Princ, a kutya

Sportingbet Regisztracios Bonusz

Férjemmel már kilenc éve éltünk együtt. Nem volt különösebb szerelem ami összehozott bennünket, inkább anyám befolyására mentem hozzá. Alacsony, kis ember volt, szép se volt, de jó állással rendelkezett. Volt egy háza is, szépen berendezve. Gyermekünk nem volt.
Hogy az min múlott? Tudja isten. Talán azon, hogy a nemi életünk teljesen színtelen volt, talán az lehetett az oka. Kielégülést csak akkor értem el az egész házasságom alatt, ha magam szereztem meg magamnak, a saját kezemmel. De azt is csak titokban, mert a férjem szerint, egy asszony aki kéjt akar, az kurva. Nekem megkellett elégednem azzal, hogy egyszer-kétszer egy hónapban, mindig a reggeli órákban, odakúszott hozzám az ágyából, a hátam mögé. Feltűrte a hálóingemet és úgy hátulról belém nyomta a kis faszát. Nem volt nagyobb tíz centiméternél.
Elkezdett hevesen baszni, aztán, amint lespriccelt, visszahúzódott. Ez pedig nekem jel volt arra, hogy felkelhetek és reggelit készíthetek neki. Amint elment a munkába, leguggoltam a lavór fölé és kimostam a pinámat.
Ha panaszkodtam, mindig a szomszédasszonyunkra hivatkozott a férjem. Egy jóképű, nálam valamivel idősebb no volt Betty. Egyedül élt, nem volt férje. Azt mondta, neki nem kell senki. - Látod - mondta a férjem, - ő megvan férfi nélkül, nem jajgat hogy nincs kielégülve. Vegyél példát róla!
Nem tudtam, hogyan tud Betty így magányosan élni. És nem értettem, hogyhogy nem fél egyedül. Hiszen a környék, ahol laktunk, nagyon kihalt volt. Betty csak nevetett:
- Nem félek. Van egy házőrző kutyám, az széttépi azt, aki engem bántani mer.
Tényleg, volt egy nagyon szép, fekete dán dogja. Akkora volt mint egy borjú. Ha néha két lábra állt a kerítésnél, nagyobb volt mint egy ember. De nem hittem, hogy az a kutya őt megvédené. Olyan jámbor állat volt. Ha néha átmentem Bettyhez egy kis tereferére, mindig odajött hozzám és az ölembe hajtotta a fejét, én pedig vakargattam a füle tövét, ami szemmel láthatóan tetszett neki. Betty mindig heccelt:
- Te, a Princ (úgy hívták a kutyát) szerelmes beléd! - amin én természetesen csak nevetni tudtam.
Egyik reggel, miközben férjem éppen a faszát toszogatta belém hátulról, hangos szirénázást hallottunk. Alighogy kihúzta a farkát belőlem, dörömböltek az ajtón. Egy mentő autó állt Betty háza előtt s az ember kért, menjek át Bettyhez. Kórházba kell szállítani őt, valószínűleg vakbélgyulladása van, és kér, hogy azonnal jöjjek át hozzá.
Magamra kaptam valami ruhát és átmentem. Betty fájdalomtól eltorzult arccal feküdt már a hordágyon, mellette állt Princ és nézte a nagy fekete szemeivel. Betty megragadta a kezemet:
- Nancy, nagyon kérlek, vigyázz Princre míg a kórházban vagyok. Gyere át hozzá minden nap és adjál neki ennivalót meg vizet. Meg fogom neked hálálni. Biztos nem fog soká tartani, hamarosan itt leszek megint.
Megígértem neki, hogy mindent megteszek.
Mikor az autó elvitte Bettyt, Princ elkezdett szűkölni. Sírt. Megsajnáltam. Dehogy hagyom itt egyedül. Átviszem magunkhoz, akkor legalább nem kell ide átjárkálnom hogy ellássam. És napközben nem leszek olyan egyedül mindig.
Princ hagyta magát a pórázon vezetni. Hazaérve szabadon engedtem, mert a kertünkből a magas kerítés miatt úgysem tudott volna kiszökni. De Princ nem akart egyedül az udvaron maradni. Hiányzott neki az asszonykája. Mindenüvé követett engem, még a konyhába, meg a szobába is, mint egy árnyék. Kezdtem igazán megszeretni.
