta rajtuk nyelvét, majd a lukán, végül megállt a puncija előtt.
Mary most az asztalra könyökölt, a melleit húzkodta, mellbimbóit morzsolgatta, talán hogy megmerevedjenek, eközben fenekét Michael arcának nyomta, még magasabbra emelte azon igyekezve, hogy a férfi nyelve beléje csússzon.
Most hirtelen felállt a férfi és lepillantott Mary-re. Azt hittem, ezzel be is fejezték.
– Milyen tüzes feneke van – mondta nevetgélve és megcsipkedte mindkét farpofát. Néztem, hogy lágyékát dörzsölgeti, aztán felsegíti Mary-t az íróasztalra. A lány most az asztalon térdelt, puncija egy szintben volt Michael arcával.
Michael kezével ütlegelni kezdte Mary combjait és ahogy azok egyre szélesebbre tárultak, a punciját is csapkodni kezdte. Most hol püfölte Mary-t, hol hosszasan nyalta punciját a csiklójától a lukáig. Mary ettől teljesen bevadult. Körzi mozgással dörgölte punciját a férfi arcának, így ösztökélve további nyalakodásra. Két lábam közé csúsztattam kezem és a szoknyám szövetén meg a bugyimon át simogattam magam. Michael a szabad kezével gombolta ki nadrágját, az pedig a bokáihoz csúszott. Nevetségesen festett, ahogy ott állt kilógó faszával. Száját Mary puncijára tapasztotta és úgy dörgölte, szopogatta. Másik kezével levette ingét. Most már mindketten meztelenek voltak.
Teljesen ledöbbentem azon, ahogy ekkora megaláztatásra reagálok, de egyszerűen képtelen voltam kikerülni a hatása alól. Michael beletemette arcát Mary puncijába, ő pedig az asztal fölé hajolva nyögdécselt a melleit markolászva. Fejét felszegte és zihálva lélegzett.
A férfi most megragadta a csípőjénél fogva és hátrahúzta az asztal széléig, majd durván lökte arccal előre az asztalra. Papírlapok és ceruzák röpültek onnan a padlóra.
Szorosan tartotta Mary-t ebben a helyzetben, faszát a két farpofa között nyugtatta. Újból csapkodni kezdte a lány combjait, én pedig láttam, menynyire piros a feneke. Úgy tűnt, Michael ütéseitől felrepedezett a bőre, ám Mary erről mit sem tudott.
– Tárja szét a lábát, és tegye amit mondok.
– Igenis, uram, bármit, amit csak akar. Azt teszem, amit mond, mindegy, mi az. Jó kislány leszek, megígérem – felelt erre Mary, hangjából tisztán kiérződött a szenvedély.
Michael most szétfeszítette a lány farpofáit, faszát a segglukának és puncijának dörgölte. A farkát nedvesítette, miközben incselkedve dugta be egy kicsit Mary puncijába, majd kihúzta azt.
– Basszon már meg, uram!
- Ó, kérem, basszon meg, de rögvest! – könyörgött barátnőm.
A férfi azonban tovább incselkedett vele, ki-be húzkodva farka hegyét, eközben Mary kétségbeesetten próbálta megragadni azt és magába dugni.
– Azt akarom, hogy még jobban benedvesedjen a puncija. Hallotta?
– kérdezte Michael követelődzően.
– Igen, uram, hogyne – üvöltötte barátnőm, jobbra-balra rázva fejét.
Michael most hátralépett és még keményebben kezdte ütlegelni Mary fenekét. Ő hangosan felkiáltva kérte a férfit, hagyja abba, ezzel azonban csak még jobban felizgatta őt.
Arcát hátrafordítva a válla fölött pillantott a férfira. Láttam, hogy könnye patakzik, ennek ellenére továbbra is a fenekét emelgette minden újabb ütéshez.
Michael most keményen megragadta Mary punciját.
– Á, ez az, Mary. Most már jó nedves.
– Azzal megcibálta a lány szeméremszőrzetét, majd belécsúsztatta ujjait.
– Nahát, jólesik, ha megbüntetem, igaz?
– Igen uram, jól – felelte zokogva Mary.
