Tőlem - Neked

Pasizási tanácsok

Éreztem, a „tigris prédára vadászik – ugrás előtti pillanatának megfeszített csendjét”. Kívántál. Engem. A lényem egészét. Kezdett sötétedni körülöttem minden. Szédülök? Azután már csak a szemed volt előttem. Tényleg megszűnt a külvilág. Küzdöttem, hogy ne aléljak el. Mozdultál. Elléptél az ablaktól, ahova az imént „menekültél” hogy távolabb kerülj tőlem, mert a beszélgetésünk közben már én is éreztem, immáron sokadszor, mekkora önuralomra van szükséged, hogy ellenállj a vonzásnak. Muszáj volt még néhány mondatot váltanunk. Már ez sincs. A nagymacskák puha léptével elléptél az ablaktól. Megtört a varázs - abban a pillanatban ezt hittem, és a földre tévedt a tekintetem, ahogy igyekeztem fókuszálni a padlóra, és összeszedni magam, hogy fel tudjak állni a székről. Sikerült, hurrá! Már nem remegett a lábam. Elmosolyodtam, és ezzel a frissen nyert békével emeltem föl a fejem, de ekkor már előttem álltál. Te jó ég, hogy is kerültél ide? Az előbb még olyan messze voltál… Néztem az arcod, láttam, ahogy megfeszül az állkapcsod, a szemedben az a vágy égett, amit az ember akkor érez, amikor a másikat testestől-lelkestől kívánja, amikor fontosabb az érzelem, a felismerés, hogy már nagyon régóta járjuk együtt az élet körforgását, újra és újra mindig más testben ismerve fel összetartozásunkat.

Mindez idáig még hozzám sem értél, ám most, ebben a révületben a tenyeredet a hátamhoz simítottad. Pár másodperc… azután finoman, de mégis határozottan húztál magadhoz. Az arcod közelített az enyémhez, az orrunk összeért, nyílt a szám, bódult voltam a közelségedtől, és elfelejtettem levegőt venni. Mielőtt ajkad megtalálta volna az enyémet megállítottad a mozdulatot. Lehunytam a szemem, és pihegtem. Nem értettem, mi ez? A tenyereddel tartottál, a hátamat érintetted, ahogy az előbb is, nem engedtél eltávolodni, de közelebb sem. Jól van, jól, megadom magam. Igen! Bele akarok omlani a karodba! El akarom veszíteni a fejem, zabolátlan akarok lenni, hogy azután visszacsendesüljek a mellkasodra omolva, és hallgassam a szíved értem-dobbanását!