Míg a babot pucoltam az asztalnál, odajött hozzám és az ölembe hajtotta a fejét. Rámosolyogtam, de eltoltam magamtól:
- Hagyj mos békében Princ, dolgom van.
- De csak jött megint és megpróbálta az ölembe tenni a fejét.
Az asztal alól jövet közelített meg, és ahogy a fejét felemelte, az orra a szoknyám alá került. Nevetnem kellett.
- Nem szégyelled magad te szemtelen? - szóltam rá nevetve. Aztán felálltam hogy a tűzhelyhez menjek.
Amint ott tevékenykedtem, egyszer csak nyomást éreztem a fenekem táján. Princ nyomta az orrát hozzám, és pontosan a fenekem vágatába talált. Eltoltam magamtól, de csak odajött megint és próbálkozott. Csak amikor erélyesen rákiáltottam, akkor hagyta abba a játékot.
Egy ideig nem történt semmi, de kora délután, amint a konyhaajtóban álltam, odajött hozzám az a nagy fekete kutya és megint hozzám dugta az orrát. Mert akkora volt mint egy borjú, a feje pontosan a pinám magasságában volt. Amint odaszorult hozzám, hát nem pontosan a pinámat nyomta? Megint erélyesen kellett rászóljak, mire abbahagyta.
Estefelé hazajött a férjem. Alig lépett be a kertajtón, Princ elkezdett morogni.
- Hallgass te! - szóltam rá.
- Ez nem idegen. Ez a férjem, te bolond!
De Princ csak morcogott továbbra is, habár valamivel csendesebben.
Némán ettük meg a vacsorát amit főztem. Míg az asztalnál ültünk, Princ egész idő alatt az ölemben tartotta a fejét.
- Hiányzik neki az asszonykája - mondtam. A férjem csak bólogatott.
Vacsora után nekiálltam elmosogatni. Férjem odajött hozzám, hogy eltörölgesse az edényt, de Princ elkezdett egész ellenségesen morogni. Férjem rászólt, mire a morgása még hangosabb, fenyegetőbb lett. Villámlani látszott Princ szeme. Felsőrajkocskát felhúzta, kivillantak rettenetes nagy fogai. Egyre közelebb ment a férjemet és elkezdett ugatni.
Megijedtem, de férjem is.
- Eredj arrébb - mondtam, - át fogom vinni a másik házba. Úgy látszik, nem tud veled megbarátkozni. Pedig olyan jámbor volt mindig.
Megfogtam a nyakörvét és megpróbáltam kivezetni a házból. Akkor meg rám kezdett el morogni és vicsorítani.
Komolyan megijedtem. Férjem is dermedten nézte az állatot. Megkíséreltem erélyes lenni.
- Most már elég legyen Princ - kiáltottam rá. Meg akartam fogni a nyakörvét, de a kezem után kapott.
Férjem oda akart jönni, hogy segítsen, de Princ elkapta a lábszárát. Férjem halott sápadt lett. Azokkal a rémisztő fogaival keresztülharaphatta volna a lábát.
Nagy nehezen kiszabadította magát Princ fogai közül és ijedten visszahátrált a legtávolabb eső falig. Akkor meg Princ hozzám jött és egyenesen a pinámhoz nyomta az orrát. Kurrogott és nyomta az orrát egyre jobban. Aztán megpróbálta fejét a szoknyám alá dugni. Azt pedig nem akartam semmiképpen. A délutáni melegben levetettem a bugyimat; szeretem, ha nyáron az altestemet is éri a levegő. Most pedig tisztán láttam, hogy Princ direkt a puncimra céloz.
Ezer dolog fordult meg az agyamban. Valamikor hallottam, hogy egyes tenyésztők direkt kutyákat idomítanak, hogy nőket kielégítsenek. Úgy látszik, Betty sem volt aranyból. Valószínűleg ezzel a kutyával nyalatta a picsáját, s most szegény kutya, ahhoz szokva, hogy esténként kiszolgálja az asszonya nemi vágyait, nem érti meg, hogy ezt a szolgáltatást nem kívánom tőle.