A férfi keményen megmarkolta csípőjét, erőteljesen maga felé húzta, faszát egyenesen Mary puncijába merítve. A behatolás ereje az asztalra taszította barátnőmet. Most még mélyebben és keményebben nyomta belé, amitől Mary újfent felsikított és kiáltozva követelte: még! Michael a csípőjénél fogva tartotta it és acélosan döfködte.
– Most pedig gyorsan forduljon meg és üljön az asztalra szétterpesztett lábakkal – adta ki a parancsot Michael.
Mary azt tette, amit mondtak neki, én pedig jól tudtam, mért akarja ezt a férfi. Mert ebből a szögből a kamera egyenesen Mary puncijára irányult. Arra gondoltam, vajon hányszor tette már ezt meg a doki Maryvel, vagy más pácienseivel. Bár velem is megpróbálná. A lány szétterpesztette lábait, Michael pedig hátralépett és a faszát húzogatta, ettől még jobban megnőtt. Mary meg csak nyöszörgött, úgy kérte azt. Ott állt Michael őelőtte, durván paskolva a punciját és egyre csak azt emlegette, nem elég nedves. Mary most vadul fellökte csípőjét, még szélesebbre tárta lábait úgy, hogy azok lelógtak az asztal két oldalán, úgy esdekelt a férfinak, hogy folytassa.
Közben éreztem, magam is egyre jobban felizgulok. Lecsúsztattam a kezemet a bugyimba és megfogtam a puncimat. Nedves volt. De úgy rendesen. Becsúsztattam az egyik ujjamat, majd egy másikat is és közben a tejes rekeszen egyensúlyozva kerestem a csiklómat. Már bekeményedett. Sebesen dörzsölgettem és élveztem ezt az érzést. Kibújtam a bugyimból és hagytam, hogy a földre csússzon. Néztem tovább a jelenetet, elbűvölten a történtektől, sőt, még a saját puncimat is paskolni kezdtem, hogy tudjam, milyen érzés az. Kezdett megduzzadni, megtelt vérrel, én pedig becsúsztattam ujjaimat és észrevettem, hogy most már én is határozottan nedvesebb vagyok.
– Jó kislány – mondta Michael.
– Most pedig nyissa ki szépen a száját. Nagyobbra! – adta ki a parancsot, aztán belökte a farkát.
Ettől teljesen bezsongott a barátnőm. Vonaglott, ficánkolt ott az asztalon, miközben a férfi belényomta ujjait és ki-be húzogatta, mintha dugná it, Mary pedig a faszát szopta, hangosan cuppogva, szinte fuldokolva, mert a doki még mélyebbre nyomta a szájába.
Keményebben kezdtem dörgölni a csiklómat, egyre jobban felhevültem. Az ujjaimmal dugtam magam és olyan magasságokba jutottam, ahová már nagyon régen nem, közben néztem őket és úgy tettem, mintha ezt az egész műsort kizárólag az én kedvemért rendeznék.
Úgy tűnt, mindez az örökkévalóságig tart, mikor Michael megfordította Maryt és ismét arccal az asztalra nyomta. Mindkét lábát megragadva húzta szét azokat, majd betolta farkát a lány segglukába. Mary egészen bevadult, felvette az öklelések ritmusát, ahogy Michael újból és újból beléhatolt.
Őrült tempóban dörzsöltem magamat, ujjaim a csiklómat masszírozták és egy hatalmas orgazmushoz érkeztem, miközben néztem, hogyan döngeti hátulról Michael a barátnőmet, durván megragadva melleit, majd olyan keményen csipkedve a bimbókat, hogy Mary szó szerint felüvöltött, hagyja már abba! Erről azonban szó sem lehetett, abba már nem hagyhatta, ezt még én is tudtam. Megfogtam saját melleimet és masszírozgattam, a mellbimbóimmal játszadoztam, míg azok is megmerevedtek.
Michael végül kihúzta farkát Maryből, majd a lány arcára és mellére élvezett. Marynek nagyon tetszett. Csak néztem, hogy keni a szájába, nyalogatja és szopogatja a nedűt ujjairól.