Lassan mégis erőteljesebb lett a kezed felőli nyomás. Kedves, vággyal telt bátorítás, mire kinyitottam a szemem. Azután már csak azt láttam, hogy újra az ajkaimhoz közeledik a szád. Finom érintésed első kutakodása. Azt hittem puha lesz a csókod, de nem. Feszült volt, az ajkad kemény, és ahogy egyre jobban magadhoz húztál éreztem a keménységed is, ott lent. Akartál engem! Ettől felolvadtam, és puhán viszonoztam a csókot. Nyílt a szád, és nyelvem megcirógatta a tiédet. Birtokba akartál venni. Hevesen nyomultál a számba, de én visszahúzódtam, és rögtön reagáltál rá, ösztönösen tudva, hogy velem finoman, lágyan kell bánnod. Tenyered hátamról a tarkómra vándorolt, én két kezemmel átöleltem a nyakadat. Ahogy egymás szemébe néztünk, láttam a tüzes vágyat a tekintetedben, tudtam innen már nincs visszaút! Utat engedtem Neked, hagytam, hogy innentől Te irányíts. Birtokba vetted a számat, oly hevesen csókolóztunk, aztán tigrisből kiscicává szelídültél. Én vettem át a kezdeményezést, nyitott ajkammal cirógattam végig a szádat, arcodat. Hihetetlenül felkorbácsoltam a vágyadat, ahogy mindeközben a fenekedbe markoltam, és a bal lábamat a feneked alá fontam. Egyik kezed önkéntelenül a hátamról a combomra simult, alulról támasztottad meg, míg a másik kezeddel a fejemet húztad újra a tiedhez, hogy egészen közel legyek ismét, mert szomjaztál a csókomra, és ismét birtokba vetted a számat. Egyre vadabbul csókoltál, de aztán már nem bírtad tovább, és mindkét kezeddel a fenekem alá nyúlva felkaptál, mint egy tollpihét, oly könnyedén tartottál meg, hogy súlytalannak éreztem magam. Így vittél be a szobába, és ott óvatosan az ágyra fektettél. A hevességtől kipirosodott ajkaim némi nyugalomra leltek, mert miközben kezeddel a karjaimat tartottad a fejem fölé, fogaddal a pulóverem alját húztad fel a bordámig. Finom szaftos puszikat adtál a hasamra, a köldökömet a nyelveddel érintetted. Elengedted a kezem, és a lábaim közé feküdtél, így én a fejedre simítottam a tenyereimet és irányítottam a csókok záporát mind följebb húzva kényeztető ajkaidat. A pulcsin keresztül találtál rá a bimbómra finoman ráharaptál és a ruhák anyagán keresztül is éreztem forró leheletedet. Halkan felnyögtem. Immáron többet akartam, még többet. Felemelted a fejed és mélyen a szemembe néztél, és már húztad is le a puha anyagot. Közben feltérdeltél, és engem is felültettél, így az én kezem is szabaddá vált, rajtam volt a sor, hogy én hámozzalak ki a pólódból. Az én melltartóm következett, amit egy csók kíséretében oly ügyesen hámoztál le rólam, hogy észre sem vettem.Mikor tenyered keblemre borult, fejem hátravetve sóhajtottam. A szemed csillogott, és én megérintettem feszülő nadrágodat, érezvén mennyire szűk már Neked, hát gyorsan kicsatoltam az övedet és mohón, gyorsabban akartam végre (!) a kezemben érezni lüktető férfiasságodat. Megkaptam. Elámultam, mennyire hatalmas és forró és már ízlelni akartalak. Mohón rád vetettem magam téptem le rólad a nadrágot és mélyen benyeltelek. Nos, erre nem számítottál, és az új finomságtól megrázkódott a tested, és hangosan felnyögtél. Kalandoztam rajtad. Hol csak a nyelvemmel kényeztettelek, hol a számmal, időnként nagyon heves dinamikával szorítottam rád az ajkaimat, hogy aztán hirtelen, csak finom érintéssel, épp hogy nyelvem hegyével hozzád érve simítsalak végig. Beletúrtál a hajamba, hagytad, hogy azt tegyek Veled amit akarok. Aztán a golyóidat szippantottam óvatosan a számba. Nem bírtad tovább. Neked is meg kellett kóstolnod, már láttam a szemedben arra vágysz… visszafektettél az ágyra, villámgyorsan lehúztad a szoknyám és a harisnyám, és a lehelet finom tanga anyagát félrehúzva végre megkóstoltál. Kezem az ágytakaróba markolt. Miközben finom csókokkal hintetted combom belső oldalát, lassan lehúztad a bugyim. Lüktettem. Hívogatóan széttártam a combjaim, hogy hozzám férhess, még jobban. Egy pillanatra elgyönyörködtél a puncimban aztán rám borultál. Éreztem nyelved egyre vadabb táncát a csiklómon, aztán eltoltam a fejed. Nem, nem így akartam. Az első élményünk ölelésben legyen! Megértetted, és ahogy fölém tornyosultál kőkemény dorongodat nagyon nagyon lassan belém toltad. Ezek a finom mozdulatok és az, hogy közben két tenyered közé fogtad az arcom és nyitott szemmel csókoltál, mert látni akartad, hogyan rezdülök, és úgy mozdulj, ahogy néma tekintetem irányít… Ösztönösen lehunytam a szemem, már nem létezett más csak a bennem lüktető feszültség, és a következő mozdulatodra ívbe feszült a hátam és belesikítottam az arcodba, és ahogy a testem belseje ütemesen lüktetett rád, gyorsabb iramra váltottál, hogy gyönyöröm még teljesebb legyen… Orgazmusom ily hirtelen hevessége még jobban beindított téged. Lábaimat a nyakadba vetted, és így rám hajolva, még mélyebbre nyomultál. Később fordítottál rajtam, így térdeimet a hasamhoz húztam, és ahogy oldalvást feküdtem, mindkét kezeddel meg tudtad markolni a fenekemet. Elcsodálkoztam, mennyire beleillek a tenyeredbe! Aztán olyan vad iramra váltottál, hogy csak nyögni tudtam. Szeretted, hogy irányítasz, és én ennyire kimutatom, hogy kívánlak. Ahogy alábbhagyott a hevesség, kibontakoztam ebből a satuból, bal lábamat újra a nyakadba téve látványra tártam kéjtől duzzadó puncimat. Csiklómat érintve hívtalak nagyon szűk és forró bensőm szaftosságába. Nem sokáig mozogtunk így, mert most én akartam fölébed kerekedni. Lábam letettem melléd, tenyeremre támaszkodtam, és ahogy térdeltél így húztam rád magam különös zabolátlansággal, élvezve, hogy most én diktálom az ütemet. Elvarázsoltalak. És még jobban el akartalak varázsolni. Ezért a tenyeremet a mellkasodnak feszítve finoman a hátadra döntöttelek. Ahogy fölég guggoltam, férfiasságod selymes végét a csiklómhoz dörzsöltem. Eljátszottam merevségeddel, édes kínt okozva ezzel mindkettőnknek. Aztán óvatosan ráengedtem magam a duzzadó csodádra (vagy már az én csodám?). Nagyon mélyre csúsztál bennem, hogy aztán hirtelen visszahúzzam magam a farkad tetejére, épp a makkodig, és utána, ha lehet, még mélyebbre engedjelek… Finoman gyorsuló tempóm gyönyörrel töltött el téged is. És a látvány, ahogy a melleim ott ugráltak a szemed előtt! Most én néztem az arcod, csodálatos érzés neked örömet okozni! Az én szenvedélyem is egyre hevesebbé vált, mire megfogtad a csípőm és ütemesen húztál magadra, és így nemsokára éreztem gyönyöröm első hullámait, légzésemből tudtad, hogy a beteljesülés kapujában vagyok, mire te is szabadon engedted magad és a pillanat teljességében belém feszültél és elborítottál magoddal én meg halkan sikítottam…

A mellkasodra vontál, szíved fölé hajtottam a fejem. Légzésünk csillapult, hajam kócosan takarta a nyakadat és válladat. Bal lábamat átvetettem a tieiden. Egyik karoddal alulról tartottál, másikkal felülről takartál be, óvón, féltőn, védelmezőn. Az ujjaimmal kulcscsontod alatti vonalat cirógattam. Apró, finom, hosszú csókokat adtál a hajamra, és állad megpihent a fejem búbján. Megnyugodtam és biztonságban éreztem magam. Gyönyörtől fáradt testem egy sóhajjal, tudatom utolsó pillanatának boldogságában zuhant álomba.

Álomherceg…

Csajozási tanácsok

fel