Erélyesen el akartam tolni magamtól, de akkor teljes erejével a falhoz nyomott. Akkora ereje volt ennek a dögnek, lehetett a súlya vagy száz kiló is, hogy nem tudtam védekezni ellene. Mit csináljak? Ha nem hagyom hogy nyaljon nekem, megvadul. Már arra gondoltam, hagyom egy darabig, hátha megunja, de a férjem előtt ezt nem tehettem. Ott álltam tehát a falhoz lapulva és nem mertem moccanni sem.
Princ egész egyszerűen a szoknyám alá dugta a fejét és a pinámat kezdte szaglászni. Nedves orrát odanyomta, és egyszer csak azt éreztem, hogy érdes nyelvével végignyalja a pinámat.
- Kuss! unj el innen - ordítottam rá.
Erre Princ két lábra állt és felsőtestével a falhoz nyomott engem. A mellső lábait a vállamhoz szorította, ebben az állásban magasabb volt nálam. Megkíséreltem kiszabadulni a szorítása alól, de abban a pillanatban elkezdett rémesen morogni és fenyegetően vicsorította rám azokat a rémes nagy fogait.
Nem tudtam mit tegyek, hát mozdulatlanul állva maradtam.
- Told el magadtól - mondta a férjem. - Gyere ide, told el te - válaszoltam.
A férjem nem mert moccanni sem. Princ pedig csak állt mozdulatlanul, engem mellső lábaival a falhoz szorítva.
Férjem, aki kissé oldalról látott bennünket, egyszerre csak megszólalt:
- Te, annak a nagy dögnek az a vörös fasza kezd kicsúszni.
Megrémültem. Ez a kutya talán meg akar baszni engem? De ugyanakkor végigfutott rajtam egy bizsergés és éreztem, hogy a szeméremajkaim benedvesednek. Princ morgása most halk dorombolássá vált. Alsó testét megpróbálta hozzám nyomni, ahhoz kissé eltávolodott a felső teste tőlem, úgy hogy most a két mellső lába között lefelé nézhettem. És akkor láttam: A kutyának a valóban vérvörös színű fasza már egészen kicsúszott a hüvelyéből. Kétszer olyan hosszú volt mint a férjemé és háromszor olyan vastag.
Valami borzongás futott rajtam végig. Egy fasz. Egy nagy fasz. Még ha egy kutyáé is. Ami nekem egész életemben hiányzott, az egy fasz volt. De egy kutyáé?
Princ megpróbálta a faszával a pinám tájékát döfködni. Nem sokat ért vele, mert a ruhám miatt nem fért hozzá a testemhez. Gondoltam, ennek a komédiának véget kell vessek. Megbaszni úgy sem hagyom magam, de ez a dög, ez a szép dög nem nyugszik, amíg ki nem ürül a töke. Hát én majd segítek a dolgon. Kezemmel lenyúltam és megfogtam a faszát. A térdem megremegett, amikor azt a meleg, kemény húsdarabot a kezemben éreztem. Nem akartam bevallani magamnak, de jó volt megfogni.
Elkezdtem dörzsölni a faszát. Éreztem, hogy ugyanúgy ki lehet verni, mint egy férfiét. Valamikor régen, még lánykoromban csináltam ezt egy legénynek aki nekem udvarolt. Most jó volt hogy a technikáját ismertem, mert Princnek úgy látszik tetszett amit érzett. A nyomás a vállamon megenyhült s o halk vonyító hangokat hallatott. Aztán elkezdett o is lökni. Baszta a kezemet, amivel mindig szorosabban körülfogtam azt a faszt (jól esett a tenyeremnek, bevallom) és én is segítettem neki.
Férjem látta hogy mit csinálok.
- Te kurva! - mondta.
- Baszd meg az anyádat! - volt az én feleletem.
- A te anyád volt kurva, aki egy ilyen úrhatnám dögöt szült mint te. Mit csinálhatnék mást. Nem enged el, amíg el nem sül neki. Hagyjam talán magam megbaszni, te vadállat? Mért nem jössz te ide te gyáva dög és veszed le őt rólam. Akkor pofázhatnál!
A férjem mérgesen köpött egyet.
- Te szemétláda! - mondta.
- Befogod rögtön a pofádat? Uszítsam rád Princet?
Közben Princ izgatottsága percről percre nőtt. Egyre erőteljesebben nyomta a faszát a kezembe, aztán nyögött egyet, mint egy ember, és éreztem hogy a fasza lüktetni kezd és a kezem teljesen nedves lett. Sokáig élvezett az a dög a kezembe, míg elernyedt, elengedett engem és négykézlábra állt megint.