Michael most ellépett mellőle, majd gyorsan felöltözködött, mialatt Mary továbbra is ott feküdt jól összeverve, vörös foltokkal, szélesre tárt combokkal.
– Tessék – mondta neki a doki, azzal odanyújtotta gyűrött ruháit.
– Öltözzön fel, a foglalkozásnak vége.
– Micsoda…
Mary láthatólag megdöbbent kissé a férfi viselkedésén, majd észrevehetően reszketi lábakkal szállt le az asztalról és lassan kezdte ruháit magára ölteni.
Az én lábaim is reszkettek és ez visszahozott a valóságba. Gyorsan leugrottam a tejes rekeszről és felhúztam a bugyimat teljesen átnedvesedett puncimra. El sem hittem, amit műveltem. Itt maszturbáltam a sötétben, a nyílt ég alatt. Botladozva léptem át a tejes rekeszen és sietve léptem be a várószobába, közben igyekeztem megfékezni szívem heves kalapálását.
– Kérem, Mary – hallottam Michael hangját az ajtón át, miközben pedánsan ültem ott a várószobában. – Csak az ön érdekében cselekedtem, hogy megmutassam, milyen érzés, ha alá kell vetnie magát a felettesének. Mit gondol, segített ez?
– Micsoda… – motyogta Mary.
– Én azt hittem, talán… – nem fejezte be a mondatot.
– Mit hitt? Már a foglalkozás előtt megmondtam, pusztán azért teszem majd, amit teszek, hogy segítsek önnek és átérezhesse, milyen az, ha ki van szolgáltatva egy másik személynek. Biztos vagyok benne, hogy ez sikerült, nem így látja?
Ha nem, jöjjön vissza hozzám egy hónap múlva, és visszatérünk erre a dologra.
Mary bizonyára egy másik ajtón hagyta el a doki irodáját, mert nem láttam őt kijönni.
– Régóta itt van már, Jane? – kérdezte Michael a gondolataimat félbeszakítva.
Zavartan ugrottam fel. Hanyag tartásából láttam, már egy ideje figyelt engem.
– Öö… nem. Épp most léptem be és gondoltam, megvárom magát. Az irodájában felejtettem, amiket vásároltam.
– Ó, csakugyan?
– Hát igen. Bemehetek, hogy elvigyem?
– Ha tetszik… – felelte, majd félreállt előlem és én bementem.
– Épp most ment el a barátnője, Mary – mondta Michael.
– Ó, tényleg? – kérdeztem.
– Igen, itt volt, de szerintem ezt már maga is tudja, így van?
– Hogy mi? Ja, nem… nem tudom, hogy érti ezt.
– Ó, dehogyisnem – nevetett fel.
– Talán épp itt az ideje, hogy maga is részt vegyen egy egészen különleges foglalkozáson. Nem gondolja?
– Öö… ha úgy gondolja, hogy ez segíthet rajtam, akkor szerintem jó lenne.
– Nagyon szexis maga, Jane, mikor hazudik – mondta és közelebb lépett hozzám.
– Lefogadom, tüzel a puncija.
Így volt, de ezt nem szándékoztam közölni vele.
– Még hogy hazudok! Én… én nem hazudok – feleltem.
– De, szerintem igen – mondta a doki.
– Azt hiszem, maga már tudta, hogy Mary itt volt, igaz?
– Nos hát… – sosem csináltam jól, ha nem akartam megmondani az igazat.
– Na, jól van – mondta most és egyik kezével megragadta a tarkómat, majd erővel húzott oda magához.
Igyekeztem visszahúzódni, mert ereje megrémített, ő azonban még szorosabban tartott, éreztem a leheletét a fülemen, aztán megcsókolta a nyakamat. A lélegzetem is elakadt, mikor éreztem, hogy felemeli a szoknyámat. Letépte a bugyimat, a gumija a bőrömbe csípett, hogy szinte levegőt se kaptam.
– Kérem, ne! – szóltam nem túl meggyőzően.
– Hmm, a puncija mást jelez. Szerintem magának is jólesne egy kis seggrepacsi, amiért kémkedett utánam.