A kezemre néztem. Tele volt nyálkás, tapadós kapocsszeméken lével. Mivel Princ elengedett és összekuporodva a faszát kezdte nyalni, ami még mindig szabadon volt, elvettem egy szalvétát az asztalról és elkezdtem törölni a kezemet.
- Te kurva! - mondta a férjem megint.
Mérges lettem és lekentem neki egy büdös nagy pofont. Azelőtt soha nem mertem volna ezt megtenni, de most mindenre el voltam szánva. Férjem arca teli lett Princ gecijével és o elkezdett köpködni.
Odamentem a mosdóhoz és megmostam a kezemet. Aztán megfogtam Princ nyakörvét, rácsatoltam a szíjat, aminek végét odanyújtottam férjemnek.
- Nesze, vidd át a dögöt a másik házba.
Először nem mozdult, de aztán csak megragadta a szíjat. Abban a pillanatban Princ elkezdett vadul ugatni és vicsorogni. Férjem ijedten kiejtette kezéből a szíjat.
- Látod milyen gyáva szar vagy? - mondtam én és kivezettem Princet a házból.
Jött velem mint a kezes bárány. Átvittem Betty házába. Ott a szobában szabadon engedtem és egy edényben vizet készítettem neki oda.
- Nesze szeretőm - mondtam ironikusan, - vedelj, a férjem is azt teszi minden szombaton.
Ki akartam menni a szobából, de Princ közém és az ajtó közé állt.
- Menj a fenébe - mondtam neki. Arra nekem jött.
Két lábra állt és rám támaszkodott.
- Hagyj békén te dög! - mondtam. - Még egyszer nem verem ki a faszod!
Ki akartam bújni a szorítása alól, de közben megfordultam, úgy, hogy most háttal voltam felé.
Az volt a vesztem. Egész súlyával rám nehezedett. Igyekezett leszorítani a földre. Küzdöttem vele, de nem bírtam. Irtó nehéz és irtó erős volt a dög. Akárhogy kínlódtam is, egyre lejjebb nyomott, míg végül is négykézláb tudtam már csak magamat tartani.
Abban a pillanatban a hátamon termett. Láttam már baszó kutyákat, és nyilvánvaló volt, hogy én most pontosan abban a helyzetben voltam, mint a szuka. És valóban, már éreztem is, hogy Princ a megint megkeményedett faszával a seggem táját bökdöste.
De most már a pucér testemet érte a fasza, mert a szoknyám a harcban valahogy felcsúszott. Ki voltam szolgáltatva a kutyának. Ki akartam fordulni alóla, de azonnal elkezdett rémítően morogni, úgy, hogy mozdulni sem mertem. És a fasza hegye egyre veszélyesebb közelébe került a pinámnak. Aztán eltalálta.
Éreztem, hogy az a csúcsos faszhegy a szeméremajkaim köré csúszik, miden lökésnél egyre beljebb, míg aztán teljesen bent volt.
Ebben a pillanatban megadtam magamat sorsomnak. Még soha nem volt a picsám ilyen jól kitöltve. Még soha nem volt benne egy ekkora hatalmas fasz, ami nagyon jól esett, még ha csak egy kutyának a fasza is volt. És Princ baszott őrülten. Ki be járt a fasza a picsámba, és én éreztem, hogy a hüvelyem egyre nedvesebb lesz, hogy a lökések egyre jobban tetszeni kezdettek. Bevallom, élveztem a kutyának a faszát a testemben. Végre, életemben először jól meg lettem baszva.
És az nem volt egy olyan harminc másodperces baszás mint a férjemmel. Egyszer már kiürült Princ töke, most sokkal tovább tudta baszni a picsámat. A szukája voltam. És a hasam görcsökbe rándult és elélveztem, míg a kutya fasza tombolt a pinámban.
Még soha az életben nem esett az elélvezés ilyen jól. Most nem az ujjam volt ami kioldotta, sem a férjem (o arra sohasem volt képes), hanem egy fasz. Egy igazi, nagy fasz, egy kutyának a fasza, de mit bántam is én! Fő dolog hogy megbaszott.
Aztán éreztem, hogy Princ fasza egyre jobban dagadni kezd. Erre elélveztem megint. Velem egyidoben Princ is spriccelni kezdett. A méhemen éreztem minden cseppet, ahogy erővel kifröcskölt a faszából. Azt hittem, elájulok a kéjtől. És Princ fasza egyre nagyobb, vastagabb lett. Már kezdett fájdalmassá válni. A kutya nem lökdösött már, nyugodtan állt, de úgy éreztem, mintha egy nagy férfiököl lenne a pinámban.
Megpróbáltam kiszabadítani magamat, Princ is húzta volna kifelé a faszát, de nem ment. Akkor jutott eszembe, hogy erről már hallottam. A kutya, ha elélvez, egy csomó van a farka tövében és az annyira megdagad, hogy a faszt nem lehet egy darabig kihúzni. Azért látni néha "összeragadt" kutyákat az utcán.
Nem tehettem mást, vártam, négykézláb állva, hogy a göbje lelohadjon.
Le is lohadt vagy tíz perc múlva és én szabad voltam. Még láttam, hogy Princ fasza visszahúzódik abba a szőrös hüvelybe a hasa alatt. Aztán kimentem az ajtón...
- Hát te hol voltál ilyen sokáig - förmedt rám a férjem.
- Összeragadtam a Princcel - válaszoltam.
- Mit beszélsz te szajha? - ordenáréskodott a férjem.
- Megbaszott a Princ és összeragadtunk - nevettem rá.
- Megbaszott? - kérdezte ámultan.
- Igen. Hátulról. És jó volt. Te így soha sem tudtál megbaszni!
- Te szajha! - ordított ő.
Erre fogtam magam, átmentem a másik házba, megfogtam Princ szíját és átvezettem a mi lakásunkba.
- Viszed innen rögtön? - ordított férjem.
Princ erre elkezdett ugatni és morogni. Odavezettem az uram elé:
- Nesze Princ, edd meg ezt a dög férjemet. Akkora fasza van mint egy gyereknek, de a pofája akkora mint egy diktátornak. Edd meg Princ, harapd! Harapd!
Férjem halálsápadt lett. Otthagytam és Princet az ágyamhoz vezettem. Ledobtam magamról mindent, anyaszült meztelenül lefeküdtem és Princet magam mellé hívtam. Felkuporodott az ágyra, lábtól, úgy látszik erre volt idomítva. Felhúztam a térdeimet és szétraktam a lábamat. Azt akartam, hogy Princ megbasszon, ott a férjem szeme előtt.
Princnek úgy látszott nem volt már ehhez kedve, de - valószínűleg az idomítása alapján - elkezdte nyalni a pinámat. Nagy, hosszú, érdes nyelve végig lafatyolta a nyitott nagyajkaimat és én vonaglottam a kéjtől. Kétszer egymás után eljutottam a csúcspontra. Ami nem volt könnyű, mert férjem, az a féreg, nem hagyott nyugton.
- Vidd ki innen azt a kutyát!
Nem reagáltam. Megkísérelt az ágyához jutni, de Princ hevesen megugatta és megmorogta. Ott állt, megrogyott térdekkel:
- Most hol aludjak?
- Ahol akarsz - mondtam.
Lefeküdt a heverőre. Csak úgy, ágynemű nélkül. Hogy mikor aludt el és hogyan aludt, azt nem tudom. Én nagyon jól aludtam. Arra ébredtem, hogy valami nehéz van rajtam és valami az alsótestemet bökdösi.
Kinyitottam a szemem. Princ próbálta belém nyomni a faszát, amelyik vérvörösen a hasa alatt meredezett. Persze ebben a helyzetben nem tudott elérni. Laposan a hátamon feküdtem, nagyon alacsonyan volt a lyukam, semhogy elérhesse.
Megsajnáltam, meg aztán nagyon buja is lettem. Magamhoz húztam és megcsókoltam azt a nagy vörös faszát. Aztán négykézlábra álltam. Abban a pillanatban felettem volt. Mellső lábaival átkulcsolta az ágyékomat, ami nagyon felizgatott. Kezemmel hátranyúltam, megfogtam a faszát és a pinámhoz vezettem. Sikoltani tudtam volna a kéjtől, amikor éreztem, hogyan tágítja az a nagy fasz a hüvelyemet. De nem engedtem el, fogtam a kezemmel. Közvetlenül a nagy csomóját markoltam meg, így azt nem tudta belém dugni. Ezzel megakadályoztam hogy összeragadjunk megint.