– Én aztán nem. Eszembe sem jutott. Azt hiszem, mennem kell – mondtam tétovázva, miközben éreztem, mélyen belül valami kavarog bennem.
Michael most hátralökött a kanapéra, én pedig kétségbeesetten küzdöttem, hogy lerázzam magamról. Nem szándékoztam ilyen könnyen beadni a derekam. Egyik kezével megragadta mindkét kezem és a fejem fölé szegezte, másik kezével széttárta combjaim, majd a farkáért nyúlt, a puncimnak dörgölte és hirtelen belényomta.
A testem elárult, mert hagytam, hogy a fasza olyan könnyedén becsusszanjon. Éreztem, hogy átadom magam neki, Michael pedig mindent tudóan pillantott le rám, csinos arcára mosoly ült ki.
A rohadék!
Csak fogott szorosan, majd még mélyebben hatolt belém és igen gyorsan juttatott el egy csodás orgazmusig. Eksztázisban hunytam le szemem, de aztán gyorsan fel is nyitottam, ahogy megéreztem az éles fájdalmat, mikor keményen a combomra csapott.
– Hagyja abba! – kiáltottam rá és küszködve próbáltam kiszabadítani magam a szorításából.
– Ne csinálja, Michael, ezt nem szeretem – mondtam, eközben i újból rám csapott.
– Dehogyisnem, pont ezt szereti. A puncija egyre nedvesebb lesz. Ez az, maga pont ezt szereti. Ugyan, vallja már be!
– Nem, nem szeretem – mondtam elfúló hangon. Pedig tényleg élveztem, de nem akartam, hogy Michael tudja. Puszta tenyérrel ütlegelni a combom… még csak elmegy, de hogy megkorbácsoljon, arról tényleg szó sem lehetett.
A puncim lángolt. Minden újabb ütéssel éreztem, hogy észbontó orgazmushoz közeledem. Nedveim ömlöttek belőlem, a farkán át le a heréire. Nem volt megállás, vadul tört rám a
vágy.
– Ó, Michael – könyörögtem!
– Kérem, ne hagyja abba! Csinálja még!
Felnevetett, mint aki nagyon is jól tud mindent. Most elengedte kezemet és magára húzott. Könnyedén csusszant be, én pedig felnyársaltam magam a faszára. Szerettem ezt a pózt és lovagolni kezdtem rajta, egyre keményebben és keményebben, közben a melleimet birizgáltam, i meg szorosan fogta a csípőmet.
Két kezével forgatta körbe a derekamat, majd a lágyékomra csúsztatta kezét. Két hüvelykujjával szélesebbre tárta szeméremajkaimat és masszírozta őket, aztán a csiklómat dörgölte, incselkedett vele, én pedig nekifeszítettem a testem.
Aztán a farpofáimat cirógatta, széthúzta őket és gyengéden körözött a seggem luka körül, mintegy csiklandozva azt. A cirógatást időnként könnyed paskolások váltották fel, melyek egyre keményebbé és keményebbé váltak.
Éreztem, hogy puncim beleremeg, és az éles fájdalomtól szinte eszemet vesztettem. A puncim pedig egyre csak lüktetett. Még jobban felizgultam, mikor visszagondoltam mindarra, amit Michael Mary -vel művelt és ahogy kiéreztem az igazi élvezetet barátnőm hangjából. Végül egyszerre élveztünk el, én pedig ernyedten omlottam Michaelre és kapkodva szedtem a levegőt.
– Te jó ég, Michael, ez fantasztikus volt.
– Mondtam, hogy élvezni fogod – felelte kuncogva.
– Most már elismered?
– Hát… esetleg, ha nem is teljes egészében. Viszont még egyszer nem akarom, világos?
– Hát persze – felelte erre és megsimogatta hajamat.
– Sok másfajta kezelés van, amit a maga számára tartogatok. Azt hiszem, mostantól fel kellene emelni a foglalkozások számát heti háromra, nem gondolja?
Hiszen már alig vártam, és ha eszembe jutott, hogy mindezt az egészségbiztosításom terhére tehetem, igazi elégedettséget éreztem.fel