Princ elkezdett hevesen baszni. Fejemet oldalra fordítva megláttam, hogy férjem a heverőn ül, meredten néz - és a faszát veri. Majdnem elnevettem magam, amikor a kicsi pucáját megláttam.
- Majd ha akkora faszod lesz mint a Princnek, akkor te is megbaszhatsz - mondtam gonoszkodva.
Hallatlanul élveztem, hogy ilyen jól meg leszek baszva. A következő napokon többször hagytam magam a kutyától megbaszni. Férjem már nem morgott. Nem mert. Sőt, úgy láttam, hogy őt is izgatja a látvány, hogy a felesége egy kutyával baszik. Gyakran verte a farkát közben.
Egyszer azt is megengedtem neki - Princ éppen az udvaron volt - hogy megbasszon. Négykézlábra álltam és mondtam:
- Most te leszel a kutyám!
- Erőlködött, de nem tudott érzést kicsikarni belőlem.
Nyolc nappal később hazajött Betty a kórházból. A vakbelét kivették, semmi komplikáció nem merült fel. Átvittem hozzá a kutyát. Princ majd megörült amikor gazdiját meglátta. Ugrált, viháncolt, fejét a szoknyája alá dugta. Hosszú fasza teljesen kijött a hüvelyéből.
Betty rám nézett. Mosolyogtam. Megértette, hogy tisztában voltam a helyzettel.
- Megbaszott? - kérdezte.
Bólintottam. Elmondtam neki mindent. Erre o azt mondta:
- Szerezz magadnak egy kutyát. Megadom neked a címet, az egy megbízható tenyésztő. A kutyák nem mind reagálnak emberekre, de ő kitenyészti és a női pinára idomítja őket. Keress nála egy állatot, amelyik tetszik neked. Addig mindig átjöhetsz hozzám és szeretkezhetsz Princcel, ha kedved van rá. Majd talán te is meg fogod engedni, hogy odatartsam a pinámat a te kutyádnak.
Úgy is lett. Hosszú válogatás után egy keverékre találtam. Farkaskutya és collie keverék volt. Egy szép nagy dög, szürkés szőrű. Nem egészen olyan nagy mint Princ, de a fasza legalább akkora volt. Legjobban az tetszett, hogy hosszú, puha szőre volt, nem olyan rövid mint Princnek. Jól esett a bundájában turkálni. Még ott a tenyésztőnél kipróbáltam. Nem volt már semmi szégyenérzék bennem.
"Kincsem" - úgy neveztem - nagyon jól és kitartóan baszott.
Ma az a napirend, hogy reggelenként odatartom a seggemet Kincsemnek. A fejemet lenyomom a párnára, a faromat jól felemelem hogy jobban hozzám férjen és aztán élvezem, ahogy a nagy faszával a picsámat löki. Akkorákat élvezek, mint soha azelőtt.
Kincsem nem haragszik a férjemre, nem morogja meg. Hagyom magam tőle is megbaszni, mialatt Kincsem is az ágyon hever. Kicsi, rövid faszával kielégíteni nem tud, csak felizgat. Amint kiélvezte magát, elkezdek Kincsem faszával játszani. Fogdosom, csókolgatom, míg tejesen feláll neki. Akkor odatartom a seggem és ő meghág hátulról. Férjem fogdossa néha közben a melleimet, amivel csak növeli a kéjemet. Azóta vele is jobban megértjük egymást. Én sem vagyok házsártos, mert ki vagyok elégítve, hiszen két fasz is van a házban. Igaz, hogy az egyik csak előjátéknak jó, de az is valami. Férjem sem féltékeny a kutyára. Neki is perverz izgalmat jelent látni, hogy egy kutya meghágja a feleségét. Így ő is sokkal gyakrabban baszik mint azelőtt.
Betty is kipróbálta Kincsemet néhányszor, mint ahogyan is megcsalom néha Kincsemet Princcel. (A férjem nem számít.) Bettynek megengedtem azt is, hogy férjemmel is basszon.
- Nem rossz - mondta, - de a kutya jobb!

fel